La oss svindle litt på NAV, dere

Jeg reagerer med vantro når jeg ser overskrifter som «håvet inn penger på å jukse nav», som om man blir millionær på å jukse NAV. Grunnen til at jeg reagerer er fordi det er slike overskrifter som er med på å anklage de som er brukere av NAV for å være trygdesnyltere, enten det er arbeidsledige, syke som går på sykepenger eller aap, aleneforsørgere, og andre som av en eller annen grunn har trygd eller stønader fra NAV.
Det er en måte å stigmatisere en hel gruppe brukere som juksemakere, og da føler man skråblikkene når man er i disse uheldige situasjonene. Det holder ikke med at man ikke er i arbeid, enten pga sykdom eller uønsket i arbeidslivet, men man er snyltere og tjuver i tillegg.

Jeg vil gjerne belære litt i dag, for jeg føler dette er noe som må belæres til de uvitende hordene som samles om slike overskrifter, og dermed tror de har rett til å rakke ned på brukerne i NAV.
Så jeg retter en liten pekefinger her til både media, og de som kaller andre for snyltere:

Systemet og meldekortreglene er vanskelig å forstå:
Nå skal det sies at dette systemet også er uoversiktlig, og mange sliter med å forstå reglene, hva som skal meldes inn og ikke. Det gjelder ikke bare brukerne, men også folk som jobber innad i NAV. Med systemer som ikke snakker sammen, og systemer som er utdaterte og gamle, som forventer manuelle innlogginger, som de kanskje ikke har tilgang til fordi det ikke er deres arbeidsområde; Så er NAV innviklet og uoversiktlig.
Jeg har selv fått beskjed av veileder på NAV om å JUKSE på meldekortet slik at jeg fikk mer i dagpenger (jeg valgte heller å melde han inn for nav, slik at slik ulovlig atferd ikke fortsatte)
Både de som er syke og på AAP, som de på vanlige dagpenger, må sende inn meldekort annenhver uke. Der skal ALT arbeid skrives inn, også om du er på tiltak. Er du på tiltak er det slik at du skal oppgi dette.
Men har du dagpenger, og er for eksempel snekker, så er oppussing på hytta eller på huset ditt å anse som arbeid. Derfor kan du straffes for å pusse opp huset ditt mens du er arbeidsledig. Maler du ditt eget hus, er det å regne som ulønnet arbeid og skal oppgis til NAV.
Jobber du mer enn 60% en uke; så mister du dagpenger for hele uken.
Flere med AAP og Dagpenger forstår ikke hvordan de skal fylle ut meldekortene. Hva er egentlig arbeid?
Ifølge nav er all lønnet og ulønnet arbeid å regne for arbeid, med unntak av jobb som frivillig for det lokale idrettslaget, humanitære eller religiøse organisasjoner, eller besøkstjenester hos eldre/funksjonshemmede. Kort sagt; ALT annet er arbeid, også det du gjør gratis.
I tillegg er disse stønadene bare en andel av det en har hatt i inntekt tidligere:
Dagpenger: dette Dagpenger kan du få i opptil 104 uker, altså to år. Dette er forbehold av at du har hatt inntekt over 199000kroner i året. Hadde du under dette får du kun 52 uker med arbeidsledighetstrygd.
Den utgjør 62,4% av den inntekten du hadde siste 12 til 18 måneder før du ble arbeidsledig, dog det beregnes av maks 6G. Det vil si at dersom du hadde 649 000kroner i året, så får du ikke mer enn 373868kroner i året. Det er da litt over halvparten av det du hadde i lønn.
AAP: Denne beregnes av inntekten det siste året, eller snittet av de tre siste årene før du ble syk. Blir du syk i desember 2019, er det inntekten i 2018 de beregner. Evt 2016-2018 om det snittet er bedre.
Du kan få 66% av inntektene, dog oppat til 6G også her.
AAP får du i maksimalt 3 år.
Både dagpenger og AAP krever at du hver 14.dag leverer inn meldekort, og informerer om hvor mye du har jobbet.

Når politikere feilinformerer:
For ikke så lenge siden var Høyrepolitiker, og stortingsrepresentant, Heidi Nordby-Lunde ute i media og påstod at man kunne reise utenlands i helgene, fordi man hadde dagpenger mandag til fredag.
Dette er en feilinformasjon jeg virkelig håper ingen går på; For du KAN ikke reise utenlands på dagpenger, med mindre du på forhånd har avtalt dette med NAV og tar ut ferie. Selv om det er helg. Her har Stortingspolitikeren rett og slett villedet leserne, og jeg kan ikke tenke meg at det er gjort med vilje. Jeg vil derfor avkrefte Heidi Nordby-Lundes påstander her og nå:
NEI; Dagpengene er ikke for mandag til fredag!
Dagpenger, som det ble omtalt, har ikke restriksjoner på at det kun er mandag til fredag. Det gjelder for helgen også; for jobber du i helgen, skal du oppgi timer her også. Jobber du for eksempel to vakter i en helg som er på 12 timer (sykehjem) er det 24 timer med arbeid, og da over 60% og du taper dagpenger for HELE den uken.
NEI! Du kan IKKE reise til utlandet i helgene!
Reiser du på utenlands så er dette å regne som ferie om du er på AAP eller arbeidsledighetstrygd, og vil føre til trekk i aap/dagpenger. Har du IKKE gitt beskjed om dette (og fått det godkjent av NAV), så anses det som juks.
Personlig har jeg ikke turt å reise over grensa til Sverige for å handle en gang, da jeg gikk på dagpenger eller aap. Dette fordi jeg var LIVREDD for å bli tatt for å jukse.

Ærlighet er best.
Nå er NAV-systemet i stor grad, dog ikke utelukkende, basert på at brukeren er ærlig. Og dessverre så er det noen få som svindler med dagpengene, det vil si at de oppgir feil informasjon for å få mer i dagpenger enn de egentlig skulle hatt.
Siden systemet er vanskelig for mange å forstå er det lett å gå i fella og melde feil på meldekortet.
I tillegg er det ikke å stikke under en stol at det er mennesker som utnytter disse svakhetene i systemet, men de er ikke mange. Med tanke på hvor mange brukere NAV faktisk har, så er svindlerne heldigvis få.
Et system som NAV skal være basert på ærlighet, men det er lett å få oversikt over personers inntekter, nå som arbeidsgivere plikter å melde inn hva ansatte arbeider til både nav og skatteetaten. Det henger jo ikke på greip om en person arbeider 30 timer en uke, og det bare er oppgitt som en dag på meldekortet. Ingen er så dust at man tror det.

Systemet kan ta feil:
Dog systemet kan også ta feil. Jeg har en venninne som ble anklaget for å melde feil, selv om all dokumentasjon viste at hun IKKE hadde levert meldekort med feil, eller gitt noen form for feilinformasjon, så stod NAV på sitt. Hun ble anklaget for å ikke melde inn en til sammen 100% stilling. Arbeid hun aldri hadde utført i perioden, ble ifølge NAV påstått at hennes arbeidsgiver hadde meldt inn. Arbeidsgiveren hadde IKKE meldt dette inn, og timelistene var ført riktig, så min venninne hadde sitt på det rene.
Men en beklagelse fra NAV? Nei, de fortsatte kreve tilbake dagpenger, truet med rettsak og anmeldelse og så videre. Ergo, har du vært så uheldig at NAV har gjort en feil, så er du like «fucked» som om du faktisk hadde gjort en feil.

Kan du HÅVE inn penger på å jukse med meldekortet?
De fleste som er skrevet om i media, så handler det om noe som foregår over et år. 122 000 kr på en 52 ukers periode, eller kanskje 98000 på et år. Det er en del penger, men likevel ikke noe en kan anse som å håve inn penger. Da mener jeg det er større problem at en stortingspolitiker jukset for 450 000kroner på reiseregningene sine, og satt med full stortingslønn mens både etterforskningen pågikk, og frem til denne stortingsperioden er over. Med etterlønn. En person som jukser NAV mister pengene, alle stønader og vil ikke kunne få dagpenger igjen senere i livet. Det er et svik mot systemet.
Jeg forsvarer ikke juksingen, og jeg mener det skal slås hardt ned på., men jeg er splittet i virkemidlene NAV og staten tar i bruk.
Det jeg tenker er at kanskje det er rom for å snakke om hvorvidt AAP og Dagpengesatsene er høye nok til å leve av?
Når regjeringen ønsker at ungdom under 25 år på aap skal ha under 130 000kr året i stønad, så er det jo å be om at noen skal falle for fristelsen til å jukse på meldekortet.
Fordi man er desperat etter å betale husleie, strøm, mat og forsikringer.

Selv er jeg uføretrygdet og har lov å tjene 84000kroner i året utenom uføretrygden, dersom jeg evner å finne en dag å jobbe i ny og ne.
Kanskje burde dette være en mulighet for de på AAP og Uføretrygd også?
Uten at det gir avkortning i stønad.

Det er faktisk ikke slik at folk i NAV systemet sitter og tenker; “La oss jukse litt på NAV dere”. og gnir seg i henda.

Nann

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top