Rødt har svart meg ang overgrepssaken i Tr.Heim

Jeg ble kontaktet på Facebook av partisekretær Benedikte Pryneid Hansen ang mitt innlegg på Rødt sin side.

Her er svaret

«Hei!

Jeg kontakter deg som partisekretær i Rødt. Jeg ser at du har lagt igjen en melding på veggen til Rødt om den såkalte Trondheimssaken. Denne saken ble grundig belyst og behandlet i partiet i 2012-2014. Jeg sender deg en orientering fra den eksterne etiske komiteen som gjennomgikk behandlinga saken hadde fått i partiet samt vedtak i landsstyret. Begge disse dokumentene har er offentlige, og ble sendt til media i 2014.

Saken ble også grundig belyst i media på det tidspunktet.

Mvh

Benedikte Pryneid Hansen

Partisekretær

Rødt «

Hun la også ved filer i PDF om hvordan sakene er gjennomgått

I de står det blant annet følgende;

«Komiteen mener at det ikke var vedtektsmessig grunnlag for disiplinærvedtak mot Arne Byrkjeflot verken i juni 2012 eller i juni 2013. Det er heller ikke en paritoppgave a? forholde seg til personers kjærlighetsliv, sa? lenge det ikke er snakk om vold, overgrep, trakassering eller maktmisbruk. Det var det ikke i denne saken etter komiteens mening.»

Komiteen valgte derfor se bort i fra at det var et overgrep, hvor kvinnen tiltross for nekt ble tvunget til et forhold med Arne Byrkjeflot!

«Det særdeles triste resultatet denne saken har fa?tt, pa? mange plan og for mange personer, ma? partiet Rødt ta ansvaret for, som parti. Ingen enkeltpersoner kan eller skal ta ansvaret for dette.»

Her har Rødts sentralstyre og Arne Byrkjeflot alt ansvar for denne unge kvinnens død!

I Landsstyrevedtaket i saken står det

«1) Landsstyret tar komiteens rapport til etterretning. Vi konstaterer at rapporten konkluderer med at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak etter vedtektene eller retningslinjer for ha?ndtering av seksuelle overgrep og trakassering.»

Rødt konkluderte her med at det ikke var overgrep, at jenta etterpå valgte ta livet av seg, fordi hun til tross for gjentatte NEI til Byrkjeflot, ble tvunget inn i forhold med han, og hvor maktbalansen mellom de to var vesentlig skjev; så velger Rødt å påstå det ikke er overgrep.

Dette viser ingen ting annet enn at Rødt synes det er HELT Ok med overgrep i sitt parti, og at det skal avskrives for en «ikke-sak»

Jeg, som Rødt-velger, om har med dette mistet helt sansen for Rødt, og de får IKKE min stemme ved neste valg!

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top