Tone Damli og Bertine Zetlizt bryter norsk lov

I dag slapp Tone nyheten om at hun, Bertine Zetlitz og flere kjente kvinner åpner eget nettmagasin Magasinet DailyStories, og dette beskrives som en kvinnesatsning av Vg

De sier i artikkelen at de skal satse på kvinner i alle ledd, og kvinner er eneste ansatte i magasinet.

Dette er ulovlig; for det første er det brudd på likestillingsloven da alle selskaper skal aktivt jobbe for likestilling, og når de ekskluderer menn, så er ikke dette oppfylt. Det andre er at de bryter diskrimineringsloven, fordi de ikke kommer til å ansette menn fordi de er menn. Ergo håper jeg en eller annen har vett nok til å anmelde dette svineriet av diskriminering og anti-likestilling. Jeg unner enhver mann og kvinne som starter opp å komme seg opp og frem, men når kjente kvinner velger diskriminere og utelukke arbeidstakere fordi de er født men …. 
Da fortjener de en solid smekk på lanken!

Mitt tilsvar under artikkelen i VG er som følger; 

Er det greit at kjendiskvinner bryter loven?

VG har i dag en artikkel om Tone Damli og Bertine Zetlitz som starter nytt Magasin DailyStories, som beskrives som en kvinnesatsning!
Dette magasiner er nettbasert og skal angivelig være en arena for å inspirere kvinner innen mote, skjønnhet, interiør, helse og livsstil.
Og vi unner dem selvsagt å få suksess.

Men er det greit at de bryter loven?
I artikkelen står det «? Vi skal ha kvinner i hele næringskjeden ? og kun ha kvinner på regnskap, på eiersiden, i styret og blant skribentene.»
Det vil si at de KUN ansetter kvinner.
Jeg ville tro at siden de har med seg på laget Line Varner og Camilla Hagen Sørlie, så visste de et og annet om bedrifter og regelverk bedrifter skal operere inn under. Men denne gangen nei.

De bryter lov om diskriminering og likestilling.
Bedrifter og selskaper, ja til og med frivillige organisasjoner, forplikter å aktivt jobbe for likestilling, og de har like lite lov å diskriminere noen som alle andre selskaper.

Ved å bevisst gå ut med at de kun ansetter kvinner, bedriver de kjønnsdiskriminering overfor menn, og de bedriver heller ikke aktivt likestillingspolitikk innad i selskapet.
DET er kvalmende av dem!
Og min første tanke var «I disse #metoo tider så må dette være en gedigen fleip», men jeg tok feil.
De skal ansette kun kvinner, og bare kvinner, fordi kvinner er kvinner.
It?s real!

Hva om Spetalen og Stordalen startet magasin, med kun menn?
Et nettmagasin for menn og bare ansatte menn fordi menn var nettopp det; Menn.Et magasin hvor de kunne inspirere andre menn innen tips til å starte bedrift, hvilken bil MENN burde kjøre, og hvilken dress som ser best ut i styremøtet. For ikke snakke om menns helse og hvordan man får den glatte «looken» som golddiggerne er ute etter.
De skulle ha menn i alle ledd i næringskjeden i selskapet, og kvinner skulle ekskluderes. Ja til og med sekretæren på forkontoret skulle være MANN!  
Jeg kan love deg det hadde blitt et helvetes ramaskrik i media.
Kjente advokater hadde kjørt det het opp til høyesterett kun av prinsipielle årsaker, til og med uten klienter, fordi dette er diskriminerende og ikke i tråd med lovene; Likestillings og Diskrimineringsloven.

Dette må stoppes i retten
Jeg håper Elden eller en annen fancy advokat har vett nok til å kjøre denne saken til retten.
hvorfor så sinna tenker du?
Jeg er ikke sint, men jeg er veldig, veldig skuffet.
Skuffet over fremtredende kvinner i norsk offentlighet som går ut å sier «vi nekter menn å jobbe hos oss», og får det ikke konsekvenser, så blir jeg enda mer skuffet.
Saken er at Norsk Likestillings og diskrimineringslovens formålsparagraf siste ledd sier «Loven skal ta særlig sikte på å bedre kvinners stilling». Altså loven i seg selv er diskriminerende overfor menn, Likestillingsministeren har forsøk å endre dette til en kjønnsnøytral lov hvor denne setningen ble erstattet, evt utelatt, men ble stemt ned av et feministisk storting som fortsatt tror at kvinner har det verst.
Ved å la disse kvinnene få lov å ture frem med sin diskriminerende og lovstridige fremferd, så godtar vi at denne type lovbrudd skjer; dog det er greit så lenge kvinner begår ulovlighetene.
Og en av grunnene til at jeg ønsker denne typen sak opp for retten er for at det skal bli en presedens på denne typen saker, hvor kvinner er de som begår ulovlighetene.
For meg er det en prinsippsak.
Jeg debatterer likestilling, jeg blir valset ned av militante feminister som mener kvinners rettigheter er verd mer enn menns, kvinners smerte er verre enn menns smerte. Og kvinner skal få lov å ture frem med sin krenkende atferd som de vil.
Vel da er det faen steike ikke rart vi ikke har likestilling her i landet!

SÅ jeg utfordrer John Christian Elden, eller en annen TØFF advokat til å dra dette for retten av prinsipielle grunner;
Fordi det er ulovlig!
Fordi denne typen atferd MÅ få en konsekvens!

 

 

 

 

https://www.vg.no/rampelys/tone-damli-aaberge/tone-damli-og-bertine-zetlitz-med-i-ny-nettmagasin-satsing/a/24191839/

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

One thought on “Tone Damli og Bertine Zetlizt bryter norsk lov

 1. Svar fra ombudet –
  Dailystory – spørsmål om diskriminering på grunn av kjønn
  Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-posten din av 20. november 2017.
  Du reagerer på en mediesak, der det fremgår at et nytt nettmagasin, Dailystory, skal ansette kun kvinner.
  Ombudet har mottatt flere henvendelser om denne saken. Man står i utgangspunktet fritt til å velge hvem man vil starte opp et foretak med. Det som eventuelt er diskriminerende i denne saken, er hvis ansettelser til denne virksomheten kun skjer på bakgrunn av kjønn. Det er i strid med likestillingsloven hvis man konsekvent bare ansetter kvinner til stillinger i virksomheten uten at man har en åpenbar grunn til dette.
  Kvalifikasjoner skal legges til grunn, så hvis det er slik at man velger vekk søkere av et kjønn kun på bakgrunn av kjønn, så vil det altså være brudd på likestillingsloven.
  En saklig og akseptabel grunn til å velge et kjønn foran et annet må være knyttet til at det er nødvendig med tanke på utførelse av den aktuelle stillingen.
  Ombudet har fått opplyst at virksomheten likevel ikke har til hensikt å utelukke menn ved ansettelser. Vi forutsetter at det stemmer. Hvis det i ettertid skulle vise seg at virksomheten har vektlagt kjønn, for eksempel ved at noen mener seg forbigått på grunn av kjønn til en stilling der, kan vi vurdere saken videre.
  Vi takker for henvendelsen din og håper dette var oppklarende.»
  Har reaksjonene fra alle hold fått Tone og co til å innse at å bare ansette kvinner, fordi de er kvinner, er ulovlig.
  Tenker de har valgt å være mer åpne for å slippe sak hos LDO

Comments are closed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top