NY lukket høring i Beredskap og sikkerhetssaken med Regjeringen

I denne saken, som Erna Solberg er øverste ansvarlige person for, så var flere av de spurte tydelig på villspor, både når det gjelder omfanget av sitt mandat. Men også forståelsen av hva Objektsikring er og går ut på. Hva nøkkelobjekter er, både sivile og offentlige bygg. Men også spørsmål om sin rolle i denne hvilke oppgaver som skal prioriteres, og hvordan denne jobben skal gjennomføres. 

Jeg ser at alle disse personene som er spurt er POLITIKERE, som har liten eller ingen kompetanse på grunnsikring, objektsikring, og ihvertfall ikke forskjellen på hva som skjer når det er fredstid og i en eventuell krise. 

Ta Heimevernet for eksempel; De skal beskytte sivile objekter i en krise. 
Men iht rapporten fra Riksrevisjonen har man lang vei å gå før de er operasjonell med tanke på materiell, nok befal, og nok folk. 
I en periode hvor man har bygget NED det norske forsvaret, samtidig som vi har sørget for at mange tidligere tjenestedyktige ikke lengre må inn til førstegangstjeneste fordi det rett og slett ikke er plass til dem, eller fordi tjenestetiden er kortet ned; Så har ikke HV noen steder å rekruttere fra slik de gjorde før. 
HV har også hatt en stor omveltning og slått sammen til større områder, noen man merker mest i distriktene; Hvor det også er de største utfordringene på sivile nøkkelobjekter som vannforsyninger, strømforsyninger mm
Eks Finnmark; Sautso, demningen, er et sivilt nøkkelobjekt. HV17 som tidligere var i Alta, er nå Finnmark, og lagt til Banak/Lakselv. Dvs at den gamle forlegningen på Kvænvik, samt tidligere Alta Gård som var militært er lagt ned og solgt. Å få til en bemanning og tropp som skal beskytte demningen i Sautso som er strømforsyning for hele Finnmark, er vanskelig og vil ta unødvendig lang tid. Den er mest sannsynlig sprengt av fienden før HV kommer seg dit. 

Forsvaret og Justisdepartementet har ikke klart å sette opp liste over sivile nøkkelobjekter. 
Dette hevdet Erna var fordi det endret seg og var en dynamisk prosess. Dette er tøv. Rett og slett det som på “godt norsk” heter Real BULLSHIT! 
Sivile Nøkkelobjekter er IKKE dynamiske og endrer seg IKKE; 
Nøkkelobjekter er det som går på helse, vann, strøm osv: 
VI flytter ikke Energiverk, Vannverk, Sykehus, eller Jernbanetorget i Oslo. Det er SIVILE NØKKELOBJEKTER! 
Hun begynte så å snakke om at det måtte sees i sammen med trusselbildet i dag, og at vi hadde festivaler og konserter. 
Vet du; Norge har faktisk noen av Europas BESTE på konsertsikring, og de er ikke noe jeg sier fordi jeg har jobbet for en av aktørene. Jeg sier det fordi jeg har jobbet internasjonalt, men internasjonale aktører, som bare har LOVORD å si om Pro-Sec og Henning Kristiansen og hans gjeng. De er one of a kind, og de var godt kjent blant store arrangører i USA da jeg bodde og jobbet der borte med høyrisikosikring av personer og objekter. 
Så der har forsvarsdepartementet og justisdepartementet noen å lære fra, både om objektsikring, områdesikring og personsikring, kontakt dem så får dere hjelp til jobben dere åpenbart sliter med å få gjort i Regjeringen! 

Politiets egne bygg. 
Med friskt i minne husker vi alle Wara sin opptreden på DAX18 hvor han gneldret om “Litt tykkere murer”. Noe som beviste at han hverken hadde peiling på objektsikring, områdesikring, personsikring, overvåkning, eller noe av det som FAKTISK står i rapporten. Mannen er en PR-mann som overhodet ikke egner seg som justisminister, men heller en stand-up komiker, med et heller dårligere repertoar. 
I tillegg har man godeste Per Willy Amundsen, som cocky satt og var sur fordi kontrollkomitéen hadde spørsmål vedrørende Riksrevisjonens rapport. Og hele hans kroppsspråk vitnet om at dette var under hans verdighet å sitte foran komitéen å svare på spørsmål om dette, og at han var der KUN for å tekkes de som var “beneth him”, som om han var en opphøyet person som så ned på sine undersåtter. Etter mange år innen høyrisikosikring, så kunne jeg se HVEM som ville lage bråk blant mange mennesker, og jeg tok aldri feil. Jeg skanner folk, både kroppsspråk, men også hvordan de reagerer på omgivelsene, og Per Willy var ikke der på kontrollkomitéens nåde, de var der på hans. Det er arrogant og cocky. Like greit at han ikke lengre er en justisminister, for det kommer ikke noe godt ut av slike menneskers ledelse. 
Begge disse satt i stolen og hadde ingenting fornuftig å komme med om HVORFOR politiets egne bygg ikke var tilstrekkelig skjermet. Dette kan, selv om de litt tykkere murene ikke er kommet på plass, gjjøres ved hjelp av bedre adgangskontroll, overvåkning, og personell som håndterer fysisk sikring. 
Men istedenfor har da godeste Tor-Mikkel Wara sendt forespørsel tilbake til Regjeringen om HVORDAN han kan spare inn millioner på denne skjermingen! Tenk det. Her får han en KNUSENDE kritikk, og så skal han heller spare penger. 
Det er ikke penger det står på, sier Erna. 

Forsvarets Bygg. 
Forsvarsdepartementet var også i ilden, og av og til lurer jeg på hva vi skal med en forsvarsminister som ikke er militær. Jeg vil ha en Oberst eller en Major som Forsvarsminister i Norge, slik at departementet får FAGPERSONER på toppen. Disse vet hvor skoen trykker, og politikere har ingen anelse. Jeg er sikker på at de fleste partipolitikere har ikke en gang vært i forsvaret, for de var så politisk aktive at de fikk fritak, eller det som tidligere ble kalt “siviltjeneste”. Ergo uskikket til å sitte med militære spørsmål. 
Når da Ine Marie Eriken sitter og snakker regel rett tull, da kjenner jeg at det rykker i stortåa. 
« Hvordan kan du si at man har en grunnsikring når bare 25 prosent av objektene er kartlagt? spør Torgeir Knag Fylkesnes (SV). ? Uttrykket en «form for grunnsikring» er bevisst brukt for å synliggjøre avgrunnen til lov og forskrift, svarer Eriksen.»
Nok en gang viser Eriksen null kompetanse og evne til forståelse i hva hun snakker om.
Det handler ikke om å synliggjøre, det handler om å faktisk kartlegge grunnsikringen av objektene. Dama er på villspor!
En avgrunn er forøvrig et hull som ikke har noen bunn, og hun mener da åpenbart at loven og forskriften er bunnløs. 
Jeg har sett på forskriften, og den er egentlig veldig enkel, om man velger å se på den.
Men som typiske politikere og byråkrater, så velger de da å la dette bli en større operasjon og mølle enn det egentlig må! 
 «Stortinget har fått beskjed om at forbedringsarbeidet vil ta tid og er krevende, men i ettertid ville ha vært fornuftig å ha gitt et mer samlet, helhetlig bilde til Stortinget, fordi det ble gitt mye fragmentert informasjon, gjentar Ine M. Eriksen.»
Det hun egentlig sier er at hun ikke har oversikt, fordi hun ikke evner å skaffe seg oversikt. Intet annet. Fragmentert informasjon, altså “oppstykket informasjon”, hun snakker med store ord for at andre skal tro at det er vanskelig. En tydelig hersketeknikk. Jeg begynte le høyt her jeg satt og hørte på. 
Nei, oppgaven fra bl.a Stortinget og Riksrevisjonen er tydelig; det skal KARTLEGGES og SIKRES alle nøkkelobjekter. 
Det skal la seg gjøre innen tilmålt tid. Dette viser at Regjeringen ikke har styring eller evner ta styring.

Etter å ha sett på høringen i går mener jeg det er viktig med en ny høring, gjerne lukket. 
Men det som bekymrer meg er dårlige spørsmål fra Kontrollkomitéen. 
Det må mer harde og håndfaste spørsmål, som kun er ja og nei svar til. 
Og nei, Erna kan ikke få mulighet til å si at hun har “uttalt seg upresist”  når svaret er at hun har “løyet” til Stortinget. 
En annen ting er at Regjeringen må tas for at de har UNNLATT å gjennomføre iht til tidsplanen 2015, men utsatt det med 10 år, og lar derfor mange Sentrale Nøkkelobjekter være usikrede i 10 år utover normert tid, noe som ikke bare er en risiko, men en bevist unnlatelse av å forsvare disse. 

Derfor er det noen betimelige spørsmål som MÅ stilles: 
“HVORFOR har Statsministeren valgt å uttale seg uriktig til Stortinget?”
“HVORFOR har Statministeren valgt å ikke informere Stortingen om at sentrale nøkkelobjekter ikke vil være sikret før ti år etter normert tid, iht Stortingets vedtak?” 
“Hvorfor Har Forsvarsministeren valgt å ikke sikre nøkkelobjekter innen normert tid,iht Stortingets vedtak?”
“Hvorfor har Justisministeren forsøkt å kutte budsjettene for å spare inn på sikkerhet og beredskap, slik at nødvendig sikring ikke er mulig å gjennomføre innen normert tid?”
ref Politidirektoratet (POD) svar til Justisdepartemenetet om spørsmål på å forslag til å spare inn på objektsikring:  «For alle tiltakene under punkt 2.2,3 ? nye utgifter uten inndekning ønsker vi innspill fra POD på hvor mye som kan nedskaleres til et minimumsnivå eller skyves på til 2019 og samtidig imøtekomme internasjonale forpliktelser/ lovpålagte krav»
“Hvorfor er ikke sivile nøkkelobjekter utpekt og beredskapsplaner for disse utarbeidet innen normert tid iht Stortingets vedtak?” 
Alle spørsmål må spørres med HVA, HVORFOR og HVORDAN, slik at de tvinges til å svare konkret på spørsmålene. Man kan ikke spørre åpne spørsmål, da vrir de seg unna med politisk pjatt. 

VI trenger en plan, og vi trenger den nå. 
OM Regjeringen ikke er i stand til å få dette på plass ila seks mnd tid, så bør denne jobben overlates til personer med ekspertise innen feltet, som kan påta seg dette uten at det tungrodde byråkratiet ødelegger. 
Vi har ikke råd til å vente til 2025 før Forsvarets bygg er forsvarlig sikret, ei heller før sivile nøkkelobjekter er utpekt og har en beredskapsplan. 
Og HV må opp og være i funksjon i løpet av kort tid, det samme må Sivilforsvaret og samkjøringen mellom de Sivile og Offentlige. 
VI kan ikke la kunnskapsløse politikere la landet være usikret, vi gjorde dette en gang før, og det var på 30 tallet, vi så hvor det bar.
Har vi ikke lært? 

Nann Jovold-Evenmo
tlf 46546485 

Har vi ikke lært av historien? Er demokratiet død?

Før andre verdenskrig så ikke unge mennesker nødvendigheten av demokrati.

Nedgangstider, stor arbeidsledighet, stor gap mellom fattige og rike, var i stor grad medvirkende faktorer til at nazismen fikk fotfeste i Tyskland.

Vi ser nå at denne typen politikk og holdninger vokser frem, ikke bare i Europa, men også USA og i Norge.

Og det er skremmende at vi har en del politikere her i landet som fyrer opp under høyrevridd propaganda, hemmelighold og ikke minst; forsøker kneble den frie presse.

I tillegg ser vi at politikere i de øvre sjikt ignorerer lover og regler, som de skal forvalte og tramper på lokalbefolkninger, fordi der passer dem og deres politiske agenda.

En agenda som, dersom man går i dybden, er motstander av de demokratiske prinsipper vi er kjent med; fordi de ønsker å fjerne mest mulig av grunnlaget for grasrotas mulighet til påvirkning innen politikken.

DET Er skremmende.

Dette er EU/EØS i et nøtteskall, og det er her vi beveger oss i et grenseland hvor vi gir fra oss makten. Er overordet organ som stripper land for demokratiske muligheter, og skal krever at landet innretter seg deres regler og lover, for å få lov å drive eksport/import.

Samtidig som vi nå har politikere som går ut og forsøker kneble den frie presse ved å kritisere dem for å gjøre jobben sin.

Politikere som krever hemmelighold av en kalender, og som anser seg som «ansatt» i staten, mer enn en folkevalgt.

Er vi på vei inn i samme håpløse samfunnsorden som før VV2?

Har vi glemt historien?

Vil den måtte gjenta seg for at vi skal innse at folkedemokrati er viktig og riktig.

Vg demokrati

Når andre Statsråder forsøker rydde opp etter Sandberg da blir det bare MER rot.

I dag ble jeg tweetet av vår kjære utviklingsminister; Nikolai Astrup (Høyre) som skulle belære meg ang skandaleministeren Per Sandbergs tur til Iran. 
Hans saksopplysning var da at ministere ikke har etteretningsinformasjon på mobiltelefonene sine. Jeg ble sittende å skoggerle, og lurte et øyeblikk om hans twitterkonto var hacket av Dangfart Tønnesen, for dette var rett og slett en melding som jeg ikke hadde giddet tweete engang. 


Har han sjekket opp hvem jeg er og forsøker få meg til å fremstå som en kronidiot, altså prøver få meg til å fremstå som en som ikke kan noe om sikkerhet? 
Jeg synes det er morsomt at en UTVIKLINGSMINISTER, men null kompetanse på nasjonal sikkerhet skal belære meg om sikkerhet. En person som har hatt sikkerhet som yrke i lengre tid enn han har fått være på Stortinget. 
Dette minner om desperasjon fra han og hans kumpaner i Regjeringen. 
De takler ikke diskusjoner om at de har brutt sikkerhetsprotokoller, enkelt og greit. Og de liker ikke at Nasjonal Sikkerhet brettes ut i det offentlige, for hva om folk faktisk fikk vite HVA de faktisk gjorde galt. 
PST kommer ikke til å offentliggjøre hva de faktisk gjør galt og hva som kan gå galt. 
Det skal jeg fortelle deg! 

De som kjenner meg vet at ikke bare har vært vært Administrerende Direktør for et vaktselskap i Norge som spesialiserte seg på klienter som var høyrisikopersoner; (altså livvakter for personer som da denne Per Sandberg), men jeg har også vært i USA og jobbet der borte med å opprette selskapets datterselskap. 
Selskapet utdannet livvakter, og stilte strenge krav til både utdanning og innhold: 
Operasjonsplanlegging.
Konflikthåntering.
Utstyrskunnskap
Juss,
Avlytting/Antiavlytting
Spionasje/Kontraspoinasje.
Hacking/Overvåkning
Eksplosiver.
Våpenkunnskap. 
Åstedssikring.
Beredskap & Sikkerhet
Combat Paramedic
CQB/Selvforsvar/Kampsport mm 
Og mye mye mer. 

Medarbeiderne i selskapet jeg var AD for hadde lang utdanning og trening før de fikk være ute i felten med høyrisikosikring av kritisk personell, og jeg tror de fleste av dem med handa på hjerte kan si dette ikke er en lek. 
Men det er ikke hva dette handler om. 

I såfall får jeg denne søte tweeten, som gjør at jeg begynner le. Og jeg fikk trimmet magemusklene skikkelig. Det er helt klart. 
For det er tydelig at Astrup, som så mange andre ikke har den fjerneste anelse om hvilken risiko de FAKTISK utgjør som politiker på tur i et land som Iran. Eller andre steder om det nå måtte være dette. 
Så vil jeg gjerne få fortelle HVORFOR denne telefonen til Per Sandberg er et problem, selv om jeg er fullstendig klar over at han ikke har etterretningsinformasjon eller gradert informasjon liggende på den. 

Per Sandbergs sine kontakter ligger på telefonen!
Det handler ikke om at han har informasjon PÅ telefonen som Astrup antar og mene, dette vitner igjen om hvor lite våre politiker som regjerer landet vet om Nasjonal Sikkerhet, men også hvor liten forståelse de har av hvor lett det er å komme seg inn i systemer som politikerene har. 
På Per sin telefon ligger alle data med telefonnumre og eposter til samtlige av hans kolleger i statsråd og regjering som han korresponderer med daglig, ukentlig og innimellom. Det er ikke sikkert disse er viktige, men en hacker vil mest sannsynlig kopiere disse for å ha de. Kan være gull verd, ihvertfall for å spamme de med søppel og virus så snart det lar seg gjøre.
Et kraftig virus for å lamme hele statsapparatet sine servere er gull verd. 

Han har helt garanter IKKE logget av facebook og eposten sin. 
Facebook er noe nordmenn aldri logger av på sine smartelefoner, og det er dumt. Den gir full tilgang til bilder, kart, delingsfunkjoner, eposten din, osv. Antakelig også dine betalingskort og bankdata (For du var sikkert med på onkel Tor sin bursdagsinnsamlig for partiet, ikke sant?!) .
Dette skaper en åpen dør for en hver hacker, på lik linje med at han egentlig bare kunne gitt fra seg kort og kode til den første og beste personen han møtte på gata og sagt ” Her, ta alt!” 
Her vil en hacker via Pers facebook, ha full tilgang til ALT på hans telefon: eposter, bankkontoer, bilder, kontakter,s saksbehandlingssystem, og han logget garantert IKKE av eposten sist han var inne.osv .
I TILLEGG til at de kan da spore ALLE steder han har logget seg på med de passord han har på sin epost for departementet, facebooken, instagram osv.

Han har helt sikkert ikke en “sikker” router hjemme.  
Kjenner man Norges befolknings naivitet, så har de en helt vanlig router i sin minister bolig, som ikke er oppgradert med sikkerhetsinnstillinger. så her er fri flyt av informasjon for den eventuelle hackeren. 
De kan derfor gå inn å gjøre endringer i dokumenter, bruke hans mailsystemer og saksbehandlingssystemer, og andre vil tro det er Per som gjør dette. 
Det vil si, de nå har fri tilgang til departements-PCen han har brukt. På hans kontor og hjemme.
Altså det nettverket han er logget på i til vanlig.

TIlgang til bildene hans. 
Selv om han er statståd så tar han bilder med mobilen, garantert. Det gjør vi alle. Disse ligger i telefonen, og en hacker får tilgang kjapt. Her har han sikkert bilder av dama, barna, foreldre, og andre han måtte ha bilder av. Kanskje han og den nye søte dama har “kule bilder” fra den nyforelskede tiden som helst ikke bør komme ut. Bilder kan stjeles. De kan lastes ned, endres på og brukes både til å kompromitere Per, men også brukes til  presse han inn i avtaler eller til andre ting som ikke er bra. 
Si at det er en delegasjon fra et land som er ute etter noe fra Norge og Per har bilder at Erna som kan misforstås på sin mobil. Hackerne stjeler bildene, presser Erna og Per til å inngå en avtale som ikke burde vært inngått.

Selv om spionasjen skjer i IRAN, trenger det ikke være IRAN som står bak når det “smeller”. 
Det trenger ikke en gang være Iran. Irans etterretning kan selge eller utlevere denne informasjonen på svarte markedet eller til andre, evt allierte,  som ønsker skade Norge, eller som ønsker dra fordeler av Norge. 

Så Astrup, som mangemillionær så er du i risikogruppen av folk som er ute etter å utnytte deg. Ikke bare fordi du er utviklingsminister, men fordi du har penger, og fordi du er en typisk lettlurt person, som er lett å hacke. Som en av mine tidligere samarbeidspartnere internasjonalt ville sagt; “He’s a kitten” Altså en kattunge. Fordi du er ekstremt naiv, som lar deg lure til å tro at verden er rosa, når en dyktig hacker kun trenger å stå tre meter bak deg for å få tilgang til all informasjon om deg, ditt kontor og din administrasjon i departementet. Til informasjon, hun jobbet i mange år, og jobber fortsatt som hacker for et internasjonalt  sikkerhetsfirma. 

Ha en fortsatt god dag videre 🙂 
Peace out. 

Nann Jovold- Evenmo 
tlf 46546485 

Hvor lenge kan Finnmark holde Solberg og Mæland fra livet?

Jeg har siden den ikke så uventete, men likevel nedslående nyheten, om at Norges Statsminister Solberg ikke ville imøtekomme Finnmarkingene med en omgjørings av sammenslåingen, etter at Ragnhild Vassvik var på besøk med valgresultatet. Den samme statsministeren som mente at man «skal bygge politikk på frihet og tillitt», har hverken tillitt fra sine innbyggere i Finnmark etter sin oppførsel, og ei heller gir hun frihet til dem når hun så rigid og lite folkelig valser gjennom fylket og med tvang skal sammenslå dem med et like lite villig Troms.

Mæland er jurist, og vet hun ikke har mandatet som trengs!
Monica Mæland som jurist er fullstendig klar over sitt manglende mandat iht inndelingsloven for å selv plukke ut medlemmer til fellesnemnden. Det er kun Fylkestinget som har mandat til å sette ned delegater til fellesnemnden, og dersom de nekter, så vil der ikke bli noen fellesnemnd.
Der er per i dag ingen sanksjoner hun kan bruke med hjemmel i loven, og det er nok dette som irriterer henne mest. For nå er hun trengt inn i et hjørne, og har ingen veier å gå. Er det rart hun har forsøkt å true Finnmarkingene til taushet da hun så det bar mot en folkeavstemming?  
Og derfor hun i typisk elendig-advokat-ånd har drevet på med trusler overfor befolkningen.
For etter mine runder, både som leder i bedrifter hvor det har vært kontakt med advokater i forbindelser med tvister, men også hvor jeg selv har vært i rettsaker. For ja, jeg faktisk fått lov å føre sak for retten til tross for at jeg ikke har fullført juridikum, så har jeg vært borte i slike advokater, som har sett litt for mye på Lov & Rett og trodd dette var et amerikansk TV-Show og ikke en norsk rettsal. Og det er slik Mæland turer frem over Troms, men især Finnmark med sin oppførsel. Som en advokat fra en dårlig amerikansk advokatserie.

Hvor lenge kan Finnmark holde de to damene stangen?
Det vil jeg velge svare på med to punkter, og det første er Monica Mælands påstand om har hun skal utvelge delegater til fellesnemnden selv. Dette påpekte jeg i et debattinnlegg i Ifinnmark.no for et par uker siden at iht inndelingslovens §26 er det Fylkestinget, og KUN Fylkestinget som har dette mandatet, og ingen andre. Dersom noen andre går inn og utvelger delegater til denne fellesnemnden, enten det er Monica Mæland, Erna Solberg eller Jørgen Hattemaker, så er denne nemnden og et hvert vedtak som kommer derfra ulovlig. Det vil si at ingenting av det denne nemnden vedtar vil være gyldig iht Norsk Lov.
Det andre er ved å forklare hvordan man lager en lov! For det tar faktisk lang tid!

Hvordan lages en lov.
Jeg måtte gå tilbake til Rettkildelærebøkene mine fra UIO, for å hente litt informasjon å dele med dere om hvordan fremgangen i hvordan man lager en ny lov er.
Litt oppfriskning for Monica Mæland, hun gikk trossalt ut av Jusstudiene i 1994, så det er faktisk 24 år siden, og jeg vet av erfaring at man kan glemme litt på veien. Spesielt om man ikke driver med denne typen arbeid i mellomtiden. Lysslukking i Bergen er kanskje ikke akkurat lovarbeid.
Fremgangsmetoden ved lovarbeid:
Initiativ  Først må noen ta initiativ til å lage eller få endret en lov, i tillegg skal det velges mandater og arbeidsform, forhistorie for hvorfor denne loven skal endres eller bli en ny lov. Her hentes det inn forhistorier for hvilket område loven skal gjelde, i vårt tilfelle er det Finnmarkingenes ulydighet og Inndelingslovens §26.
Utredning  I dette tilfellet er det Finnmarkingenes ulydighet og Inndelingslovens §26og det faktum at kommunalministeren ikke har mandat til å utvelge en fellesnemds medlemmer for en gjenstridig Fylkesting som nekter Tvangssammenslåing. I tillegg går forhistorien her helt tilbake til de gamle formannskapslovene av 1837, som var nettopp for å forhindre denne typen overgrep fra Regjeringen, og dette vil da vektlegges under utredningen.
Her skal det også foreligge en konsekvensutredning i tillegg til lovtekst.
Offentlig høring  Så skal det sendes ut på høring, og det skal da sendes på høring til involverte parter; Kommuner, Fylkeskommuner, interesseorganisasjoner, juridiske fagorganisasjoner, andre interesseorganisasjoner, her vil også menneskerettighetsorganisasjoner anbefales å delta, samt jeg i dette tilfelle ville bedt om at den europeiske menneskerettighetsdomstolen måtte uttale seg før en evt endring
Behandling i departementet og regjeringen  Så er det behandling i Departementer som er analyser og det å utarbeide NOU?en som er arbeidsdokumentet som da komitéen i Stortinget skal behandle.
Komitébehandling i Stortinget  gjennomgang av lovens virkeområde, og hva som skal behandler, med spørrerunder og ofte kan den sendes tilbake for endring, ny høring, og ny NOU og så en ny komitébehandling.
Lovvedtak i Stortinget  Nå skal den stemmes på i Stortinget. Det er faktisk ikke sikkert at 3-5 års arbeid med denne lovteksten går igjennom. Det kommer helt an på om opposisjonen er med Regjeringen på dette området i dag, eller om de synes dette er helt tåpelig forslag å ta fra «den gjenstridige Finnmarking» deres rett til å nekte tvangsekteskap med Troms. Kanskje opposisjonen mener at man faktisk trenger det vernet som grunnprinsippene i de gamle formannskapslovene fra 1837 gav Fylkene.
Sanksjonering av Kongen i statsråd  Dersom nå, mot formodentlig loven går igjennom; ja så vil HKH Kongen sanksjonere dette i statsråd og den publiseres i hht lov om Norsk Lovtidend (c/o Lovdata)

Konklusjonen er at den gjenstridige finnmarking med Ragnhild Vassvik i spissen kan holde Monica Mæland fra livet lang over neste stortingsvalg.
Og da forhåpentligvis har vi en annen Regjering som er villig til å jobbe for befolkningen, og som ikke stiller ræva til folket når man har noe å si.
Derfor vet jeg at Finnmarks kan er trygt frem til 2021, og at Monica Mæland har ikke noe å fare med hverken av trusler eller sanksjoner,og de sitter ikke ved roret etter det valget!
Og de der sør må gjerne kalle oss finnmarkinger troll og gjenstridig; og det skal vi jaggu leve med. For dumme brød som ikke kan eller vet noe, det er vi heller ikke, men vi kan sikker lære dem ett eller annet om samhold: Kom til våre grenser, så skal vi stå der med kasjettlua på hode og armene i kryss, for her kommer dere ikke inn.
FINNMARK E VÅRRES!
 

Nann Jovold-Evenmo

 

Monica Mæland, DU skal SLUTTE å true folk i Finnmark!

Nei, Monica Mæland, Du kan faktisk ikke bestemme hvilke representanter som skal sitte i Fylkesnemnden for Finnmark!
Det har du verken mandat eller rett til. 

Innlegget ble først publisert i Ifinnmark; Monica Mæland, jeg kan ikke fordra folk som løper rundt og truer andre

Først vil jeg si at jeg liker ikke bøller. 
Jeg kan ikke fordra folk som løper rundt og truer andre! 
Jeg liker ikke at folk som sitter med makt tror de kan true andre, og som finnmarking blir jeg ganske forbanna, og jeg liker i hvert fall ikke at mitt folktrues, spesielt ikke av folk som ikke sitter med rette korta eller har kompetanse nok så de løper rundt hodeløst og truer folk til taushet og til å innrette seg.
Det er kun bøller som holder på sånt!
Jeg vil ha meg frabedt at politikere driver på slik! Politikere bør ha noe etikk, moral og en viss form for dannelse, og her har jeg ikke sett annet enn bøllete oppførsel fra din side. Rett og slett tråkke på et folk bare fordi de sier deg imot. Ikke kommer du med fornuftige og gode argumenter for HVORFOR du vil ha sammenslåingen, du kommer med trusler. 
Du doser frem som en russisk tanks midt under den kalde krigen, og skaper bare mer «VI MOT DEM» følelse. En følelse av avmakt mellom folket i Finnmark og regjeringa i Oslo. 

Skremt av den manglende kompetansen du utviser for ditt statsrådsembete:
Som kommunalminister så har du ekstremt lite kompetanse innen hvilke mandater du har, og lovverket som innbefatter det embetet du fyller, og da er det kanskje ikke så rart at du turer frem som en tanks overfor befolkningen i Finnmark. 
Fylkeskommunen ligger inn under det som heter lokal råderett, og da har man det som kalles selvbestemmelse og selvråderett på mange punkter som gjør at Regjeringa ikke kan gripe inn, og dette var en av grunnprinsippene i de gamle formannskapslovene som fylkeskommunen og Kommunene var bygget på. Og som var lagt for nettopp å forhindre de overgrep som du, Monica Mæland og dine regjeringsfeller, forsøker dere på ved å tvinge og true befolkningen i Finnmark. 
Det besynderlige er at dere antar at folket i Finnmark er dumme fiskere og samer som verken kan eller har kompetanse til å forstå en lovtekst eller sitt eget beste; Så da truer du oss med både det ene og andre. 
Og nå at du skal utnevne selv representanter om ikke vi backer ut, for det har du ikke mandat til. Det er loven klar og tydelig. Og det er nok antakelig derfor du løper rundt med trusler i media, midt under folkeavstemningen i Finnmark. For å true og skremme. 
For det er sånn BØLLER oppfører seg, når de vet de ikke har en sak! 

Ifølge Inndelingslovens §26 skal fellesnemnda velges av og blant medlemmene i Fylkestinget! 
Det vil si at her har ikke verken du, andre i departement eller regjering anledning til å oppnevne medlemmer – med mindre dere da ikke forandrer loven, som krever både forarbeider, vedtak i Stortinget osv.,… Ja, du vet, ganske mange år jobb med høringer, utvalg og vedtak. 
Før du får endret loven, så har du ikke rett. Det vil si at du kan ikke, vil ikke kunne. 
Altså: ONE MORE TIME! SÅ vi er sikker på at du forstår: 

Monica Mæland: DU, Din regjering, ditt departement, har ingen myndighet til å utnevne nemndmedlemmer til fylkesnemnden for Troms og Finnmark. Det er KUN Finnmark Fylkeskommunes Fylkesting som kan gjøre dette. Dette finnes det lovverk på, lovverk som er for å forhindre overgrep fra nettopp slike som deg! 
Forsto du nå? 

Men for all del, du må jo bare gå de rundene der for å få lov til å endre lovverket. 
Vi har god tid! 

Hva skjer med fellesnemnda uten representanter fra Finnmark? 
Det er enkelt. Det blir ingen fellesnemnd, og en ev. fylkesnemnd Troms og Finnmark med Mæland sine oppnevnte representanter vil ikke være beslutningsdyktig, fordi disse ikke er oppnevnt av Finnmark fylkeskommune. 
Dette da fylkeskommunen er så heldig at den er beskyttet av loven, og uten representanter fra begge fylkene, vel vil det ikke være mulig for denne nemnden å beslutte noen vedtak for storfylket i det store og hele. Det blir da bare en gjeng som sitter og tvinner tomler og drikker kaffe, og ikke kan gjøre noe som helst.

Jeg vil utvise min støtte til fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik, som er en bauta som står i dette for Finnmark. Hun burde virkelig få en utmerkelse fra Finnmarks befolkning for jobben hun gjør for å beholde Finnmark, og for å holde Mæland og co. i tømmer. Jeg kan ikke engang tenke meg det presset hun er under. Tøff dame. VI kunne ikke hatt en bedre leder i Finnmark i dag. 

Jeg forventer at Monica Mæland ber folket i Finnmark om unnskyldning for truslene og sin bøllete oppførsel. For en ting er sikkert; Hun kommer ingen vei med bøllete oppførsel, trusler og den veien hun går nå. Det vitnes om at hun har null kompetanse om folket, kulturen, historien og hva som driver folket i Finnmark.

Nann Jovold-Evenmo 

Søskenbarnekteskap burde være forbudt, men ikke lagt inn under utlendingsloven

Jeg er vokst opp i Nord-Norge, og jeg kan med handa på hjertet si at jeg er motstander av at søskenbarn skal gifte seg! Det er fordi innavl ikke bærer noe bra med seg; Når man i gjennom generasjoner på generasjoner gifter seg med sine egne, så hjelper det ikke henvise til at det er at slekt skal følge slekters gang; Det fører til innavl. Enhver som har hatt eget gårdsbruk vet at man låner ut avlsoksen, avlsgrisen eller væren i nabobygder og skiper den avgårde til andre bygder eller andre deler av lander for å “vanne ut flokken” for å slippe siamesiske tvillinglam eller tohodete grisunger og hva det måtte være av avkom. Pokker heller, er bare se på hunderaser og hvor ødelagte mange er fordi de har fremavlet og rasert enkelte hunderaser med innavl, og feilavl. 

Sånn er det med oss mennesker også. 
Vi innavles om vi ikke utvannes også. 
Genetikk, biologi, arv og så videre.. 

De gifta seg fettere og kusiner i både bygd og by før invandrene kom her i Norge og:
Jeg skal ikke nevne steder, men det fleipes om at det på enkelte plasser i nord, hvor det er så “innavl at til og med hundene lesper og katta har hareskår”, og det er veldig stygt. Men når man vet at alle er gift med fettere og kusiner av hverandre, og dessverre så er det også veldig mange på disse stedene som er både multihandikappede, så er jeg for denne loven. 
I Nord-Norge var det ofte spredt mellom bygdene, og det var ikke fritt for at man møttes i barnedåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser, og da var det jo bare tjukkeste slekta. Da var det kanskje ikke rart man kokte suppe på slekta og valgte en eller annen staut kar fra slekta som ektemann, fetter eller tremenning eller kanskje en filleonkel eller mors yngre fetter med ei ekstra bukse og kanskje et jordstykke ikke langt fra folk. Og var han ikke så halvgal, og ikke drakk opp hyra, så var jo det helt greit.
Hadde jenta alle tenna i behold, og bred over baken, så skulle hun alltids være god å føre barn, så fikk hun holde. 
For, som min mor bruker si, det var ikke ofte det kom en fremmedkar roende, for dem var det mest rift om. 

VI må slutte klage over innvandrerne med søskenbarnekteskap:
Men jeg blir så eitrende forbanna når det da kommer til disse politikerne som ser sitt snitt i å bruke loven for å “ta innvandrerne”, og ikke ser sin egen tante, onkel eller ja til og med foreldrepar. For det er jaggu ikke å stikke under en stol at mange av de som har stemt inn disse FrPerne som er så innvandringsfiendtlig og vil ha denne loven inn, det er slike som har flust av denne typen nære familiebånd selv, og det kalles å bite sæ sjøl i ræva!  
For selv om disse rikfolka på Oslo Vest og Bærum kan hente seg slike Statussymboldamer med veskehunder så har det vitterlig vært vanlig både på østkanten, vestkanten og bygd og by i dette landet at man giftet seg både arrangert og ikke-arrangert med fettere og kusiner; Og kanskje mest innad i de rikes sfærer for å beholde pengene. Vi vet jo at vår kongelige høyheter var det mye inavl, med både fettere og kusinebrylluper. 
For ikke snakke om de rikes rekker i Norge og Norden. 
Og vi skal ikke så langt tilbake i Norge før de rike landadelen, om vi kan kalle dem det presset sine unge døtre til å gifte seg med både rike fettere og onkler for å styrke makta og rikdommen.
SÅ slutt å si at dette er noe nytt som er kommet med invandrerne, det blir rett og slett patetisk av de høye herrer i de blåblå-rekker. De skal pinadø være glad at inavlsgene ikke har slått ut på dem sjøl! 

My two cents 

Nann Jovold-Evenmo 

 

Vi må slutte leke Nessekonger og begynne stå sammen

Finnmark tjener ikke på å stå hver for seg å skrike mot hverandre. 
I et fylke hvor det er lang mellom stedene, 48618 km2, så er det langt mellom folk. 
Men da er det enda viktigere at man står sammen når overmakta forsøker å begrense lokal folkestyre der nord, og ikke hakke på hverandre som nessekonger og stormaser i vill kamp, ikke sant?! 

Nessekongementaliteten er vi ikke kommet lengre?
Jeg kjenner jeg blir mektig oppgitt over enkeltpersoner i debatten som ikke klarer å la stridsøksene ligge. Disse som til stadighet skal la bygd og by være gjeldene for om man er for eller mot noen, om man liker noen eller ikke. For ikke snakke om man tillegger noen egenskaper eller meninger. 
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg i denne sammenslåingssaken har hørt; “FOLK i Loppa og Alta er for sammenslåinga, la dem få lov å bli med i Troms.”
Helt ærlig så kjenner jeg ikke et eneste menneske i Alta eller Loppa som er for sammenslåingen med Troms. Og strengt tatt kjenner jeg ikke et eneste menneske i Troms som er for sammenslåingen med Finnmark heller. 
Når vi vet at 73% av folket i Troms ikke ønsker en sammenslåing med Finnmark, så viser det er sterk tilhørighet for sitt eget fylke. 
Men mange sterke røster påstår at de ikke hører noe fra folket, de i Troms. 
Neivel, men jeg undrer; Har dere hørt etter? 
Har dere klart å holde kjeften deres igjen lenge nok, slik at deres egen negative skvaldring har stoppet lenge nok til å faktisk høre etter hva de i Troms sier? 
Eller leter dere bare etter det de som er FOR sier, slik at dere kan sitte på nesset og jamre dere over disse grusomme folka som skal ta fra dere all styringsrett og lokal råderett, og heretter bestemme over dere. 

Jeg la ut et bilde på For Finnmark siden, bare sånn for gøy. 
For bildet i seg selv var litt morsomt. Men inne i bildet var det også et par ting som var veldig uproporsjonert: Men det var litt av en test. 
Noen begynte dele ukritisk. Andre var sjokkert over hvor stort begge fylkene var, for dette var hårreisende. 
Andre hoverte over min intelligens, for jeg måtte da vitterlig vite at Kina og Texas umulig kunne passe inn. 
Sakens kjerne er at jeg la dette ut, fordi jeg ville se om folk evnet å se fakta, eller om de overså de små tingene; Nemlig det som ikke hørte hjemme. For mange evner ikke se fakta i saken om Finnmark. Mange velger både lukke øynene og ørene, og skrike og rope opp, uten å høre på det som debatteres og snakkes om. De tar ikke til seg faktiske opplysninger som for eksempel: 
– Faktum er at vi vil få mindre å si i et felles fylke 
– Faktum er at antall valgdistrikter vil reduserer og dermed vil man endre mandatfordelingen på stortinget. 
– Faktum er at endringen vil føre til at finnmark vil ha mindre å si på stortinget i fremtiden når mandatet endres. Ergo mindre lokal råderett 
– Faktum er at Loppa, Alta og Vest-Finnmarkinger er like mye i mot sammenslåingen som de i Øst. 
– Faktum er at 73% av Tromsværinger er mot sammenslåing med Finnmark. 
– Faktum er at mange Politikere i Troms er i mot sammenslåingen, både i SP, SV, Rødt , Arbeiderpartiet og Kystpartiet. 
– Faktum er at Finnmark er et fylke med ENORME ressurser som hentes ut  form av fiskeri , olje og gass, uten at dette direkte kommer fylket til gode. 
Men dette er ting som stormåsan, eller nessekongene om vi kan kalle dem det, i debatten ikke evner å høre, fordi de er mer opptatt av å drive samme type debatt som enkelte politikere i dette landet; “skjitkasting basert på hvor man kommer fra”, og ikke evner å høre ikke hva man faktisk sier eller skriver. 

Det finnes helter i Finnmark: 
En av de som står i stormen der nord, til tross for et enormt press både fra folk, fra andre politikere, og ikke minst media;
Ragnhild Vassvik; Fylkesordfører, og en som både forsøker å lose Folkeavstemninga trygt i havn, mens sjefene i Regjeringa puster henne ned over nakken! Og de som styrer i kommunene stikker kjepper i hjula,som Loppa Kommune hvor kommunestyret med Høyre i spissen gikk inn for å nekte å stille ressurser til rådighet for å stemme. Men andre i opposisjonen som prøvde kuppe Fylkestinget med å kreve å få til en fellesnemd, for å jobbe med Troms om sammenslåingen. 
Dette er en kvinne som virkelig står i stormen, som andre mennesker i Norge burde lære av. 
Hun er en bauta, en person som viser styrke og ryggrad, der mange andre politikere har lagt seg flat for overmakta på Løvebakken. 
Torill Olsen som har stått på med siden FOR FINNMARK. Ikke bare administrerer hun siden, men hun administrerer og har satt igang aksjonen også, for å få til folkeavstemningen. Uten henne hadde nok Finnmark vært en tapt sak. Her er en dame med bein i nesa, som er Finnmarking langt inn i sjela, og om halvparten av disse debattantene hadde fulgt hennes eksempel, og reist seg og aksjonert, istedenfor å sitte på nettet og slengt halvkvedede viser og dritt om andre basert på hvor de kommer fra. Så pokker heller; Da hadde Finnmark vært reddet for lenge siden! 

Nessekonger, Stormåser, og andre kranglefanter; 
Dessverre ser ikke disse at de ødelegger når de nekter å bruke øynene og ørene før de kommenterer i debatten eller tillegger andre personer, regioner, kommuner, eller steder meninger. Det er trist. For det er nettopp denne typen oppførsel som fører til splid og mangel på samhold, og som opposisjonspolitikerne elsker å bruke splitt og hersk mentaliteten på; da kommer de med små drypp her og der, slik at man skal fyre seg opp slenge litt dritt; så er havet i fullt opprør igjen og ingen klarer roe dem før det er over. 
Og husk; Det er 11 dager igjen til avstemningen av over: 
Tro meg det kommer mye stikk fra opposisjonen fremover; og det vil falle mange tunge steiner som vil være for å lage helvete. Det er opp til dere om dere vil bite på, eller om dere vil la det forbigå i stillhet, og la dem heller ergre seg over at dere IKKE hisser dere opp over en Ja-persons utspill i media. For det eneste han eller hun vil; er å få dere til å glemme følgende; 
DERE HAR EN STEMME! 
SÅ LENGE DERE BRUKER DEN ER DERE STERKE OG DE SVAKE! 

Husk å stemme innen 14.mai 
FOR FINNMARK! 

Nann Jovold-Evenmo 

Fastlegeshopping på jakt etter sykemelding?

I går på twitter var det en fyr som mente at «det er for lett å sykemelde seg i dette landet» og at folk bedriver «Fastlegeshopping på jakt etter en lege som er lydhør nok til å sykemelde dem for filleting».
Jeg kjente jeg ble mektig provosert, for dette er nettopp denne typen FrP og Høyrepolitikk som landet styres etter for tiden, hvor sykepengene skal kuttes til et minimum, og man skal ha enda strengere med tanke på sykemeldinger.
Og jeg tenker at dersom dette er den gjengse tankegang blant «folk flest» så er det kanskje ikke så rart at brukere og pasienter innen helsesystemet ikke blir trodd når de kommer med plager og faktisk er syke, og ender opp som enda sykere i et system som egentlig er der for å ta vare på dem.

Denne typen holdninger til de som er syke, og de svakeste i samfunnet, ser jeg i den Regjeringen vi har i dag, og det er titt og ofte at både de politikerne som sitter med makta og deres ungdomspartier er i media og angriper både sykelønnssystemet, og mener det bør kuttes i både sykelønn, trygdeytelser, aap, og man bør få folk tilbake i jobb.
Det som forundrer meg er at de er mer ute etter å få syke tilbake i jobb, enn å få de som er arbeidsledig ut i jobb. Den tankegangen forstår jeg ikke, for det må da være en bedre verdiskapning å få folk som faktisk er arbeidsfør, 100%, ut i jobb. Mennesker som er innstilt PÅ å jobb og som har full arbeidsevne, enn å forsøke få mennesker som ikke eier arbeidsevne, som er syke og som bare vil ende opp i sykemelding, på AAP og som på sikt uansett vil havne utenfor arbeidslivet igjen i jobb. Hvor er logikken. Er det for å gjøre disse menneskene enda mer syke?
Er det for å sørge for at de skal føle seg enda mer ubrukelige og trø deres selvfølelse ned i søla engang for alle?
Hva gir det våre politikere som aldri har jobbet en dag selv av glede?

Jeg hadde aldri hørt om fastlegeshopping før i går, og begynte fundere litt på det der. For jeg har selv nettopp byttet fastlege fra en som ikke trodde på meg da jeg kom med min ekstreme hodepine og mente det var psykisk. Dette enda hun selv hadde sendt meg til en nevrolog hun selv anså som en «GUD» innen feltet. Likevel valgte hun å stille spørsmål med diagnosen, og hentydet til «psyken», og jeg må innrømme at i en alder av godt over 40 år, og sett en god del arrogante leger i min tid, så kommer du ikke til meg med en «psykisk» kommentar når jeg sier jeg har kronisk vondt i hodet, og smerteskalaen fra 1-10 er spreng. Da kan jeg love deg det blir månelyst, og om jeg da velger senke stemmen min to hakk, da kan jeg love deg at jeg er rimelig forbanna. Det er i slike tilfeller jeg er glad jeg har med meg mannen min, for da bruker han å ta over.
Jeg byttet lege, til en som har lang erfaring både med psykiatri og smertepasienter, og han har jobbet godt sammen med både spesialisten/nevrologen. Men fastlegeshopping, det vil jeg ikke kalle det; Heller at man velger å bytte fastlege fordi man ikke gidder arroganse og dårlig behandling.
Jeg føler meg godt i varetatt av de jeg er under behandling hos nå i hvert fall.

Jeg har møtt mange typer leger i min tid, både hyggelige og utrolig dyktige, men jeg har også møtt behandlere som overhode ikke burde fått lov å jobbe med mennesker. Og med tanke på hva som skal til av karakterer for å komme inn på legestudiet, og spesialiseringene, så kan man jo tenke seg at disse er uhyre smarte; Ja kanskje tilnærmet spesielle diagnoser innen autismespekteret og ikke så veldig god med mellommenneskelige relasjoner. Ikke sant?!
Så da er det kanskje ikke så rart om disse er dårlig med mennesker, ikke ser personen, eller kanskje rigid i sin holdning til personen som sitter der? Jeg tror ikke det. Jeg mener en behandler skal se personen den behandler. Og som bruker (pasient) har jeg selv vært ganske tydelig på at jeg er HER; du skal snakke til MEG! Enkelt og greit.
I tillegg skal du aldri spørre meg hvordan «VI» har det i dag, du skal spørre hvordan «DU» (altså jeg) har det i dag. Leger som VI?er seg har jeg oppdaget er ekstremt arrogante, og de har null interesse for meg som pasient. Dette er en tydelig ovenfra og ned holdning til brukeren på, og viser at man ikke evner å sette seg på brukerens nivå.

Tilbake til politikerne:
Hvorfor de ønsker fjerne eldre menneskers hjelpestønader og kutte i sykelønna. Dette med å tvinge syke ut i jobb, mens de ikke gidder løfte en finger for de hundre tusen arbeidsføre som går arbeidsledige?
Hva med alle disse som har mistet AAP med et pennestrøk som våre arbeids og sosialminister skryter av har blitt færre på AAP, mens disse nå får sosialhjelp, eller lever på sin familie, venner eller er nå en del av «uregistrerte» mennesker utenfor systemet?
Fordi de vil spare penger istedenfor å øke verdiskapningen med å få de arbeidsledige som har arbeidsevne ut i jobb.
Enkel matte;
Å få de arbeidsføre ut i jobb, heller enn de syke vil gi bedre verdiskapning på sikt, da disse faktisk vil stå i jobb i lengre tid, fordi de ikke vil bli sykemeldte og havne på AAP igjen eller kort tid. Ergo ikke et tap for bedriften igjen. Det blir skatteinntekter på sikt og mer til statskassa på sikt. Altså det som kalles verdiskapning.
De ønsker noen å henge ut, så enkelt er det; Da går de på de syke og svake i samfunnet som ikke har mulighet å slå tilbake; Fordi man ikke har energi. Når man er syk, ikke har økonomi, fordi APP eller uføretrygd blir man ikke akkurat millionær av. De fleste på AAP har kanskje 12-15 000kroner utbetalt i mnd. Og det er ikke og blir rik av. Så har man ikke så mye å slå tilbake mot disse i Regjeringa med millioninntekt, som aldri vil måtte slite om de blir syke. Disse med sine forsikringer som kjører de hastig gjennom private utredninger og medisinske systemer, hvor de slipper å vente på behandlinger, slipper behandlingskøer osv. Som slipper være kasteball i et system med AAP og utprøvinger som tapper dem med krefter før de kanskje etter fire fem år får trygd, og da ro nok til å pleie helsa si på minste trygd, og utbetaling på 15000kroner mnd.
Ikke ønskesituasjoner akkurat for folk flest. Men her skal disse med millioninntekter kutte ned, og ta ifra. Og sørge for at de som har lite får enda mindre. Og så må vi huske at vi nå skal innføre ordet «fastlegeshopping», slik at vi legger enda en byrde på de syke, nemlig vår skepsis til om de faktisk ER syke. For bytter du fastlege til en som endelig tror deg, da har du sikkert shoppa fastlege til en som lettere skriver ut en sykemelding, som du egentlig ikke trenger. Ikke sant?

For du som er syk skal taes.
Koste hva det kose vil!
Syke mennesker skal vris, tas, og de skal knuses av systemet.
For syke mennesker er de som politikerne hater mest.
De er samfunnets avskum.

En annen ting som slår meg ang denne “fastlegeshopping-kommentaren er at politikere (Ja, for vedkommende som kom med denne er faktisk etter at jeg sjekket, KrF politiker i Hordaland), undergraver legenes autoritet som lege. Ikke bare stiller de spørsmålstegn med fastlegens vurderingsevne som lege, og dens utdanning som lege. Men de velger faktisk stille seg til doms over legens kompetanse og erfaring som lege. Og dette med partiskole i ryggen og en ideologi fra partiet. Ikke har de legeutdanning, ikke har de annet enn kanskje videregående skole mange av disse politikerne som drar millionlønn på stortinget, men meninger om dett og hint, og om andre menneskers moral og etikk; Det har de. De har til og med den frekkhet at de mener at syke mennesker leter etter dumme fastleget som ikke evner etter 7 års skolegang, hvor du må ha over 6 i snitt for å kunne komme inn, og i tillegg et studie som er et durabelig slit for å komme igjennom, samt at turnusen de må igjennom er kjempetøff. Så tøff at en Regjeringspolitiker kjapt hadde klappet sammen etter en måned. Ja, så tror da disse politikerne at de vet bedre, at disse legene er så dumme og lar seg lure at “fastlegeshoppende svindlere på jakt etter sykemeldinger, for å slippe jobbe på grunn av vondt i viljen”. 
Disse politikerne burde skamme seg for å stille spørsmål med fastlegers kompetanse! 

Korttidsfraværet pga jobbfylla; det snakker vi ikke om.
Det som virkelig ER et problem mange steder.

Nann Jovold-Evenmo 
465 46 485 
[email protected]

NB! Kjør gjerne debatt i kommentarfeltet, men hold debatten saklig. 
 

Finnmarkssaken viser et Demokrati i fritt fall.

Jeg ønsker med dette et svar fra både fylkespolitikerne, og Regjeringspolitikerne;
Hvor de utfyllende gir befolkningen informasjon om mandatfordeling, konsekvensene for Nord-Norge med utgangspunkt i mine kommentarer i dette innlegget, samt at de konktet svarer angående de spørsmål nederst i artikkelen, og gir et svar på hvordan de har tenkt å møte disse utfordringene forvaltningsmessig.

Fra Formannskapslovene til Demokrati til fullt kaos i 2018?  

Når vi ser på dette med sammenslåingen i et historisk perspektiv: 
Distriktene har siden 1814 vært noe Stortinget har jobbet for, ikke mot
For i 1814 ble det bestemt at distriktene skulle være sterkere representert i Stortinget enn byene, derfor fikk byene 1/3 av mandatene og distriktene 2/3. Dette for at distriktene skulle i varetas og fordi det var her næringa var, som igjen var viktig for byene og handelen. Dette var prinsippene for de gamle formannskapslovene; Som la grunnlaget for fylkeskommunene og fylkesmannen som vi kjenner i dag. Det var disse lovene som banet veien for utviklingen av kommuneforvaltningen og lokalt selvstyre, og som har ført at vi i frem til i dag har hatt 19 fylker, og tilsvarende valgkretser.
Fra 1905-1919 stemte man direkte på Stortingskandidatene, og landet ble inndelt i valgkretser som hver valgte inn sin stortingsrepresentant. 
Den ordningen vi benytter i dag er direkte basert på denne metoden, men her er nå enkeltmannsstemmene byttet ut, og i dag stemmer vi på partiene. Mandatfordelingen går fortsatt ut på forholdstallmetoden som ble benyttet den gang da, men antall mandater er i forhold til innbyggertallet i valgkretsen.

Dersom Mæland og co får det som de vil, så ender vi med at dette vil falle i fra og at det som nevnt over vil føre til en skjevfordeling, hvor de folkerike fylkene med mindre areal vil ha større tyngde og mer makt over de med færre folketall og større arealer. Og det vil føre til en distriktsnæring i forfall pga manglende kompetanse og ønske om overføring av midler fordi man ikke ser nytteverdien av den. Men dagens politikere ønsker ikke denne modellen, og heller ønsker færre administrative stillinger og funksjoner, og baserer dette på effektivisering av stillinger; er bekymret for Nordområdene og at de skal bli skadelidende etter som en fylkessammenslåing vil ha direkte innvirkning på representasjonen forholdsmessig. Dette sett i lys av populasjon og areal i andre nye valgkretser; som ovenfor nevnt; Vestfylket. 
I tillegg er vi redd for at både jordbruk, fiske og annen næring i distriktene i Nord-Norge vil bli økonomisk skadelidende grunnet manglende kunnskap og kompetanse om befolkning, næring og areal i Nord-Norge.

Fylkeskommunalt sett: 
Det er for stort areal i forhold til hva et felles-fylke klarer å forvalte. Dersom et sentrum skal ligge i Tromsø vil de ha store problemer med å se helheten i to fylker som består av småsteder, bønder, fiskere og ikke minst; Det er en så spredt befolkningsmasse at det vil bli problemer med å komme ut og møte befolkningens krav.  Politikere som Prestbakmo har selv sørget for at Nord-Troms lider under et dårligere Samferdselstilbud som fører til befolkningsflukt, og dermed lite rom for næringsutvikling langs kysten. 
Jeg kan ikke se at et Troms-Finnmark har de ressurser og kompetanse som skal til for å forvalte reinpolitikken, fiskeripolitikken eller annen næringspolitikk når områdene blir så enorme. 
I areal blir dette 240.000 mennesker spredt over et areal på 87112 kvadratkilometer, hvor kun 1/3 av arealet tilhører Troms.
Distriktene, og spesielt distriktene i Finnmark blir skadelidende under en slik sammenslåing. 
Finnmark har også en stor del reindriftssamer som finnmarkinger har samarbeidserfaring med både privat, politisk og næringsmessig, selv om disse selv mener de ikke ser grensene, så er det en stor utfordring om disse skal forvaltes fra Tromsø, for den samiske kulturarven og reindriftssamene skal få verre kår å drifte under. Det er dessverre et faktum. Jeg er bekymret for Nordområdene, og at de skal bli skadelidende etter som en fylkessammenslåing vil ha direkte innvirkning på representasjonen forholdsmessig. Dette sett i lys av populasjon og areal i andre nye valgkretser; som nevnt senere i dette innlegget; Vestfylket. Da det iht folketall og areal blir urettferdige forhold med tanke på maktutøvelse via Stortinget.
I tillegg er jeg redd for at både jordbruk, fiske og annen næring i distriktene i Nord-Norge vil bli økonomisk skadelidende grunnet manglende interesse, kunnskap og kompetanse om befolkning, næring og areal i Nord-Norge.

Fiskere; Allerede nå driver politikere og raserer fiskeriflåten vår; skadelidende er de små aktører som har vært grunnæringen på kysten i generasjoner. Manglende forståelse for fiskeri og kvotesystem vil bli skadelidende dersom vi får en storregion med Finnmark og Troms, og vi vil miste grunnlaget for bebyggelse langs kysten. Med dette vil også store deler av det lokale matproduksjonsmarkedet forsvinne; inklusive sau, gris, kveg og grønnsaker. 
Det vil føre til en «Massedød» for bygdene langs hele kysten i Finnmark.

Et Stortingspolitisk perspektiv. 
I dag har man følgende mandatfordeling på stortinget; 
169 plasser fordeles på de 19 fylkene ut fra befolkningstall, og i de små fylkene med minst befolkning utjevnes dette noe ved hjelp av tilleggsberegning ut fra areal. 
I dag beregnes mandatene ut fra følgende;

Per i dag er det tilsammen velges det 169 stortingsrepresentanter.
Dersom det slås sammen til større fylker/regioner vil dette kunne få innvirkning grunnet følgende;
1. Større fylker med høyt folketall vil få flere mandater. 
2. Større fylker i areal med lavere befolkningstall vil dermed, til tross for kombinasjonsutregning av areal og folketall; få færre mandater på Stortinget.
3. Dette fører til at de tre Nordligste fylkene, med lavest folketall, størst areal vil få færre mandater på Stortinget.

Når nå Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland har bestemt seg for å bli ett Fylke, så BØR dette rett og slett bekymre oss i Nord, fordi vi allerede nå ser det store skjevfordelingen på Stortinget; 
Vestfylket vil sikre seg 21% av Norges befolkning, samt forvalte 1,6 % av Norges areal.
Mens felles Finnmark og Troms vil bestå av 4,6% av Norges befolkning og forvalte 22% av Norges Areal.
Dette viser da at representant-messig vil et felles Nord-fylke bli skadelidende uansett hvilken måte man får endret mandatene på stortinget for mens Vestfylkene vil ha en majoritet med da de men minst areal å forvalte vil få mer å si på stortinget.
 

Denne gangen vil også våre egne politikere som sitter i fylket ha mindre kunnskap om både befolkningen, næringsliv, og forvaltning av areal fordi det er sentralisert og man får en enorm avstand fra folket til maktens sentrum.
Stortinget er tyst om konsekvensene i forhold til mandatfordeling, men de har innrømmet at de vil komme til å endre valgkretsene fea 2025, for å følge de nye fylkesinndelingene.

Man har tidligere påpekt at færre fylker gir en annerledes mandatfordeling på Stortinget; men hverken politikere eller stortinget har kommet med noe svar på dette. 
Spørsmålet er som forduftet. 
Jeg har selv (Nann Jovold-Evenmo) skrevet et brev til Stortinget hvor jeg ber om en konsekvensutredning av mandatene på Stortinget i forbindelse med en Fylkessammenslåing. Dette gjorde jeg i juni 2016. (purret i 2017) Noen av mine punkter i brevet var følgende;

Jeg har et par bekymringspunkter i forhold til kommune og fylkessammenslåing. 
Jeg har sett på lovverket og mandater ved stortingsvalg, og ser at mandatfordelingen vel fylkessammenslåing vil endre seg. 
I verste konsekvens vil Nord-Norge bli skadelidende grunnet manglende kompetanse og ansvar for distriktsnæringen i nord. I 
tillegg mener vi at dette er med på å rasere lokaldemokratiet og lokal råderett over ressursene i Nord-Norge.


Hvorfor ser vi ikke nytteverdien av distriktene:

Jeg har lenge diskutert hvorfor distriktene er viktig, og en av de tingene jeg alltid kommer tilbake til er utarmingen av distriktene; Nemlig det faktum at store, tunge aktører etablerer seg i distriktene uten å etablere sine kontorer der.
Dette fører til at de registrerer inntekter, skatter og avgifter i sine respektive kommuner hvor hovedkontorene ligger, mens drifta som da skjer i Finnmark er en utgiftspost.
På sikt vil Finnmarksfolket som har vært i jobb her, betalt skattene kun bli ansett som trygdemisbrukere fordi de kanskje blir arbeidsledige når bedrifter forsvinner ut av fylket, eller man blir gammel og trenger alderspensjon.
Selve verdiskapningen som firmaet hadde, den ble registrert ved selskapets hovedkontor, så der er alt strålende, og der er det en vekstkommune. Men Finnmarkingene er trygdesnyltere og tufser, som alltid.
Under ser du et lite utdrag på hva som hentes ut, og vil hentes ut av Finnmark Fylke i årene som kommer, som ikke kommer oss til gode:

Penger som forsvinner ut av Finnmark;
Castberg Feltet til Statoil ligger rett nord av hjemstedet mitt i Loppa kommune, og på en solskinnsdag med blikkstille hav kan vil man faktisk kunne se helt dit, og det sies at verdien av brønnene her er på 450-650 millioner fat, altså 49 milliarder kroner minimum. Som Statoil henter fra Finnmark.
Statoil har hovedkontor på Fornebu, og disse pengene vil aldri registreres i Finnmark, og Fylket vil derfor gå glipp av både skatteinntekter, og andre kroner og ører fordi bedriften ikke er registrert der, men i Oslo.
Snøhvit ? Norsk Petroleum henter ut 573 milliarder via Snøhvit til sammen (inklusive reserver). Men all inntekt og omsetning registreres i Oslo, og da vil all skatt og avgifter tilfalle Oslo by. I Hammerfest får folk lønn, hus bygges, man kan se på det som vekst, men når eventyret er over, så vil ikke pengene bli værende, fordi disse pengene er aldri registrert som gevinst i Hammerfest, kun utgifter; FOR gevinsten er registrert på Norsk Petroleums hovedkontor i OSLO; Olje og Energi Departementet.
Ergo er Oslo By skattevinneren for bedriftskattetaket. Mens Hammerfest og Finnmark er trygdeutgiftsposten, på uføre og alderstrygdutgiftene som kommer, og da de som står med lua i handa igjen. PÅ samme måte som da Findus la ned produksjonen.
Norwegian Royal Salmon har sitt hovedsete i Trondheim, og alle skatteinntekter og avgifter som trekkes kommer denne kommunen til gode, til tross for at de har oppdrettsanlegg og slakteanlegg flere steder i landet, inkludert Finnmark. Direkte tall fra Finnmark er umulig å hente ut.
Elkem ASA med hovedsete i Drammensveien i Oslo, skatter til Oslo kommune registrere all inntekt og alle avgifter til Oslo kommune. VI som er oppvokst på kysten av Finnmark vet at Elkem Nefelin ligger på Stjernøya utenfor Alta i Finnmark, og denne har vært en arbeidslivsressurs for mange generasjoner av Finnmarkinger. At Elkem Nefelin i førsteomgang ble registrert i Oslo og ikke på Stjernøya er et tap for Finnmark fordi man går glipp av skatteinntekter. De omsetter for 14000 milliarder på verdensbasis, og tall fra Alta er vanskelig å hente ut.

Bekymringer for Nord-Norge: 
1. Jeg spør om det er rettferdig at disse som da har 1,6% av Norges areal skal bestemme over de som har 22% av Norges areal?
2. Er det rettferdig at Finnmark skal miste muligheten til medbestemmelse i sitt eget fylke, det skjer nå dersom denne tvangssammenslåingen skjer. Det sier seg selv at en sammenslåing hvor man sammenslår med et fylke som har dobbelt så mange mennesker, så vil Finnmarkinger være kun 1/3 av befolkningen i den nye «sammenslåing». Er det rettferdig at 2/3 skal bestemme over de få?
3. Er det ikke på tide at den verdiskapning som forekommer i Finnmark registreres i Fylket, og ikke via hovedkontorene i andre kommuner og fylker? Som vist over er det mange milliarder i skattekroner som forsvinner ut av fylker, som Finnmark aldri får del i. Derfor er Finnmark et «overføringsfylke» som ansees som en seer som en lillebror som tigger med dører, som ber med lua i handa.
4. Når befolkningen ikke ønsker at fylket skal sammenslås, og Regjeringen har vedtatt dette, dog i et Storting uten flertall, da det var midt under valginnspurten og lav deltakelse, så er det bekymringsverdig at dette i det hele tatt trumpes igjennom. Jeg mener at det er ikke i tråd med demokratiske prinsipper, og at det er ikke demokrati når folk ikke blir hørt. Det å forsøke kaste formannskapslovenes prinsipielle ståsted om lokal råderett, samt kommunalforvaltningen bør bestå. Dette er prinsipper for grunnloven og livet i distriktene som går tilbake til Stortingets etablering og nå spør jeg; Er det dette dere ønsker å endre; ønsker Mæland og co å fjerne all makt i distriktene og overføre all makt til stortinget og regjering slik at distriktenes selvråderett og lokal råderett over ressurser skal fjernes?
5. Hvorfor ønsker ikke Regjering å høre på folkets røst? Er demokrati og folkets ønsket noe Regjeringen bryr seg om?

Konklusjonen min etter å ha gått gjennom denne Finnmarkssaken er at demokratiet i Norge er i fritt fall. Politikere er ikke lengre innvalgte menn og kvinner som jobber for folket, men som oftere er ute etter å mele egen kake. De glemmer hvorfor de kom inn, og partiprogrammet er viktigere enn hva folket mener.
Partiprogrammene er ikke det folket ønsker og mener, og ofte ikke i tråd med folkets røster på bakkenivå.
Politikerne er blitt en egen elite, kall det gjerne en adelsklasse, som du må være av en spesiell klasse elle type menneske for å klare bølle deg opp og frem for å klare komme deg inn på Stortinget.
Selvfølgelig finnes det unntak. Og takk og lov for det. Men det er jaggu få av dem som eier anstendighet og låner et øre eller to til folkehavet som de egentlig skal høre på og bestemme for.
FOLKET de skal ta avgjørelser for, de er som regel glemt av de fleste; Spesielt i arrogansen høyborg, Løvebakken, når de får lov å ta Kongen i hånda.
Demokratiet Norge; Fritt fall.

Jeg velger begrunne dette med følgende; 

1. vedtaket ble stemt for midt under valgkampen, da mange av de som var mot var ute og drev valgkamp.

2. SAmmenslåingen aldri ute på høring.

3. Forvaltningsutfordringene har aldri vært oppe til høring,ei heller vil de diskutere dem, noe som ikke bare viser mangel på kunnskap og forståelse for Finnmark, men hele regionen og dens næringer, kultur og samfunn.

4. Formannskapslovens prinsipper fra 1837 som grunnlovens §57 er basert på, hvor man skal ta vare på distriktene, og disse skal ha overordnet mandat, i den forstand at de skal ha en bredere og bedre representasjon på Stortinget blir ikke fulgt ved en sammenslåing, og en fjerning av fylkesmenn/Sammenslåinger, fordi de fjerner antall fylkesmenn og dermed også lokal råderett i distriktene.

 
Nann Jovold-Evenmo

Kilder: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/snohvit/
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Historisk-dokumentasjon/Formannskapslovene-av-1837/

https://www.statoil.com/no/hva-vi-gjoer/new-field-developments/johan-castberg.html

https://norwayroyalsalmon.com/no/investor/

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top