Giske og Schei-Grande behandles forskjellig av media; Fordi hun er kvinne?

Hvorfor er det forskjell på Trond Giske og Trine Schei-Grande? 
Jeg tenker at når TSG har gått ut i media og “fortalt alt” som egentlig er ingenting, fordi hun ikke nevner episoden det er snakk om i det hele tatt; annet enn at “jeg har fortalt at til Erna”. Da begynner jeg lure på om det ligger mer til grunn for saken enn de vil ut med.
Hun er prisgitt det faktum at guttens mor har bedt om “ro” rundt han, og han ikke vil kommentere saken i media.
For han selv ikke ønsker medias råkjør på han selv og hans person. Dette er vanlig for mange ofre, når de er menn, de ønsker ikke saken belyst av flere grunnet; 
1. de ønsker ikke oppmerksomheten det er å være et offer 
2. de ønsker ikke bli sett på og ydmyket av å være et offer 
3. de ønsker ikke at folk ser på dem som mindre mann, fordi de “lot” seg overgripes. 
Dette er hva jeg hører når jeg snakker med menn som er utsatt for seksuell trakassering og andre “handlinger” de ikke ønsket; og er en av grunnene til at de ikke sier i fra. 

Hvorfor er alle så redde for å snakke om det de opplever? Jeg tenker at når personer som opplever trakassering, ikke sier i fra fordi de ikke vil lage bråk, ikke blir trodd osv, så er det noe vi må ta tak i. VI må skape rom for at dette tas tak i. OGSÅ når den som er styrende part er en kvinne! For jeg tror ikke 16-åringen la an på en så voksen kvinne, som kunne vært hans mor. Jeg tror heller hun har utnyttet situasjonen og tatt for seg fordi hun kunne! 

Media respekterer at Schei-Grande ønsker ro, den er hardere å svelge, når hun ikke en gang er kvinne nok til å omtale den saken som “ryktene” omhandlet. Feigt, uærlig og veldig dumt, spør du meg. 
Hun hverken benekter altså ikke at hun har hatt sex med en beruset 16-åring! 
Alt i alt sier dette at dette er en kvinne som er både kunnskapsløs og uten ryggrad! 

Det er en trend i Norge for at kvinner skal behandles mildere enn menn: 
Dessverre er det slik at i Norsk rett vil kvinner bli behandlet mildere enn menn, selv om overtredelsen er det samme, den samme formidlende omstendighetene gir media i Norge kvinner som gjør “ting de ikke burde”
Eksempel 1; kvinne i 40-årene i Finnmark forgrep seg på 15 åring, slapp fengsel fordi hun hadde unger hjemme å ta seg av. 
Mann i Ifinnmark gjorde det samme, han fikk 6 mnd fengsel og måtte betale oppreisning til offer. Han hadde også barn hjemme, men det ble ikke tatt i betraktning. 
Eksempel 2: Supersjekkeren Giske tafser og får “Nei”, tusler skuffet hjem, og må stå i media å beklage sin oppførsel, samt gå fra alle sine verv. 
Trinemor knuller en 16 åring, som er beruset, i en åker i Trondheim i 2008, ber om ro rundt seg selv og får ministerpost! 

Personlig er jeg skuffet over mediene som velger å beskrive TSG som et offer, for hadde dette vært en mann ville de aldri akseptert at han ønsket ro, eller at han ikke ville omtale saken. Det at TSG har kommentert ryktene er vissvass, dama har ikke kommentert denne saken med et ord. 
Hun påstår dette er rykter fremsatt av politiske motparter i et forsøk på å få henne ut av regjering og politikken.
Disse anklagene er direkte lavmål, til og med for TSG som har valgt å ikke uttale seg om sexen med en beruset 16 åring i 10 år.
Dette er ikke noe nytt; dette er noe som har versert innad i Venstre i en årrekke og definitivt ikke noe som kommer fra politiske motstandere som ikke ønsker henne i Regjering.

Guttungen, som nå er 26, har familie rundt seg som ikke vil at han skal snakke med pressen.
Hans mor vil at han skal ha “ro”, for ikke rippe opp i de problemer han har hatt i ettertid av sexen. 
Jeg mener det er en vesentlig maktforskjell da TSG var godt voksen, og jeg tviler på at 16 åringen var den aktive pådriver for sexen i utgangspunktet, for unnskyld uttrykket; Det får være måte på MILF. TSG er flink til å kalle seg for et offer, det har jeg førstehånds erfaring med etter at hun i en såret facebookmelding til meg for et år siden var lei seg fordi jeg kalte henne feit. Jeg hadde kalt henne en matriark! Altså en del av matriarkatet som er Jensen, Solberg og henne selv. Dette viser en hårsår politiker som er ute etter å fremstille seg som et offer for det det er verd

Jeg synes det er skammelig at media i Norge velger ta på henne med silkehansker, men mannlige politikere slås nedpå med en jernhånd. Og det for samme handling!

Det er også slik at kvinner som mishandler sine barn ikke mister omsorgen for dem, og får beholde både barna og bidragene fra far; 
En av sakene jeg har fått nyss i er nettopp behandlet i Oslo TIngrett; 
Mor har slått, sparket og drevet seksuelle handlinger foran sin 10 år gamle sønn, som har fortvilet fortalt dette til både Barnevern og politi. Polit og barnevern har stått på barrikadene for mor, og hevdet rett opp i fjeset til guttungen at han LYVER!
Denne saken har vært flere ganger oppe i rettsystemet, men ingen redder denne lille gutten som er i “mammas omsorg”, hvor daglig mishandling er en del av ritualet. PÅ utsiden sitter en fortvilet far og bonusmamma, som har brukt alt de eier og har for å redde guttungen. Men han får bli hos mor, for mødre er omsorgspersoner i følge Oslo Tingrett og Barnevernet. 

Jeg vet om andre saker hvor mor har mishandlet barnet både fysisk og psykisk, og alikevel får omsorgen foran far, fordi retten er opptatt av å opprettholde Status Quo; Altså slik det er. Retten mener da at det er større traume å bli flyttet fra sitt nærmiljø og en voldelig mor, til far. 
Forstå det den som kan!
Jeg forstår dette ikke. 

Begge sakene har jeg innsikt i, også dokumentasjonen! 

Kvinner får i større grad enn menn omsorgen for barna både ved fødsel, men også ved samlivsbrudd. 
Dette ble så fantastisk beskrevet av en mann inne på facebook: 

Systemet er smart utformet, og det er samfunnsøkonomisk alt for kostbart å gi barna rett til like mye hverdagstid med både mor og far. Det kan synes som  at systemet ut i fra samfunnsøkonomiske hensyn er innrettet med erkjennelse om at kvinner ikke er like gode bidragsyter i forhold til samfunnsøkonomisk verdiskapning som det menn er.

Derfor er dagens ordning både til fordel for kvinner, i tillegg til at en holder de verdiskapende menn i arbeid. Samfunnsøkonomisk er det bedre at menn jobber enn at kvinner jobber, og kanskje spesielt etter samlivsbrudd er det viktig at menn forblir produktive, så får det heller være så som så med barna.

Barnas problem kan uansett, i løpet av noen generasjoner, løses ved at barn vokser opp med sterk påvirkning fra ulike institusjoner om at oppbevaring i disse institusjoner, med minimalt med tid sammen med pappa ER normalen (mødrene vil nok bli påvirket til å komme etter), og slik kan en i det lange løp også skape de beste kandidatene for langsiktig og bærekraftig tilgang av konforme menneskelige ressurser, hvor ressursene (barna) formes, modnes, og tilpasses samfunnsnyttige (ideologiske) holdninger og tankesett.

Derfor er dagens ordning bra:
– Når kvinner skal realisere seg selv, (før tjente hun mannen, nå tjener hun storsamfunnet?)
– Når en ønsker høyest mulig samfunnsøkonomisk verdiskapning, med muligheter for tilvekst av humankapital som i stor grad betales av menn. I alle fall hvis de er bostedforelder.

Hvordan var det nå igjen med utregning av skatt og barnebidrag og slikt..?
(Magnar Gjertsen) 

Med denne i tankene, og forhåpentligvis noe andre også begynner tenke over, så skal jeg avslutte. 
For jeg har andre innlegg å jobbe med, for det er mye som skjer i verden. 

Nann Jovold-Evenmo
tlf 46546485 
Epost [email protected]

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top