Hvor lenge kan Finnmark holde Solberg og Mæland fra livet?

Jeg har siden den ikke så uventete, men likevel nedslående nyheten, om at Norges Statsminister Solberg ikke ville imøtekomme Finnmarkingene med en omgjørings av sammenslåingen, etter at Ragnhild Vassvik var på besøk med valgresultatet. Den samme statsministeren som mente at man «skal bygge politikk på frihet og tillitt», har hverken tillitt fra sine innbyggere i Finnmark etter sin oppførsel, og ei heller gir hun frihet til dem når hun så rigid og lite folkelig valser gjennom fylket og med tvang skal sammenslå dem med et like lite villig Troms.

Mæland er jurist, og vet hun ikke har mandatet som trengs!
Monica Mæland som jurist er fullstendig klar over sitt manglende mandat iht inndelingsloven for å selv plukke ut medlemmer til fellesnemnden. Det er kun Fylkestinget som har mandat til å sette ned delegater til fellesnemnden, og dersom de nekter, så vil der ikke bli noen fellesnemnd.
Der er per i dag ingen sanksjoner hun kan bruke med hjemmel i loven, og det er nok dette som irriterer henne mest. For nå er hun trengt inn i et hjørne, og har ingen veier å gå. Er det rart hun har forsøkt å true Finnmarkingene til taushet da hun så det bar mot en folkeavstemming?  
Og derfor hun i typisk elendig-advokat-ånd har drevet på med trusler overfor befolkningen.
For etter mine runder, både som leder i bedrifter hvor det har vært kontakt med advokater i forbindelser med tvister, men også hvor jeg selv har vært i rettsaker. For ja, jeg faktisk fått lov å føre sak for retten til tross for at jeg ikke har fullført juridikum, så har jeg vært borte i slike advokater, som har sett litt for mye på Lov & Rett og trodd dette var et amerikansk TV-Show og ikke en norsk rettsal. Og det er slik Mæland turer frem over Troms, men især Finnmark med sin oppførsel. Som en advokat fra en dårlig amerikansk advokatserie.

Hvor lenge kan Finnmark holde de to damene stangen?
Det vil jeg velge svare på med to punkter, og det første er Monica Mælands påstand om har hun skal utvelge delegater til fellesnemnden selv. Dette påpekte jeg i et debattinnlegg i Ifinnmark.no for et par uker siden at iht inndelingslovens §26 er det Fylkestinget, og KUN Fylkestinget som har dette mandatet, og ingen andre. Dersom noen andre går inn og utvelger delegater til denne fellesnemnden, enten det er Monica Mæland, Erna Solberg eller Jørgen Hattemaker, så er denne nemnden og et hvert vedtak som kommer derfra ulovlig. Det vil si at ingenting av det denne nemnden vedtar vil være gyldig iht Norsk Lov.
Det andre er ved å forklare hvordan man lager en lov! For det tar faktisk lang tid!

Hvordan lages en lov.
Jeg måtte gå tilbake til Rettkildelærebøkene mine fra UIO, for å hente litt informasjon å dele med dere om hvordan fremgangen i hvordan man lager en ny lov er.
Litt oppfriskning for Monica Mæland, hun gikk trossalt ut av Jusstudiene i 1994, så det er faktisk 24 år siden, og jeg vet av erfaring at man kan glemme litt på veien. Spesielt om man ikke driver med denne typen arbeid i mellomtiden. Lysslukking i Bergen er kanskje ikke akkurat lovarbeid.
Fremgangsmetoden ved lovarbeid:
Initiativ  Først må noen ta initiativ til å lage eller få endret en lov, i tillegg skal det velges mandater og arbeidsform, forhistorie for hvorfor denne loven skal endres eller bli en ny lov. Her hentes det inn forhistorier for hvilket område loven skal gjelde, i vårt tilfelle er det Finnmarkingenes ulydighet og Inndelingslovens §26.
Utredning  I dette tilfellet er det Finnmarkingenes ulydighet og Inndelingslovens §26og det faktum at kommunalministeren ikke har mandat til å utvelge en fellesnemds medlemmer for en gjenstridig Fylkesting som nekter Tvangssammenslåing. I tillegg går forhistorien her helt tilbake til de gamle formannskapslovene av 1837, som var nettopp for å forhindre denne typen overgrep fra Regjeringen, og dette vil da vektlegges under utredningen.
Her skal det også foreligge en konsekvensutredning i tillegg til lovtekst.
Offentlig høring  Så skal det sendes ut på høring, og det skal da sendes på høring til involverte parter; Kommuner, Fylkeskommuner, interesseorganisasjoner, juridiske fagorganisasjoner, andre interesseorganisasjoner, her vil også menneskerettighetsorganisasjoner anbefales å delta, samt jeg i dette tilfelle ville bedt om at den europeiske menneskerettighetsdomstolen måtte uttale seg før en evt endring
Behandling i departementet og regjeringen  Så er det behandling i Departementer som er analyser og det å utarbeide NOU?en som er arbeidsdokumentet som da komitéen i Stortinget skal behandle.
Komitébehandling i Stortinget  gjennomgang av lovens virkeområde, og hva som skal behandler, med spørrerunder og ofte kan den sendes tilbake for endring, ny høring, og ny NOU og så en ny komitébehandling.
Lovvedtak i Stortinget  Nå skal den stemmes på i Stortinget. Det er faktisk ikke sikkert at 3-5 års arbeid med denne lovteksten går igjennom. Det kommer helt an på om opposisjonen er med Regjeringen på dette området i dag, eller om de synes dette er helt tåpelig forslag å ta fra «den gjenstridige Finnmarking» deres rett til å nekte tvangsekteskap med Troms. Kanskje opposisjonen mener at man faktisk trenger det vernet som grunnprinsippene i de gamle formannskapslovene fra 1837 gav Fylkene.
Sanksjonering av Kongen i statsråd  Dersom nå, mot formodentlig loven går igjennom; ja så vil HKH Kongen sanksjonere dette i statsråd og den publiseres i hht lov om Norsk Lovtidend (c/o Lovdata)

Konklusjonen er at den gjenstridige finnmarking med Ragnhild Vassvik i spissen kan holde Monica Mæland fra livet lang over neste stortingsvalg.
Og da forhåpentligvis har vi en annen Regjering som er villig til å jobbe for befolkningen, og som ikke stiller ræva til folket når man har noe å si.
Derfor vet jeg at Finnmarks kan er trygt frem til 2021, og at Monica Mæland har ikke noe å fare med hverken av trusler eller sanksjoner,og de sitter ikke ved roret etter det valget!
Og de der sør må gjerne kalle oss finnmarkinger troll og gjenstridig; og det skal vi jaggu leve med. For dumme brød som ikke kan eller vet noe, det er vi heller ikke, men vi kan sikker lære dem ett eller annet om samhold: Kom til våre grenser, så skal vi stå der med kasjettlua på hode og armene i kryss, for her kommer dere ikke inn.
FINNMARK E VÅRRES!
 

Nann Jovold-Evenmo

 

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top