Giske og Schei-Grande behandles forskjellig av media; Fordi hun er kvinne?

Hvorfor er det forskjell på Trond Giske og Trine Schei-Grande? 
Jeg tenker at når TSG har gått ut i media og “fortalt alt” som egentlig er ingenting, fordi hun ikke nevner episoden det er snakk om i det hele tatt; annet enn at “jeg har fortalt at til Erna”. Da begynner jeg lure på om det ligger mer til grunn for saken enn de vil ut med.
Hun er prisgitt det faktum at guttens mor har bedt om “ro” rundt han, og han ikke vil kommentere saken i media.
For han selv ikke ønsker medias råkjør på han selv og hans person. Dette er vanlig for mange ofre, når de er menn, de ønsker ikke saken belyst av flere grunnet; 
1. de ønsker ikke oppmerksomheten det er å være et offer 
2. de ønsker ikke bli sett på og ydmyket av å være et offer 
3. de ønsker ikke at folk ser på dem som mindre mann, fordi de “lot” seg overgripes. 
Dette er hva jeg hører når jeg snakker med menn som er utsatt for seksuell trakassering og andre “handlinger” de ikke ønsket; og er en av grunnene til at de ikke sier i fra. 

Hvorfor er alle så redde for å snakke om det de opplever? Jeg tenker at når personer som opplever trakassering, ikke sier i fra fordi de ikke vil lage bråk, ikke blir trodd osv, så er det noe vi må ta tak i. VI må skape rom for at dette tas tak i. OGSÅ når den som er styrende part er en kvinne! For jeg tror ikke 16-åringen la an på en så voksen kvinne, som kunne vært hans mor. Jeg tror heller hun har utnyttet situasjonen og tatt for seg fordi hun kunne! 

Media respekterer at Schei-Grande ønsker ro, den er hardere å svelge, når hun ikke en gang er kvinne nok til å omtale den saken som “ryktene” omhandlet. Feigt, uærlig og veldig dumt, spør du meg. 
Hun hverken benekter altså ikke at hun har hatt sex med en beruset 16-åring! 
Alt i alt sier dette at dette er en kvinne som er både kunnskapsløs og uten ryggrad! 

Det er en trend i Norge for at kvinner skal behandles mildere enn menn: 
Dessverre er det slik at i Norsk rett vil kvinner bli behandlet mildere enn menn, selv om overtredelsen er det samme, den samme formidlende omstendighetene gir media i Norge kvinner som gjør “ting de ikke burde”
Eksempel 1; kvinne i 40-årene i Finnmark forgrep seg på 15 åring, slapp fengsel fordi hun hadde unger hjemme å ta seg av. 
Mann i Ifinnmark gjorde det samme, han fikk 6 mnd fengsel og måtte betale oppreisning til offer. Han hadde også barn hjemme, men det ble ikke tatt i betraktning. 
Eksempel 2: Supersjekkeren Giske tafser og får “Nei”, tusler skuffet hjem, og må stå i media å beklage sin oppførsel, samt gå fra alle sine verv. 
Trinemor knuller en 16 åring, som er beruset, i en åker i Trondheim i 2008, ber om ro rundt seg selv og får ministerpost! 

Personlig er jeg skuffet over mediene som velger å beskrive TSG som et offer, for hadde dette vært en mann ville de aldri akseptert at han ønsket ro, eller at han ikke ville omtale saken. Det at TSG har kommentert ryktene er vissvass, dama har ikke kommentert denne saken med et ord. 
Hun påstår dette er rykter fremsatt av politiske motparter i et forsøk på å få henne ut av regjering og politikken.
Disse anklagene er direkte lavmål, til og med for TSG som har valgt å ikke uttale seg om sexen med en beruset 16 åring i 10 år.
Dette er ikke noe nytt; dette er noe som har versert innad i Venstre i en årrekke og definitivt ikke noe som kommer fra politiske motstandere som ikke ønsker henne i Regjering.

Guttungen, som nå er 26, har familie rundt seg som ikke vil at han skal snakke med pressen.
Hans mor vil at han skal ha “ro”, for ikke rippe opp i de problemer han har hatt i ettertid av sexen. 
Jeg mener det er en vesentlig maktforskjell da TSG var godt voksen, og jeg tviler på at 16 åringen var den aktive pådriver for sexen i utgangspunktet, for unnskyld uttrykket; Det får være måte på MILF. TSG er flink til å kalle seg for et offer, det har jeg førstehånds erfaring med etter at hun i en såret facebookmelding til meg for et år siden var lei seg fordi jeg kalte henne feit. Jeg hadde kalt henne en matriark! Altså en del av matriarkatet som er Jensen, Solberg og henne selv. Dette viser en hårsår politiker som er ute etter å fremstille seg som et offer for det det er verd

Jeg synes det er skammelig at media i Norge velger ta på henne med silkehansker, men mannlige politikere slås nedpå med en jernhånd. Og det for samme handling!

Det er også slik at kvinner som mishandler sine barn ikke mister omsorgen for dem, og får beholde både barna og bidragene fra far; 
En av sakene jeg har fått nyss i er nettopp behandlet i Oslo TIngrett; 
Mor har slått, sparket og drevet seksuelle handlinger foran sin 10 år gamle sønn, som har fortvilet fortalt dette til både Barnevern og politi. Polit og barnevern har stått på barrikadene for mor, og hevdet rett opp i fjeset til guttungen at han LYVER!
Denne saken har vært flere ganger oppe i rettsystemet, men ingen redder denne lille gutten som er i “mammas omsorg”, hvor daglig mishandling er en del av ritualet. PÅ utsiden sitter en fortvilet far og bonusmamma, som har brukt alt de eier og har for å redde guttungen. Men han får bli hos mor, for mødre er omsorgspersoner i følge Oslo Tingrett og Barnevernet. 

Jeg vet om andre saker hvor mor har mishandlet barnet både fysisk og psykisk, og alikevel får omsorgen foran far, fordi retten er opptatt av å opprettholde Status Quo; Altså slik det er. Retten mener da at det er større traume å bli flyttet fra sitt nærmiljø og en voldelig mor, til far. 
Forstå det den som kan!
Jeg forstår dette ikke. 

Begge sakene har jeg innsikt i, også dokumentasjonen! 

Kvinner får i større grad enn menn omsorgen for barna både ved fødsel, men også ved samlivsbrudd. 
Dette ble så fantastisk beskrevet av en mann inne på facebook: 

Systemet er smart utformet, og det er samfunnsøkonomisk alt for kostbart å gi barna rett til like mye hverdagstid med både mor og far. Det kan synes som  at systemet ut i fra samfunnsøkonomiske hensyn er innrettet med erkjennelse om at kvinner ikke er like gode bidragsyter i forhold til samfunnsøkonomisk verdiskapning som det menn er.

Derfor er dagens ordning både til fordel for kvinner, i tillegg til at en holder de verdiskapende menn i arbeid. Samfunnsøkonomisk er det bedre at menn jobber enn at kvinner jobber, og kanskje spesielt etter samlivsbrudd er det viktig at menn forblir produktive, så får det heller være så som så med barna.

Barnas problem kan uansett, i løpet av noen generasjoner, løses ved at barn vokser opp med sterk påvirkning fra ulike institusjoner om at oppbevaring i disse institusjoner, med minimalt med tid sammen med pappa ER normalen (mødrene vil nok bli påvirket til å komme etter), og slik kan en i det lange løp også skape de beste kandidatene for langsiktig og bærekraftig tilgang av konforme menneskelige ressurser, hvor ressursene (barna) formes, modnes, og tilpasses samfunnsnyttige (ideologiske) holdninger og tankesett.

Derfor er dagens ordning bra:
– Når kvinner skal realisere seg selv, (før tjente hun mannen, nå tjener hun storsamfunnet?)
– Når en ønsker høyest mulig samfunnsøkonomisk verdiskapning, med muligheter for tilvekst av humankapital som i stor grad betales av menn. I alle fall hvis de er bostedforelder.

Hvordan var det nå igjen med utregning av skatt og barnebidrag og slikt..?
(Magnar Gjertsen) 

Med denne i tankene, og forhåpentligvis noe andre også begynner tenke over, så skal jeg avslutte. 
For jeg har andre innlegg å jobbe med, for det er mye som skjer i verden. 

Nann Jovold-Evenmo
tlf 46546485 
Epost [email protected]

Riksrevisjonen mener leger henviser unødig til spesialister!

Jeg hadde egentlig tenkt å holde bloggen «upersonlig», altså i så forstand at den ikke har så mye med meg og mitt private å gjøre.
Men etter dagens Aftenposten-innlegg hvor Riksrevisjonens Per-Kristian Foss er ute og mener at fastleger henviser pasienter til sykehus og spesialister selv om de ikke selv tror pasienten burde vært henvist.
Da kjenner jeg det rykke i ryggmargen og har et par ting å fortelle godeste Foss om Norsk Helsevesen, det å være kronisk syk, og feilene som gjøres fordi leger ikke tror pasienten.

Dagens artikkel i Aftenposten:
1) I følge Foss erkjenner hver tredje sykehuslege at de jevnlig tar inn pasienter selv om det fremgår av     2) Henvisningen er av så varierende kvalitet at løsningen er blitt å ta inn alle, og kalle dem inn raskt.                                         
3) 40% av sykehuslegene er bekymret for at de prioriterer feil på bakgrunn av henvisningene
4) 40% av sykehuslegene avviser pasienter pga for dårlig informasjon.

Det jeg tenker med dette er at alt står og faller på en fastlege, og dennes henvisning.
Med tanke på arbeidstrykket disse fastlegene har hvor de så å si jobber døgnet rundt og en henvisning like gjerne går ut av legen pasientmail klokken 0230 om natten, vel da er det kanskje ikke rart mange henvisninger blir VAGE!
At sykehuslegene ikke tror at det er akutt eller at de mener henvisningen er for dårlig, så bør de heller sende henvisningen tilbake til fastlegen for mer informasjon, og ikke bare ta inn noen eller avfeie dem.
Det handler om å ha riktig informasjon, og det må fastlegen levere.

Henviser legen for å få fred?
Mange er «vanskelige pasienter», og jeg kan faktisk forstå at noen leger henviser videre for å få frem fra en «vanskelig pasient». Jeg er vel å klassifisere som en vanskelig pasient selv, dette fordi jeg kjenner kroppen min, symptomene både på astma og allergier, og jeg har vært igjennom nok beinbrudd, brister og skader til å vite hva faktisk smerte er.
Derfor vet jeg at når jeg velger å oppsøke lege så er det fordi noe er galt med kroppen.
Jeg vet om pasienter som er henvist hist og her, og som synes det er greit å oppta køen i helse-Norge, fordi da får man utredninger og slipper jobbe. Heldigvis er det få av dem!
Men en fastlege har ikke all verdens av tid, og kanskje er denne pasientens mas så ille at man velger å henvise for å få fred; for om en spesialist sier til pasienten at det ikke er noe «galt» med denne, så har fastlegen et belegg for å si «nei» når pasienten maser om smertestillende, behandlinger, sykemeldinger mm.

Det kan være katastrofalt å ikke tro på en pasient!
Jeg har sloss med helsevesenet i 35 år, og jeg er 42år.
Første to tiårene var det pga min mamma som er kronisk smertepasient, og som ikke ble trodd av leger i Finnmark og i Tromsø når hun gråt i smerte, og ikke klarte gå. Ene legevaktlegen klarte skrive i hennes journal «Pasienten er en ung, frisk kvinne på 32 år» , denne kvelden kom min mor krypende inn på legevakta i Alta fordi beinet bar henne ikke grunnet smerter.
Fire år etterpå ble hun akutt hasteoperert i Tromsø, for prolapser i korsryggen som hun hadde hatt i minst 20 år, og som nesten hadde slitt av nervene i korsryggen. Hadde de ventet noen dager til, hadde hun vært lam fra livet og ned i dag.
På grunn av at hun ikke ble trodd av leger og spesialister er hun i dag KRONISK smertepasient! Noe som gjør at jeg ikke bare delvis er vokst opp med en sengeliggende mor i et smertehelvete, nå har en mamma som sliter seg ut på reise fra sykehus til sykehus spesialist til spesialist.
Fordi alle har en formening, og ingen velger å se henne og hennes smertehelvete.
Et smertehelvete skapt av en ignorant legestand!

Jeg lever selv i et konstant smertehelvete grunnet kronisk hodepine.
Siste 6 månedene har jeg vært sengeliggende, jeg har vært sykemeldt og ikke fungert i det hele tatt på grunn av en sinnsyk smerte på venstre siden av hodet. En gjennomtrengende stikkende og pulserende smerte som ikke avtar.
Grunnen vet man ikke, for dette kan være alt fra migrene, senskader grunnet bilulykke, jobbskader, kickboksinga, da jeg krasjet som jentunge med sykkel uten hjelm (Vi hadde ikke sånt da jeg var 5), eller rett og slett en form for «kronisk hodepine» som ikke kan gjøres noe med.
Alle muligheter er åpen!
Det var først i november min fastlege søkte meg til Nevrolog, og jada jeg fikk time; I AUGUST 2018!
ETT ÅR etter at smertene begynte å være konstante.
Jeg har slitt med hodepiner gjennom oppveksten, og voksenlivet, men det har vært nå og da. Men i høst, etter en virusinfeksjon som antagelig var en forkjølelse; så slo faenskapen ut.
Jeg har kun hatt tre dager smertefri; de timene etter legevakta i Ski har satt morfinsprøyte på meg, fordi mannen min kjørte meg dit etter at han var lei av å se meg gråte og vri meg i smerter i hodet.
På legevakten skal du forklare smertenivået på en skal fra 1-10, og jeg kan si som så; Jeg har ikke hatt en dag under en smerteskala 6 siden i august. For det meste ligger jeg på en 8, og i perioder 9-10.
Smertene er intense og jeg har brukt å holde «toppene unna» med en mix av Tramadol og Paracet 1g, i perioder må jeg ta Pinex Forte og Tramadol.
Men legen vil ikke skrive ut slike preparater fordi man kan bli avhengig, noe jeg har forståelse for, men jeg tenker at dette også beror på at fastlegen ikke tror meg når jeg forklarer smertehelvete.
Jeg har vært ganske fortvilet, og til og med min mann har troppet opp på legekontoret og bedt dem gi meg smertelindring. Han ser meg hver dag, og er fortvilet over å ha en kone som ikke klarer noe, som ligger i senga eller sofaen og ikke får gjort noen ting, hverken vært kone eller deltatt i husarbeid. Vi er ikke på besøk, og vi takker sjeldent ja til besøk, fordi vi vet ikke hva slags form jeg er i. Ligger jeg å vrir meg og gråter, er jeg apatisk og tom i blikket, eller sitter jeg over doskålen og kaster opp?
Jeg har en fantastisk svigermor som forbarmet seg over meg, og når skal jeg på fredag til privat nevrolog, fordi jeg klarer ikke å vente til august. Det er ikke mulig.
Jeg tror at personer som aldri har hatt smerter ikke kan forstå hva et smertehelvete er.  

Min erfaring er at Foss tar feil: 
Når jeg da ser at Per Kristian Foss og Riksrevisjonen mener at fastleger rett og slett kaster bort tiden til spesialister, så blir jeg forbanna. For jeg kan love at med mine 40 års erfaring, både på vegne av meg og min mor, så er det FAEN SÅ VANSKELIG å komme til en spesialist for en utredning.
Fastleger flest er ikke så «trigger happy» på henvisningsknappen som Foss og co påstår i artikkelen.
Kanskje spesialistene FØLER det sånn, og vi kan ikke ta fra noen en følelse. Men alt jeg og min har erfart er at det ikke er så enkelt å komme seg til en spesialist!
Pasienter blir tvunget av et rigid system til å gå til samme legene, som skal hjelpe oss offentlig, i det privat hvor vi betaler i dyre dommer.
Hvorfor?
Fordi sykehuslegen eller spesialisten ikke forstår henvisningen?
Eller fordi det er lagt opp til at det skal være massiv kø, slik at man heller velger det private. 
Det private hvor de samme spesialistene sitter.

Nann Jovold-Evenmo 
Tlf 46546485 
epost. [email protected]

Er du homo, Frank Løke?

Jeg ser ikke farmen, men i sosiale medier og i aviser og sladrespalter har jeg fått med meg Frank Løkes massive hets av Erlend Elias, som også er deltager i Farmen Kjendis.
Nå må jeg innrømme jeg aldri hadde hørt om denne Frank, så den eneste kjendisen jeg så i lineup-en var Erlend Elias.

Frank Løke er en mobber:
Sist uke toppet det seg da Frank assosierte Erlend Elias med Kim Jung-Un, samtidig som blodig sabel og renneløkke var lagt med i bildeform på sosiale medier. Jeg vil faktisk gå så langt at jeg tolker dette med blodig sabel og renneløkke som en trussel mot Erlend Elias, da hele språket som brukes mot han er hatsk og truende.
Jeg forventer som Erlend Elias også sier, at TV2 tar tak i dette.

«? Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si engang, jeg må bare le. Innerst inne tror jeg han skjønner at jeg tuller mye. Han forstår nok hvor landet ligger, og at det meste jeg legger ut er ironisk og med glimt i øyet.»

Jeg ser her at Løke er en typisk mobber, fordi han avfeier hele stuntet som en fleip.
Vi, som er voksne mennesker, som også har barn og litt i topplokket, vet at mobbere ofte avfeier sine taktikker som fleip, og at det er motparten som ikke forstår når de blir tatt for det.
Og vi som har frekventert på nett i mange år, vi vet også at ironi og fleip ikke oppfattes like godt på nett som når man sitter ansikt til ansikt, og jeg tror faktisk denne Frank spiller på dette.

«Men jeg synes det er moro at han reagerer, det gir meg bare inspirasjon til å fortsette, sier «Farmen kjendis»-deltageren, som ikke synes han gikk for langt.»

Etterpå følger han opp med
Jeg ønsker å komme med en beklagelsehttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏 til den nordkoreanske politiske og militære lederen Kim Jung Unhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f29/1/16/1f1f8_1f1f7.png🇸🇷https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f29/1/16/1f1f8_1f1f7.png🇸🇷https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f29/1/16/1f1f8_1f1f7.png🇸🇷https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f29/1/16/1f1f8_1f1f7.png🇸🇷https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f29/1/16/1f1f8_1f1f7.png🇸🇷
Det var ikke meningen å sammenligne deg med Erlend Elias Bragstadhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fbf/1/16/1f62c.png😬https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fbf/1/16/1f62c.png😬
Det var å tråkke langt over strekenhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2c/1/16/1f631.png😱https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f2c/1/16/1f631.png😱

Kim du er bare halvparten så maktsjuk og hensynsløs som Erlendhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4f/1/16/1f601.png😁
Kim Jung Un behandler Sør-Koreanere https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f21/1/16/1f1f0_1f1f7.png🇰🇷bedre enn det Erlend Elias behandlet folk på Farmenhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fd0/1/16/1f602.png😂https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fd0/1/16/1f602.png😂

Beklager igjen Kim, håper du kan tilgi en forvokst tenåring 😜🙏🙏🙏😜
#actionfrankloke #skiltvedfødselen

Dette er renspikka hets! Og en hersketeknikk som mobbere ofte bruker mot de de ønsker å trykke ned!
Dette er typisk mobbere; de ser de får en reaksjon, og da er luna tent for nye mobbestunt, og runddansen er i gang!
Etter å ha lest Frank Løkes facebook, og hans kommentarer om Erlend Elias; dette er renspikka mobbing! Og jeg håper virkelig ikke at unge fans av han tror det er greit å oppføre seg på denne måten!
For dette skaper mobbere!

Løke er ingen ALFA; 
Løke er typisk underlegen maskulint, fordi alfahanner trenger ikke mobbe.
De får respekt bare fordi de ER, ikke for hva de gjør.
En alfa er en leder kun fordi de er den de er, og de tar vare på omgivelsene og sine medmennesker/individer. 
Å mobbe er ikke alfa, det er de som gjerne vil fremstå som alfa, men ikke har evner eller egenskaper til å bli en alfa.
Som regel er det denne typen som ender opp ensom og kastet ut av flokken, fordi den ikke klarer innordne seg.

Erlend Elias er en person som er åpen, varm og inkluderende.
Jeg synes dette er forferdelig at Løke velger å hetse Erlend Elias slik, og det er Frank Løke har et horn i siden til Erlend Elias, for det gjennomsyrer alt han skriver om farmen og sin motpart i dette på sine sosiale medier.
Jeg blir forbanna, for Løke har valgt å ikke ville bli kjent med han!
Jeg vil derfor si et par ord om den som her bevisst og kynisk blir mobbet av Løke;
Både som en som er så heldig å ha fått bli kjent med Erlend Elias i private og offentlige settinger, så vil jeg si at Erlend Elias er et varmt, inkluderende og fantastisk menneske som aldri gjør forskjell på folk.
Han er åpen, ærlig, og morsom.
Hans omsorg for andre er uten grenser, og kan gå mange mil for dem han er glad i og bryr seg om, bare fordi de betyr så mye for han. Han er den første til å gi en klem og oppmuntring om noe er trist, er leit eller gått galt.
Både i private og sosiale settinger er han et inkluderende og vakkert vesen, og han gir faen i om du ikke er kjendis, for han interesserer seg i deg som person, ikke hvilken status du har.

På tide å rive skapet ditt, Løke?
Er det noe jeg har lagt merke til gjennom mine 42 år, så er det at de verste hetserne av homofile er de som ikke klarer komme ut av skapet selv. Jeg har sett det selv, hvor personer i min omgangskrets var så forbanna negativ og ufin overfor min filleonkel (red. mammas fetter) fordi han var homse, og det var ikke måte på hvor mange fleiper og spøker han måtte tåle for sin legning.
Og dette på en tid da legningen faktisk var ulovlig.
Fortsatt i dag er homofili betegnet som en psykisk lidelse, til tross for både den ene og andre Pride og opplysning vi har hatt, så har ikke legeforeningen og psykologforeningen ennå fjernet dette som en psykisk lidelse.
Jeg forventer at homofile i dag ikke utsettes for hets, eller for skjikane for sin person. 
Og er det noe som gjør meg forbanna så er det når det å være “drama queen” skal assosieres med homofili, for fy faen det er mange hetreofile drama-queens der ute, og slik jeg ser det i tråd med SoMe og avisene om Løke, så er han pokker meg den verste av dem! 
Allerede fra dag en har det vært noe fra Løkes side ang Erlend Elias, og denne massive hetsen hans overfor han viser at dette er noe dyptliggende enn bare en Farmen-deltakelse. Den er så gjennomført negativ den holdningen hans, at jeg mistenker det er noe dyptliggende og personlig! Kanskje han egentlig liker Erlend Elias litt for godt og derfor velger å mobbe for ikke komme i kontakt med sine innerste følelser? 
Jeg mistenker at, til tross for at Løken påstår han ikke er kommet ut av skapet etter en klem med Erlend Elias, så mistenker jeg; grunnet hans intense hets og holdning overfor Erlend Elias at han faktisk ER i skapet. Men han er så forbanna opptatt av å leke Alfahann at han ikke TØR rive skapet.

Så jeg lurer; Siden du har lagt Erlend Elias for hat, og bevisst hakker på han i sosiale medier; TØR DU IKKE rive skapet ditt, Løke?

 

Nann Jovold-Evenmo 
46546485 
[email protected]

#metoo er mer sutring enn overgrep

Jeg har lest nå mye om dette fenomenet på sosiale medier, og jeg er ikke imponert, fordi det for meg fremstår som en trend hvor alle gjerne vil ha en del av kaka men ikke er “helt innafor”. 

Menn tørr ikke sjekke damer; 
Denne trenden med #metoo har tatt uskyldige gester som et klapp på skulderen, et trøstende klapp på kneet, og en klem til å bli noe stygt. 
Alt fra dårlige forsøk på sjekking til et forsøk på å komme i kontakt uten noen form for seksuell baktanke er plutselig #metoo, og det er faktisk mange av oss kvinner som ser at dette har gått for langt. 
En kompis skrev på sin facebook at av face for å bli stemplet i dette #metoo så håper han på forståelse for at han ikke gir en klem, kyss på kinnet og kommer til å sette seg akkurat langt nok unna til at det ikke kan tolkes som et forsøk på noe. 
Det raste inn sinna kommentarer på hans facebook, og det var ikke måte på hvor idiot, tankeløs, respektløs og lite utdannet han var i sosiale kontekster som ikke forstod forskjellen på en klem og seksuell trakassering! 
Det var ikke bare damer som laget helvete i tråden hans, menn også. 
Og jeg måtte si at jeg er skuffet over hans venner på facebook, som ikke klarer diskutere dette på en normalmåte. 

Jeg har full forståelse for han, fordi med disse #metoo varslinger vi har sett, samt mange som henger seg på trenden i sosiale medier så er det faen ikke lett å være mann i dag. Et feilt ord, en spøk, klem eller kyss på kinnet er plutselig #METOO! 
Så jeg er ikke sjokkert over at menn ikke tør sjekke damer. 

#metoo er trenden som tok av og gikk for langt! 
Dette står jeg for, og jeg har sittet på mange dameforumer på nettet hvor kvinner flest er enige med meg.
Det har gått for langt! 
Vi har diskutert dette mye både i venneflokken, familien, og jeg har aktivt deltatt på forumer for kvinner, og den generelle linja er at det har gått for langt. 
Som en kvinne sa “90% av dette er bare tøv, hersketeknikker fra kvinner og dårlige sjekketriks fra menn” og jeg er enig; 
Hersketeknikkene det er snakk om er disse som varsler for å varsle, om ting som ikke er reelle.
De spiller på følelser, fordi kvinner har lært at ingen kan ta fra deg en følelse! 
Dette med trenden er fordi alle skal ha en ord med i laget, og ingen kvinne vil sitte å ikke ha opplevd “noe” så da er det litt sånn “ÅHHHHH JA! #METOO” 
fordi man er livredd for ikke være en del av de krenkedes råd! 
 

DET ER LOV Å SI NEI!  
Etter at jeg har lest varslinger og sett hva som florerer i media, på SoMe og nettet så er jeg oppgitt og litt forbanna på kvinner som velger si i fra seg all ansvar for egen kropp, helse og egenverdi. 
Det er alltid mannens feil at kvinner blir gravide og får barn. 
Det er alltid mannens feil at hun utsettes for #metoo fordi alle menn er svin. 
Hva om hun hadde reist seg opp og sagt “Nei” ? 
Det er faktisk lov å si det. 
Dersom din karriere avhenger av at du ikke sier noe, så bør du faktisk vurderer ditt eget moralske kompass! Alle kvinner som har LATT seg behandle dårlig har vært med på å bygge en kultur hvor det er greit å klappe dama på rumpa, eller komme med grisevitser! 
Dersom du er livredd for ikke få den rollen om du ikke viser musa, så bør du kanskje heller gå å finne et annet yrke? Eller si i fra at sorry, jeg viser ikke musa mi for en jobb. 
Seriøst; Ta ansvar for faen, du er voksen dame! 

Jeg er så lei #metoo saken, fordi den i sin iver for å få lov å være en krenket kvinne ødelegger for de som faktisk har vært utsatt for noe. 

Nann Jovold-Evenmo 

 

Nei, det var ikke maktmisbruk fra Trond Giske!

Jeg reagerer ofte på dette med maktbalanse og maktmisbruk som brukes i omtalen av disse sakene. 

Maktbalanse er makten til de to satt opp mot hverandre. 
Ofte er maktbalanse avhengig av at man har allierte som støtter en, for at “makten ikke skal være skjev”. 
Definisjoner av maktbalanse henviser til statsmakter hvor den ene er mektigere enn den andre, men her velger man inngå allianser for at man skal kunne stå på like fot. 
Når det gjelder Norsk politikk så er dette ordet totalt uegnet som begrep, fordi i et hierarki hvor der er ledere på toppen, vil det aldri forekomme en “maktbalanse” fordi noen vil alltid ha mer makt i tråd med sin stilling. 

Overtak: 
Dette er noe helt annet en maktbalanse, og man trenger ikke ha makt for å ha et overtak. 
Forskjellen mellom makt og overtak er når den som utfører eller får godene har bedre kort på hånda, det kan være i form av utpressing, omsnuing, trusler eller vold. Det kan faktisk være så enkelt som å ha nøkkelkompetanse, selv om du ikke innehar en stilling som handler om makt! 
Scenario en;
Hun prøver seg, fordi hun «liker eldre menn» , han sier nei, selv om han er smigret. Han VET at avviste kvinner ER tikkende bomber , han VET hun kan snu situasjonen til at han prøvde seg. 
Han vet han ikke kan stille opp mot rykter og sak dersom han blir anklaget for seksuell trakassering av henne , eller ha prøvd seg på henne. 
Sett at han var forelsket i henne, men valgte likevel si nei, fordi han magefølelsen sa det var ikke forhold men goder hun var ute etter…. 
ergo selv om han har «makt» i form av stilling og status, så er overtaket i hennes favør. 

Scenario to;
Ung mann, full av steroider, rimelig hissig på verden. 
Sjefen er en liten, eldre kar med pondus og dårlig til beins. Sjefen krever mer av han enn stillingen rommer, og er ofte ufyselig i kjeften. 
De ryker tilslutt verbalt i tottene på hverandre, og unge mannen bli hissig. Han VET han ikke kan gjøre noe, selv om han er større , sterkere og kan «ta» sjefen om han vil. 
Maktbalansen i den lille mannens favør

Maktmisbruk; 
For å misbruke makt må du vite at du
1) har makt
2) planlegger bruke den for å oppnå goder du ikke ellers ville oppnådd og
3) der må foreligge en konkret trussel om represalier dersom vedkommende ikke får viljen sin. 
Å mene at de utøver makt bare fordi de har høy stilling, kjent, posisjon osv er ikke nok til å påstå det er maktmisbruk.
De fleste med makt, trenger ikke ty til misbruk av den, fordi det kommer av sin stilling. 

Giske har ikke bedrevet maktmisbruk:
I sakene med Giske hvor han er stemplet som alt fra overgriper, til maktmisbruker, en som har brukt maktbalansen som angivelig skal være i hans favør til å oppnå seksuell omgang med kvinner.
Og jeg vil påstå at jeg ikke ser hvor han har misbrukt sin makt! 
Han spurte om å få dusje sammen med kvinnen, fikk nei. Han gikk. 
Han kysset en kvinne som sa nei, han gikk 
Han prøvde seg på en kvinne, som sa nei, og pakket dyna over han da hun gikk. 
Så jeg vil gå igjennom de punktene som handler om maktmisbruk i Giske-saken; 
1) Det er usikkert om han faktisk har makt i regi av sitt verv. At han har en fremtredende stilling er ikke ensbetydende med makt. Han fremtoner seg heller ikke som en med makt, om enn heller en som følger de som har makt. 
2) Her har ikke, så vidt det er kommer frem bekreftet at han faktisk har planlagt sjekkingene over tid. Ei heller forekommer det at hans sjekkinger har,eller kan ha gitt han goder eller bedre posisjonering av at disse kvinnene da evt har valgt å gå til sengs med han. 
3) Han har ikke, så vidt Norges befolkning har fått vite, kommet med trusler for å komme i buksene, eller under blusen til disse kvinnene. De har alle sagt nei, noe som tyder på at de ikke har vært redde for represalier i form av evt framsatte trusler. 
Konklusjonen er at Trond Giske aldri har drevet maktmisbruk. 

Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 
epost [email protected]

 

Rødt har svart meg ang overgrepssaken i Tr.Heim

Jeg ble kontaktet på Facebook av partisekretær Benedikte Pryneid Hansen ang mitt innlegg på Rødt sin side.

Her er svaret

«Hei!

Jeg kontakter deg som partisekretær i Rødt. Jeg ser at du har lagt igjen en melding på veggen til Rødt om den såkalte Trondheimssaken. Denne saken ble grundig belyst og behandlet i partiet i 2012-2014. Jeg sender deg en orientering fra den eksterne etiske komiteen som gjennomgikk behandlinga saken hadde fått i partiet samt vedtak i landsstyret. Begge disse dokumentene har er offentlige, og ble sendt til media i 2014.

Saken ble også grundig belyst i media på det tidspunktet.

Mvh

Benedikte Pryneid Hansen

Partisekretær

Rødt «

Hun la også ved filer i PDF om hvordan sakene er gjennomgått

I de står det blant annet følgende;

«Komiteen mener at det ikke var vedtektsmessig grunnlag for disiplinærvedtak mot Arne Byrkjeflot verken i juni 2012 eller i juni 2013. Det er heller ikke en paritoppgave a? forholde seg til personers kjærlighetsliv, sa? lenge det ikke er snakk om vold, overgrep, trakassering eller maktmisbruk. Det var det ikke i denne saken etter komiteens mening.»

Komiteen valgte derfor se bort i fra at det var et overgrep, hvor kvinnen tiltross for nekt ble tvunget til et forhold med Arne Byrkjeflot!

«Det særdeles triste resultatet denne saken har fa?tt, pa? mange plan og for mange personer, ma? partiet Rødt ta ansvaret for, som parti. Ingen enkeltpersoner kan eller skal ta ansvaret for dette.»

Her har Rødts sentralstyre og Arne Byrkjeflot alt ansvar for denne unge kvinnens død!

I Landsstyrevedtaket i saken står det

«1) Landsstyret tar komiteens rapport til etterretning. Vi konstaterer at rapporten konkluderer med at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak etter vedtektene eller retningslinjer for ha?ndtering av seksuelle overgrep og trakassering.»

Rødt konkluderte her med at det ikke var overgrep, at jenta etterpå valgte ta livet av seg, fordi hun til tross for gjentatte NEI til Byrkjeflot, ble tvunget inn i forhold med han, og hvor maktbalansen mellom de to var vesentlig skjev; så velger Rødt å påstå det ikke er overgrep.

Dette viser ingen ting annet enn at Rødt synes det er HELT Ok med overgrep i sitt parti, og at det skal avskrives for en «ikke-sak»

Jeg, som Rødt-velger, om har med dette mistet helt sansen for Rødt, og de får IKKE min stemme ved neste valg!

Trond Giske, #metoo og Willy Vonkas sjokoladefabrikk

Jeg har tenkt litt på dette med Giske, og alle disse menn som nå mister “hodet” i etterdønningene av #metoo. 

Og selv om andre mener det ene og andre,så står jeg fast på min mening om at Giske ikke har drevet seksuell trakassering, dersom de varslene som Nettavisen publiserte er korrekte. 
Mange har vært rasende på meg grunnet dette, og jeg er både en sviker og en som er tomhjernet som ikke kan noe, og burde holde kjeft. 
Nå er det slik at alle som har en mening som ikke er i samsvar med HYLEKORET, så er man både det ene og det andre. Jeg kan leve med det, for meg er det ikke viktig hvem som er enig med meg, men at jeg faktisk kan fremme at det er noen som tenker annerledes og mer rasjonelt! 

Lovverket: 
I dagens lovverk er seksuell trakassering og overgrep hjemlet i flere lover, fordi det er straffbart å utføre. 

Likestillings og Diskrimineringsloven – §13 sier at det er forbudt å seksuelt trakassere noen. 
“Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.”

Straffeloven § 295 sier det er forbudt med misbruk av overmaktsforhold, noe som er et “Maktmisbruk”
Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. 

Arbeidsmiljøloven §2-1 Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.
Arbeidsmiljøloven §2-3 (2) d)  Arbeidstaker skal:sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen . 

Støre selv sier dette ikke handler om juss, men om overtredelser av verdier og spilleregler internt i partiet. Seksuell trakassering er juss, det handler om å bryte loven. Giske-saken er ikke seksuell trakassering.

Maktmisbruk: 
Etter at jeg leste boken til Grethe Nordhelle om manipulasjon, har jeg en bedre forståelse av at Giske ikke har bedrevet maktmisbruk: 
Fordi maktmisbruk er når man bruker makten for å oppnå noe, koste hva det koste vil. 
Altså man har et brekkmiddel som sier at dersom du ikke gjør det og det ,så kommer jeg til å... 
hva har Giske sagt; “Javel, da fikk ikke jeg dusje med deg” og dratt hjem! 
Ergo er ikke dette maktmisbruk. 
En som bruker makt for å oppnå ting, jobber i lang tid for å få det til; Idé, strategi, planlegging, sakte med sikkert arbeide seg inn mot den de ønsker å utnytte, og som regel er støtet vel-kalkulert og planlagt. De mister ikke besinnelsen eller raser i sinne om de ikke oppnår det på første forsøk. Fordi de trenger ikke, de vil i tråd av den makt de besitter vente til tiden er inne og de kan slå til. Som en edderkopp! 

GIske er litt som drittungene som besøker Willy Vonkas sjokoladefabrikk: 
Både Støre og andre i AP har vært ute å sagt at dette handler ikke om Juss, det handler om brudd på interne retnigslinjer og ikke i tråd med de verdier og det verdisyn Ap har. 
Ergo; ingen juss, det vil da si ingen lovbrudd. Seksuell trakassering er LOVBRUDD! 
Derfor konkluderer jeg med at han ikke har begått lovbrudd, og derfor ikke har seksuelt trakassert noen.

For meg er saken med Giske litt som at han er en de ufordragelige ungene i Charlie og sjokoladefabrikken, som ville ha og ha, som ompalumpene måtte kvitte seg med, en etter en. Disse ungene som ikke hørte etter og valgte spise det ene og andre som Willy Vonka fortviler forsøkte fortelle ikke var helt ferdig ennå. Disse ungene som foreldrene var så stolte av fordi de var så innmari flinke, men som egentlig var bortskjemte drittunger som hadde fått alt lagt opp i henda hele livet, og som ikke godtok at man ikke kan få alt med en gang. 
Giske er litt sånn, en bortskjemt unge som har blitt båret på gullstol gjennom hele sin karriere i Ap, og har aldri før fått en smekk på fingrene. Arbeiderpartiet HADDE ikke ompalumper som kunne blåse han opp og la han fly av gårde, eller zappe han inn i et TV-apparat, så de snille ungene i Ap fikk vinne valget.
SÅ i bunn og grunn kan man vel kanskje påstå at det er  Aps oppdragelse av “guttungen” som er den største feilen. 

Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 
epost [email protected] 

Late kvinner på Oslo Vest er oppskrifta på Luksusfellen

Jeg satt å leste, dog med et glis rundt munnen, Spekter-sjefens karakteristikk av deltidsarbeidende kvinner som heller velger gå på CC Vest på shopping. 
Hun ar veldig rett i dette, det er faktisk ganske fullt på stedene på CC Vest, inklusive SATS/ELIXIA senteret på dagtid, når alle husmødrene er å trener, drikker sine low-fat-lattes, og snakker sammen om shopping, reiser og sine barn som er så fantastiske. 

Fulltidsjobb å se bra ut for ikke bli byttet ut med yngre modell:
Jeg kjenner noen av disse kvinnene og har faktisk spurt; hvorfor jobber du ikke? 
Og jeg ser jo fort at spørsmålet gir ubehag, for de vil jo helst ikke vite at de er uvirksomme og ikke bidrar til statskassa.
Det tar som ofte ikke lang tid før unnskyldningene kommer som perler på ei snor; 
Ungene må følges opp, det gjør man ikke med fulltids jobb. 
Det skal styres i alle utvalg i barnehagen og på skolen, det kan man heller ikke med fulltidsjobb 
Ungenes fritidsaktiviteter og dugnader med både toalettpapirsalg, selvsagt ikke på Bestum men til familier andre steder i Oslo, samt baking og andre ting man som mor bare MÅ stille på, så kan man ikke jobbe.
Dessuten skal huset holdes i orden, og middagen skal lages før mannen kommer hjem ( ved hjelp av hushjelp eller Au Pair, tenker jeg i mitt stille sinn mens unnskyldningene for IKKE delta i yrkeslivet faller som perler for dette svinet her ihvertfall. 

Dette er damer som har altfor mye tid til å stulle og stelle, trene, gå på gourmetkurs for matlaging, som aldri kunne ramla seg inn å spise norsk husmannskost som fersk torsk, lever og rogn. Neida det skal være Løyrom (Rogn, om jeg få be), og så skal de fiskepaté (Lever) og så torskeloins (Hallo torsk!), for her skal det være så delikat og dikkedallete at maten skal være et kunstverk. 
 

Latskapen deres avler prostitusjon 
Når disse kvinnene snakker er det ikke vanskelig å høre hva de snakker OM; 
for det handler om å finne kuren for rynker allerede i 25 års alderen, slik at man holder seg ung og spenstig i huden. 
I tillegg er det om å gjøre å ha en veldreid kropp som ser ut som en 25 årings, selv om man er rundet 50, for man skal helst ha sprettpupper, sprettrumpe og sixpack. Dessuten finnes ikke grå hår. 
Det skal friseres, trimmes, lashes, og styles slik at alderen glemmes og man ser ut som en strøken purung 20 åring i en alder av GODT OVER 50! 
For visst ikke er sannsynligheten stor for at man blir byttet ut med en eldre modell. 
Mange av disse kvinnene er faktisk høyt utdannet, men har lagt vekk kunnskapen sin for ikke å outshine mannen sin i kunnskap og gløgghet, da kan de bli byttet ut med en “dummere” modell ganske kjapt. For egentlig; Hvor mye IQ kreves det å står å smile på armkroken, mens man nikker frenetisk til komplimenter, og får tomt blikk når det begynner å snakkes om vanskelige ting som økonomi. 

Når kvinner på Oslos beste vestkant velger leke Hollywoodgfruer og bare går på kafé, eller neglesalong og frisør for å se best mulig ut for å slippe bli byttet ut av yngre og strammere modell;
Penger, makt og status mot frisørtimer, negler og plastisk kirurgi!
Da er jo dette en form for prostitusjon!

Latskapen fører til Luksusfellen: 
Når disse kvinnene har valgt vekk et liv i arbeidslivet, og kun lever livet gjennom ungene og de tilstelningene mannen trenger deres vakre ytre på, så har de faktisk selv satt seg i en situasjon som tilsier at de er totalt hjelpeløse og økonomisk avhengig av mannen sin. 
Det nytter ikke være flink med selfies i Land Roveren eller BMWen din, når lommeboka di ikke er din egen. Ikke bilen heller for den del. 
Når mennene til disse kvinnene faktisk velger bytte ut damene med en yngre og mer spretten, og ja faktisk mer “tomhjernet” modell, så er veien kort fra 600 kvadrat på beste Bestum til 65 kvadrat i en kjellerleilighet leiet hos noen nærmere byen. Og her får du ikke inn alle klærne dine engang, tenk det! 
Samtidig som striden om barna tiltar, blir bitterheten av å bli byttet ut med yngre modell større, og det ender med både samlivssabotasjer, bakvaskelser og annet faenskap for å ødelegge for den unge kvinnen med daddy issues som stakk av med mannen og huset ditt, men også for å dra han ned i søla med sladder og forretningssabotasjer. Jeg snakker faktisk Oslo Vest, og ikke Hollywood. 
En annen ting som slår meg er at disse kvinnene heller ikke har egen inntekt, noe som fører til at de fortsatt er avhengig av almisser fra eksmannen, og det er kanskje enda vanskeligere å forholde seg til at han må være snill for ellers havner du på gaten fullstendig. 

Disse kvinnene forhindrer likestillingen; 
Ja, de gjør det. Ved å velge være hjemme når de både har utdannelse, muligheter og kontakter til å komme seg ut i arbeidslivet, opp og frem, så forhindrer de faktisk likestilling. 
De gor rom for en antikk holdning til at kvinner ikke har forståelse for forretninger, eller ting som skaper hodebry: Ja, regnskap og strategi og ledelse og slik!
Da er det enklere å være en av likesinnede kvinner med low-fat.latte på CC Vest på jakt etter nye “priceless ithems” som bare kosta en normal månedslønn, og som garantert havner bakerst i skapet og solgt på bloppis om to år. Ubrukt!
Det stopper ikke med disse arbeidssky, late kvinnfolka heller, for unge kvinner i mange forskjellige samfunnslag ser faktisk opp til disse selvfordummende damene, og vil så gjerne svinse på shopping med LV elelr Hermes-vesker til 240 000 kroner, og se og bli sett med Low-fat-CHAI-latte som er den nyeste trenden.
De unge jentene ser bloggere og kvinner på Oslo Vest lever livet uten å løfte en finger, og mannen betaler. 
Og da har vi en runddans med gamle, antikke idealer som menn på Oslo Vest også dyrker fordi de slipper komme hjem til en kvinne som krever noe av dem mentalt sett, og de kan slappe av. 

Penger, makt og status vinner over selvrealisering, karriere og egenverdi. 

Ja og så er det mindre penger til statskassa, som gjør at vårt sosialøkonomiske system kan falle sammen, fordi disse kvinnene er late. 

Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 
epost [email protected]

Hvor går grensen for nakenhet foran barn?

På et av mine innlegg om barnebidraget som kilde til konflikt var det en mamma som skrev inn til meg, og jeg vet jo hvem hun er da, og fortalte at fars nye kjæreste går NAKEN foran hennes sønn når den har samvær med far, og sitter naken på fanget til far, har sex foran barnet, og ser porno foran barnet. 

Før dette tar helt av vil jeg korrigere et par ting, med lov fra barnets far og bonusmamma; 
Sønn, dette er ikke en sønn, det er snakk om en datter som går på barneskolen. 
Naken, det er slik at hun (bonusmamma) kommer ut av dusjen med håndkle rundt seg, som er veldig vanlig, og går inn på soverommet for å kle seg. 
Sitter naken på pappas fang foran barnet; Joda, hun har sittet delvis avkledd på pappaens fang; i Bikini eller undertøy. 
Sex foran barnet, her tar det vesentlig mye av synes jeg da det å gi en stor klem og kysse foran barn IKKE er å ha sex.
Ser porno foran barnet, Nå er mor og far begge personlige trenere, eier og driver et treningsstudio, så reklame for treningstøy, treningsformer og ikke minst kosttilskudd er viden kjent for  ha mer eller mindre lettkledde modeller. Det er ikke porno! (da håper jeg barnets mor ikke tar med ungen på Cubus eller HM, hvor det er lettkledde reklameplakater av undertøysmodeller). 

Så over til selve innlegget mitt, for jeg lurer virkelig hva som har skjedd med verden når vi er så liv redd nakenhet foran våre egne barn. 
Jeg kan godt forstå at det å være naken blant bare voksne kan være flaut, og jeg kan godt forstå tenåringer som er flaue over fars ølmage, eller mammas valker på stranda. Men å være naken i seg selv er ikke farlig. 

Selv sover jeg naken
Ja, jeg og min mann sover faktisk for det meste naken. Dette har ført til at hans gutter faktisk må banke på døren om de våkner på natten, eller våkner før oss i helgen. For det er ikke mine barn, ergo er jeg selv ikke komfortabel med at en gutt på 10 og en på 13 skal se meg naken.
DET er noe jeg ikke kunne ramle meg inn. Også fordi de er gutter.
Hadde de vært 1 eller 3 år, hadde jeg kanskje ikke tenkt så mye på det, så ja her spiller alderen inn! 
Helt ærlig tror jeg ikke mødrene hadde syntes så veldig om det heller, på lik linje som at jeg ikke synes min mann skulle vandret naken foran min datter (nå er hun voksen, så det ville uansett ikke vært en greie for vår del). 
Jeg vandrer heller ikke naken rundt i huset til vanlig, selv når ungene ikke er hos oss, dette fordi vi har naboer på alle kanter, og jeg tenker jeg skal spare naboen for synes av min heller så dvaske kropp. 

Naken foran egne barn, og andres barn: 
Først og fremst er vi nakne når vi føder, og nyfødte barn får kroppskontakt med en gang fordi dette er sunt. 
Nakenhet med egne barn skal ikke være ekkelt eller usunt, det handle om omsorg og varme, i tillegg til at barn flest dier. 
Så å være naken med mamma eller pappa er faktisk sunt, for vi er da alle skapt naken. 
Det er selvfølgelig måte på hvor lenge man skal være naken foran barna, og selv om noen lever ut naturistdrømmen både hjemme og på ferie, så er jeg kanskje mer konservativ. 
Etter at barnet er 4-5 år, så trenger det faktisk ikke se foreldrene kliss naken. 
Det finnes klær, og det finnes anstendige grenser for når det er greit å se og ikke se pappas tisselur eller mammas pupper og dott. Og det uavhengig om det er gutt eller jente. 
Når det da, som i dagens samfunn, er snakk om mine, dine og våre barn, så er det automatisk andre grenser for hva og hvor disse går. For en ting er at ditt eget barn faktisk ser det naken en gang i blant, men at poden som mannen har med en anen kan faktisk være kime til en konflikt mellom mor og far. 

Vi bør utvise forsiktighet med nakenhet foran andre barn; 
Det er forskjell på nakenhet og porno, og som eksen til min kamerat antagelig ikke har fått med seg, så er det forskjell på nakenhet og sex, og naken het å porno. 
Likevel mener jeg man skal være forsiktig med nakenhet foran andre barn, dette fordi man ikke vet hvilke traumer disse barna kan ha opplevd, både i form av overgrep, men kanskje de er vokst opp med at nakenhet er en fyfy, og det kan da føre til både baksnakking og stygge rykter. Jeg tenker det er derfor gymnastikklærere bytter tøy i egen garderobe nå om dagen, og ikke sammen med elever av samme kjønn. 
Det skal ikke mye til før et barn kommer løpende hjem og forteller om at læreren gjorde det og det, selv om det kanskje var uskyldig. Kanskje læreren satt på kne foran en guttunge for å sjekke en vond fot, med håndkle rundt livet, og poden naken. Det er nok til at noen andre kan skape grelle og farlige historier som ødelegger både for voksne og barn. 

Nakne barn: 
Personlig er jeg direkte motstander av nakne barn på stranda eller i bassengområder. 
Jeg har aldri vært så rasende som da jeg kom for å hente jentungen i barnehagen og hun og flere av de andre barna badet nakne i et lite oppblåsbart basseng. For det første var det ingen som hadde spurt meg om det var ok at min 2 åring badet denne fine vårdagen, for det andre hadde ingen spurt om det var greit at hun badet NAKEN! 
En av grunnene til at jeg mener barn ikke skal være naken i sola er fordi i sola kan barn faktisk bli veldig solskadet på kjønnsorganene.
På stranda kan også andre ting som sand, skitt osv kan føre til sår, rifter og andre skader på barnet.
En annen ting er at dette ofte en ynglesteder for pedofile som kanskje ligger og tar bilder av ditt nakne barn, og ja, hvem vet hva de kan finne på senere.
Nakne barn er greit i badekaret hjemme, men ikke blant masse mennesker på stranda eller i syden rundt bassengkanten. 
Kall meg gjerne snerpete, men barn skal ikke være nakne offentlig, uansett hvor søte vi mener de er. 

Når det gjelder pornografi og  nakenscener på film så tenker jeg at de ikke trenger se det heller.
Hverken på film eller in persona. 
Ting  som barn ikke naturlig deltar på; trenger de faktisk ikke eksponeres for.
Nå skal det sies at i dagens smart telefon verden, så ser barna dette uansett, for jeg vet av unger som bevisst ser porno på telefonen eller ipaden uten at mamma og pappa vet om dette, og så går å viser det til andre barn. Ja barn helt nede i 6-7 års alderen. 
Så jeg synes vi skal kunne snakke med barn om nakenhet og grenser. 

Nakenhet kan være en kilde til konflikt, og en veldig stygt våpen å bruke mot den andre parten i samværskonflikt. 

Hvor mener dere grensen går? 

Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 
epost [email protected]

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top