Hvordan menn blir møtt verden over når de melder i fra om seksuell trakassering

Jeg fant ut at jeg skulle gjøre en liten sjekk om seksuell trakassering, verden over. 
Dette for å se hvordan menn møtes i andre land, da det i Norge er en veldig “Ta det som et kompliment” , “Ja nå vet du hvordan kvinner har det!” og “det var vel ikke så farlig?”. 

Her er noen saker jeg har funnet: 

Australia. 
Mannlig renholder på en skole ble utsatt for seksuell trakassering på jobben fikk beskjed at dette var da bare fleip og han burde “bli tøffere”. 
Han hadde kommet på jobben hvor hans kolleger hadde omgjort personalrommet slik at det så ut som om det var en sexorgie som hadde foregått. 
En seng var der, med slitne og skitne laken, tomflasker og kondomer som så brukt ut lå strødd ut over. Og han fikk beskjed om å rydde det opp og vaske. 
Dette var en av de tilfellene han gjennomgikk fra personalet på jobben, og han ble traumatisert av kollegenes handlinger, og sluttet. 
Offentlige personer i Queensland mente at han burde tåle denne typen spøk, rett og slett fordi han var mann. 

Mer om saken hans kan du lese her: http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/why-does-our-culture-think-men-should-be-able-to-deal-with-harassment-and-just-move-on/news-story/990b7ba796ad1168b18c0ae6f2393477

India: 
Seksuell trakassering av menn feies under teppet, og er ikke akseptert som et problem, fordi det i India er lovene mot seksuell trakassering skrevet slik at de kun gjelder der offeret er kvinner. 
Selv om det i India forekommer ekstremt høye tall over menn som utsettes for seksuell trakassering, så forekommer faktisk majoriteten av overgrepene i form av at menn seksuelt trakasserer menn. 
?Male sexual harassment is usually pushed under the rug. Especially by families themselves. Given that it would make their male child look weak/turn them gay. My parents too did the same.?
Seksuel trakassering av menn er og blir tabubelagt! 

Mer om india herhttp://indianexpress.com/article/india/sexual-harassment-of-male-a-reality-but-remains-a-taboo/lite/

USA: 
“Corey Lashley accepted a position at the New Life Business Institute, but soured on the work after the company?s president, Sheila Flynn, made it clear that sex on demand was part of the job.”
I denne saken er det tydelig at størrelse har lite å si; Den kvinnelige sjefen både brukte sin makt som sjef, men også typisk kvinnelige trusler ved å si at om han ikke godtok dette så kunne han slutte og “det kom ikke til å bli pent for han etterpå”. BÅde maktmisbruk og trusler er i denne saken brukt for å påtvinge seg seksuell aktivitet mot en som ikke ønsket dette. 
http://www.nydailynews.com/amp/new-york/queens/queens-man-wins-sexual-harassment-suit-female-boss-article-1.1753876

Canada: 
Canada er et av de landene som kan antas å ha liknende struktur som vi har i Norge, både med tanke på lover, men også med tanke på hvordan det sosiale systemet er bygget opp. 
Undersøkelser på arbeidsplasser her viser at 43% av alle kvinner utsettes for seksuell trakassering i løpet av sin karriere. 
12% av alle menn opplever det samme. Det vil si at for hver fjerne kvinne er det en mann. Nå skal det sies at denne undersøkelsen er ra 2014, og det er i ettertid kommet andre tall, men de er ikke publisert ennå, 
Det som er skremmende med denne undersøkelsen som jeg henviser til her er at 21% av alle kvinnene mente seksuell trakassering var helt greit, altså verbal trakassering, som for eksempel kalle en kollega sexy grunnet sin påkledning. 34% av alle menn i undersøkelsen mente at det var helt greit å kalle kollegaen sexy grunnet sin påkledning. 
16% av kvinnene i undersøkelsen mente seksuell trakassering var ut av proporsjoner, mens 34% av mennene mente det samme. 
Den Canadiske undersøkelsen viser derfor at seksuell trakassering er ikke bare svært utbredt, men kunnskapen om hva seksuell trakassering er, og holdninger til kropp, sex og kolleger er utslagsgivende i forhold til hvordan man tenker om seksuell trakassering og utbredelsen. 
Mer om undersøkelsen kan du lese her; http://www.profitguide.com/manage-grow/leadership/the-shocking-truth-about-workplace-sexual-harrassment-72160

Hva er seksuell trakassering? 
Jeg har tidligere snakket om seksuell trakassering, og der finnes flere former for seksuell trakassering
Verbal Seksuell trakassering – Non-verbal seksuell trakassering og fysisk 


I tillegg kommer psykisk seksuell trakassering og hverdagstrakkasering

Psykisk seksuell trakassering: 
?Flere handlinger av seksuell karakter, ofte har overgriper et psykisk overtak på offeret.
?Det kan være skjulte trusler om å «komme frem med noe»
?Hinting om at man vet noe.

Hverdagstrakassering: 

Derfor; Seksuell trakassering foregår i stor grad i Norge, 
IKKE bare overfor kvinner! 

Nann Jovold-Evenmo
tlf 46546485
epost [email protected] 

Samfunnengasjert spaltist, upolert aktivist og wannabe rocker. Smertepasient med konstant hodepine. Det er viktig å bryte tabuer, og tørre stå for egne meninger, men man skal ikke valse over andre av den grunn.
Posts created 177

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top