Kan vi stole på at LO ivaretar våre rettigheter ?

Kan vi stole på at LO ivaretar medlemmene når de har dårlig kontroll på egne rekker? 

I dag kom det en artikkel i Nettavisen som sier at det har de siste fem årene forekommet 9 tilfeller av seksuell trakassering i LOs egne forbund, og to av dem i det største; Fagforbundet. 
Dette er skremmende tall og viser at seksuell trakassering er underrapportert, og ikke engang fagorganisasjoner som er medlemmet største støttespiller dersom slike ting skjer på arbeidsplassen klarer holde orden i egne rekker. 
Når en forening som skal kjempe for medarbeidernes rettigheter og trygge ders arbeidsmiljø klarer begå så grove overtramp i eget hus; da begynner jeg faktisk lure på hvor råtten dette samfunnet vi lever i er. 

Gir med høyre og tar med venstre? 
Slik denne saken beskrives i media, så opptrer LO som en dobbeltmoralsk organisasjon;
De gir støtte til medlemmer som opplever denne formen for overgrep med høyrehånda, og bedriver overgrep med den venstre.
Men det er ikke så enkelt! 
Vi skal huske at overgrep er ikke en gruppe basert på kjønn, alder, etnisitet, legning eller andre ting; det er enkeltindivider som begår de grove handlingene. 
Vi vil så gjerne alle feie for egen dør og sørge for at ting ikke forekommer i våre egne hjem, men fakta er at uansett hvor mye du beskytter og fremmer ditt syn, så er det så at alle hører ikke etter, og ikke bryr seg om formaninger. 

Når der forekommer 9 tilfeller i Norges største fagorganisasjon på fem år; Så er dette et symptom på følgende; 
1 Manglende kunnskap om seksuell trakassering – noe jeg antok en fagorganisasjon faktisk innehadde. Men med tanke på hvor dårlig kunnskapsnivået i hele det norske arbeidslivet er, så er dette ikke annet enn å vente. OGSÅ i LO! 
LO selv sier “Det kom først flere signaler som var vanskelige å bedømme. Men etter hvert kom det signaler fra flere kanter, hvor vi så at flere episoder hadde eskalert og blitt mer intense.​”
Personlig mener jeg at det ikke er vanskelige signaler å bedømme.
Dersom LO og andre arbeidsgivere hadde hatt mer kunnskap, bedre opplysning om dette og tatt dette på alvor; så hadde ikke signalene vært vage.
Seksuell trakassering er faktisk KLOKKEKLART! 

2 Det ER sosialt akseptert – Seksuell trakassering er dessverre sosialt akseptert i Norsk arbeidsliv. Dette selvfølgelig grunnet manglende kunnskap, men også fordi vi har en tendens til å undergrave vår egen rolle i dette; både som utøver av overgrepene, men også tilskuere. 
Det skjer så ofte og er så vanlig at vi faktisk ikke tenker over at det er det det er! 
Hverdagstrakasseringen med blikk, kommentarer, maskerte vitser er så inngrodd i vår væremåte at vi ikke anfekter eller vurderer våre utsagn. 

3 Det får ikke NOK konsekvenser
Siste ukenes, ja årenes, mediedekning av saker som omfatter seksuell takassering viser at det ikke får noen konsekvenser for utøver av overgrepene;
Er du politiker og begår overgrep mot mindreårige – så får du ministerpost. 
Er du Ordfører – får du beholde jobben. 
Unnlater du å ta tak i varslingen – beholder du jobben  
Begår du overgrep får du skryt av sjefen- https://www.ba.no/sport/tv-2/nyheter/ble-kastet-ut-av-tv-2-etter-trakassering-fikk-offentlig-ros-av-sportsredaktoren/s/5-8-689447
Varsler du er du sladrehank – https://www.nrk.no/kultur/_-de-som-varslet-om-seksuell-trakassering-i-vg_-ble-mott-som-sladrehanker-1.13781795

Varslingvernet er så dårlig, at medarbeidere som varsler blir trakassert fordi de har varslet om trakassering. 
I arbeidslivet er det faktisk det samme som på skolene; 
Det er offeret som må slutte! Ikke overgriper. 

Hva nå LO? 
Det må ryddes i egne rekker. 
LO må gå foran med åpenhet om episodene og vise at de tar tak. I tillegg må de åpne for å vise hvilke prosesser og prosedyrer de bruker for å avdekke, behandle disse sakene. 
LO må gå foran som et godt eksempel på at slike saker får en konsekvens for overgriperen, og at de trygger offeret! 
LO  bør nå bli pådriver for at LDO skal få igjennom at Seksuell trakassering blir en del av HMS-lovgivningen, og at det skal foreligge klare prosedyrer for håndtering av rapportering, samt at det skal gis midler til økt kunnskap om seksuell trakassering ut på medlemmenes arbeidsplasser. 
OG de må jobbe for økt varslingvern, for dagens lovgivning fungerer ikke i praksis. 

Kan jeg som medlem stole på LO? 
Vel jeg er selv medlem i HK, og velger å stole på at min fagorganisasjon etter disse avsløringene er mer bevisst på at dette forekommer, at de tar tak, og at de jobber for oss medlemmer. 
Jeg forventer at min organisasjon kommer styrket ut av dette, med klare konsekvenser for de som er overgripere i organisasjonen. 
Derfor gir jeg LO en sjanse til å rydde opp, noe jeg også hadde gitt en arbeidsgiver hvor dette kommer frem. 

Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top