Å stemme handler om mer enn partier

I disse valgtider så er det mange ting å tenke på, både med tanke på hvem man skal stemme på og hvem som passer for deg.
Vi må også huske at i år er det lokalvalg, så hva Erna, Jonas, Audun og Siv måtte si og mene, så handler det om hvem som gjør hva i ditt nærområde.

For meg handler det om de som er villig til å jobbe for at jeg og mine skal få det bedre i dagliglivet, og ja skatter og avgifter på kommunalt nivå, helse og omsorg, utdanning og slikt er uhyre viktig. Og det er ikke sikkert de du stemmer på ved stortingsvalget er de som er best for deg ved lokalvalg.

20.august 2019; 
klokken 14.30 går det følgende tekstmelding fra meg til min mann; «Kom hjem! Ring legen» Jeg er kronisk smertepasient og har en hodepinesykdom som ikke bare er sjelden, men også er av den typen leger og spesialister står maktesløse og ikke vet hva de skal gjøre for smertelindring. Det som fungerer på en annen med min diagnose hjelper ikke nødvendigvis meg.

klokken 16 er jeg innlagt på Akuttmedisinsk døgnenhet med kanyle i armen og morfin intravenøst. Dette fordi det er det eneste de har å tilby av smertelindring for meg som er kronisk syk. Jeg har nå fått beskjed at jeg må bare ta kontakt dersom jeg blir så dårlig igjen, så kan jeg komme direkte dit.
Min hverdag består av smertelindring i stor grad, og det å klare leve med smerter, så dette er et kjærkomment tilbud jeg fikk vite om denne dagen.


Å leve slik gjør at man har en del ting man ikke kan være med på, slik andre er. For det første er jeg uføretrygdet, så inntektene begrenser seg til det minimale. I tillegg er det slik at vi ikke kan reise på lange ferier til utlandet, for hva i alle dager skal vi reise til «syden» for når jeg ofte blir liggende i en seng med store smerter. Hvor jeg rister av smerterier, og så høre folk le og bade i solen utenfor, mens man forsøker forklare en lokal lege (som ikke er så stødig i engelsk) at jeg er smertepasient med en sykdom som krever mye av leger, spesialister og ikke minst; Jeg må på sykehus for å få morfin. Der og da. Det kan ikke vente.
Tar forsikringen dette? Hvem vet.

Hva valget handler om for meg: 
Jo det handler om dem som har jobbet for at vi skal ha et trygt og godt helsevesen, hvor vi tas vare på, også lokalt. Lokalsykehus er essensen i et godt behandlingstilbud, på samme linje som en god fastlegeordning og er god legevaktordning.
Derfor handler valget i år for meg om hvem som ønsker å ha disse tilbudene for innbyggerne, og da faller ikke valget på de som ønsker økt sentralisering av helsetilbudene.
Om jeg hadde måttet reise til AHUS eller andre sykehus i går, ville det blitt både knøvlete og mer vanskelig transportmessig. I tillegg til at veien for min mann hjem ville blitt lengre, med både buss, tog og så buss igjen. Det bare fordi han fulgte meg til legen, og var med videre under innleggelsen.
At jeg får enerom, på grunn av at jeg er var for støy, lys og annet er et pluss. Og det er noe med at mannen min kan ligge i sykesengen og holde rundt meg, mens medisinen får gjøre sin jobb, uten at noen irriterer seg over det, som på et fellesrom.
For meg handler lokalvalget om de som ønsker at vi fortsatt kan ha lokalsykehuset, og som ønsker å jobbe for fullverdige lokale tilbud innen helse og omsorg.
Det handler også om tilbud lokalt, for når man blir syk så står ingen og forteller deg hva du kan få fordi du har krav på dette. Det må man finne ut selv.
Min mann har en fantastisk arbeidsgiver, som uten problemer har latt han gå fra jobben på grunn av meg og min tilstand. Men at han har krav på penger fra det offentlige, var vi ikke klar over før vi ble tipset av andre i samme situasjon. DET er noe det handler om for meg; Informasjon fra det offentlige, også de lokale tjenestene man kan få.
Det handler om at barna til min mann skal få gå på en lokal skole, og ikke skysses bort i busser til en sentralisert storskole. Og at de skal ha gode lærere, gode fritidstilbud i nærheten av der vi bor.
Og at vi har gode samferdseltilbud både i kommunen, men også fylket og inn til byene.

Hvem kan man si takk til?
Det er et svar på dette; Sosialismen. Det er arbeiderpartiet og de andre sosialistiske parti som har jobbet for at vi skal få, og fortsette ha, et fantastisk helsevesen som tar var på de syke i samfunnet. Uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi og inntekt. For ikke å snakke om hvor man bor i landet. Jeg vet at der er mange kommuner som ikke har et slik tilbud som Lokalmedisinsk Sykehus i Follo. Mange har ikke fødestuer eller helsesøster, slik at man må reise bort i lang tid for å ha et fødetilbud, og unger blir ikke vaksinert. Det er mange som ikke får hjelp der de er, de må reise milevis, og dagevis for å komme til spesialister og legetimer
Og så har vi ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen, fordi det ikke er tilbud lokalt på de linjene de vil gå på videregående. De er 16 år og må bo milevis fra mamma og pappa.
Ja forskerne som får offentlige støtteordninger, bestemt av våre sosialistiske politikere, som i første omgang, som derfor kan forske på sykdommer, behandlingsformer og mye mer.
Så Arbeiderpartiet, Sv, Sp og Rødt er de som jobber for de lokale etter hva jeg har sett. For resten er på sentraliseringsbåten, som ønsker å samle alt på ett sted. Da snakker jeg om de som ikke ser at Norge er langt, stort, spredt befolket, og at alle trengs for å være et samfunn. Også de som bor på den ytterste nøgne ø, eller i byen, uavhengig om de er friske eller syke. «På NAV» eller i arbeid.

Så til sosialistene vil jeg si:
TAKK!
Dere gjør en fantastisk jobb med å søke å bevare det lokale tilbudet, innen helse, omsorg, skole og arbeid.

Hvem stemmer du på?
Hva er viktig for deg?

Nann

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top