TV NORGE gjør narr av seksuell trakassering av menn

Dette er overgrep! 
Både fra disse to unge kvinnene, men også fra produksjonsteamet som ikke griper inn. 
En ung mann, som flere ganger sier nei, og to kvinner som likevel fortsetter å tafse og ta på han, er overgrep. 
Han er småfull, altså beruset, og det sier seg selv at han er ustabil, men klarer likevel å si “NEI”. Dermed bør det ringe en bjelle hos produksjonsteamet. 
Men de griper fortsatt ikke inn. 
Jentene får lov av produksjonen å klore, krafse og klå, uten av produksjonen som får med seg dette, på kamera, unnlater å gripe inn overfor en ganske forsvarsløs ung mann. 
Ja han er nok sterkere og større enn jentene, og kunne sikkert både gjort anskrik og slått. 
Men det er snakk om at produksjonen burde stoppet dette. For hadde han slått, ville det vært han som fikk problemer, fordi han ville være den som utøvet vold! 
Sex selger, og produksjonen ønsker sex. 
Men er ufrivillig sex, altså overgrep det de ønsker å selge til sine seere? 

I USA ble et produksjonsselskap dømt for medvirkning til overgrep i samme situasjon, fordi de ikke grep inn under en innspilling av et reality show. De var interessert i seere. 

Er seertall mer verd enn hensynet til et menneske?
Er seertallet mer verd enn hensynet til menneskets rett til ikke bli utsatt for overgrep? 
Hvor får grensene for produksjonsselskapet?
Hos produsentene bak ExOnTheBeach er det åpenbart at overgrep er helt Ok, for her driter de i at en ung mann utsettes for kroppskrenkelser av to kvinner.
Kroppskrenkelser er altså overgrep, seksuell trakassering, voldtekt eller lignende. 
I dette tilfellet punkt en. 
De gjennomførte ikke samleie, heldigvis for han.

Hadde produksjonen valgt å gripe inn om det gikk så langt? 
Jeg har mine tvil! 
For det handler om en gutt, tross alt. 
Og er det noe vi har lært, så er det at gutter er mindre verd enn jenter, ikke sant. 
Voldtekt, kroppskrenkelser, #metoo, seksuell trakassering skjer kun jenter?! Det er opplest og vedtatt.
For hver gang noe slikt skjer en mann eller en gutt, så skal det bortforklares og fleipes bort! 
I ettertid av episoden får han høre at det er hans skyld, 
Jenter får også høre at det er deres skyld at de blir voldtatt, pga klærne, eller at de drakk, festet, danset. 
Alle grunnet til at de ble voldtatt er brukt mot jenter. 
Skamløse jenter som voldtas. I denne saken er det gutten sin feil, for han kunne gått. At jentene bruker fysisk og psykisk press på han, det er det ingen som snakker om. 
Gutter og menn som blir voldtatt kan få ereksjon, kroppens reaksjoner han ingenting med fysisk nytelse å gjøre, og og det handler ikke om seksuell tilfredsstillelse å gjøre. Mange kvinner som blir voldtatt kan også oppleve å seksuelt reagere på voldtekten, selv om de ikke nyter å bli voldtatt. Så å si at det er den som blir utsatt for overgrepet sin feil eller skyld faller på sin urimelighet. 

Gutter og menn har 5 ganger større sannsynlighet enn kvinner til å begå selvmord. 
Det er et faktum. I tillegg til at psykiske lidelser er et stort problem blant menn, og 80% av de som er bak murene er menn. 
Når vi da ser det som skjedde i ExOnTheBeach og det faktum at Produksjonen ikke velger å gripe inn i dette overgreper, så er det kanskje ikke så rart? 
Menn er en utsatt gruppe som latterliggjøres når det kommer til seksuell trakassering, overgrep og voldtekt, og nå er til og med TvNorge med på å stigmatisere dette ved å gjøre det om til tv-underholdning. 

Ta det som en mann! 
Herregud, det var en fleip! 
Ta det som et kompliment! 
Dæven så heldig du var da! 
Og sånn går det! 

At menn eller gutter er utsatt for et overgrep er det ingen som tenker på, for det er nåtidens største tabu! Noe vi skal tie ihjel!
Men @TVNorge kjører dette tabu ut i beste sendetid, som om dette er hverdagskost og som om det skulle være helt normalt, og ikke så farlig,  at unge menn utsettes for overgrep! 

Takk skal du faen meg ha! 

Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 

NY lukket høring i Beredskap og sikkerhetssaken med Regjeringen

I denne saken, som Erna Solberg er øverste ansvarlige person for, så var flere av de spurte tydelig på villspor, både når det gjelder omfanget av sitt mandat. Men også forståelsen av hva Objektsikring er og går ut på. Hva nøkkelobjekter er, både sivile og offentlige bygg. Men også spørsmål om sin rolle i denne hvilke oppgaver som skal prioriteres, og hvordan denne jobben skal gjennomføres. 

Jeg ser at alle disse personene som er spurt er POLITIKERE, som har liten eller ingen kompetanse på grunnsikring, objektsikring, og ihvertfall ikke forskjellen på hva som skjer når det er fredstid og i en eventuell krise. 

Ta Heimevernet for eksempel; De skal beskytte sivile objekter i en krise. 
Men iht rapporten fra Riksrevisjonen har man lang vei å gå før de er operasjonell med tanke på materiell, nok befal, og nok folk. 
I en periode hvor man har bygget NED det norske forsvaret, samtidig som vi har sørget for at mange tidligere tjenestedyktige ikke lengre må inn til førstegangstjeneste fordi det rett og slett ikke er plass til dem, eller fordi tjenestetiden er kortet ned; Så har ikke HV noen steder å rekruttere fra slik de gjorde før. 
HV har også hatt en stor omveltning og slått sammen til større områder, noen man merker mest i distriktene; Hvor det også er de største utfordringene på sivile nøkkelobjekter som vannforsyninger, strømforsyninger mm
Eks Finnmark; Sautso, demningen, er et sivilt nøkkelobjekt. HV17 som tidligere var i Alta, er nå Finnmark, og lagt til Banak/Lakselv. Dvs at den gamle forlegningen på Kvænvik, samt tidligere Alta Gård som var militært er lagt ned og solgt. Å få til en bemanning og tropp som skal beskytte demningen i Sautso som er strømforsyning for hele Finnmark, er vanskelig og vil ta unødvendig lang tid. Den er mest sannsynlig sprengt av fienden før HV kommer seg dit. 

Forsvaret og Justisdepartementet har ikke klart å sette opp liste over sivile nøkkelobjekter. 
Dette hevdet Erna var fordi det endret seg og var en dynamisk prosess. Dette er tøv. Rett og slett det som på “godt norsk” heter Real BULLSHIT! 
Sivile Nøkkelobjekter er IKKE dynamiske og endrer seg IKKE; 
Nøkkelobjekter er det som går på helse, vann, strøm osv: 
VI flytter ikke Energiverk, Vannverk, Sykehus, eller Jernbanetorget i Oslo. Det er SIVILE NØKKELOBJEKTER! 
Hun begynte så å snakke om at det måtte sees i sammen med trusselbildet i dag, og at vi hadde festivaler og konserter. 
Vet du; Norge har faktisk noen av Europas BESTE på konsertsikring, og de er ikke noe jeg sier fordi jeg har jobbet for en av aktørene. Jeg sier det fordi jeg har jobbet internasjonalt, men internasjonale aktører, som bare har LOVORD å si om Pro-Sec og Henning Kristiansen og hans gjeng. De er one of a kind, og de var godt kjent blant store arrangører i USA da jeg bodde og jobbet der borte med høyrisikosikring av personer og objekter. 
Så der har forsvarsdepartementet og justisdepartementet noen å lære fra, både om objektsikring, områdesikring og personsikring, kontakt dem så får dere hjelp til jobben dere åpenbart sliter med å få gjort i Regjeringen! 

Politiets egne bygg. 
Med friskt i minne husker vi alle Wara sin opptreden på DAX18 hvor han gneldret om “Litt tykkere murer”. Noe som beviste at han hverken hadde peiling på objektsikring, områdesikring, personsikring, overvåkning, eller noe av det som FAKTISK står i rapporten. Mannen er en PR-mann som overhodet ikke egner seg som justisminister, men heller en stand-up komiker, med et heller dårligere repertoar. 
I tillegg har man godeste Per Willy Amundsen, som cocky satt og var sur fordi kontrollkomitéen hadde spørsmål vedrørende Riksrevisjonens rapport. Og hele hans kroppsspråk vitnet om at dette var under hans verdighet å sitte foran komitéen å svare på spørsmål om dette, og at han var der KUN for å tekkes de som var “beneth him”, som om han var en opphøyet person som så ned på sine undersåtter. Etter mange år innen høyrisikosikring, så kunne jeg se HVEM som ville lage bråk blant mange mennesker, og jeg tok aldri feil. Jeg skanner folk, både kroppsspråk, men også hvordan de reagerer på omgivelsene, og Per Willy var ikke der på kontrollkomitéens nåde, de var der på hans. Det er arrogant og cocky. Like greit at han ikke lengre er en justisminister, for det kommer ikke noe godt ut av slike menneskers ledelse. 
Begge disse satt i stolen og hadde ingenting fornuftig å komme med om HVORFOR politiets egne bygg ikke var tilstrekkelig skjermet. Dette kan, selv om de litt tykkere murene ikke er kommet på plass, gjjøres ved hjelp av bedre adgangskontroll, overvåkning, og personell som håndterer fysisk sikring. 
Men istedenfor har da godeste Tor-Mikkel Wara sendt forespørsel tilbake til Regjeringen om HVORDAN han kan spare inn millioner på denne skjermingen! Tenk det. Her får han en KNUSENDE kritikk, og så skal han heller spare penger. 
Det er ikke penger det står på, sier Erna. 

Forsvarets Bygg. 
Forsvarsdepartementet var også i ilden, og av og til lurer jeg på hva vi skal med en forsvarsminister som ikke er militær. Jeg vil ha en Oberst eller en Major som Forsvarsminister i Norge, slik at departementet får FAGPERSONER på toppen. Disse vet hvor skoen trykker, og politikere har ingen anelse. Jeg er sikker på at de fleste partipolitikere har ikke en gang vært i forsvaret, for de var så politisk aktive at de fikk fritak, eller det som tidligere ble kalt “siviltjeneste”. Ergo uskikket til å sitte med militære spørsmål. 
Når da Ine Marie Eriken sitter og snakker regel rett tull, da kjenner jeg at det rykker i stortåa. 
« Hvordan kan du si at man har en grunnsikring når bare 25 prosent av objektene er kartlagt? spør Torgeir Knag Fylkesnes (SV). ? Uttrykket en «form for grunnsikring» er bevisst brukt for å synliggjøre avgrunnen til lov og forskrift, svarer Eriksen.»
Nok en gang viser Eriksen null kompetanse og evne til forståelse i hva hun snakker om.
Det handler ikke om å synliggjøre, det handler om å faktisk kartlegge grunnsikringen av objektene. Dama er på villspor!
En avgrunn er forøvrig et hull som ikke har noen bunn, og hun mener da åpenbart at loven og forskriften er bunnløs. 
Jeg har sett på forskriften, og den er egentlig veldig enkel, om man velger å se på den.
Men som typiske politikere og byråkrater, så velger de da å la dette bli en større operasjon og mølle enn det egentlig må! 
 «Stortinget har fått beskjed om at forbedringsarbeidet vil ta tid og er krevende, men i ettertid ville ha vært fornuftig å ha gitt et mer samlet, helhetlig bilde til Stortinget, fordi det ble gitt mye fragmentert informasjon, gjentar Ine M. Eriksen.»
Det hun egentlig sier er at hun ikke har oversikt, fordi hun ikke evner å skaffe seg oversikt. Intet annet. Fragmentert informasjon, altså “oppstykket informasjon”, hun snakker med store ord for at andre skal tro at det er vanskelig. En tydelig hersketeknikk. Jeg begynte le høyt her jeg satt og hørte på. 
Nei, oppgaven fra bl.a Stortinget og Riksrevisjonen er tydelig; det skal KARTLEGGES og SIKRES alle nøkkelobjekter. 
Det skal la seg gjøre innen tilmålt tid. Dette viser at Regjeringen ikke har styring eller evner ta styring.

Etter å ha sett på høringen i går mener jeg det er viktig med en ny høring, gjerne lukket. 
Men det som bekymrer meg er dårlige spørsmål fra Kontrollkomitéen. 
Det må mer harde og håndfaste spørsmål, som kun er ja og nei svar til. 
Og nei, Erna kan ikke få mulighet til å si at hun har “uttalt seg upresist”  når svaret er at hun har “løyet” til Stortinget. 
En annen ting er at Regjeringen må tas for at de har UNNLATT å gjennomføre iht til tidsplanen 2015, men utsatt det med 10 år, og lar derfor mange Sentrale Nøkkelobjekter være usikrede i 10 år utover normert tid, noe som ikke bare er en risiko, men en bevist unnlatelse av å forsvare disse. 

Derfor er det noen betimelige spørsmål som MÅ stilles: 
“HVORFOR har Statsministeren valgt å uttale seg uriktig til Stortinget?”
“HVORFOR har Statministeren valgt å ikke informere Stortingen om at sentrale nøkkelobjekter ikke vil være sikret før ti år etter normert tid, iht Stortingets vedtak?” 
“Hvorfor Har Forsvarsministeren valgt å ikke sikre nøkkelobjekter innen normert tid,iht Stortingets vedtak?”
“Hvorfor har Justisministeren forsøkt å kutte budsjettene for å spare inn på sikkerhet og beredskap, slik at nødvendig sikring ikke er mulig å gjennomføre innen normert tid?”
ref Politidirektoratet (POD) svar til Justisdepartemenetet om spørsmål på å forslag til å spare inn på objektsikring:  «For alle tiltakene under punkt 2.2,3 ? nye utgifter uten inndekning ønsker vi innspill fra POD på hvor mye som kan nedskaleres til et minimumsnivå eller skyves på til 2019 og samtidig imøtekomme internasjonale forpliktelser/ lovpålagte krav»
“Hvorfor er ikke sivile nøkkelobjekter utpekt og beredskapsplaner for disse utarbeidet innen normert tid iht Stortingets vedtak?” 
Alle spørsmål må spørres med HVA, HVORFOR og HVORDAN, slik at de tvinges til å svare konkret på spørsmålene. Man kan ikke spørre åpne spørsmål, da vrir de seg unna med politisk pjatt. 

VI trenger en plan, og vi trenger den nå. 
OM Regjeringen ikke er i stand til å få dette på plass ila seks mnd tid, så bør denne jobben overlates til personer med ekspertise innen feltet, som kan påta seg dette uten at det tungrodde byråkratiet ødelegger. 
Vi har ikke råd til å vente til 2025 før Forsvarets bygg er forsvarlig sikret, ei heller før sivile nøkkelobjekter er utpekt og har en beredskapsplan. 
Og HV må opp og være i funksjon i løpet av kort tid, det samme må Sivilforsvaret og samkjøringen mellom de Sivile og Offentlige. 
VI kan ikke la kunnskapsløse politikere la landet være usikret, vi gjorde dette en gang før, og det var på 30 tallet, vi så hvor det bar.
Har vi ikke lært? 

Nann Jovold-Evenmo
tlf 46546485 

Har vi ikke lært av historien? Er demokratiet død?

Før andre verdenskrig så ikke unge mennesker nødvendigheten av demokrati.

Nedgangstider, stor arbeidsledighet, stor gap mellom fattige og rike, var i stor grad medvirkende faktorer til at nazismen fikk fotfeste i Tyskland.

Vi ser nå at denne typen politikk og holdninger vokser frem, ikke bare i Europa, men også USA og i Norge.

Og det er skremmende at vi har en del politikere her i landet som fyrer opp under høyrevridd propaganda, hemmelighold og ikke minst; forsøker kneble den frie presse.

I tillegg ser vi at politikere i de øvre sjikt ignorerer lover og regler, som de skal forvalte og tramper på lokalbefolkninger, fordi der passer dem og deres politiske agenda.

En agenda som, dersom man går i dybden, er motstander av de demokratiske prinsipper vi er kjent med; fordi de ønsker å fjerne mest mulig av grunnlaget for grasrotas mulighet til påvirkning innen politikken.

DET Er skremmende.

Dette er EU/EØS i et nøtteskall, og det er her vi beveger oss i et grenseland hvor vi gir fra oss makten. Er overordet organ som stripper land for demokratiske muligheter, og skal krever at landet innretter seg deres regler og lover, for å få lov å drive eksport/import.

Samtidig som vi nå har politikere som går ut og forsøker kneble den frie presse ved å kritisere dem for å gjøre jobben sin.

Politikere som krever hemmelighold av en kalender, og som anser seg som «ansatt» i staten, mer enn en folkevalgt.

Er vi på vei inn i samme håpløse samfunnsorden som før VV2?

Har vi glemt historien?

Vil den måtte gjenta seg for at vi skal innse at folkedemokrati er viktig og riktig.

Vg demokrati

Når andre Statsråder forsøker rydde opp etter Sandberg da blir det bare MER rot.

I dag ble jeg tweetet av vår kjære utviklingsminister; Nikolai Astrup (Høyre) som skulle belære meg ang skandaleministeren Per Sandbergs tur til Iran. 
Hans saksopplysning var da at ministere ikke har etteretningsinformasjon på mobiltelefonene sine. Jeg ble sittende å skoggerle, og lurte et øyeblikk om hans twitterkonto var hacket av Dangfart Tønnesen, for dette var rett og slett en melding som jeg ikke hadde giddet tweete engang. 


Har han sjekket opp hvem jeg er og forsøker få meg til å fremstå som en kronidiot, altså prøver få meg til å fremstå som en som ikke kan noe om sikkerhet? 
Jeg synes det er morsomt at en UTVIKLINGSMINISTER, men null kompetanse på nasjonal sikkerhet skal belære meg om sikkerhet. En person som har hatt sikkerhet som yrke i lengre tid enn han har fått være på Stortinget. 
Dette minner om desperasjon fra han og hans kumpaner i Regjeringen. 
De takler ikke diskusjoner om at de har brutt sikkerhetsprotokoller, enkelt og greit. Og de liker ikke at Nasjonal Sikkerhet brettes ut i det offentlige, for hva om folk faktisk fikk vite HVA de faktisk gjorde galt. 
PST kommer ikke til å offentliggjøre hva de faktisk gjør galt og hva som kan gå galt. 
Det skal jeg fortelle deg! 

De som kjenner meg vet at ikke bare har vært vært Administrerende Direktør for et vaktselskap i Norge som spesialiserte seg på klienter som var høyrisikopersoner; (altså livvakter for personer som da denne Per Sandberg), men jeg har også vært i USA og jobbet der borte med å opprette selskapets datterselskap. 
Selskapet utdannet livvakter, og stilte strenge krav til både utdanning og innhold: 
Operasjonsplanlegging.
Konflikthåntering.
Utstyrskunnskap
Juss,
Avlytting/Antiavlytting
Spionasje/Kontraspoinasje.
Hacking/Overvåkning
Eksplosiver.
Våpenkunnskap. 
Åstedssikring.
Beredskap & Sikkerhet
Combat Paramedic
CQB/Selvforsvar/Kampsport mm 
Og mye mye mer. 

Medarbeiderne i selskapet jeg var AD for hadde lang utdanning og trening før de fikk være ute i felten med høyrisikosikring av kritisk personell, og jeg tror de fleste av dem med handa på hjerte kan si dette ikke er en lek. 
Men det er ikke hva dette handler om. 

I såfall får jeg denne søte tweeten, som gjør at jeg begynner le. Og jeg fikk trimmet magemusklene skikkelig. Det er helt klart. 
For det er tydelig at Astrup, som så mange andre ikke har den fjerneste anelse om hvilken risiko de FAKTISK utgjør som politiker på tur i et land som Iran. Eller andre steder om det nå måtte være dette. 
Så vil jeg gjerne få fortelle HVORFOR denne telefonen til Per Sandberg er et problem, selv om jeg er fullstendig klar over at han ikke har etterretningsinformasjon eller gradert informasjon liggende på den. 

Per Sandbergs sine kontakter ligger på telefonen!
Det handler ikke om at han har informasjon PÅ telefonen som Astrup antar og mene, dette vitner igjen om hvor lite våre politiker som regjerer landet vet om Nasjonal Sikkerhet, men også hvor liten forståelse de har av hvor lett det er å komme seg inn i systemer som politikerene har. 
På Per sin telefon ligger alle data med telefonnumre og eposter til samtlige av hans kolleger i statsråd og regjering som han korresponderer med daglig, ukentlig og innimellom. Det er ikke sikkert disse er viktige, men en hacker vil mest sannsynlig kopiere disse for å ha de. Kan være gull verd, ihvertfall for å spamme de med søppel og virus så snart det lar seg gjøre.
Et kraftig virus for å lamme hele statsapparatet sine servere er gull verd. 

Han har helt garanter IKKE logget av facebook og eposten sin. 
Facebook er noe nordmenn aldri logger av på sine smartelefoner, og det er dumt. Den gir full tilgang til bilder, kart, delingsfunkjoner, eposten din, osv. Antakelig også dine betalingskort og bankdata (For du var sikkert med på onkel Tor sin bursdagsinnsamlig for partiet, ikke sant?!) .
Dette skaper en åpen dør for en hver hacker, på lik linje med at han egentlig bare kunne gitt fra seg kort og kode til den første og beste personen han møtte på gata og sagt ” Her, ta alt!” 
Her vil en hacker via Pers facebook, ha full tilgang til ALT på hans telefon: eposter, bankkontoer, bilder, kontakter,s saksbehandlingssystem, og han logget garantert IKKE av eposten sist han var inne.osv .
I TILLEGG til at de kan da spore ALLE steder han har logget seg på med de passord han har på sin epost for departementet, facebooken, instagram osv.

Han har helt sikkert ikke en “sikker” router hjemme.  
Kjenner man Norges befolknings naivitet, så har de en helt vanlig router i sin minister bolig, som ikke er oppgradert med sikkerhetsinnstillinger. så her er fri flyt av informasjon for den eventuelle hackeren. 
De kan derfor gå inn å gjøre endringer i dokumenter, bruke hans mailsystemer og saksbehandlingssystemer, og andre vil tro det er Per som gjør dette. 
Det vil si, de nå har fri tilgang til departements-PCen han har brukt. På hans kontor og hjemme.
Altså det nettverket han er logget på i til vanlig.

TIlgang til bildene hans. 
Selv om han er statståd så tar han bilder med mobilen, garantert. Det gjør vi alle. Disse ligger i telefonen, og en hacker får tilgang kjapt. Her har han sikkert bilder av dama, barna, foreldre, og andre han måtte ha bilder av. Kanskje han og den nye søte dama har “kule bilder” fra den nyforelskede tiden som helst ikke bør komme ut. Bilder kan stjeles. De kan lastes ned, endres på og brukes både til å kompromitere Per, men også brukes til  presse han inn i avtaler eller til andre ting som ikke er bra. 
Si at det er en delegasjon fra et land som er ute etter noe fra Norge og Per har bilder at Erna som kan misforstås på sin mobil. Hackerne stjeler bildene, presser Erna og Per til å inngå en avtale som ikke burde vært inngått.

Selv om spionasjen skjer i IRAN, trenger det ikke være IRAN som står bak når det “smeller”. 
Det trenger ikke en gang være Iran. Irans etterretning kan selge eller utlevere denne informasjonen på svarte markedet eller til andre, evt allierte,  som ønsker skade Norge, eller som ønsker dra fordeler av Norge. 

Så Astrup, som mangemillionær så er du i risikogruppen av folk som er ute etter å utnytte deg. Ikke bare fordi du er utviklingsminister, men fordi du har penger, og fordi du er en typisk lettlurt person, som er lett å hacke. Som en av mine tidligere samarbeidspartnere internasjonalt ville sagt; “He’s a kitten” Altså en kattunge. Fordi du er ekstremt naiv, som lar deg lure til å tro at verden er rosa, når en dyktig hacker kun trenger å stå tre meter bak deg for å få tilgang til all informasjon om deg, ditt kontor og din administrasjon i departementet. Til informasjon, hun jobbet i mange år, og jobber fortsatt som hacker for et internasjonalt  sikkerhetsfirma. 

Ha en fortsatt god dag videre 🙂 
Peace out. 

Nann Jovold- Evenmo 
tlf 46546485 

Nettrollet som ingen vil stoppe!  

Den senere tid har en av Norges mest profilerte treningsprofiler og likestillingsdebattantene, Kari A Jaquesson, hengt ut ikke bare transpersoner som gruppe, men også enkeltpersoner på sin facebookprofil og nøret opp under en feilinformasjon om transpersoner, deres kjønnsidentitet og deres kjønnsuttrykk. Men hun har samtidig klart å nøre opp under et hat som er sterkt mot mennesker i samfunnet som ikke er en del av samfunnet A4-manual.
Det er dette hatet som skremmer meg.

Å spre hatet på blogger og sosiale medier er blitt en «greie»
Kari har, som mange kjendiser, en åpen facebookprofil, og twitterprofil, med en enorm tilhengerskare, og mange av disse ikke bare har samme holdninger som henne, men nører opp under dette hatet og feilinformasjonen om transpersoner.
Hun påstår hun gjør dette fordi hun er kvinnesakskvinne, og fordi dette handler om at dette er menn i kvinneklær At det er kvinnehat som driver disse personene, og at de overtar styrerommene og dermed fratar kvinner deres rettmessige plasser i styrerom. Det er ikke måte på propaganda fra Kari og hennes tilhengerskare. Dette selvskapte fiendebildet vitner om en paranoia for alt som har penis, og det er igjen noe som man kan anse som skremmende av en selverklært feminist. For da handler det ikke lengre om feminisme og likestilling, men om krig.
De fleste feminister jeg kjenner bedriver ikke hets av transpersoner, de er inkluderende mennesker som ikke ser på transpersoner som fienden. De er ikke krigshissere som anser menn, transpersoner, og andre som fiender.
En transkvinne er fortsatt en mann, hun bare kler seg i dameklær og er dame da, og er mann når han kler seg i herreklær.

Hatefulle ytringer er ulovlig, det samme er å henge ut uskyldige mennesker på nett.
Å henge ut uskyldige mennesker som overgripere, med bilder fra deres profiler på sosiale medier går under det vi kaller hatkriminalitet, men det er også hensynsløs atferd og alvorlig personforfølgelse og er etter straffelover ulovlig.
Dersom vi leser straffelovens §185, så ser vi at denne ikke gjelder transpersoner eller personer som kjønnsuttrykk/kjønnsidentitet. Men denne loven er nå vedtatt i Stortinget (7.mai 2018) og burde vært inne i Lovtidende allerede, men den gang ei.
Jeg vil likevel påstå at Jaquesson er en lovbryter, da hun bedriver regelrett Alvorlig personforfølgelse (Strl 266a) og Hensynsløs atferd (strl §266) overfor et totalt fremmed menneske, kun for å få frem et poeng overfor en gruppe mennesker som hun har lagt for hat.
Et problem jeg mener vi står overfor er følgende; Vi er enten enige med henne, og hjelper henne spre misinformasjonen og hatet.
Uenige med henne og forbannet og sier henne imot, samtidig som vi deler dritten hennes i håp om at det er til spott og spe.
Eller vi stilltiende samtykker, fordi vi ikke vil involvere oss i denne agendaen hennes.

Jeg spør meg selv om og om igjen om verden har gått helt av skaftet.
For det første har jeg aldri truffet en transkvinne i et styrerom, eller som leder for den del. Så den propagandaen må Kari reise langt ut på landet med.
Hun begynner nesten bli latterlig lik disse tullingene i USA som går på transejakt i Hollywood, som mener alle de store kvinnelige skuespillerne som; Meryl Streep, Nicole Kidman og co egentlig er transer, og at man ser det på skuldrene, høyden, hører det på stemmene osv. Galskap satt i system, som min bestemor brukte si.
Det andre er at det ikke er transkvinnene, eller de som står opp for disse, som står for hatet. Vi står for likestilling, likhet, likeverd, og for et inkluderende samfunn av nestekjærlighet. Et samfunn hvor alle skal få lov å være seg selv, uttrykke sin kjønnsidentitet, uansett om du er heterofil, homofil, bifil, transperson (kvinne eller mann) eller hvem du måtte være.
Hos oss er døren åpen for hvem du måtte være. Alltid.
Hatet og de hatefulle ytringene er det Jaquesson og hennes meningsfeller som står for, og det eskalerer.

Hatet skremmer
Jeg må innrømme at hatet skremmer meg. Selv om hatet ikke er rettet mot meg og min person, så er det rettet mot en gruppe mennesker som er sårbare og utsatte.
For to år siden, i Orlando (USA) ble 49 homofile og transpersoner drept på en nattklubb, nettopp pga denne typen hat som speiles ved den feilinformasjon om transpersoner og deres kjønnsidentitet som Kari Jaquesson og hennes meningsfeller får lov å ytre i det offentlige rom. Denne typen hatytringer som retter seg mot spesifikke grupper og personer som ikke har noen annen grunn enn legning eller kjønnsidentitet, og som ikke finnes forankret i noe annet enn hat.
Dette hatet øker i intensitet når de for lov til å raljere nettet, ved å stjele bilder og henge ut uskyldige privatpersoner i det offentlige, og samtidig systematisk feilinformere om hva de står for, og fremstille dem som overgripere.
For meg er det undrende at det får lov å gå sin gang uten at noen griper inn. Både Kripos og Politiet er informert om både Kari Jaquesson og hva de driver med, uten at det tas affære. For dette ER hatkriminalitet. Det er hatefulle ytringer, det er inkriminerende ytringer overfor enkeltpersoner, og det er skremmende og hatefull oppførsel i det offentlige rom overfor en gruppe mennesker og enkeltpersoner.
Og det hatet hennes, det hun nører opp under er skremmende, fordi vi vet hvor langt et slik hat kan gå.
Et slik hat kan eskalere i så stor skala at det til slutt skjer noe grovt, og hvem er da den skyldige?
 Vi vil nok ikke få en «Orlando» i Norge, men jeg vet at det utøves vold på åpen gate mot homofile i Norge. Så dette hatet kan føre til at transpersoner ikke er trygge, og jeg vil at mine venner skal kunne være trygge uansett kjønnsidentitet!

No-Platforming, Norges stilltiende medvirkning til hatefulle ytringer

Hun tar ikke kritikk heller, og hennes «unnskyldninger» er rett og slett nye angrep som maskeres som halvveis unnskyldninger. Og så angriper hun hatsk på nytt på sin SoMe-kontoer, eller bloggen sin, etterpå. Med hardere skytts og mer heslige ordelag enn før. Med mer propaganda, mer snikete henstillinger og hersketeknikker som en ekte narsissist bare kunne drømme om.
At Sanitetskvinnene ønsker å beholde henne som debattant på Arendalsuka ser jeg derfor på som et stilltiende samtykke for hennes uttalelser mot transpersoner. At begrunner dette med at de tar opp likestilling mener jeg ikke holder, for hvordan kan de ta opp likestilling, når de har en i panelet som er et nettroll, som krenker andre mennesker pga deres kjønnsuttrykk?
Jeg mener transpersoner også har rett på likestilling, men det er ikke det jeg skal debattere her.

Det er faktum at de gir henne muligheten til å fortsatt delta til tross for at de vet hvilke hatefulle ytringer hun kommer med er skremmende, men ikke sjokkerende.
For det er ikke å stikke under en stol at mange foreninger, politiske partier og andre organisasjoner ikke tør å stå opp for denne typen nettroll.
Det er vanskelig å sette foten ned å si at «Beklager, men vi vil ikke ha deg her, fordi du er driver og publiserer hatefulle ytringer om andre mennesker, og det kan ikke vi som organisasjon stå inne for». Og da blir man medskyldig i å spre disse hatefulle holdningene, fordi man lar denne personen få boltreplass, og personen har vunnet fordi hun/han da har klart å få det til at vi i Norge ikke bedriver med «no-platforming».
Jeg mener denne redselen for no-platformingen som alle liksom skal ta del i, fordi vi har ytringsfrihet, og fordi vi ikke skal stilne dem, eller være like ille som disse «ondskapsfulle nettrollene», gjør at vi gir dem en arena til å spre hat og misinformasjon. På denne måten gir det dem mulighet til å legitimere deres agenda og uttalelser, og samtidig skaffe seg enda flere tilhørere. Samtidig som de fora de får debattere i blir en stilltiende medvirker til spredningen av disse hatefulle ytringene som personen sprer via egne og andres sosiale nettverk og medier.
Det er stor forskjell på “no-plattforming” av mennesker vi er uenige med og de som nører opp om hat av grupper og enkeltpersoner, og som bedriver systematisk hatkriminalitet i det offentlige rom. 

Kan vi leve med dette? Jeg mener nei.
Vi må stoppe denne galskapen og hatet nå.

Jeg vil gå så langt som å kalle Jaquesson et hatefullt nettroll, som uten tanke for konsekvenser for andre loddrett driter i hva hun utsetter andre mennesker for.

Nann Jovold-Evenmo
Samfunnsdebattant
Eier Reell Likestilling

Hvorfor Per Sandberg er farlig for Norges Sikkerhet.

Først og fremst handler dette om manglende forståelse for nasjonal sikkerhet, noe som er en gjenganger hos både politikere og folk i høye stillinger generelt. Det er ikke noe som er et norsk fenomen, men over hele verden, og spesielt blant mennesker med makt og posisjon.
Jo mer makt, og sterkere posisjon, jo mer usårlig og ufeilbarlig tenker disse personene at de er. Og jo større risiko tar de. Både på egne og på sine selskaper og lands sikkerhet.
For oss som har hatt med høyrisikopersoner å gjøre er slike mennesker rett og slett et stort mareritt og de er som trassige treåringer som ikke får gotteri, fordi de «vet best» og nekter plent å innrette seg etter de instrukser de får som sikkerhetspersonell har brukt flere foldige tiår på å tilegne seg kompetanse på.
Og grunnen til at man har denne kompetansen, bruker kompetansen, er ene og alene for at personer som Per Sandberg og Norges Statsråder IKKE skal begå slike grove og skadelige overtramp som det han gjorde med sin lille kjærlighetstur til Iran.

Hva kunne og har antagelig gått galt, tenker du nå.

Jeg kan fortelle litt om hva en forsøker forhindre ved å ta to scenarioer fra «rent hypotetiske situasjoner»

UKRAINA
Si vi, sikkerhetspersonell fra det firma jeg drev i min tid, reiste med to statsråder til Ukraina. Vi vet at hovedstaden drives av mafiagrupperinger, og en av hovedproblemene er ikke avlytting, men å få Statsoverhoder i kompromitterende situasjoner. Gjerne med det som senere viser seg å være mindreårige prostituerte.
Vi vet at på restauranter og nattklubber vil mafiaen forsøke å plassere disse mindreårige prostituerte på fanget til våre klienter for å ta fotografier, for å bruke til utpressing senere, og for å kunne bruke for politisk pressmiddel for å oppheve sanksjoner, eller for å kunne få til andre former for handelsfordeler, evt politiske avtaler med det departementet som disse Statsrådene jobber innen.
Er det her f.eks Fiskeriministeren, så kan det være å oppheve en handelsblokkade. Er det vår Forsvarsminister kan det handle om NATO-relaterte avtaler, eventuelle våpenrelaterte avtaler.
Våre Statsråder var aldri til sengs med disse, men det har ingenting å si, fordi skaden vil være skjedd allerede det sekund man har viftet vekk en innpåsliten jentunge som har kommet så nære at hun har fått fysisk kontakt med vår mann.
I tillegg må vi sjekke rommene for avlyttingsutstyr, bomber og sprengstoff, narkotika. Vi må hele tiden vite om alternative kjøreruter, og bestemme oss mens vi er på veien hvilken kjørerute vi skal ta av de fem forskjellige kjørerutene vi skal bruke. Vi bruker ikke telefoner med innhold fra Norge, vi setter dem opp i Ukraina, og vil kjøre et system på de som brenner innholdet etterpå, dvs alt innholdet ødelegges og har ikke mulighet for å tappes eller kunne brukes etterpå. I bestefall har vi brukt syre for å slette alle komponenter.
VI sørger for at et hvert papir eller dokument vil til enhver til følge med oss tilbake til Norge, og til og med vårt eget personell vet kun det de skal vite av informasjon om klienten, reisen og bakgrunnen. De får ikke vite mer enn nødvendig. Vi sprer informasjon på forskjellige personer i gruppen slik at alle ikke har samme informasjon, alt etter hva deres jobb går ut på, og kun de som har hovedansvaret har den totale informasjonen.
Hvorfor? Fordi det handler om sikkerhet.

Finanstopp som reiser til Kina.
Med seg på turen har han sin elskerinne. Dette ble ikke klarert på turen, og da han troppet opp på flyplassen med sin unge elskerinne gav det oss to problemer.
1. Vi måtte samle inn all informasjon om kvinnen; hennes familiebakgrunn, venner, omgangskrets, utdanning, jobb, helseopplysninger osv. I tillegg til at vi måtte kartlegge hennes bevegelser siste 6 mnd. 2. Vi måtte kontakte kontoret og få to ekstra ansatte med oss, (ekstra kostnad for vår klient), hvorpå vi også måtte kjøre et dybdeintervju med kvinnen, for å kartlegge alt over.
Reisen over ble derfor dyrere for klienten, noe han ble sur for, men dette står og faller på hans sikkerhet fordi han ikke oppgav dette for oss i utgangspunktet.
På flyet begynner hans unge elskerinne å knipse bilder med sin smarttelefon, noe som da skjer er at denne må vi konfiskere, etter at vi på briefing til vår klient tidligere har gitt beskjed at Ipad/nettbrett/egne telefoner mm ikke skal være med til Kina pga fare for avlytting/ industrispionasje.
Hun lager et enormt oppstuss på flyet.
Vel fremme, får alle utdelt en burner-phone, og instrukser om bruk. Vår klient får hjelp av sin teknikker til å overføre riktig data til et nettbrett slik at han kan holde de foredrag han skal med sine potensielle samarbeidspartnere.
Vår klient ønsker at hans elskerinne skal få en telefon for å ringe sine venninner å fortelle om hvordan hun har det. Dessuten MÅ hun få tilgang til en pc, så hun kan sjekke facebook. VI går nok en gang igjennom rutinene og sier at det IKKE er lov å logge på facebook, da dette kan spores og hackes, samt at det kan tappe informasjon. Hun er surmulende, men godtar det.
Vi har en person på henne, og hun blir liggende ved bassenget hele dagen, mens vår klient er i møter. Vi sjekker inn etter avtale med vår kollega iløpet av dagen som forteller at hun klager på jetlag og har lagt seg nedpå. Vår klient er i møter.
VI venter på vår klient da det nærmer seg avslutning på møtet da jeg får en oppringing fra vårt hovedkontor, som har fått en telefon fra vår klients kone. Hun er fly forbannet. Fordi vår klients elskerinne har logget seg på facebook, og ligger i badekaret på hotellet og legger ut selfies med glass champis, og tagger seg selv på HOTELLET!
Det vil da si følgende; ALLE vet hvor hun er, alle vet hvor vår klient er. ALLE kan spionere på vår klient. Og alle vet at han er utro.
Vi ringer vår mann på hotellet som da går inn på badet og tar telefonen fra henne. Når han ber henne gå inn å fjerne bildene, kommer hun ikke inn på sin facebook-konto, det er fordi den er hacket. Hun begynner å gråte, fordi hun nå har mistet tilgangen til alle selfiene sine. Hun forstår faktisk ikke alvoret.
Vår klient kommer tilbake fra møtet, blir forbannet for at vår mann har sett hans elskerinne naken i badekaret, og er mer opptatt av det enn sin sikkerhet.
Når vi da forklarer han at det hun gjorde var nok til at alle hans potensielle «konkurrenter» kunne «spionere» på hans firma via hennes facebook blir han rystet.
De tok over hennes facebook fordi de kunne via Hennes lokalitet, Hennes facebook , Hacke hennes bruker id for å komme til hans brukerkonto, hvor alle hans kontakter, epost og tilgang til hans arbeids-pc, telefon.
Og da komme til all informasjon han eide.
Ingen hemmeligheter var trygge.
På grunn av en selfiekåt elskerinne.

Derfor er reisen til Per Sandberg farlig for Nasjonal sikkerhet.
Og selv om de to scenarioene jeg beskriver her er «hypotetisk» , så er de reelle. Fordi på Per Sandberg sin telefon ligger Statsrådens saksbehandlingssystem, med direkte link inn til Regjeringens filsystemer, notater og dokumenter.
Der ligger tilgang til alt som er av dokumenter og filer for nasjonen Norge.
Og dette har Per hatt med seg til Iran og Kina.
De to landene i verden som bedriver spionasje på toppnivå av alle, utenom Russland.

PÅ toppen av det hele bor han vegg i vegg med Norges Forsvarsminister, som sitter på topp hemmelig informasjon om Norges sikkerhetssystemer og forsvar av Norge.
Hvor helvetes IDIOT GÅR DET AN Å BLI!

Derfor må det bli følger.
Derfor må Per gå!

Nann Jovold-Evenmo
Tidl. Adm Dir i Sikkerhets Firma og TIdl Livvakt
tlf 46546485 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top