Har vi ikke lært av historien? Er demokratiet død?

Før andre verdenskrig så ikke unge mennesker nødvendigheten av demokrati.

Nedgangstider, stor arbeidsledighet, stor gap mellom fattige og rike, var i stor grad medvirkende faktorer til at nazismen fikk fotfeste i Tyskland.

Vi ser nå at denne typen politikk og holdninger vokser frem, ikke bare i Europa, men også USA og i Norge.

Og det er skremmende at vi har en del politikere her i landet som fyrer opp under høyrevridd propaganda, hemmelighold og ikke minst; forsøker kneble den frie presse.

I tillegg ser vi at politikere i de øvre sjikt ignorerer lover og regler, som de skal forvalte og tramper på lokalbefolkninger, fordi der passer dem og deres politiske agenda.

En agenda som, dersom man går i dybden, er motstander av de demokratiske prinsipper vi er kjent med; fordi de ønsker å fjerne mest mulig av grunnlaget for grasrotas mulighet til påvirkning innen politikken.

DET Er skremmende.

Dette er EU/EØS i et nøtteskall, og det er her vi beveger oss i et grenseland hvor vi gir fra oss makten. Er overordet organ som stripper land for demokratiske muligheter, og skal krever at landet innretter seg deres regler og lover, for å få lov å drive eksport/import.

Samtidig som vi nå har politikere som går ut og forsøker kneble den frie presse ved å kritisere dem for å gjøre jobben sin.

Politikere som krever hemmelighold av en kalender, og som anser seg som «ansatt» i staten, mer enn en folkevalgt.

Er vi på vei inn i samme håpløse samfunnsorden som før VV2?

Har vi glemt historien?

Vil den måtte gjenta seg for at vi skal innse at folkedemokrati er viktig og riktig.

Vg demokrati

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

One thought on “Har vi ikke lært av historien? Er demokratiet død?

  1. Den frie presse finnes ikke lengre.Om den noen gang har gjort det.
    Avisene har agendaer,og fri presse har lite med det å gjøre.
    De skal tjene penger.That’s it.
    Hvordan de gjør det er de ikke så nøye på.Noe flere fake news artikler har vist.
    Så fri presse +Nøytral presse,vil jeg påstå er en illusjon.
    Har enda til gode å se artikler som virkelig er nøytral.Bare det at de fleste lener hardt til venstre og påvikrer det de skriver er bevis nok

Comments are closed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top