Rødt og LO har godtatt overgrep i sine rekker!

LO og Rødt har visst om seksuelle overgrep i sine to organisasjoner uten å gripe inn.

Moxnes selv stod 06.januar 2018 og påstod i media at de ikke hadde noen varsler i Rødt om seksuell trakassering, han har også tatt til orde for tiltakspakke mor seksuell trakassering.
Dette er sjokkerende siden Rødts egen Arne Byrkjeflot hadde et seksuelt forhold til en langt yngre kvinne, et forhold som var basert på tvang, og som førte til at jenta valgte vekk livet sitt.

Jeg gjengir her hennes søsters offentlige facebookinnlegg;
#shetoo #readallaboutit Hjelp meg å delehttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f64/1/16/1f91d.png🤝 
#rettferdighetforliselotte #metoo

Min kjære lillesøster Lise Lotte Strand.https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6c/1/16/2764.png
I dag skulle du ha feiret din 30 års dag, men du ble bare 25..https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe7/1/16/1f494.png💔
For deg skal jeg prøve å sette ord på hvor fortvilende det har vært å tenke på at om #metoo kampanjen hadde eksistert for 5 år siden, da hadde jeg kanskje kunnet gratulere deg i dag.
Du som var så god, smart, snill, omtenksom, sprudlende og inkluderende, så hjertelig og inspirerende, så vakker, engasjert og elskelig et vesen. 
At du allikevel hadde det så vanskelig og vondt at du ikke klarte å leve mer..??

Jeg skriver dette ganske lange innlegget nå, med fare for å få hard medfart tilbake.
Men pressen vil ikke ta i det. Det vil si jeg har fått god støtte fra noen veldig gode journalister som gjerne vil skrive om Lise Lotte, men det stopper hos redaktørene.

Her er hennes historie som vi som var nær henne kjenner den:
Jeg forstod først etter hennes død hvor stort hennes politiske potensial egentlig var.
Jeg fikk høre så mye fra hennes venner, partikollegaer og andre politikere i LO og Nei til EU.
Jeg var ikke klar over at hun hadde så mange verv og stillinger som hun faktisk hadde. 
Hun skrøt aldri av seg selv, så aldri hvor mye hun betydde.
19 år gammel, var hun med på å starte opp ungdom mot EU i Trondheim.
Hun satt i styret i Nei til EU Trondheim
Ble regionsekretær i Rød ungdom Trondheim
Vara i bystyregruppen for Rødt fra 2011
Leder for LOs? ungdomsutvalg i Trondheim
Ungdommens representant i styret i LO Trondheim
Hun holdt appell på 1. mai.
Hun studerte samfunnsøkonomi ved NTNU
Og var vikar hos Stavne Tospråklige Barnehage (Vi jobbet begge der) Barna elsket henne! Ansatte og foreldre var oppriktig glade i henne.

Det var vel da hun var 19 år at hun begynte å arbeide sammen med Arne Byrkjeflot også.
Godt voksen, gift mann (58 år den gang tror jeg) og tillitsperson, en mentor som hun så opp til. 
I alle de organisasjonene hun arbeidet for var også han.

2012 ble det kjent internt i partiet at den mangeårige lederen, profilerte lokale LO-toppen og Nei til EU-lederen, hadde innledet et forhold til henne (av seksuell art), uten at han informerte om dette i partiet.
Istedenfor å behandle saken som en disiplinærsak i landsstyret, nøyde arbeidsutvalget i partiet seg med å gi Byrkjeflot en reprimande. Han fikk beskjed om å ?holde seg unna?, og for at hun skulle få utøve sitt virke i bystyret så ble det fattet vedtak som førte til at Byrkjeflot måtte søke ett års permisjon fra bystyret.
 
Flertallet i styret på relasjonen som uakseptabel og vurderte det som maktmisbruk.
Andre i partiet beskrev relasjonen som «et uheldig kjærlighetsforhold», og det blir påpekt at Byrkjeflot ønsket å vise omsorg.
Han var klar over at Lise Lotte var sårbar, hun hadde mye tung ?bagasje? med seg helt fra pur barndom og oppvekst. 
Han respekterte ikke alltid dette ?rådet? om ikke å fortsette kontakten. Og det var vanskelig for henne da han enkelte ganger ikke godtok at hun avviste kontakt. 

Mange i Rødt og også i LO organisasjonen reagerte da de fikk vite at han hadde tatt henne med til Los? landsmøte, hvor de delte overnatting, på vårparten i 2013. Etter dette slet hun mye psykisk.
Den 13. mai 2013 er Lise Lotte på jobb på barnehagen. Det er en fin vårdag og hun virker glad, de ansatte bemerker, seg imellom, hvordan hun denne dagen tar seg spesielt tid med ekstra kos og alenetid med hvert enkelt barn. I ettertid tror vi at vi forstår hvorfor..
Senere på ettermiddagen er hun ikke like glad. Hun møter opp og konfronterer Byrkjeflot i det han skal inn til et møte med flere andre. Hun ber ham komme ut i gangen og det høres at hun kjefter og er sint. 
Etter at hun går derifra går det noen timer før hun sent på kvelden ringer en nær venninne og partikollega for å fortelle at hun ikke makter å leve lenger. Noe av det siste hun sier er at hun ønsker at Arne skal ut av sitt verv som LO leder og at hun ønsker at det kommer ut til pressen.
Hun sier at hun og venner og familie ikke får lov til å klandre oss selv for det hun gjør. Hun sier at hun må si hade? for nå kommer toget. Så går hun ut på skinnegangen? 
Hun som aldri ville noen vondt måtte ha vært så fortvilet, ellers hadde hun aldri utsatt lokomotivfører eller evt. passasjerer på toget for dette. Jeg har så vondt av de som måtte oppleve det!

Midt i sjokket og fortvilelsen over denne brå og hjerteskjærende hendelsen får vi i familien altså høre om dette ?forholdet? til en 63 år gammel gift mann som sitter i en maktposisjon i flere politiske arenaer. Hun har ikke ville fortelle oss, hun har kanskje vært flau, beskjemmet, jeg vet ikke? 
Lise Lottes dagbok blir hentet av Politiet fra hennes hybel på Rødt-huset. 
Vi får en samtale med politibetjenten som har saken. Boken ligger på bordet mellom oss, men vi får den ikke med oss. Heller ikke får vi se i den. De vil beholde den litt..
Jeg har fått fullmakt til å hente ut hennes eiendeler. Det går uker før vi får hentet noe. 
PC-bagen får jeg, men PC og mob.tlf..?husker ikke helt hva de sa, enten så fant de dem ikke, eller så var de så ødelagte at det ikke gikk å finne noe på dem. 
De ødelagte skoene hun hadde på og noen smykker får jeg. Men ikke dagboken..
En måned senere, etter mye mas og etterspørsel, sier betjenten at det dessverre ser ut til at den er blitt destruert ved et feiltak!!
Det er ikke noe å gjøre noe ved, beklager det altså.. Jeg blir mistenksom til dette, er det noe som ikke tåler dagens lys? Jeg blir møtt med at siden det ikke er noe straffbart som har skjedd så er den ikke behandlet som noe bevismateriale.
Vi får aldri vite hva du tenkte. Betjenten er vel den som vet men vi har ikke fått høre noe om hva han hadde lest.

I over 3 uker har det foregått et indre opprør i meg. Helt siden den dagen da avisene tok opp at en 19 åring i 2011 hadde fått en SMS fra Trond Giske med spørsmål om hvor på hotellet det var fest.
?Hvaforno?? tenkte jeg. ?Dette skriver de om i pressen!? Og dette blir det stor sak av i Arbeiderpartiet?? Nå ser jeg jo i ettertid at det i følge varslene som har kommet inn ikke var noe enkelttilfelle og at har vert mer graverende varsler enn en SMS.
Men allikevel, er ikke det som skjedde min søster mer enn et lite storm i et vannglass, som fort blåste over? Byrkjeflot mistet vervet som Leder i LO Trondheim, men sitter fortsatt i styret. Han er og vara i bystyret for Rødt.

Adresseavisen trykket et intervju med noen av oss i familien, og 20 Rødt medlemmers utmeldelse ble dekket, også i noen andre medier. Det stod bl.a.:
?Underskriverne mener Byrkjeflot har opptrådt uansvarlig:
 «Det er en skjerpende omstendighet at Byrkjeflot over lang tid ignorerte gjentatte vedtak, råd og advarsler om at oppførselen hans var i strid med hans posisjon som tillitsvalgt, spesielt fordi avdøde var i en sårbar situasjon.
Saken dreier seg om tillit, og tillit er ikke noe man har krav på, men noe man gjør seg fortjent til».
vi blir ikke troverdige når vi ikke evner å se maktmisbruk i vår egen organisasjon. Rødt evner ikke å ta et prinsipielt standpunkt til hvordan tillitsvalgte i maktposisjoner skal forholde seg til yngre medlemmer. Det skal være trygt å være medlem i Rødt, selv om man er ung og sårbar. Det kan ikke herske uenighet om hvilke kjøreregler som gjelder.?
Dette mente de som meldte seg ut. 
Her er det Leder i Rødt Bjørnar Moxnes mente den gang:
«Jeg syns det er veldig trist at de melder seg ut. Vi synes ikke det er uproblematisk at det oppstår forhold innad i organisasjonen mellom personer med ulik status, for eksempel med tanke på verv og alder. Dette sa vi fra om til Byrkjeflot da vi kritiserte han for å ha utvist dårlig dømmekraft. Hadde partiledelsen ment dette var en relasjon basert på skjeve maktforhold, ville saken blitt tatt videre til landsstyret med mål om disiplinærtiltak. Men etter å ha gått grundig inn i saken, intervjuet de involverte, fant ikke arbeidsutvalget grunnlag for å opprette disiplinærsak», skriver Moxnes, som legger til at partiet er åpne for at saken kunne blitt behandlet bedre.

Da provoserer det meg så sterkt da jeg nå ser Bjørnar Moxnes, skamløs og med rak rygg, går ut i media og støtter metoo kampanjen med disse ord.: ? Metoo-kampanjen viser at seksuell trakassering er et samfunnsproblem. Jeg tror mange endelig skjønner hvor stort dette problemet er, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Han ønsker blant annet at kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt inngår i utdanningen av lærere og andre profesjoner som har med barn og unge å gjøre. Dessuten at både barne-, ungdoms- og videregående skoler skal gjennomføre obligatorisk undervisning i disse temaene.

Og så lurer jeg på, når i alt 600 menn i fagbevegelsen stillte seg bak et nytt opprop mot seksuell trakassering og overgrep, signerte Arne Byrkjeflot og hans ?kamerater? som Jon Peder Denstad og da for eksempel?

Jeg skrev en e-mail til Erna Solberg før Jul, jeg var fortvilet og ville hun skulle vite. Etter hvert videresendte jeg den til flere politikere og pressefolk, ettersom jeg så hva de sa og skrev i media.
De tilbakemeldingene jeg fikk av de som svarte meg vil jeg takke så veldig mye for. Det var godt å kjenne forståelsen dere har og støtten dere viser meg. Det er en av grunnene til at jeg klarte dette nå. Jeg gjør det for rettferdighet for henne, lillesøstra mi og for meg selv og sorgen jeg aldri helt har fått bearbeidet ordentlig. Mest på grunn av det sinne og den urettferdigheten som har ligget som et lokk over det hele. Nå forløses det? #Readallaboutit!

Gratulerer med dagen Lottiz!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6c/1/16/2764.png
Storesøster savne dæ!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fe/1/16/1f622.png😢

Jeg har valgt å gjengi hele hennes facebook-innlegg, men har uthevet noen av de groveste overtrampene som er forekommet, også fra Rødts leder Bjørnar Moxnes.
Denne lederen i Trondheim godtar ikke at den unge kvinnen avviser han, og regel rett presser seg på.
Han har ikke bare tvunget seg på henne, men partiet og LO har visst om dette og ikke gjort noe for å hjelpe jenta, avsette fyren eller noe annet.
Søster av den avdøde kvinnen har forsøkt å få media til å skrive om saken, og det er merkelig at ingen har tatt tak i denne saken, når de så kjapt har kastet seg inn i heksejakten på Trond Giske.

I klassekampen kan man lese noe om saken, og det som forundrer meg er at det her påpekes av utmeldte medlemmer at de visste om saken, men ikke kom noen vei;

«? Det er en ansvarsfraskrivelse fra partiet sentralt og synd at det ble sånn, sier Nora Warholm Essahli, tidligere leder av Rød Ungdom i Trondheim og landsstyrerepresentant i organisasjonens landsstyre.» 

Hun støtter Trondheim-styrets nesten unisone beslutning om å trekke seg, og mener Byrkjeflot burde vist bedre dømmekraft, som tillitsvalgt i både Rødt og LO. ? Når du er en tillitsvalgt og leder og offentlig person, har du et ansvar for å være et forbilde, sier Warholm Essahli.

NRK skriver heller lite om saken, annet enn at ungdomspartiet reiste seg å gikk;
«Den profilerte LO og Rødt-tillitsvalgte, Arne Byrkjeflots forhold til ei ung kvinne i partiet, som døde brått i vår, gjør at bølgene ikke legger seg i organisasjonen.
Rød Ungdom forlot møtet i protest, fordi Rødt i Trondheim fortsatt ikke vil ta avstand fra handlemåten til Arne Byrkjeflot i denne saka.»

At dette var et direkte overgrep, og at han ikke godtok at hun ikke ville ha noe relasjon til han, og som nok er en av hovedgrunnene til hennes knekk som førte til at hun stilte seg på skinnegangene da toget kom; det skrives det ikke om.

Jeg tenker mange ting rundt dette;
1. Ledelsen i Rødt med Moxnes har vært klar over dette, de har også vært klar over utfallet, nemlig selvmordet jenta tok som følge av dette.
2. LO har vært fullstendig klar over dette, og ikke gjort noe.
3. Mediene har ikke skrevet om dette, men de har valgt å korsfeste Trond Giske for fangsittende kvinner, og spørsmål om å dusje sammen.
4. Familien får aldri jenta si tilbake, men de har jaggu ikke fått noen oppreisning, hverken fra Rødt, LO eller media heller.

Jeg forventer at LO og Rødt kommer på banen og beklager dette, samt sørger for at det tas ut tiltale mot Arne Byrkjeflot for blant annet overgrep.

Nann Jovold-Evenmo
tlf 46546485
epost [email protected]

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

3 thoughts on “Rødt og LO har godtatt overgrep i sine rekker!

  1. Takk Monika for at du har tatt opp denne saken. Har som mor til Lise Lotte ikke hatt en glad da siden hun tok dette valget

  2. Sissel Hellen Strand:
    Jeg har stor forståelse for at du ikke har hatt en glad dag siden.
    Og jeg mener det er bedriten oppførsel av Rødt og LO når de velger feie dette under teppet.

    Nann

Comments are closed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top