Noe må gjøres i Norsk Politikk:

Ja overskriften sier seg selv.
Når vi er kommet dit at politikerne og folket er så totale motsetninger, både for hva vi ønsker med landet og hvordan det skal drives. Men også ang hva politikernes oppgaver faktisk er; Da må vi få til noe.

Partiboka
Det er en sannhet med modifikasjoner at politikerne støpes i den forma partiet de går inn i har. Partiboka står ofte for all skolering, og det beste er om du har noen «bullshitfag» fra universitetet i bakhanda, som sier at du har noe teoretisk ballast. Dog den har lite å si når du formes, files, sparkles og sparkes inn i partiboka sitt regime.
Du skal ikke ha andre meninger enn meg, det er partibokas hovedmantra. Og nåde den jævelen som prøver å tale partiboka midt imot eller ha egne meninger, spesielt på grasrota. Da kommer de mannsterke fra moderpartiet for å fortelle deg hvor skapet skal stå, og hører du ikke etter så fryses du ut av den politiske eliten. Er du så uheldig at du er på stortinget; ja da sendes du plutselig hjem og erstattes med noen som er bedre formet og hjernevasket. Modifikasjonen kommer når du er FØDT inn i partiet. Da er det all-in og det er aldri noen tvil hvilken nese du er snytt ut av. Du vil også ha lettere for å komme opp i maktsentrum, gjerne via kortere løp og snikksnakk av foreldre og familiens venner innad i partiet som løfter deg opp og frem.
Mitt ønske; Færre partibok-avstøpninger

Du skal ikke høre på folket.
Det er også noe vi vet, for du sitter gjerne som lokalpolitiker en tid. Jobber intensivt for forbedringer lokalt. Kanskje det handler om bedre sykehjemstilbud, gratis barnehage for de svakeste, eller noe som «enkelt» som brøyting i helligdagene. Straks du blir valgt inn på Stortinget, så er alt glemt.
Av med dogneribuksa og ullgenseren, og på med lakksko og findressen. Da glemmer alle hvor de kommer fra, og hvilke løfter de gav for å få stemmene sine.
Det handler om å sitte i sin posisjon. Da må man IKKE snakke partiet midt imot, og man må stemme mot egen overbevisning selv om det river i hjerterota, og man går skamfull blant sine egne når man er hjemme på sin første juleferie. Andre juleferie er man akklimatisert. Da er man bearbeidet og eltet av elitens hender, og man har ikke lenger samvittigheten i behold. Da kan man gjerne tale med en sterk «oslosk» aksent, og fortelle sine gamle naboer at det blir ikke sykehus, bedre sykehjem eller gratis barnehage for de svake. For det er sånn politikken er, man får ikke gjennomslag på grunn av de andre. Tredje jula hjemme er man nesten litt for busy til å snakke med sine gamle naboer og venner, de er ikke en del av eliten. Da skal man kun nikke og smile avmålt mens man snakker i politiske-gåter, om vær og vind, og kommer med små drypp om hvor lite kunnskap alle andre har.
Høre på folket? Nei, svarte, de KAN jo INGENTING.
Mitt ønske; Færre lakksko og lytt mer til folket.

Stortingspensjon er en omvendt robin hood-effekt.
VI vet at det handler om å sitte minst to runder på Stortinget for å få pensjonen som er maks. Derfor burde de ha samme regler som oss andre; Du må ha jobbet så så lenge for å få den. Å sitte i en stol og stemme på saker i 8 år, ut fra partiboka, bør ikke være nok til å få maksimal pensjon resten av livet.
De burde også hatt pensjon etter inntekt og erverv som alle andre, og man hadde kanskje kunnet snakket først der om pensjonskuttene istedenfor å ta fra de fattige og gi til de rike. I 2019 ville Regjeringen ta fra uføre 3500kroner året i skjermingstillegget, fordi det var urettferdig for de som var slitne og ville gå av med avtalefestet pensjon som 62 år. Her viser det seg at de ikke aner hva de snakker om; Uføretrygd og pensjon er to forskjellige ting, det første er en ytelse, det andre er en sparing. De setter altså to grupper som ikke er sammenlignbar opp mot hverandre, for å rettferdiggjøre kutt i uføres rettigheter. Samtidig gikk NHO og arbeidstakerorganisasjonene inn for et «slitertillegg» på opptil 38000kroner året for de i lavtlønnsyrker som vil gå av med pensjon ved 62år.
Jeg mener derfor at vi skal kutte stortingspensjonen, og la den ha samme opptjening som alle andres i Norge, og at den skal inngå i trygdelovens pensjonsrettigheter og opptjening.
Mitt ønske; Politikernes pensjon skal beregnes på samme måte som alle vi andres

Stortingspolitikernes sittetid.
Jeg har tidligere påpekt at jeg ønsker ungt blod inn på Stortinget, og derfor bør vi innføre både maksimal sittetid og karensperiode på de på Stortinget.
Dersom vi innfører maksimal 2 perioders sittetid, og da en karenstid på 2 til 3 perioder før man kan sitte igjen; da tror jeg vi kan røske godt opp i ukulturen som er i den norske politikken. Vi ville kanskje fått en fornying av samfunnet, flere unge inn, og kanskje vi kunne fått inn mer menneskelige politikere som ikke har en ekstrem avstand til folket.
Samtidig ville politikken til de eksisterende partiene vært tvunget til å fornye seg, og man ville kunne skapt en mer dynamisk politikk som er tilpasset tiden man lever i.
Og man kunne lettere få fjernet disse kriminelle og #metoo’erne som stadig blir løftet frem av eliten, fordi de har vært med så lenge.
Mitt ønske; maks sittetid, og karens for ny periode

Kriminelle politikere bør kunne fjernes.
Jeg mener at politikere som begår lovbrudd, grove tillitsbrudd bør fjernes fra både storting og regjering umiddelbart. Og da UTEN etterlønn. De bør ha samme «rettigheter» som alle andre som får avskjed; Rett på nav med karantene i 12 uker før de kan søke dagpenger. OG med krav om at de skal ta den jobben de får og må flytte om det kreves, som for alle andre.
Det handler faktisk om hvilke signaler man sender ut til befolkningen når det er så stor forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomon. VI vet, grunnet NAV-skandalen at folk flest er rettsløse i prosesser mot staten eller det offentlige når de anklages for å gjøre noe galt, mens de høye herrer (og kvinner) uten skrupler både kan skjente 16-årige Thea døddrukken, forgripe seg på henne og avlevere henne til nestemann som står i døren, og likevel blir belønnet med en ministerpost. Samtidig som en vanlig mann som er så uheldig å skrive feil på meldekortet og får to kroner og femti øre for mye utbetalt får trusler om fengsel, bøter og mister muligheten til trygdeytelser for all fremtid.
Mitt ønske; La politikere som velges inn miste verv og lønn om de felles i kriminelle saker.

Kunnskap er makt. 
Det vil si at vi er nødt til å få inn folk som har kunnskap om det som foregår i vårt samfunn. Utdanning i partiet, og et par vikartimer på et sykehjem gjør deg faktisk ikke kapabel til å være utenriksminister, helseminister eller finansminister. Vi bør faktisk kreve av våre ministere at de har kompetanse, kunnskap, og en faktisk utdanning på ræva for å kunne være minister. Det handler om å kunne treffe RIKTIGE valg, ikke bare POLITISKE valg. Vi ser av politiske valg at folk går til grunne fordi kunnskapen til politikerne er ekstremt lav, og politisk farge er det som teller.
Vi kan ikke ha totalt inkompetente mennesker løpe rundt å bestemme over befolkningen, det må vi slutte med.

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top