hits

Donasjonsdebatten mangler noe vesentlig  

Jeg har fulgt denne debatten om eggdonasjon og surrogati fra sidelinjen og lenge valgt å ikke uttale meg, rett og slett fordi jeg har en fot i alle leirene.
Med homofile kompiser som har verdens nydeligste barn som er født både med donoregg og surrogati i USA, og har god kontakt med sin surrogatmor. Samtidig har jeg venninner som har levd i kvinne-kvinne forhold og de har valgt å få barn med sæddonor. Jeg kjenner til heterofile par hvor hun har hatt kreft, og måtte dra til utlandet for å få eggdonasjon og surrogati for å kunne få «egne» barn, fordi her i landet får man ikke lov til dette. Barna er høyt elsket og det mest dyrebare de har!
Men jeg kjenner også vanlige heterofile mennesker som overhode ikke burde hatt lov å være foreldre, fordi de er så unfit til å være foreldre. Hvor barnet kun er et problem, og ikke noe annet.
Som aldri har vært en del av sine barns liv annet enn å lage kvalm for den andre forelderen, når det måtte passe og ikke passe. Barnet er bare en brikke i et spill for å ødelegge for den andre forelderen!

Det er ikke bare snakk om enslige kvinner som vil skape farløse barn:
Men jeg kjenner par i nær krets hvor det grunnet en sykehustabbe har ført til at dette unge paret ikke kan få barn på egenhånd og derfor må ty til IVF. Og jeg tenker da; hva om det var gått så langt at de faktisk måtte ty til eggdonor for å få dette til?
Skulle vi da nekte friske unge mennesker få barn pga en sykehustabbe som ødela deres muligheter?
For meg har denne debatten vridd seg til å handle om menneskerett å få barn og at enslige kvinner som skal få barn alene, hvor vi skriker opp om at staten må betale for alle farløse barna som dette vil gi oss. En merutgift som man må betale.
Mens vi glemmer alle de par som ikke kan få barn fordi kvinnen kanskje har hatt kreft og derfor ikke produserer egne egg. Eller at de ikke kan få pga genfeil, og derfor velger å ikke bruke egne egg.
Det er mange andre grunnet til at unge, og ellers friske par ikke kan få egne barn med egne egg. Det handler faktisk også i stor grad om par, heterofile par, hvor man av ulike grunner ikke kan får barn på vanlig måte, uten eggdonasjon. Og ved å si nei til eggdonasjon, så nekter vi  også disse å få barn.

Så er det de negative sidene som pro-donor folka ikke tenker på:
Hva skjer når alle disse donorbarna blir tenåringer og begynner å leve livet, utforske verden seksuelt. Kanskje de får et barn eller to, ved et uhell. Ingen av disse ungdommene, eller voksne for den del, tenker å spørre;
Hvor kommer du fra sånn egentlig.
Hvem er dine foreldre egentlig.
Vet du hvor genene dine stammer fra.
Er det en stor og overveiende sannsynlighet for at vi er søsken

Nei, jeg tror ikke det. For det er faktisk slik at ungdommer og unge voksne sjelden tenker på disse tingene, som det er slik at kjønnsdrifta er sterkere enn vettet, og vi ønsker ikke å tenke på at den grisefine typen som vi fant ved baren KAN være en bror ifølge DNA.
Men det vil faktisk være en realitet om tjue til tjuefem år frem i tid, at DNA sjekkes når ungdommen dater. Klokke med DNA-tester på armen for å sikre at man ikke er søsken bør være standardutstyr, på lik linje med smarttelefoner i dag.
Visst ikke må vi har et storebror-ser-deg-samfunn hvor vi rett og slett nekter ungdommen å ha sex før ekteskapet, og da etter nøye DNA-testing av den kommende partner.
Eller at partneren velges for deg etter nøye seleksjon for å forhindre innavl grunnet lik DNA.
Er det dit vi ønsker å gå?

Innavl og sykdom:
Mens vi er inne på dette. Her i landet har vi dessverre et land arv bestående av små forhold hvor slekt har fulgt slekters gang, som det så fint heter i vår nasjonalsang. Og det er faktisk slik, som jeg tidligere har påpekt; fettere og kusiner har giftet seg, og deres barn igjen har giftet seg med sine fettere og kusiner, som igjen har fulgt den tradisjonen. Ikke fordi man ønsket innavl. Men fordi familiegården, og pengene skulle bli i slekta, og fordi med var faktisk små kår, langt mellom folk og fe, og sånn var det bare. Så det er kanskje ikke rart at vi er et folk hvor mange har litt skavanker og litt store belastninger av trygdeordninger her og der.
Så skal vi da få eggdonasjon er det kanskje greit å luke ut slekter som har fulgt slekters gang, slik at de som får lov å donere egg, faktisk donerer friske egg. For det handler ikke om å masseprodusere ala hønseflokken til prior, det handler om at de som ønsker seg et barn skal få et barn. Og dette er enten man ønsker å bruke ordet eller ikke; en designerbaby! Den består av et egg som er kjøpt og betalt med de rette genetiske forutsetningene, som man vil ha; mor har den og den hårfarge, hudfarge, øyenfarge osv for å matche foreldrene. Og da forventer man også at designerbabyen man kanskje betaler i dyre dommer for er frisk.
Hvem skal få donere egget?
Ikke tanta til Per som egentlig er søsteren til Per, som er Per også er Onkel til, eller hva?

Er det bedre i dag?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg kjenner til tilfeller hvor både kvinner og menn har mange barn med mange forskjellige. Og det er ikke fritt for at unger og ungdommer rett og slett ikke er klar over at vedkommende som er på besøk faktisk er biologisk far, mens den som har vært pappa i 17 år ikke er det.
Og jeg kjenner også til historier hvor par har vært sammen, som har vist seg å være søsken. og dette ente både i en følelsesmessig tragedie, og store ringvirkninger i begges nære familier og lokalmiljøer. For dobbeltfamilier, rundbrennere og «fettotere» er kjent, og har noe som vi er godt kjent med her i landet.
Vi er ikke fremmed for det, men vi velger å lukke øynene for det helt til arven skal gjøres opp.
Men nå står vi for en større utfordring, og det eneste debattantene skriker om er hvem som skal betale regningen for egoistiske kvinners farløse barn?Da spør jeg igjen;
- Hva med de barnløse heterofile par?
- Hvem skal FÅ LOV til å donere?
- Hvordan løser vi floken om 15-25 år med alle som ikke vet hvor de kommer fra, som begynner ha seg med hverandre?
 

Nann Jovold-Evenmo

Monica Mæland, DU skal SLUTTE å true folk i Finnmark!

Nei, Monica Mæland, Du kan faktisk ikke bestemme hvilke representanter som skal sitte i Fylkesnemnden for Finnmark!
Det har du verken mandat eller rett til. 

Innlegget ble først publisert i Ifinnmark; Monica Mæland, jeg kan ikke fordra folk som løper rundt og truer andre

Først vil jeg si at jeg liker ikke bøller. 
Jeg kan ikke fordra folk som løper rundt og truer andre! 
Jeg liker ikke at folk som sitter med makt tror de kan true andre, og som finnmarking blir jeg ganske forbanna, og jeg liker i hvert fall ikke at mitt folktrues, spesielt ikke av folk som ikke sitter med rette korta eller har kompetanse nok så de løper rundt hodeløst og truer folk til taushet og til å innrette seg.
Det er kun bøller som holder på sånt!
Jeg vil ha meg frabedt at politikere driver på slik! Politikere bør ha noe etikk, moral og en viss form for dannelse, og her har jeg ikke sett annet enn bøllete oppførsel fra din side. Rett og slett tråkke på et folk bare fordi de sier deg imot. Ikke kommer du med fornuftige og gode argumenter for HVORFOR du vil ha sammenslåingen, du kommer med trusler. 
Du doser frem som en russisk tanks midt under den kalde krigen, og skaper bare mer «VI MOT DEM» følelse. En følelse av avmakt mellom folket i Finnmark og regjeringa i Oslo. 

Skremt av den manglende kompetansen du utviser for ditt statsrådsembete:
Som kommunalminister så har du ekstremt lite kompetanse innen hvilke mandater du har, og lovverket som innbefatter det embetet du fyller, og da er det kanskje ikke så rart at du turer frem som en tanks overfor befolkningen i Finnmark. 
Fylkeskommunen ligger inn under det som heter lokal råderett, og da har man det som kalles selvbestemmelse og selvråderett på mange punkter som gjør at Regjeringa ikke kan gripe inn, og dette var en av grunnprinsippene i de gamle formannskapslovene som fylkeskommunen og Kommunene var bygget på. Og som var lagt for nettopp å forhindre de overgrep som du, Monica Mæland og dine regjeringsfeller, forsøker dere på ved å tvinge og true befolkningen i Finnmark. 
Det besynderlige er at dere antar at folket i Finnmark er dumme fiskere og samer som verken kan eller har kompetanse til å forstå en lovtekst eller sitt eget beste; Så da truer du oss med både det ene og andre. 
Og nå at du skal utnevne selv representanter om ikke vi backer ut, for det har du ikke mandat til. Det er loven klar og tydelig. Og det er nok antakelig derfor du løper rundt med trusler i media, midt under folkeavstemningen i Finnmark. For å true og skremme. 
For det er sånn BØLLER oppfører seg, når de vet de ikke har en sak! 

Ifølge Inndelingslovens §26 skal fellesnemnda velges av og blant medlemmene i Fylkestinget! 
Det vil si at her har ikke verken du, andre i departement eller regjering anledning til å oppnevne medlemmer - med mindre dere da ikke forandrer loven, som krever både forarbeider, vedtak i Stortinget osv.,... Ja, du vet, ganske mange år jobb med høringer, utvalg og vedtak. 
Før du får endret loven, så har du ikke rett. Det vil si at du kan ikke, vil ikke kunne. 
Altså: ONE MORE TIME! SÅ vi er sikker på at du forstår: 

Monica Mæland: DU, Din regjering, ditt departement, har ingen myndighet til å utnevne nemndmedlemmer til fylkesnemnden for Troms og Finnmark. Det er KUN Finnmark Fylkeskommunes Fylkesting som kan gjøre dette. Dette finnes det lovverk på, lovverk som er for å forhindre overgrep fra nettopp slike som deg! 
Forsto du nå? 


Men for all del, du må jo bare gå de rundene der for å få lov til å endre lovverket. 
Vi har god tid! 

Hva skjer med fellesnemnda uten representanter fra Finnmark? 
Det er enkelt. Det blir ingen fellesnemnd, og en ev. fylkesnemnd Troms og Finnmark med Mæland sine oppnevnte representanter vil ikke være beslutningsdyktig, fordi disse ikke er oppnevnt av Finnmark fylkeskommune. 
Dette da fylkeskommunen er så heldig at den er beskyttet av loven, og uten representanter fra begge fylkene, vel vil det ikke være mulig for denne nemnden å beslutte noen vedtak for storfylket i det store og hele. Det blir da bare en gjeng som sitter og tvinner tomler og drikker kaffe, og ikke kan gjøre noe som helst.

Jeg vil utvise min støtte til fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik, som er en bauta som står i dette for Finnmark. Hun burde virkelig få en utmerkelse fra Finnmarks befolkning for jobben hun gjør for å beholde Finnmark, og for å holde Mæland og co. i tømmer. Jeg kan ikke engang tenke meg det presset hun er under. Tøff dame. VI kunne ikke hatt en bedre leder i Finnmark i dag. 

Jeg forventer at Monica Mæland ber folket i Finnmark om unnskyldning for truslene og sin bøllete oppførsel. For en ting er sikkert; Hun kommer ingen vei med bøllete oppførsel, trusler og den veien hun går nå. Det vitnes om at hun har null kompetanse om folket, kulturen, historien og hva som driver folket i Finnmark.

Nann Jovold-Evenmo 

Søskenbarnekteskap burde være forbudt, men ikke lagt inn under utlendingsloven

Jeg er vokst opp i Nord-Norge, og jeg kan med handa på hjertet si at jeg er motstander av at søskenbarn skal gifte seg! Det er fordi innavl ikke bærer noe bra med seg; Når man i gjennom generasjoner på generasjoner gifter seg med sine egne, så hjelper det ikke henvise til at det er at slekt skal følge slekters gang; Det fører til innavl. Enhver som har hatt eget gårdsbruk vet at man låner ut avlsoksen, avlsgrisen eller væren i nabobygder og skiper den avgårde til andre bygder eller andre deler av lander for å "vanne ut flokken" for å slippe siamesiske tvillinglam eller tohodete grisunger og hva det måtte være av avkom. Pokker heller, er bare se på hunderaser og hvor ødelagte mange er fordi de har fremavlet og rasert enkelte hunderaser med innavl, og feilavl. 

Sånn er det med oss mennesker også. 
Vi innavles om vi ikke utvannes også. 
Genetikk, biologi, arv og så videre.. 

De gifta seg fettere og kusiner i både bygd og by før invandrene kom her i Norge og:
Jeg skal ikke nevne steder, men det fleipes om at det på enkelte plasser i nord, hvor det er så "innavl at til og med hundene lesper og katta har hareskår", og det er veldig stygt. Men når man vet at alle er gift med fettere og kusiner av hverandre, og dessverre så er det også veldig mange på disse stedene som er både multihandikappede, så er jeg for denne loven. 
I Nord-Norge var det ofte spredt mellom bygdene, og det var ikke fritt for at man møttes i barnedåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser, og da var det jo bare tjukkeste slekta. Da var det kanskje ikke rart man kokte suppe på slekta og valgte en eller annen staut kar fra slekta som ektemann, fetter eller tremenning eller kanskje en filleonkel eller mors yngre fetter med ei ekstra bukse og kanskje et jordstykke ikke langt fra folk. Og var han ikke så halvgal, og ikke drakk opp hyra, så var jo det helt greit.
Hadde jenta alle tenna i behold, og bred over baken, så skulle hun alltids være god å føre barn, så fikk hun holde. 
For, som min mor bruker si, det var ikke ofte det kom en fremmedkar roende, for dem var det mest rift om. 

VI må slutte klage over innvandrerne med søskenbarnekteskap:
Men jeg blir så eitrende forbanna når det da kommer til disse politikerne som ser sitt snitt i å bruke loven for å "ta innvandrerne", og ikke ser sin egen tante, onkel eller ja til og med foreldrepar. For det er jaggu ikke å stikke under en stol at mange av de som har stemt inn disse FrPerne som er så innvandringsfiendtlig og vil ha denne loven inn, det er slike som har flust av denne typen nære familiebånd selv, og det kalles å bite sæ sjøl i ræva!  
For selv om disse rikfolka på Oslo Vest og Bærum kan hente seg slike Statussymboldamer med veskehunder så har det vitterlig vært vanlig både på østkanten, vestkanten og bygd og by i dette landet at man giftet seg både arrangert og ikke-arrangert med fettere og kusiner; Og kanskje mest innad i de rikes sfærer for å beholde pengene. Vi vet jo at vår kongelige høyheter var det mye inavl, med både fettere og kusinebrylluper. 
For ikke snakke om de rikes rekker i Norge og Norden. 
Og vi skal ikke så langt tilbake i Norge før de rike landadelen, om vi kan kalle dem det presset sine unge døtre til å gifte seg med både rike fettere og onkler for å styrke makta og rikdommen.
SÅ slutt å si at dette er noe nytt som er kommet med invandrerne, det blir rett og slett patetisk av de høye herrer i de blåblå-rekker. De skal pinadø være glad at inavlsgene ikke har slått ut på dem sjøl! 

My two cents 

Nann Jovold-Evenmo 

 

Kjære spesialist, Kan du legge meg i medisinsk koma til dere finner en kur?

I natt sovnet jeg ikke før klokken fire, og det med ganske sterke medisiner i kroppen, rett og slett fordi jeg har en intens hodepine og kroppen klarte ikke holde smertene unna.
Det skjer i perioder at jeg ikke klarer holde dem unna, nede, kall det hva du vil, men vanligvis så er det ren skjær stahet og pur faen fra meg selv som gjør at jeg holde smertenivået nede.
Til en viss grad.
Men det går til et visst punkt, så kollapser kroppen og alt av nervebaner skriker av overbelastning, og da er det ingen vei utenom morfinpreparater.
Preparater jeg rett og slett hater. Og nekter å bruke, så mannen min nesten må krangle i meg.
De tar ikke smertene, men kroppen får fred såpass lenge at den klarer hente seg inn igjen, og jeg klarer begynne jobbe med å holde smertene fra livet. Igjen.
Until next time.

Smerter er individuelt, det er helt sikkert.
Men jeg tror at dersom folk flest hadde hatt det jeg har dag ut og dag inn, i mitt hode, så hadde de kollapset for lengst. De som kjenner meg godt, de vet at når at jeg hovner opp over neserota, rundt venstre øye, eller at venstre siden av ansiktet «henger», da er jeg på en kollaps. En runde der kroppen sier «takk, nå har du overbelastet meg, og nå klarer jeg ikke mer».
Samtidig som når høyrearmen begynner å vibrere, eller stemmen får en underliggende skjevling når jeg snakker, så er det fordi jeg jobber intenst med å kontrollere smertene for å «virke normal» overfor andre mennesker.
Jeg skulle så gjerne tatt en pille og lagt meg, men det fungerer ikke sånn.
Her er det ingen tabletter som fungerer; Jeg har prøvd alt fra vanlige smertestillende, epileptika, psykofarmaka, nevropatiske medikamenter til blodtrykksmedisiner. Ingenting tar smertene i hodet. Og jeg undrer på hvor grensen min går: For jeg tror jaggu jeg er tålmodigheten selv. For man skal være bra tålmodig som ligger dag ut og dag inn med intense smerter og HÅPER på at en dag våkner jeg og de har funnet en kur??

Jeg var inne på forum for Hemicrania Continua for å sjekke om det var noe nyere forskning.
Må innrømme jeg kjapt kom meg ut derfra igjen, for der var det nok en del som har vært isolert fra omverden ganske lenge og endelig hadde funnet sine likesinnede de kunne snakke med. For det var bare snakk om medisiner, bivirkninger og hva de alle hadde hatt av disse. Og en overvekt av kvinner som diskuterte; Langt på natt satt da to kvinnfolk og diskuterte et medikament begge hadde vært på, som hadde gitt dem begge flust av bivirkninger; JA samtlige på pakningsvedlegget faktisk. Til og med prostatitt, tenk. Da klarte jeg pokker ikke dy meg, så jeg måtte bare lire av meg en setning, og det var det at jeg synes det var helt utrolig at et medikament klarte gi dem baller. Så forlot jeg den gruppa.
Jeg orker faktisk ikke slike syte og klag grupper. Da kan jeg heller klage seg, de gangene jeg uttaler meg om diagnosen til de som spør «hvordan går det?» og faktisk ønsker reelt å høre hvordan det går.
Dog jeg prøver fortvilet ikke bli en sånn syte og klage dame, jeg prøver!
Så si ifra om du føler jeg klager mye over hodepinen min, lov meg det.
Så skal jeg love å ta det til meg.

Akkurat nå skulle jeg bare ønske spesialistene kunne legge meg i medisinsk koma til de fant en kur eller en form for smertelindring, for jeg kjenner jeg har lite å gi akkurat nå.

Nann Jovold-Evenmo

Vi må slutte leke Nessekonger og begynne stå sammen

Finnmark tjener ikke på å stå hver for seg å skrike mot hverandre. 
I et fylke hvor det er lang mellom stedene, 48618 km2, så er det langt mellom folk. 
Men da er det enda viktigere at man står sammen når overmakta forsøker å begrense lokal folkestyre der nord, og ikke hakke på hverandre som nessekonger og stormaser i vill kamp, ikke sant?! 

Nessekongementaliteten er vi ikke kommet lengre?
Jeg kjenner jeg blir mektig oppgitt over enkeltpersoner i debatten som ikke klarer å la stridsøksene ligge. Disse som til stadighet skal la bygd og by være gjeldene for om man er for eller mot noen, om man liker noen eller ikke. For ikke snakke om man tillegger noen egenskaper eller meninger. 
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg i denne sammenslåingssaken har hørt; "FOLK i Loppa og Alta er for sammenslåinga, la dem få lov å bli med i Troms."
Helt ærlig så kjenner jeg ikke et eneste menneske i Alta eller Loppa som er for sammenslåingen med Troms. Og strengt tatt kjenner jeg ikke et eneste menneske i Troms som er for sammenslåingen med Finnmark heller. 
Når vi vet at 73% av folket i Troms ikke ønsker en sammenslåing med Finnmark, så viser det er sterk tilhørighet for sitt eget fylke. 
Men mange sterke røster påstår at de ikke hører noe fra folket, de i Troms. 
Neivel, men jeg undrer; Har dere hørt etter? 
Har dere klart å holde kjeften deres igjen lenge nok, slik at deres egen negative skvaldring har stoppet lenge nok til å faktisk høre etter hva de i Troms sier? 
Eller leter dere bare etter det de som er FOR sier, slik at dere kan sitte på nesset og jamre dere over disse grusomme folka som skal ta fra dere all styringsrett og lokal råderett, og heretter bestemme over dere. 

Jeg la ut et bilde på For Finnmark siden, bare sånn for gøy. 
For bildet i seg selv var litt morsomt. Men inne i bildet var det også et par ting som var veldig uproporsjonert: Men det var litt av en test. 
Noen begynte dele ukritisk. Andre var sjokkert over hvor stort begge fylkene var, for dette var hårreisende. 
Andre hoverte over min intelligens, for jeg måtte da vitterlig vite at Kina og Texas umulig kunne passe inn. 
Sakens kjerne er at jeg la dette ut, fordi jeg ville se om folk evnet å se fakta, eller om de overså de små tingene; Nemlig det som ikke hørte hjemme. For mange evner ikke se fakta i saken om Finnmark. Mange velger både lukke øynene og ørene, og skrike og rope opp, uten å høre på det som debatteres og snakkes om. De tar ikke til seg faktiske opplysninger som for eksempel: 
- Faktum er at vi vil få mindre å si i et felles fylke 
- Faktum er at antall valgdistrikter vil reduserer og dermed vil man endre mandatfordelingen på stortinget. 
- Faktum er at endringen vil føre til at finnmark vil ha mindre å si på stortinget i fremtiden når mandatet endres. Ergo mindre lokal råderett 
- Faktum er at Loppa, Alta og Vest-Finnmarkinger er like mye i mot sammenslåingen som de i Øst. 
- Faktum er at 73% av Tromsværinger er mot sammenslåing med Finnmark. 
- Faktum er at mange Politikere i Troms er i mot sammenslåingen, både i SP, SV, Rødt , Arbeiderpartiet og Kystpartiet. 
- Faktum er at Finnmark er et fylke med ENORME ressurser som hentes ut  form av fiskeri , olje og gass, uten at dette direkte kommer fylket til gode. 
Men dette er ting som stormåsan, eller nessekongene om vi kan kalle dem det, i debatten ikke evner å høre, fordi de er mer opptatt av å drive samme type debatt som enkelte politikere i dette landet; "skjitkasting basert på hvor man kommer fra", og ikke evner å høre ikke hva man faktisk sier eller skriver. Det finnes helter i Finnmark: 
En av de som står i stormen der nord, til tross for et enormt press både fra folk, fra andre politikere, og ikke minst media;
Ragnhild Vassvik; Fylkesordfører, og en som både forsøker å lose Folkeavstemninga trygt i havn, mens sjefene i Regjeringa puster henne ned over nakken! Og de som styrer i kommunene stikker kjepper i hjula,som Loppa Kommune hvor kommunestyret med Høyre i spissen gikk inn for å nekte å stille ressurser til rådighet for å stemme. Men andre i opposisjonen som prøvde kuppe Fylkestinget med å kreve å få til en fellesnemd, for å jobbe med Troms om sammenslåingen. 
Dette er en kvinne som virkelig står i stormen, som andre mennesker i Norge burde lære av. 
Hun er en bauta, en person som viser styrke og ryggrad, der mange andre politikere har lagt seg flat for overmakta på Løvebakken. 
Torill Olsen som har stått på med siden FOR FINNMARK. Ikke bare administrerer hun siden, men hun administrerer og har satt igang aksjonen også, for å få til folkeavstemningen. Uten henne hadde nok Finnmark vært en tapt sak. Her er en dame med bein i nesa, som er Finnmarking langt inn i sjela, og om halvparten av disse debattantene hadde fulgt hennes eksempel, og reist seg og aksjonert, istedenfor å sitte på nettet og slengt halvkvedede viser og dritt om andre basert på hvor de kommer fra. Så pokker heller; Da hadde Finnmark vært reddet for lenge siden! 

Nessekonger, Stormåser, og andre kranglefanter; 
Dessverre ser ikke disse at de ødelegger når de nekter å bruke øynene og ørene før de kommenterer i debatten eller tillegger andre personer, regioner, kommuner, eller steder meninger. Det er trist. For det er nettopp denne typen oppførsel som fører til splid og mangel på samhold, og som opposisjonspolitikerne elsker å bruke splitt og hersk mentaliteten på; da kommer de med små drypp her og der, slik at man skal fyre seg opp slenge litt dritt; så er havet i fullt opprør igjen og ingen klarer roe dem før det er over. 
Og husk; Det er 11 dager igjen til avstemningen av over: 
Tro meg det kommer mye stikk fra opposisjonen fremover; og det vil falle mange tunge steiner som vil være for å lage helvete. Det er opp til dere om dere vil bite på, eller om dere vil la det forbigå i stillhet, og la dem heller ergre seg over at dere IKKE hisser dere opp over en Ja-persons utspill i media. For det eneste han eller hun vil; er å få dere til å glemme følgende; 
DERE HAR EN STEMME! 
SÅ LENGE DERE BRUKER DEN ER DERE STERKE OG DE SVAKE! 
Husk å stemme innen 14.mai 
FOR FINNMARK! 

Nann Jovold-Evenmo 

Som jentemamma og jentepappa har DU også et ansvar!

Jeg kjenner jeg blir så skuffet og lei meg når jeg ser politiet moralisere overfor Russepappaer om hvilket ansvar de har for å snakke med sin sønn om dette med å være en kjernekar i russetiden og om dette å ta vare på hverandre:
Kjære russepappa! Ta en prat med russesønnen din om dette temaet. Snakk om hva det vil si å være en kjernekar, om det å ta ansvar og om å oppføre seg. Snakk om det å ta gode valg og om det å ta vare på hverandre. Husk at selv om sønnen din snart trer inn i de voksnes rekker, så slutter ikke din jobb som pappa.
Hilsen Jostein, operativ forebygger ved Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjon.
(https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/politiets-facebook-melding-kjre-russepappa/3423477688.html)

For nok en gang så fritas jentene fra alt ansvar som har med kropp og sex å gjøre, og dette skyves over på guttene som skal ha ansvaret kun fordi disse er født som gutter, og derfor er den store stygge ulven.
Det er disse som jentene henger etter for å få «rulle» i russetiden, FRIVILLIG.
Det er disse jentene drikker med, FRIVILLIG.
Det er de som jentene ligger med, FRIVILLIG.
De ligger med gutta, FRIVILLIG, for å få "rulle". 
Hvem er det som har feiljusterte moralske kompass? Er det bare guttene? Jeg mener nei.
Når en 14 -17 åring er ute og fester til langt på natt med eldre gutter, og ligger med disse kun for å få lov til å «rulle», så er det noe riv ruske galt med deres moralske pass også, ikke bare guttenes.
Det må vi også se på. Først og fremst bør ikke 14-16 åringer får lov til dette, de bør være hjemme, men det er en annen sak.

Når det gjelder den samme jenta på 16 som satt og gråt på fortauskanten, mens gutta stod og lo;
Jeg skulle så gjerne ha fillerista foreldrene hennes litt! Både fordi de ikke tok samtalen med henne om at man ikke lot seg forføre av en kjekk 19-åring for en mulighet til å rulle, og et kjapt nummer bak et busskur. På samme måte som jeg skulle hatt et par alvorsord med mammaen og pappaen til denne 19-åringen om verdier og holdninger til andre mennesker og jenter, så skulle jeg gjerne hatt samme praten med mammaen og pappaen til 16 åringen om nettopp det samme. For hvilke verdier lærer vi våre jenter, når de tror det er greit å ligge med noen bak et busskur, fordi de har «rullet» noen timer med vedkommende i en russebuss. Hvilke moralske kompass lærer vi våre jenter når de mener dette er greit? Og hvordan skal det gå med den i fremtiden=

Derfor mener jeg at foreldrene til disse jentene må sette seg ned med jentene og tørre ta denne samtalen med jentene om at man ikke skal bytte sex mot alkohol og muligheten til å «rulle». Fordi man skal lære at man er verd så uendelig mye mer.
Man skal vite at kroppen og det man har mellom beina er verd så mye mer enn fyllesex for å få lov å sitte på med 22 fulle gutter i skitne russedresser tre uker i mai med dårlig musikk, stinkende svette, i en buss, so m de ikke eier, bare fordi man har litt status der og da.
Jentene må faktisk vite at dette går ikke an.
Men det handler om så mye mer enn dette, fordi; Vi må slutte å la gutta få skylden for all den sexen jentene har, som jentene angrer på, som de frivillig er med på. Bare fordi de ikke fikk det de ble lovet.
Og foreldrene må faktisk på banen og lære både jenter og gutter ett og annet om grensesetting overfor egen kropp og seksualitet!

Vi kan ikke fortsette å moralisere overfor gutta, når vi nekter å moralisere samme leksa overfor jentene.
Vi er faktisk nødt for å stille krav til jenter, og stille dem til ansvar for deres egne handlinger.
Vi må slutte å kreve at guttene står til ansvar for jenters seksualitet og grenser for egen kropp!

 

Jeg mener man skal lære begge om respekt og være snill, som jeg også sier i innlegget, det jeg ER oppgitt over er moraliseringen som ALLTID er overfor guttene, ikke jentene.
Mener de fleste virkelig det?
At gutter er store stygge ulven med alt ansvar og jenter er søte små som ikke kan lastes? 
Har ikke VI mødre ansvar for å lære våre døtre å si 
«Kjære kjekke Russegutt, kroppen min og musa mi ER faktisk MYE mer verd enn et nummer bak et busskur, for å rulle 5 kilometer i russebussen med deg og dine 25 kompiser en natt i mai. Ha en fin tur da!» 
Jeg mener vi mødre, og fedre, har er ansvar å lære våre døtre dette, fordi guttene alene har ikke ansvaret for all som har med seksualitet og grensesetting å gjøre i dette samfunnet!


Nann Jovold-Evenmo
46546485
reelllikestilling@gmail.com

Fastlegeshopping på jakt etter sykemelding?


I går på twitter var det en fyr som mente at «det er for lett å sykemelde seg i dette landet» og at folk bedriver «Fastlegeshopping på jakt etter en lege som er lydhør nok til å sykemelde dem for filleting».
Jeg kjente jeg ble mektig provosert, for dette er nettopp denne typen FrP og Høyrepolitikk som landet styres etter for tiden, hvor sykepengene skal kuttes til et minimum, og man skal ha enda strengere med tanke på sykemeldinger.
Og jeg tenker at dersom dette er den gjengse tankegang blant «folk flest» så er det kanskje ikke så rart at brukere og pasienter innen helsesystemet ikke blir trodd når de kommer med plager og faktisk er syke, og ender opp som enda sykere i et system som egentlig er der for å ta vare på dem.

Denne typen holdninger til de som er syke, og de svakeste i samfunnet, ser jeg i den Regjeringen vi har i dag, og det er titt og ofte at både de politikerne som sitter med makta og deres ungdomspartier er i media og angriper både sykelønnssystemet, og mener det bør kuttes i både sykelønn, trygdeytelser, aap, og man bør få folk tilbake i jobb.
Det som forundrer meg er at de er mer ute etter å få syke tilbake i jobb, enn å få de som er arbeidsledig ut i jobb. Den tankegangen forstår jeg ikke, for det må da være en bedre verdiskapning å få folk som faktisk er arbeidsfør, 100%, ut i jobb. Mennesker som er innstilt PÅ å jobb og som har full arbeidsevne, enn å forsøke få mennesker som ikke eier arbeidsevne, som er syke og som bare vil ende opp i sykemelding, på AAP og som på sikt uansett vil havne utenfor arbeidslivet igjen i jobb. Hvor er logikken. Er det for å gjøre disse menneskene enda mer syke?
Er det for å sørge for at de skal føle seg enda mer ubrukelige og trø deres selvfølelse ned i søla engang for alle?
Hva gir det våre politikere som aldri har jobbet en dag selv av glede?

Jeg hadde aldri hørt om fastlegeshopping før i går, og begynte fundere litt på det der. For jeg har selv nettopp byttet fastlege fra en som ikke trodde på meg da jeg kom med min ekstreme hodepine og mente det var psykisk. Dette enda hun selv hadde sendt meg til en nevrolog hun selv anså som en «GUD» innen feltet. Likevel valgte hun å stille spørsmål med diagnosen, og hentydet til «psyken», og jeg må innrømme at i en alder av godt over 40 år, og sett en god del arrogante leger i min tid, så kommer du ikke til meg med en «psykisk» kommentar når jeg sier jeg har kronisk vondt i hodet, og smerteskalaen fra 1-10 er spreng. Da kan jeg love deg det blir månelyst, og om jeg da velger senke stemmen min to hakk, da kan jeg love deg at jeg er rimelig forbanna. Det er i slike tilfeller jeg er glad jeg har med meg mannen min, for da bruker han å ta over.
Jeg byttet lege, til en som har lang erfaring både med psykiatri og smertepasienter, og han har jobbet godt sammen med både spesialisten/nevrologen. Men fastlegeshopping, det vil jeg ikke kalle det; Heller at man velger å bytte fastlege fordi man ikke gidder arroganse og dårlig behandling.
Jeg føler meg godt i varetatt av de jeg er under behandling hos nå i hvert fall.

Jeg har møtt mange typer leger i min tid, både hyggelige og utrolig dyktige, men jeg har også møtt behandlere som overhode ikke burde fått lov å jobbe med mennesker. Og med tanke på hva som skal til av karakterer for å komme inn på legestudiet, og spesialiseringene, så kan man jo tenke seg at disse er uhyre smarte; Ja kanskje tilnærmet spesielle diagnoser innen autismespekteret og ikke så veldig god med mellommenneskelige relasjoner. Ikke sant?!
Så da er det kanskje ikke så rart om disse er dårlig med mennesker, ikke ser personen, eller kanskje rigid i sin holdning til personen som sitter der? Jeg tror ikke det. Jeg mener en behandler skal se personen den behandler. Og som bruker (pasient) har jeg selv vært ganske tydelig på at jeg er HER; du skal snakke til MEG! Enkelt og greit.
I tillegg skal du aldri spørre meg hvordan «VI» har det i dag, du skal spørre hvordan «DU» (altså jeg) har det i dag. Leger som VI?er seg har jeg oppdaget er ekstremt arrogante, og de har null interesse for meg som pasient. Dette er en tydelig ovenfra og ned holdning til brukeren på, og viser at man ikke evner å sette seg på brukerens nivå.

Tilbake til politikerne:
Hvorfor de ønsker fjerne eldre menneskers hjelpestønader og kutte i sykelønna. Dette med å tvinge syke ut i jobb, mens de ikke gidder løfte en finger for de hundre tusen arbeidsføre som går arbeidsledige?
Hva med alle disse som har mistet AAP med et pennestrøk som våre arbeids og sosialminister skryter av har blitt færre på AAP, mens disse nå får sosialhjelp, eller lever på sin familie, venner eller er nå en del av «uregistrerte» mennesker utenfor systemet?
Fordi de vil spare penger istedenfor å øke verdiskapningen med å få de arbeidsledige som har arbeidsevne ut i jobb.
Enkel matte;
Å få de arbeidsføre ut i jobb, heller enn de syke vil gi bedre verdiskapning på sikt, da disse faktisk vil stå i jobb i lengre tid, fordi de ikke vil bli sykemeldte og havne på AAP igjen eller kort tid. Ergo ikke et tap for bedriften igjen. Det blir skatteinntekter på sikt og mer til statskassa på sikt. Altså det som kalles verdiskapning.
De ønsker noen å henge ut, så enkelt er det; Da går de på de syke og svake i samfunnet som ikke har mulighet å slå tilbake; Fordi man ikke har energi. Når man er syk, ikke har økonomi, fordi APP eller uføretrygd blir man ikke akkurat millionær av. De fleste på AAP har kanskje 12-15 000kroner utbetalt i mnd. Og det er ikke og blir rik av. Så har man ikke så mye å slå tilbake mot disse i Regjeringa med millioninntekt, som aldri vil måtte slite om de blir syke. Disse med sine forsikringer som kjører de hastig gjennom private utredninger og medisinske systemer, hvor de slipper å vente på behandlinger, slipper behandlingskøer osv. Som slipper være kasteball i et system med AAP og utprøvinger som tapper dem med krefter før de kanskje etter fire fem år får trygd, og da ro nok til å pleie helsa si på minste trygd, og utbetaling på 15000kroner mnd.
Ikke ønskesituasjoner akkurat for folk flest. Men her skal disse med millioninntekter kutte ned, og ta ifra. Og sørge for at de som har lite får enda mindre. Og så må vi huske at vi nå skal innføre ordet «fastlegeshopping», slik at vi legger enda en byrde på de syke, nemlig vår skepsis til om de faktisk ER syke. For bytter du fastlege til en som endelig tror deg, da har du sikkert shoppa fastlege til en som lettere skriver ut en sykemelding, som du egentlig ikke trenger. Ikke sant?

For du som er syk skal taes.
Koste hva det kose vil!
Syke mennesker skal vris, tas, og de skal knuses av systemet.
For syke mennesker er de som politikerne hater mest.
De er samfunnets avskum.

En annen ting som slår meg ang denne "fastlegeshopping-kommentaren er at politikere (Ja, for vedkommende som kom med denne er faktisk etter at jeg sjekket, KrF politiker i Hordaland), undergraver legenes autoritet som lege. Ikke bare stiller de spørsmålstegn med fastlegens vurderingsevne som lege, og dens utdanning som lege. Men de velger faktisk stille seg til doms over legens kompetanse og erfaring som lege. Og dette med partiskole i ryggen og en ideologi fra partiet. Ikke har de legeutdanning, ikke har de annet enn kanskje videregående skole mange av disse politikerne som drar millionlønn på stortinget, men meninger om dett og hint, og om andre menneskers moral og etikk; Det har de. De har til og med den frekkhet at de mener at syke mennesker leter etter dumme fastleget som ikke evner etter 7 års skolegang, hvor du må ha over 6 i snitt for å kunne komme inn, og i tillegg et studie som er et durabelig slit for å komme igjennom, samt at turnusen de må igjennom er kjempetøff. Så tøff at en Regjeringspolitiker kjapt hadde klappet sammen etter en måned. Ja, så tror da disse politikerne at de vet bedre, at disse legene er så dumme og lar seg lure at "fastlegeshoppende svindlere på jakt etter sykemeldinger, for å slippe jobbe på grunn av vondt i viljen". 
Disse politikerne burde skamme seg for å stille spørsmål med fastlegers kompetanse! 

Korttidsfraværet pga jobbfylla; det snakker vi ikke om.
Det som virkelig ER et problem mange steder.

Nann Jovold-Evenmo 
465 46 485 
reelllikestilling@gmail.com

NB! Kjør gjerne debatt i kommentarfeltet, men hold debatten saklig. 
 

Finnmarkssaken viser et Demokrati i fritt fall.

Jeg ønsker med dette et svar fra både fylkespolitikerne, og Regjeringspolitikerne;
Hvor de utfyllende gir befolkningen informasjon om mandatfordeling, konsekvensene for Nord-Norge med utgangspunkt i mine kommentarer i dette innlegget, samt at de konktet svarer angående de spørsmål nederst i artikkelen, og gir et svar på hvordan de har tenkt å møte disse utfordringene forvaltningsmessig.


Fra Formannskapslovene til Demokrati til fullt kaos i 2018?  

Når vi ser på dette med sammenslåingen i et historisk perspektiv: 
Distriktene har siden 1814 vært noe Stortinget har jobbet for, ikke mot
For i 1814 ble det bestemt at distriktene skulle være sterkere representert i Stortinget enn byene, derfor fikk byene 1/3 av mandatene og distriktene 2/3. Dette for at distriktene skulle i varetas og fordi det var her næringa var, som igjen var viktig for byene og handelen. Dette var prinsippene for de gamle formannskapslovene; Som la grunnlaget for fylkeskommunene og fylkesmannen som vi kjenner i dag. Det var disse lovene som banet veien for utviklingen av kommuneforvaltningen og lokalt selvstyre, og som har ført at vi i frem til i dag har hatt 19 fylker, og tilsvarende valgkretser.
Fra 1905-1919 stemte man direkte på Stortingskandidatene, og landet ble inndelt i valgkretser som hver valgte inn sin stortingsrepresentant. 
Den ordningen vi benytter i dag er direkte basert på denne metoden, men her er nå enkeltmannsstemmene byttet ut, og i dag stemmer vi på partiene. Mandatfordelingen går fortsatt ut på forholdstallmetoden som ble benyttet den gang da, men antall mandater er i forhold til innbyggertallet i valgkretsen.


Dersom Mæland og co får det som de vil, så ender vi med at dette vil falle i fra og at det som nevnt over vil føre til en skjevfordeling, hvor de folkerike fylkene med mindre areal vil ha større tyngde og mer makt over de med færre folketall og større arealer. Og det vil føre til en distriktsnæring i forfall pga manglende kompetanse og ønske om overføring av midler fordi man ikke ser nytteverdien av den. Men dagens politikere ønsker ikke denne modellen, og heller ønsker færre administrative stillinger og funksjoner, og baserer dette på effektivisering av stillinger; er bekymret for Nordområdene og at de skal bli skadelidende etter som en fylkessammenslåing vil ha direkte innvirkning på representasjonen forholdsmessig. Dette sett i lys av populasjon og areal i andre nye valgkretser; som ovenfor nevnt; Vestfylket. 
I tillegg er vi redd for at både jordbruk, fiske og annen næring i distriktene i Nord-Norge vil bli økonomisk skadelidende grunnet manglende kunnskap og kompetanse om befolkning, næring og areal i Nord-Norge.

Fylkeskommunalt sett: 
Det er for stort areal i forhold til hva et felles-fylke klarer å forvalte. Dersom et sentrum skal ligge i Tromsø vil de ha store problemer med å se helheten i to fylker som består av småsteder, bønder, fiskere og ikke minst; Det er en så spredt befolkningsmasse at det vil bli problemer med å komme ut og møte befolkningens krav.  Politikere som Prestbakmo har selv sørget for at Nord-Troms lider under et dårligere Samferdselstilbud som fører til befolkningsflukt, og dermed lite rom for næringsutvikling langs kysten. 
Jeg kan ikke se at et Troms-Finnmark har de ressurser og kompetanse som skal til for å forvalte reinpolitikken, fiskeripolitikken eller annen næringspolitikk når områdene blir så enorme. 
I areal blir dette 240.000 mennesker spredt over et areal på 87112 kvadratkilometer, hvor kun 1/3 av arealet tilhører Troms.
Distriktene, og spesielt distriktene i Finnmark blir skadelidende under en slik sammenslåing. 
Finnmark har også en stor del reindriftssamer som finnmarkinger har samarbeidserfaring med både privat, politisk og næringsmessig, selv om disse selv mener de ikke ser grensene, så er det en stor utfordring om disse skal forvaltes fra Tromsø, for den samiske kulturarven og reindriftssamene skal få verre kår å drifte under. Det er dessverre et faktum. Jeg er bekymret for Nordområdene, og at de skal bli skadelidende etter som en fylkessammenslåing vil ha direkte innvirkning på representasjonen forholdsmessig. Dette sett i lys av populasjon og areal i andre nye valgkretser; som nevnt senere i dette innlegget; Vestfylket. Da det iht folketall og areal blir urettferdige forhold med tanke på maktutøvelse via Stortinget.
I tillegg er jeg redd for at både jordbruk, fiske og annen næring i distriktene i Nord-Norge vil bli økonomisk skadelidende grunnet manglende interesse, kunnskap og kompetanse om befolkning, næring og areal i Nord-Norge.

Fiskere; Allerede nå driver politikere og raserer fiskeriflåten vår; skadelidende er de små aktører som har vært grunnæringen på kysten i generasjoner. Manglende forståelse for fiskeri og kvotesystem vil bli skadelidende dersom vi får en storregion med Finnmark og Troms, og vi vil miste grunnlaget for bebyggelse langs kysten. Med dette vil også store deler av det lokale matproduksjonsmarkedet forsvinne; inklusive sau, gris, kveg og grønnsaker. 
Det vil føre til en «Massedød» for bygdene langs hele kysten i Finnmark.

Et Stortingspolitisk perspektiv. 
I dag har man følgende mandatfordeling på stortinget; 
169 plasser fordeles på de 19 fylkene ut fra befolkningstall, og i de små fylkene med minst befolkning utjevnes dette noe ved hjelp av tilleggsberegning ut fra areal. 
I dag beregnes mandatene ut fra følgende;

Per i dag er det tilsammen velges det 169 stortingsrepresentanter.
Dersom det slås sammen til større fylker/regioner vil dette kunne få innvirkning grunnet følgende;
1. Større fylker med høyt folketall vil få flere mandater. 
2. Større fylker i areal med lavere befolkningstall vil dermed, til tross for kombinasjonsutregning av areal og folketall; få færre mandater på Stortinget.
3. Dette fører til at de tre Nordligste fylkene, med lavest folketall, størst areal vil få færre mandater på Stortinget.

Når nå Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland har bestemt seg for å bli ett Fylke, så BØR dette rett og slett bekymre oss i Nord, fordi vi allerede nå ser det store skjevfordelingen på Stortinget; 
Vestfylket vil sikre seg 21% av Norges befolkning, samt forvalte 1,6 % av Norges areal.
Mens felles Finnmark og Troms vil bestå av 4,6% av Norges befolkning og forvalte 22% av Norges Areal.
Dette viser da at representant-messig vil et felles Nord-fylke bli skadelidende uansett hvilken måte man får endret mandatene på stortinget for mens Vestfylkene vil ha en majoritet med da de men minst areal å forvalte vil få mer å si på stortinget.
 

Denne gangen vil også våre egne politikere som sitter i fylket ha mindre kunnskap om både befolkningen, næringsliv, og forvaltning av areal fordi det er sentralisert og man får en enorm avstand fra folket til maktens sentrum.
Stortinget er tyst om konsekvensene i forhold til mandatfordeling, men de har innrømmet at de vil komme til å endre valgkretsene fea 2025, for å følge de nye fylkesinndelingene.

Man har tidligere påpekt at færre fylker gir en annerledes mandatfordeling på Stortinget; men hverken politikere eller stortinget har kommet med noe svar på dette. 
Spørsmålet er som forduftet. 
Jeg har selv (Nann Jovold-Evenmo) skrevet et brev til Stortinget hvor jeg ber om en konsekvensutredning av mandatene på Stortinget i forbindelse med en Fylkessammenslåing. Dette gjorde jeg i juni 2016. (purret i 2017) Noen av mine punkter i brevet var følgende;

Jeg har et par bekymringspunkter i forhold til kommune og fylkessammenslåing. 
Jeg har sett på lovverket og mandater ved stortingsvalg, og ser at mandatfordelingen vel fylkessammenslåing vil endre seg. 
I verste konsekvens vil Nord-Norge bli skadelidende grunnet manglende kompetanse og ansvar for distriktsnæringen i nord. I 
tillegg mener vi at dette er med på å rasere lokaldemokratiet og lokal råderett over ressursene i Nord-Norge.


Hvorfor ser vi ikke nytteverdien av distriktene:

Jeg har lenge diskutert hvorfor distriktene er viktig, og en av de tingene jeg alltid kommer tilbake til er utarmingen av distriktene; Nemlig det faktum at store, tunge aktører etablerer seg i distriktene uten å etablere sine kontorer der.
Dette fører til at de registrerer inntekter, skatter og avgifter i sine respektive kommuner hvor hovedkontorene ligger, mens drifta som da skjer i Finnmark er en utgiftspost.
På sikt vil Finnmarksfolket som har vært i jobb her, betalt skattene kun bli ansett som trygdemisbrukere fordi de kanskje blir arbeidsledige når bedrifter forsvinner ut av fylket, eller man blir gammel og trenger alderspensjon.
Selve verdiskapningen som firmaet hadde, den ble registrert ved selskapets hovedkontor, så der er alt strålende, og der er det en vekstkommune. Men Finnmarkingene er trygdesnyltere og tufser, som alltid.
Under ser du et lite utdrag på hva som hentes ut, og vil hentes ut av Finnmark Fylke i årene som kommer, som ikke kommer oss til gode:

Penger som forsvinner ut av Finnmark;
Castberg Feltet til Statoil ligger rett nord av hjemstedet mitt i Loppa kommune, og på en solskinnsdag med blikkstille hav kan vil man faktisk kunne se helt dit, og det sies at verdien av brønnene her er på 450-650 millioner fat, altså 49 milliarder kroner minimum. Som Statoil henter fra Finnmark.
Statoil har hovedkontor på Fornebu, og disse pengene vil aldri registreres i Finnmark, og Fylket vil derfor gå glipp av både skatteinntekter, og andre kroner og ører fordi bedriften ikke er registrert der, men i Oslo.
Snøhvit ? Norsk Petroleum henter ut 573 milliarder via Snøhvit til sammen (inklusive reserver). Men all inntekt og omsetning registreres i Oslo, og da vil all skatt og avgifter tilfalle Oslo by. I Hammerfest får folk lønn, hus bygges, man kan se på det som vekst, men når eventyret er over, så vil ikke pengene bli værende, fordi disse pengene er aldri registrert som gevinst i Hammerfest, kun utgifter; FOR gevinsten er registrert på Norsk Petroleums hovedkontor i OSLO; Olje og Energi Departementet.
Ergo er Oslo By skattevinneren for bedriftskattetaket. Mens Hammerfest og Finnmark er trygdeutgiftsposten, på uføre og alderstrygdutgiftene som kommer, og da de som står med lua i handa igjen. PÅ samme måte som da Findus la ned produksjonen.
Norwegian Royal Salmon har sitt hovedsete i Trondheim, og alle skatteinntekter og avgifter som trekkes kommer denne kommunen til gode, til tross for at de har oppdrettsanlegg og slakteanlegg flere steder i landet, inkludert Finnmark. Direkte tall fra Finnmark er umulig å hente ut.
Elkem ASA med hovedsete i Drammensveien i Oslo, skatter til Oslo kommune registrere all inntekt og alle avgifter til Oslo kommune. VI som er oppvokst på kysten av Finnmark vet at Elkem Nefelin ligger på Stjernøya utenfor Alta i Finnmark, og denne har vært en arbeidslivsressurs for mange generasjoner av Finnmarkinger. At Elkem Nefelin i førsteomgang ble registrert i Oslo og ikke på Stjernøya er et tap for Finnmark fordi man går glipp av skatteinntekter. De omsetter for 14000 milliarder på verdensbasis, og tall fra Alta er vanskelig å hente ut.

Bekymringer for Nord-Norge: 
1. Jeg spør om det er rettferdig at disse som da har 1,6% av Norges areal skal bestemme over de som har 22% av Norges areal?
2. Er det rettferdig at Finnmark skal miste muligheten til medbestemmelse i sitt eget fylke, det skjer nå dersom denne tvangssammenslåingen skjer. Det sier seg selv at en sammenslåing hvor man sammenslår med et fylke som har dobbelt så mange mennesker, så vil Finnmarkinger være kun 1/3 av befolkningen i den nye «sammenslåing». Er det rettferdig at 2/3 skal bestemme over de få?
3. Er det ikke på tide at den verdiskapning som forekommer i Finnmark registreres i Fylket, og ikke via hovedkontorene i andre kommuner og fylker? Som vist over er det mange milliarder i skattekroner som forsvinner ut av fylker, som Finnmark aldri får del i. Derfor er Finnmark et «overføringsfylke» som ansees som en seer som en lillebror som tigger med dører, som ber med lua i handa.
4. Når befolkningen ikke ønsker at fylket skal sammenslås, og Regjeringen har vedtatt dette, dog i et Storting uten flertall, da det var midt under valginnspurten og lav deltakelse, så er det bekymringsverdig at dette i det hele tatt trumpes igjennom. Jeg mener at det er ikke i tråd med demokratiske prinsipper, og at det er ikke demokrati når folk ikke blir hørt. Det å forsøke kaste formannskapslovenes prinsipielle ståsted om lokal råderett, samt kommunalforvaltningen bør bestå. Dette er prinsipper for grunnloven og livet i distriktene som går tilbake til Stortingets etablering og nå spør jeg; Er det dette dere ønsker å endre; ønsker Mæland og co å fjerne all makt i distriktene og overføre all makt til stortinget og regjering slik at distriktenes selvråderett og lokal råderett over ressurser skal fjernes?
5. Hvorfor ønsker ikke Regjering å høre på folkets røst? Er demokrati og folkets ønsket noe Regjeringen bryr seg om?


Konklusjonen min etter å ha gått gjennom denne Finnmarkssaken er at demokratiet i Norge er i fritt fall. Politikere er ikke lengre innvalgte menn og kvinner som jobber for folket, men som oftere er ute etter å mele egen kake. De glemmer hvorfor de kom inn, og partiprogrammet er viktigere enn hva folket mener.
Partiprogrammene er ikke det folket ønsker og mener, og ofte ikke i tråd med folkets røster på bakkenivå.
Politikerne er blitt en egen elite, kall det gjerne en adelsklasse, som du må være av en spesiell klasse elle type menneske for å klare bølle deg opp og frem for å klare komme deg inn på Stortinget.
Selvfølgelig finnes det unntak. Og takk og lov for det. Men det er jaggu få av dem som eier anstendighet og låner et øre eller to til folkehavet som de egentlig skal høre på og bestemme for.
FOLKET de skal ta avgjørelser for, de er som regel glemt av de fleste; Spesielt i arrogansen høyborg, Løvebakken, når de får lov å ta Kongen i hånda.
Demokratiet Norge; Fritt fall.

Jeg velger begrunne dette med følgende; 

1. vedtaket ble stemt for midt under valgkampen, da mange av de som var mot var ute og drev valgkamp.

2. SAmmenslåingen aldri ute på høring.

3. Forvaltningsutfordringene har aldri vært oppe til høring,ei heller vil de diskutere dem, noe som ikke bare viser mangel på kunnskap og forståelse for Finnmark, men hele regionen og dens næringer, kultur og samfunn.

4. Formannskapslovens prinsipper fra 1837 som grunnlovens §57 er basert på, hvor man skal ta vare på distriktene, og disse skal ha overordnet mandat, i den forstand at de skal ha en bredere og bedre representasjon på Stortinget blir ikke fulgt ved en sammenslåing, og en fjerning av fylkesmenn/Sammenslåinger, fordi de fjerner antall fylkesmenn og dermed også lokal råderett i distriktene.

 
Nann Jovold-Evenmo


Kilder: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/snohvit/
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Historisk-dokumentasjon/Formannskapslovene-av-1837/

https://www.statoil.com/no/hva-vi-gjoer/new-field-developments/johan-castberg.html

https://norwayroyalsalmon.com/no/investor/

 

 

Navasetesaken ødelegger Senterpartiets rykte

Jeg har fulgt saken. 

Og kommenterte den faktisk i går. 

Sjokkerende! Nei, egentlig. Det er helt naturlig at de nekter for å ha gjort det. Konklusjonen må være at alle har vært med på dette. Altså gutteturen var gutteklubben grei hadde en fyllekule med fyllerør, som ente med at deres holdninger til Navarsete kom frem i lyset. Ikke at jeg tror de ville ha sex med henne, men de ville hevde seg, tråkke på henne, vise hvem som var sjefen. 
Og de gjorde det på mest patetiske måte. 
Tøffet seg, yppet seg, og så slengte de avgårde en melding mens de fniste som noen prepubertale 12åringer.

Når dagslyset kom, og fylleangsten smalt inn i bakhodet som ei kanonkule, så gjorde de som smågutter flest; benektet alt. For de vet at så lenge ALLE nekter, kan ingen tas.

Jeg anbefaler at ALLE tas. 
Kollektiv straff! 
Bøter for krenkende opptreden. 
Gjerne så det svir, spesielt siden Navarsete nettopp hadde begravd sin mor, noe disse «smågutta» garantert også visste.


Jeg la inn kommentaren på Dagsavisen, og det ente med at en mann mente jeg måtte gå i dag å beklage til alle guttebarn jeg møtte.
Åpenbart vet ikke denne mannen hvem jeg er, og hva jeg sloss for; Nettopp at menn skal slippe denne typen stigmatisering; Som overgripere, voldtekstmenn og idioter som sender slike idiotmeldinger i fylla til partikolleger. 
Så jeg kommer ikke til å beklage til gutter i det hele tatt. 
Jeg forventer at disse ti menn beklager til gutter de møter; Fordi de er dårlige rollemodeller for gutter og menn i alle aldre! 
Men jeg forventer at alle ti som var på den hytteturen stiler seg opp foran Navarsete og beklager til henne. 
Hvorvidt det var dem eller ikke, har ingenting å si; for meldingen som gikk ut sa "VI" ikke, "JEG" De var ti stykker, det i seg seg tilsier et vi 

Kollektiv straff for disse ti; 
Jeg mener at her bør straffelovens paragraf 266 komme inn, for der heter det at:
«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil to år».
For det er ingen tvil om at dette har vært hensynsløs opptreden av de ti, uansett hvem av dem det var.
Alle nekter. Alle var der.
Ergo ville det vært mest logisk med kollektiv straff for alle disse ti! 
40-50 000 kroner i bot til alle ti, og samfunnsstraff. 
Fritak i 6 mnd fra alle offentlige verv. 
Som straff for meldingen, for å sette et eksempel på at slike holdninger kan ikke gå ustraffet hen i Norsk politikk! 

Vi har en baksnakkelsekultur her i landet.
Navarsete har gjennomgått et helvete i to år, først meldingen, og så inkompetansen fra ledelsen som glemte meldingen. 
Tenk deg å gå på jobb dag inn og dag ut, samtidig vite at slike meldinger ikke tas alvorlig.
Når du snakker om dette blir det ansett som er "sutrekor". 
For det er her leia ligger, kvinner som sier i fra er sutrete og må slutte syte. 
Menn som sier i fra om urett må manne seg opp. 
VI er faktisk så forbanna hjernevaska i dette landet at vi ikke skal snakke om urett som foregår, annet enn bak ryggen på folk. 
Og da skal vi baksnakke og fnise. 
Vi har en baksnakkelsekultur her i landet.
Og vi kan si hva vi vil om åpenhet og mangfold, men egentlig kan vi si som min avdøde bestemor; "man kan KIKKE sæ i ræva"
For det er INGEN inkludering når shit hits the fan!
Her i landet handler det faktisk om at man skal tåle, helst så inderlig vel den urett som rammer andre. 
Og vi skal ikke syte, klage, og vi skal kun snakke om det som omhandler andre.
Men ikke med dem. Bare OM dem, og bare ryggen på dem.
Helst så de vet det. For DET er vår kultur. 
DET er faenskapen vi må komme til livs; Uavhengig om det er i politikken, arbeidslivet eller privatlivet! 

Vi må snu holdningene våre fra syt til prat: 
Vi må tørre snakke åpent, men da må vi også stilne trollene som ber oss holde kjeft. 

Nann Jovold-Evenmo 

Samtykkelov, Trakasseringnemd og Elefanten i Stortingssalen

På Stortinget er det mange som ønsker både egen Nemd for trakasseringssaker, samt at det er ønske for en egen samtykkelov. 
Samtykkeloven går ut på at man skal sikre seg at begge parter er enig om sex. Ikke nødvendigvis skriftlig, men i slik grad at man ikke under noen omstendigheter kan misforstå et ja eller et nei. 
For min del så er det vanskelig å forstå hvordan en slik samtykkelov skal fremmes, da man kan ombestemme seg flere ganger både før og under akten. Og da blir det nesten slik at man ved hvert stillingskift må spørre på nytt; "unnskyld frue, men er det greit at jeg ta dem bakfra?" 
Et gjensidig samtykke er greit, og jeg mener at to voksne mennesker bør ha såpass mye vett og forstand i topplokket at de VET når den andre parten ikke ønsker sex. Dersom ikke foreligger det noe alvorlig galt, både med tanke på oppdragelsen, og oppfattelsen av hva som er rett og galt. 
Er man fulle, så bør det være en indikasjon på at vedkommende ikke er klar. 
Sover personen, eller er personen avstumpet i fylla; SÅ ER DET IKKE GREIT! 
Er vedkommende 20 år yngre enn deg, så er det ihvertfall ikke greit! 

Det jeg reagerer på når både Stortingets representanter og mange som sitter i Regjering snakker om nemd og samtykkelov; så er det ingen som tør å snakke om ELEFANTEN I ROMMET!

Elefanten som tramper i Stortingen sal! 
Denne enorme saken som er strengt tatt at mange av politikerne selv.
Både de mannlige og kvinnelige som ikke forstår hvor deres egne grenser går, som ikke evner å forstå forskjell på sjekking og trakassering. 
Jeg skjærer ikke alle over en kam. For det finnes faktisk en gode del på Løvebakken som eier både moral og en hel del etikk, det skal sies. 
Men så finnes det disse som hverken eier noen av delene, som drar alt som heter etikk og moral så langt ned i søla som over hode mulig, som gjør at man lurer på om det finnes en anstendig politiker i Norges land i det store og det hele. 
Som ikke skjønner at man ikke kan gå fra mann til mann å klå han i skrittet på jakt etter kar, og så løpe rundt i Venstre å påstå at gutten er "ressurssvak" og "enkel" etterpå, for å beskytte si egen ræv! 
Som ikke forstår at man på guttetur med toppene i Senterpartiet, ikke kan sende en partikollega en tekstmelding med «jeg vil ha fitta di».
At en 58 år gammel Byrkjeflot ikke kan tvinge en 18 år gammel partikollega til sex gjennom 4 år til hun i sin fortvilelse, etter å ha meldt i fra gang på gang, velger hoppe foran toget. 
Eller at Unge Høyre nekter invitere Tonning Riise til sine møter, fordi han har for vane å skjente ungjenter fulle og ha sex med dem. 
Eller at FrP kronprinsen synes det er greit å voldta ungjenter på partifester, og Siv Jensen er tydelig på at «jo mindre jeg vet om saken, jo bedre», når det snakkes om trekant-sex med 17 år gamle FrPU'ere . 

Dette er elefanten, og den er ruvende i et Stortingsalen.
Da lurer jeg på om disse politikerne er like nærsynte som flaggermus, eller om de er bare er påtatt blinde for øyeblikket mens de kaster steiner i glasshusene sine. 
For de kan ikke sitte å kreve samtykkeerklæringslover, og kreve at det settes opp nemder mens de selv danser i måneskinn videre inn i evigheten og tyller i seg alkohol og grafser menn i skritter og kjører snøret i bånn på ungjenter som vil opp og frem i partiet.
Da snakker vi om partielitisering og hvordan man har en regel for folket og andre for de som vil opp og frem i partiet; for der må man tåle å bli brukt, og de som da kravler seg frem... ja da er det kanskje ikke så rart mange av disse ikke eier medmenneskelighet når de inntar sine plasser i Regjeringen.
Når disse skal begynne moralisere for folk flest, da begynner man virkelig lure på hva som har stukket i dem. 
For kan de virkelig sitte på sine høye hester og mene noe som helst om hvordan folket i gatene skal te seg, når de selv har skapt et regelløst horehus uten noen form for etikk eller moral under sitt eget glasstak? 
Hvilke signaler sender disse ut til folk flest! 

Jeg synes virkelig synd på de politikere som sitter på Stortinget som prøver å holde anstendigheten og moralen oppe, for det kan ikke være enkelt. 
Politikernes ry og rykte er i fritt fall, og ordet embetsmann og embetskvinne er nær sagt snart et synonym med overgriper og skjøge. 
Vi må få luket vekk dette ugresset som har slått rot, slik at anstendige mennesker som ønsker å jobbe for folket i bygd og by, og som ønsker å skape et Norge får jobbe i Løvebakken. 
For de som ønsker å hore og drikke kan jaggu gjøre det andre steder. 

Nann Jovold-Evenmo
465 46 485 
reelllikestilling@gmail.com

 

Tørr vi egentlig snakke om døden?

Jeg hører mye om død om dagen, og det fikk meg til å tenke. 
I vår kultur snakker vi lite om døden. 
I vår opprinnelige kulturarv, den Norrøne, var Døden en del av livet, og ble snakket om hele tiden.
Døden var en del av dagliglivet og ble hyllet som en venn. 
Nå om dagen er det knapt man klarer ta ordet i sin munn. 
Hvorfor? 
Er det tanken om døden? Ordet?
Eller er det forestillingen om døden vi er så redd? 

En gammel dame på et gamlehjem svinner vekk og husker knapt sine kjære.
Dagene hennes er de samme dag ut og dag inn. Hun vekkes, stelles, får mat, og av og til er det en aktivitet, så stelles hun igjen og legges.
Sakte men sikkert går dagene, og hun minnes færre og færre av dem.
Dagen i går husker hun ikke, for minnet hennes er ikke som det var, om det er det i det hele tatt.
En sønn kommer innom, og hun kjenner han ikke.
Sorgen i fjeset hans er lett å se, for hans mor var borte for lenge siden.
Så dør hun. Hun har fred nå, sier de.
Men hvem har egentlig fred?
Jeg tenker at egentlig er det de rundt som har fred, i hjertet.
For de slipper å sørge for tapet sitt. Igjen og igjen og igjen.
For hver gang deres mamma ikke husker dem, så har de mistet henne på nytt.
Denne siste gangen, så tapte de henne for bare en gang til. Og da kan de gå videre.
Kan man si sånt?
Kan man si at døden var her en kjærkommen venn, som lot en få lov å leve videre?


En soldat kommer hjem fra krigen, hvor han har sett død og fordervelse.
Døden er ingen venn. Det er fienden som han har sloss mot, på alle fronter.
På andre siden av kolben til hans automatrifle, mens han løp fra bomberegnet, bak fiendens linjer.
Døden forsøker fortsatt innhente han nå, hjemme i hans egen seng, mens han sover i trygghet ved hans kones side.
Døden er ingen venn, det er noe som kommer snikende, og drar i han.
Biter seg fast i sjelen, og stjeler sakte men sikker biter av hans sjel. Til han er bare et tomt skall igjen.
Et skall som vandrer rundt og later som det er et menneske, og skal fungere som alle andre.
Ingen vet at døden allerede har vært der og innhentet han, for alle ser smilet skallet hans serverer så mekanisk hver dag.
En dag mens kona er på jobb, barna på skolen, så kommer døden.
Denne gangen vil den hente skallet også. Den kan ikke ha bare sjelen.
For sjelen kan ikke fly rundt i vinden, ser den.
Soldaten gir opp, han har sloss for lenge. Alene.
Han henter rifla og går inn i skogen bak huset.
Døden, den var aldri en venn.
Den var en seierherre, som vant for lenge siden.

En ung kvinne har fått diagnosen kreft.
Hun vet ikke hva morgendagen vil bringe; Men hun vet hun en dag vil dø.
Hvilken dag det er, det vet hun ikke, men dagen nærmer seg, og ikke bare en dag. Men dagen er der snart.
Døden venter.
Hun nekter tie om døden. For den kommer, selv om andre forsøker å overse den. 
For å snakke om døden, dødsangsten og livets slutt det er det samme som å ha tapt, er det ikke?
Hun taper aldri! Hun har aldri tapt i sitt liv, og ikke denne gangen heller, selv ikke når hun vet hun ikke har lenge igjen.
Og hun tørr å snakke om døden, det andre ikke tørr snakke om, for henne er det største tabuet stillheten.
Hun holdt ut lenge denne unge kvinnen på knappe førti, klarte til og med si til verden at det heter ikke at man sloss mot kreft.
For kreft er ikke en kamp.
Det handler ikke om å vinne eller tape.
Det er ikke så at man ikke sloss hardt nok om man dør.
For døden kommer når den kommer.
Vi skal velge våre ord med omhu i møte med døden!

«Marthe Sundby»

Et barn
er redd for døden. For dem er døden noe farlig.
 Det er en skremmende ting som tar fra dem noen, ofte noen de har kjær. Men det er også noe som er forbundet med tap, sorg.
Ting de ikke forstår. En forelder. Kanskje en besteforelder.
Iverstefall er det noe som brått rives vekk, som de ikke får noen forklaring på.
Kanskje foreldrene eller andre rundt ikke er i stand til å snakke om det.
Den vonde klumpen i magen vokser og man forstår ikke hvorfor ting er som det er.
For ingen snakker om det.
Vi voksne har også tanker om at barn ikke forstår.
Eller at de tilpasser seg omgivelsene.
Vi tror ofte de klarer seg. Vår feil er at vi ikke snakker om det, at vi tror det går seg til.
Barn føler sorg de også.
Men døden er en stor svart ting som bare blir større og større, så blir det er tabu man ikke snakker om.
Hvordan snakker man om døden med et barn?
Kan man snakke om døden med barn?

Døden er egentlig en naturlig ting i livet. Men vi tør ikke snakke om det.
Det eneste vi vet for sikkert her i livet er at vi en gang skal dø, hvorfor er det da så vanskelig å snakke om døden?
Er det fordi vi ønsker å leve lenge, eller er det fordi vi ikke ønsker å snakke om at vi en dag også skal bli borte.
Enkelte folkegrupper snakker åpent om døden, som om den er en venn. De snakker med den døde, og feirer døden velkommen. 
De snakker om den som en naturlig del av livet.
Ikke fordi de er kalde eller upersonlige, men fordi de har et mer naturlig forhold til livet og døden i naturlig symmetri. 

Problemet vårt er når det handler om de som ikke har hatt tiden til å leve livet, eller fått muligheten.
Det handler om de som skulle hatt all verdens tid, men blitt avspist med smuler.
Døden spør ikke OM du er klar, eller om du har levd ditt liv til det fulle.
Han kommer. Han henter. Det er ikke snakk om hvorvidt man er midt i noe, eller har planer.
Er du ung, gammel. Eller kanskje nettopp har begynt.
Livet er urettferdig, og det er her vi alle sliter.
For det er her vi sliter med å snakke om Døden; Der det blir urettferdig.
Etter mange år hvor jeg fra og til har jobbet med eldre mennesker er det lett å snakke om døden med dem. 
Det som er vanskelig er å snakke om døden når det gjelder unge mennesker.
Jeg snakket med Marthe, i fjor før hun døde.
Hun var klar over at det var den veien det bar. For det var sånn det var for henne.
For mange andre kommer det brått på, og vi vil ikke vedkjenne den.

Tørr vi snakke om Døden?
Om vi snakker om den, gjør vi den mindre farlig?
Eller blir den mer skremmende?
Kan vi hylle Døden som en venn? 
Eller er den en uvenn? 
Jeg vet ikke, men jeg undrer.
 

Jeg skal hilse døden velkommen, som en kjærkommen venn.
Et langt liv har jeg levd, og nå kan jeg hvile.
Jeg har møtt mange onde på min ferd, men jeg har sett mye vakkert.
I mitt hjerte har følt kjærlighet, men også dyp sorg.
Livet det er ferden fra vi fødes til vi dør.
Vil du ligge her ved min side, og hvile i det uendelige.
For døden han kommer, og da kan vi sove.
Mens sjelen danser på stjernehimmelen, fra tonene fra solen som nettopp gikk ned.
Ikke sørg når vi er borte, for vi har grått, ledd og vi har levd.
Døden vår venn, har hentet oss hjem. 


Nann Jovold-Evenmo 
46546485 
Reelllikestilling@gmail.com

 

Vi må stoppe kjønnslemlestelsen av guttebabyer nå!

Debatten om omskjæring av guttebarn handler ikke bare om religion, men om Barnets Beste, en dobbelt diskriminering basert på kjønn og religiøs bias.

Barnets Beste.
Forbudet som gir jenter vern mot omskjæring diskriminerer gutter basert på kjønn og religiøsitet. Guttebarn i Norge har ingen rettslig beskyttelse mot irreversibel kirurgiske inngrep på sitt kjønnsorgan, et inngrep som utføres på frisk vev fordi foreldrene har en religiøs overbevisning. Det samme lovverk som sørger for at jenter vernes mot kjønnslemlestelse presiserer at disse guttebabyene kan utsettes for dette kirurgiske inngrepet, som ikke har noen medisinsk funksjon annet enn å fjerne friskt vev.

Et lite spedbarn har ingen mulighet til å gi sitt samtykke på noe et så grovt overgrep, hvor man fjernet et stykke frisk vev fra den lilles kropp. Noe som i seg selv er et overgrep. PÅ samme måte som vaksinemotstandere møter motstand fra fagpersoner for ikke å ikke tenke på barnets beste, så er det å fjerne et stykke friskt vev fra barnets kropp det samme.
VI er fullstendig klar over at dette kan gi både ereksjonsproblemer, manglende følsomhet i penis, vannlatingsproblemer og andre problemer senere i livet. I tillegg til at det vil se annerledes ut enn andre.

Religiøs eller kulturelt ståsted ikke relevant
 Hvorvidt dette er religiøst eller kulturelt er ikke relevant fordi dette handler om at barnet ikke er i stand til å gi sitt samtykke. Noe som er viktig når det gjelder alle andre aspekter her i livet.
Innen medisinske inngrep generelt sett så er det nedre aldersgrenser; Eksempelvis kan ikke unge jenter få utført inngrep som brystforstørrelser eller neseplastikk før de er 18 år, nettopp fordi det handler om inngrep som kan ha komplikasjoner, og må være myndig får å få dette utført.
Da er det ikke bare urimelig at et guttebarn skal være 8 dager gammel og få fjernet forhuden fordi en mor eller far har en religiøs eller kulturell tilknytning som tilsier at slik skal det være.
Dersom denne religiøse eller kulturelle overbevisningen mente vi skulle fjerne det ytterste leddet på lillefingeren, hadde det da vært greit?

Hva med jentene i kina som fikk sine små føtter maltraktert fordi det så «Pent og yndig» ut, som førte til at de ikke var i stand til å gå resten av livet og måtte bæres rundt. Er det greit? Det var kultur, og det var vakkert iht standarden.
Sakens kjerne er at en 8 dager gammel gutt ikke evner å si stopp, dette vil jeg ikke. Det handler om et overgrep, som utføres med kirurgen som instrument for en tradisjon som ikke tar utgangspunkt i Barnets Beste, men som setter foreldrenes tro først.

Dagens lovgivning er dobbelt diskrimmerende
I 2018 burde denne barbariske lemlestingen vært forbudt forlenge siden.
Jentebarn beskyttes av dagens lovgivning. Dette begrunnes, og debatteres ofte med at muslimer tar jentene sine til hjemlandene og får dem omskåret i en viss alder. Det faktum at mange av landene hvor omskjæring foregår handler mer om kultur, enn religion, og at omskjæring foregår i kristne miljøer likeledes som i muslimske virker ikke som om mange har forståelse for.
Derfor er denne lovgivningen diskriminerende i dobbel forstand; Både fordi den går direkte mot religion, pga bias. Men også fordi den kun gir vern overfor det ene kjønn, nemlig jenter.

Jeg finner ingen «ære» i å fjerne friskt vev fra en 8 dager gutts penis ved å legitimere dette via religiøs forankring i historisk kontekst og sedvane. Fordi det handler om retten til å bestemme over egen kropp, og religionsfriheten som vi fratar dette lille barnet for å tekkes foreldrene og et miljø som politikerne åpenbart har gitt ekstremt mye makt.

Det er mange som står opp mot dette, og i front står en politiker med navn Nicholas Wilkinson, og med seg har han dratt hele denne gjengen her:
Barnekirurgisk forening
Barnelegeforeningen
Barnesykepleieforbundet
Den Norske Jordmorforening
Landsgruppen av Helsesøstre
Legeforeningen
Norsk Gynekologisk Forening
Norsk Overlegeforening
Norsk Urologisk Forening
Rådet for Legeetikk

 

DET står det respekt av. Og jeg venter spent på fortsettelsen.
Kanskje blir det en parole på Mannsdagen 19.november med «Stopp Omskjæring av Guttebabyer NÅ!» likevel! For det er ikke å stikke under en stol at folk er imot denne barbariske religiøse og kulturelle lemlestingen av små barn, og det må stoppe.

Nann Jovold-Evenmo
Reell Likestilling ENK 
46546485 
reelllikestilling@gmail.com

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160282335845693&set=a.103265785692.189571.728160692&type=3

 

 

 

 

Historisk Likestilling eller bare et mikroskopisk museskritt?


Misforstå meg rett!
Jeg er for likedeling av permisjonen, for jeg mener mammaer og pappaer skal ha like rettigheter for å være hjemme med sine små, og jeg mener også at små babyers tilknytning til far er like god som tilknytning til mor.
Det handler ikke om kjønn, det handler om foreldre.

Tilknytning er en liten del av dette aspektet med permisjonen, men vi må faktisk se helheten, noe godeste Linda Hofstad Helleland og co ikke gjør.
Tidligere stod hun og refset pappaer for ikke ta ut permisjon i det hele tatt; de tok ikke ut permisjon, og de lot kvinnene styre. Når står Schei-Grande og mener mammaer må skjerpe seg. Og jeg er litt oppgitt over denne ansvarsfraskrivelsen over på mammaer og pappaer hele tiden når det er lovverket som er et stort problem.
For det nytter å ikke endre én regel og tro at verden er rosenrød eller lyseblå, så er alt fint.
Det dere driver med er å hauser opp microskopiske museskritt, fordi dere endrer en regel og later som om dette er en kjempestor endring! 

Problemet er at menn ikke har egne opptjeningsrettigheter til permisjon.
De er faktisk avhengig av at mor har vært i jobb minimum 6 av svangerskapets måneder, for at de i det hele tatt skal få lov å ta ut sine uker.
Har ikke mor inntektsgivende arbeid, har ikke pappa rett på å være hjemme med den lille.
Så lenge menn er avhengige av at mor jobber eller har aktivitet som ansees som jobb, så vil det si at de ikke er likestilte, og det er dette EMD dømte Norge på i Vinter. NORGE likestiller ikke menn og kvinner, så vi likestiller ikke menn med kvinner i familien.
Jeg kjenner også eneforsørgerfedre som måtte gjennom en sabla papirmølle for å få opptjeningen som de hadde fordi de ikke var kvinne, men mann. Og slik skal det ikke være. En mann bør ha like rettigheter som kvinner til å kunne ha foreldrepermisjon på fulltid, uten å være avhengig av at en kvinne skal være i full jobb.
Vi må få egen opptjening til foreldrepermisjon for menn, først da er vi ett skritt nærmere reell likestilling mellom menn og kvinner i dette landet.

13% av alle fedre har faktisk ikke rett til permisjon.
Det er ganske mange pappaer som ikke får mulighet til å være hjemme, selv om de har lyst. Dette er menn som har kone som ikke har bodd lenge nok i Norge, eller som selv.
Jeg kjenner mange menn som ikke kunne ta ut permisjon, fordi kona ikke hadde opptjent rettigheter; Den ene fikk tvillinger ett år etter at de hadde fått en datter, og hun hadde ikke hatt mulighet til å opparbeide seg nye rettigheter. I tillegg er han selvstendig næringsdrivende, og har må jobbe på de prosjekter som gir inntekter når det er muligheter.
Da kan vi ikke lenger si det handler om likestilling, og at dette er et løft for likestillingen.

Hvem er det som ikke bruker kvoten?
Når Helleland og co går ut og refser mødre og fedre for å ikke bruke fedrekvoten, har de nok ikke sett på hvem som ikke bruker den. For jeg føler med de selvstendig næringsdrivende som holder familiehjulene i gang, som sliter fra dag til dag for å få endene til å møtes, og som ikke har mulighet til å gå ut o permisjon. Den snekkeren som er avhengig av å ta de jobbene han kan få for å ha tak over hodet for seg og sin familie, for kona ikke jobber og er hjemme med barna. Ta han 3-5 mnd permisjon er familien bankerott.
Så er det innvandreren fra Afghanistan eller et annet mannsdominert land, som aldri har byttet en bleie i sitt liv. Fra et land hvor kvinner passer og oppdrar barn, som kjører taxi, eller har tre jobber og forsørger familien sin. En mann som aldri ville vært hjemme i permisjon, fordi det ikke er sånn i deres samfunn. Han hadde aldri tatt ut permisjon, men kanskje hans sønn eller sønnesønn vil gjøre det.
I følge CORE- Institutt for likestillingsforskning så er det i familier hvor.
Fedre  er født utenfor Norge
Fedre med lav utdanning
Fedre som jobber i privat sektor
Fedre hvor mor er født utenfor Norge
Fedre hvor mor har lav utdanning

som har størst sannsynlighet til å ikke ta ut fedrekvote/eller mer permisjon enn den pålagte delen dersom kvoten tas ut.

Det er forskjell på barselperiode og foreldrepermisjon!
En annen ting som har opprørt meg er dette med tredelingen, og at mange ikke kommuniserer denne riktig. For det er fremstilt som at man tar fra kvinner en tredjedel av permisjonen
Foreldrepermisjonen har aldri vært noe som har vært kvinnens!
Det har vært et gode for barnet. Til barnets beste. Ikke kvinnens beste.
Kvinnen har vært tilgodesett barselperioden, som er tre uker før og 6 uker etter fødselen.
Det er mange som hevder at «Ja, men mange trenger jo lang tid på å komme til hektene etter fødselen» Men seriøst, trenger du så lang tid, så er det noe du bør ta med legen og skaffe deg en sykemelding!
Dersom du trenger mer tid på å komme deg, på grunn av sykdom eller skade etter fødselen, så bør du sørge for å få en sykemelding på dette, slik at det ikke går ut over permisjonstiden.
Permisjonstiden er ikke for sykdom, men en permisjon. Permisjon er tid for tilknytning og tid med barnet, for å skape bånd og relasjon mellom foreldre og barn, skape trygghet og gode vilkår for barnet uavhengig av kjønn på forelderen.

Foreldrepermisjonen som barnets permisjon, og noe som er tiltenkt barnet er et underkommunisert faktum! Det handler ikke om å ta i fra mor noe, det handler om å gi til barnet omsorg.  Det handler ikke om hvem som er best skikket, det handler om barnet og barnets beste. Nemlig en forelder i hjemmet, ikke hvilket kjønn som er hjemme.

Skremselspropagandaen om å frata den tredje delen om den ikke brukes!
Når vi ser at mange ikke har rettigheter grunnet manglende opptjeningsrettigheter, i tillegg til kulturelle og sosiale forskjeller, så er det farlig å true med å ta fra de som ikke bruker fedrekvoten den delen. Likestilling er det ikke, for menn blir ikke mere i hjemmet med barn av å straffe de mødre som må være hjemme fordi mannen er selvstendig næringsdrivende og ikke kan ta ut permisjon ellers mister man huset. Taperen blir barnet!
VI må få på plass egne rettigheter for opptjening til menn, se på løsninger det menn er selvstendig næringsdrivende.


Så nei, Linda Hofstad Helleland, det er ikke et historisk likestilt foreldrepengeordning. 
Du har bare endret en regel; Fedre har fortsatt ikke rettigheter, de er fortsatt prisgitt kvinner for å få noen rettigheter i det hele tatt. 
SÅNN kan vi ikke ha det! 

Nann Jovold-Evenmo 
46546485 
reelllikestilling@gmail.com 

Reell Likestilling ENK 
https://www.dagbladet.no/kultur/historisk-likestilt-foreldrepengeordning/69689838

Trine Schei-Grande, kulturministeren som ble en politisk karikatur!«Det bekymrer meg at en mann som har så svak impulskontroll, så dårlig verdisyn og så lite respekt - ikke bare for kvinner - men for alle, skal sitte i Det hvite hus.», Trine Skei Grande

I sin jakt etter kar har Trine Schei-Grande blitt en Donald Trump karikatur i Norsk politikk. 
Der han stod og skrek «Grab?em by the pussy» skriker Schei-Grande «Grab?em by the dick» med rosa lue og skjorte med #Metoo på brystet! 
Og så hun gjorde, skamløst i et bryllup i Trøndelag i 2008. 
Ikke bare fikk dette etterspill i form av bygdesladder og latterliggjøring, som den unge gutten som ble hennes siste offer i en kornåker måtte gjennomgå i ettertid.
Men når ryktene sakte peilet seg opp mot Løvebakken og var på god vei til å slå de politiske føttene under henne vekk, og panikken stiger langs nakkehårene da har hun virkelig lagt lista for hvor hun velger tråkke; 
Langt over lik, og ikke så nøye hvor langt over lik hun er villig til å gå! 
For ikke bare velger hun å sette ut rykter om at gutten er «enkel», «ressurssvak» og at han er psykisk syk. 
Det viser en Venstreleder som ikke eier skrupler og som er villig til å gå over lik for å skjule sine overgrep på privaten. 
Ikke bare går hun fra mann til mann i Borten-Moes bryllup og tar dem i skrittet på jakt etter mann. Hvem faen er det som tror de har RETT TIL Å KLÅ NOEN I SKRITTET?? 
Men når hun blir avvist av ti stykker så singler hun seg ut en full 17-åring, og feier over han i en kornåker som om hun er en gudegitt gave til alle unge 17-åringer som måtte støte på henne, for så å snike seg unna i en taxi når gutten kommer til sans og samling og knekker sammen i gråt til sin bror og fetter etterpå. 
Hun visste nok at det hun gjorde var galt den gangen. OG HUN VET DET NÅ!
Samtidig legger hun frem i et intervju at det hele er et rykte som er en agenda på å torpedere Jeløya avtalen. 
Og velger å fremstille gutten overfor Statsministeren som om hun er offeret for denne overkåte 17-åringen, og at han var den som overfalt henne bak en låve. 
Ingen av historiene henger på greip. 
De lar seg ikke sammenfatte. Dama kan ikke lyve, om man skal gå Trine Schei-Grande etter sømmene. 

I forbindelse med intervjuet, da 17-åringen sto frem i VG 18. januar, skal Grandes rådgivere internt og overfor medier ha omtalt mannen som «ressurssvak», «litt enkel», uten jobb og stilt spørsmål ved hans mentale tilstand, ifølge kildene VG har snakket med. (VG)

Jeg har selv vært i diskusjon med henne ang likestilling, og særlig imponert over henne er jeg ikke da hun klarte dra frem «Du mobber meg og kaller meg feit-kortet» da jeg kalte henne Matriark. Som for øvrig er motparten til Patriark. Men dette forstod hun ikke. 
I samme diskusjon mente jeg også at hun fremstod som en matrone, disse rike overklasse kvinnene i Engelske adelen som satt på sidelinjen og fulgte debutantene med haukeblikk for å sørge for at de ikke gjorde noe galt. Det var også feil, da mente jeg også hun var feit, og barnløs. Dama eier ikke SKAM!

Er det greit at hun angivelig hadde sex med en som var «enkel» eller «ressurssvak»? 
Et par andre ting jeg også merker meg; Visst denne gutter er så grunn, så enkel som da Trine og hennes rådgivere påstår! Er det ingen som vurderer om hvor skikket Trine er til å reise rundt på kulturarrangementer? Hun møter mange tilbakestående, mentalt syke og psykisk syke mennesker.
 Visst hun kan hoppe på et angivelig mentalt sykt og overstadig beruset menneske i et trønderbryllup. Hva sier at hun ikke kan det på en kulturtilstelning da? 
Bare det at hun forsøker å fremstille gutten som mentalt syk, enkel, uten jobb osv er graverende. For det kan bare komme fra henne. Det var hun som snek seg vekk fra bryllupet i taxi etter at gutten knakk sammen på kjøkkenet til sin eldre bror og Borten-Moe. 
Det at han sliter i dag, kanskje ikke har hellet med seg i arbeidslivet, og om han formodentlig sliter med psyken kan faktisk være en virkning av det overgrep han ble utsatt for av Trine Schei-Grande! 
HUN har påført han uopprettelig psykisk skade, det finnes det nok ingen tvil om. 
En 17-åring som knekker sammen etter seksuell omgang i fylla med en 38 år gammel kvinne, som singlet han ut etter først hatt bad luck på 10 andre; Det sier seg selv! 
Gutten hadde lik sjanse å stå imot som en snøball i helvete! 
Hun er politiker, hun kan snakke han trill rundt! 
Hun kan alle hersketeknikkene i boka, for hun er kvinne! 
Og hun har brukt dem! 

«Dette er troll som må fram i lyset, og når det får lys på seg er det ganske flaut å være det trollet» Schei-Grande om seksuell trakassering i et intervju i khrono.no

Trine Schei Grande, Kan du fortelle meg hvilken RETT du har til å klå mellom beina?? 
Det vil jeg gjerne vite! 
For det er faktisk ikke i tråd med dagens #metoo diskusjoner rundt om. 
Var det ikke du som virret rundt med ROSA lue og mente Donald Trump var et svin? 
Det du gjorde med den gutten er et overgrep. Du er et svin du også! OG DU VET DET! 
Hadde du vært en 38 år gammel mann(!) hadde du vært straffeforfulgt. 
Jeg kan garantere at hadde du het Trond Giske så hadde du vært på glattcelle for lenge siden mens Hadija Tadjik hadde stått tårevåt på Landsstyremøte i AP og fortalt hvor grusomt det er som medmenneske og advokat å vite om at noe slik har skjedd. 
OG Trond hadde blitt dømt, tro meg. SELV om jenta var over 16, og det var «frivillig», fordi hun var full. For full til å vite sitt eget beste!
Og nå må denne dama gå. 
For vi kan ikke ha en kulturminister som voldtar 17-årige gutter i en kornåker fordi hun har lyst på kar, og ingen voksne var hypp! 

- Neste år skal jeg bli med Unge Venstre på et parolemøte. Ingen skal få lov til å trakassere dem neste gang, sier hun. (Den gangen hun var i disput med Kari Jaquesson om ordbruk i forkant av Kvinnedagen, og Kari hadde brukt stygge ord.)


Er det ikke på tide med en lov her i Norge som sier at Statsråder bør ha en viss etikk og moral for å ha sitt embete? 
Slik at vi kan slippe slike personer med grums i baklomma, og sikre oss at de folkevalgte ikke har skjenket 16 eller 17 åringer usannsynlig fulle og fått sin vilje med dem, enten det var i en kornåker i et trønderbryllup, eller på et hotellrom i regi av FrP sitt årlige arrangement. 
Jeg synes det er på tide media beklager offentlig til Trond Giske, for det helvete han gjennomgikk for dårlig sjekking, når to  av landets sittende statsråder, Trine Schei-Grande og Terje Søviknes, kan sole seg i glansen til tross for overgrep. 
For det er ikke å tikke under en stol at begge har hatt sex med overstadig berusede personer, som har vært ute av stand til å si nei, eller vært i grenselandet til å si nei. 
De har begge vært den voksne parten i det forholdet hvor sexen som har vært utført og burde hatt vett til å vite at dette ikke var riktig og hatt vett nok til å «pull the plugg» som det heter. 
Begge var de som burde tenkt seg om, men valgte gjennomføre samleie med personer under 18 år, som var tydelig beruset og ikke lov til å kjøpe alkohol selv. 
BEGGE VAR VOKSNE OG HADDE SEX MED PERSONER SOM IKKE VAR VED SINE FULLE FEM AV ALKOHOL! 
Trond Giske forsøkte kun sjekke opp, fikk nei, og gikk. 
Disse to her, sittende statsråder har faktisk begått overgrep! I USA klassifiseres overgrepene som statutory rape, altså voldtekt der offeret ikke kunne forsvare seg, fordi det var ute avstand til det, enten fordi det var for full, dopet eller mentalt ute av stand til pga manipulasjon, trusler eller annet. 
Er det slike amerikanske tilstander, men Grab'em by det pussy, høy sigar føring, i beste Trump stil vi ønsker? 
VI har ingen Stormi Daniels saker i Norge.
For her har det gått sport i å ligge med unger! 
Hvem er neste politiker i Norge som har hatt fyllesex med en under 18 år? 

Jeg forventer at media og Erna Solberg nå tar grep, for vi kan ikke ha overgripere som styrer landet, for det er da en Politisk karikatur i seg selv. 


Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 
reelllikestilling@gmail.com

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/oRexxg/venstre-kilder-grande-raadgivere-hevdet-17-aaringen-var-ustabil

https://www.aftenposten.no/norge/i/kabBbL/Beskylder-Grande-for-a-mistenkeliggjore-slektning-i-sexsak

https://resett.no/2018/04/10/dette-skjedde-pa-bryllupsfesten-i-2008-hvor-trine-skei-grande-var-gjest/

EDIT! Gutten det gjelder er ikke arbeidsledig eller enkel! 
Han er sivilingeniør og i full jobb som prosjektleder. 
Fremstillingen av han som enkel, ressurssvak, arbeidsledig er injurierende og grovt krenkende av den motsatte part. 

Kan Trine Schei-Grande fortsette vri seg unna overgrepet mot 17 åringen i 2018?

I sin jakt etter kar er det ikke så nøye med etterspillet, om man skal gå Trine Schei-Grande etter sømmene.
Jeg har selv vært i diskusjon med henne ang likestilling, og særlig imponert over henne er jeg ikke da hun klarte dra frem «Du mobber meg og kaller meg feit-kortet» da jeg kalte henne Matriark. Som for øvrig er motparten til Patriark. Men dette forstod hun ikke.
I samme diskusjon mente jeg også at hun fremstod som en matrone, disse rike overklasse kvinnene i Engelske adelen som satt på sidelinjen og fulgte debutantene med haukeblikk for å sørge for at de ikke gjorde noe galt. Det var også feil, da mente jeg også hun var feit, og barnløs. Dama eier ikke SKAM!

I går hadde Resett snakket med flere, inklusive fetter og storebror av gutten som hadde sex i en kornåker med Venstres leder, i bryllupet til Borten-Moe. Og Brudegommen selv har nå rast mot TSG i meida, etter at hun har fremstilt sin tidligere «sexpartner som om han var ute med en agenda om å ødelegge hennes politiske karriere og hadde en agenda om å torpedere Jeløya-avtalen.
Det er faktisk ikke grenser for offerrolle denne dama klarer innta.

Det toppet seg da jeg leste VG i dag og oppdaget at hun og sine rådgivere har klart å fremstille gutten som en «enkel» kar, som er psykisk ustabil, og stiller spørsmål med hans mentale tilstand.
Det viser en Venstreleder som ikke eier skrupler og som er villig til å gå over lik for å skjule sine overgrep på privaten.
Ikke bare går hun fra mann til mann i Borten-Moes bryllup og tar dem i skrittet på jakt etter mann. Hvem faen er det som tror de har RETT TIL Å KLÅ NOEN PÅ KUKEN???
Men når hun blir avvist av ti stykker så singler hun seg ut en full 17-åring, og knuller han i en kornåker.
I Ettertid når dette er på tur til å smelle i fjeset på henne løper hun til Erna Solberg og forteller henne at HUN SELV er offeret for en kåt 17 åring som hoppet på henne bak en låve, som nå har en agenda på å torpedere Jeløya avtalen, men han er litt «enkel» og psykisk ustabil?
Hvor i helvete er logikken?

I forbindelse med intervjuet, da 17-åringen sto frem i VG 18. januar, skal Grandes rådgivere internt og overfor medier ha omtalt mannen som «ressurssvak», «litt enkel», uten jobb og stilt spørsmål ved hans mentale tilstand, ifølge kildene VG har snakket med. (VG)


Trine Schei Grande, Kan du fortelle meg hvilken RETT du har til å klå menn på kuken? Det vil jeg gjerne vite! For det er faktisk ikke i tråd med dagens #metoo diskusjoner rundt om.
Det du gjorde med den gutten er et overgrep.
Hadde du vært en 38 år gammel mann(!) hadde du vært straffeforfulgt.
Jeg kan garantere at hadde du het Trond Giske så hadde du vært på glattcelle for lenge siden mens Hadija Tadjik hadde stått tårevåt på Landsstyremøte i AP og fortalt hvor grusomt det er som medmenneske og advokat å vite om at noe slik har skjedd.
OG Trond hadde blitt dømt, tro meg. SELV om jenta var over 16, og det var «frivillig», fordi hun var full. For full til å vite sitt eget beste!

Et par andre ting jeg også merker meg; Visst denne gutter er så grunn, så enkel som da Trine og hennes rådgivere påstår! Er det ingen som vurderer om hvor skikket Trine er til å reise rundt på kulturarrangementer? Hun møter mange tilbakestående, mentalt syke og psykisk syke mennesker. Visst hun kan hoppe på et angivelig mentalt sykt og overstadig beruset menneske i et trønderbryllup. Hva sier at hun ikke kan det på en kulturtilstelning da?
Bare det at hun forsøker å fremstille gutten som mentalt syk, enkel, uten jobb osv er graverende. For det kan bare komme fra henne. Det var hun som snek seg vekk fra bryllupet i taxi etter at gutten knakk sammen på kjøkkenet til sin eldre bror og Borten-Moe.
Det at han sliter i dag, kanskje ikke har hellet med seg i arbeidslivet, og om han formodentlig sliter med psyken kan faktisk være en virkning av det overgrep han ble utsatt for av Trine Schei-Grande!
HUN har påført han uopprettelig psykisk skade, det finnes det nok ingen tvil om. En 17-åring som knekker sammen etter seksuell omgang i fylla med en 38 år gammel kvinne, som singlet han ut etter først hatt bad luck på 10 andre; Det sier seg selv!
Gutten hadde lik sjanse å stå imot som en snøball i helvete!
Hun er politiker, hun kan snakke han trill rundt!
Hun kan alle hersketeknikkene i boka, for hun er kvinne!
Og hun har brukt dem!

Og nå må denne dama gå.
For vi kan ikke ha en kulturminister som voldtar 17-årige gutter i en kornåker fordi hun har lyst på kar, og ingen voksne var hypp!
Vi er i 2018, alt er kommet for dagen. Hun kan ikke lenger klare vri seg unna. 

Er det ikke på tide vi får overgriperne ut av Stortinget? Er det ikke på tide vi får en lov som sier at Statsråder skal inne ha en form for etikk og moral for å få besitte disse verv? 
Jeg tenker at både Terje Søviknes og Trine Schei Grande ikke bør inneha sine verv, begge er overgripere, de burde ikke ha mulighet å komme så langt opp i politiske systemer.


Nann Jovold-Evenmo
tlf 46546485
reelllikestilling@gmail.com

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/oRexxg/venstre-kilder-grande-raadgivere-hevdet-17-aaringen-var-ustabil

https://www.aftenposten.no/norge/i/kabBbL/Beskylder-Grande-for-a-mistenkeliggjore-slektning-i-sexsak

https://resett.no/2018/04/10/dette-skjedde-pa-bryllupsfesten-i-2008-hvor-trine-skei-grande-var-gjest/
 

Må kjendiskvinner proklamere sine grusomme fødselshistorier?

Like sant som våren er her med snørr og gørr pga av pollen, så er de store tunge jakkene av og man får et glimt av alle vordenede mødre. 
Disse store tunge vaggende elefantene som smiler bredt fra øre til øre og geder seg til å klekke ut sine små herlige nøster. 
Joda, jeg smiler hver gang jeg møter en slik, det jeg subber rundt med hodepine grunnet Hemicrani på butikken, og snørra renner fordi en eller annen forbanna gresstust eller tre har fått det for seg at de skal yngle samtidig. Men jeg gliser innimeg og tenker full av faen; Smil bare du, for jeg skal se deg tre måneder etterpå med håret hengede fett og jævlig i laser, og puppene sprengt, og du har svarte søppelsekker av mangel på søvn under øyene. DA synes jeg synd på deg. Kos deg nå mens du kan! 
Så snørrer jeg videre, mens hodet dundrer. 

Så ser jeg Se og Hør med kassa, og synes jeg var slem. 
Jeg er kjapp og snu baksiden på SE&HØR ut så ikke den stakkars vaggende, smilende elefanten skal se overskriftene. 
For der er skrekkeksempelet: Enda en forbanna kjendiskvinne som må fortelle om sin forferdelige grusomme fødsel" 
Babyen holdt på å dø. Det var så vidt det var liv. 
Hun selv holdt på å dø, og det var blod over alt , og det var så vidt det holdt til livet. . 
Og til og med gubben holdt på å dø, gudene veit hvorfor , men det stod så vidt om liv der også. 
Det er pokker meg den den ene etter den andre som forteller sine grusomme historier etter den andre; I avisene, i sladrepressa. 
Ja til og med på nettet, og jeg tenker i mitt stille sinn; Stakkars alle vaggende elefanter som skal gå rundt å lese alle skrekkhistoriene til Listhaug og Funkygine, som om det ikke er nok skrekk i verden!
TRUMP HOLDER FINGERN PÅ ATOMKNAPPEN FOLKENS, OG DERE FØDER BABYER!! 

Jeg tenker disse skrekkhistoriene er som å helle bensin på et allerede ganske så stort bål. 
Vi vet at mange kvinner i dag velger å ta keisersnitt, dette selv om de er i både stand til, og ved god helse til å føde selv. Men det er mange som er livende redd for å føde. Skremselspropaganda og det at en fødsel skal være så hard. Vel, jeg blir helt matt. 
Når da også vi har en Regjering som ønsker sende kvinner hjem etter 6 timer, for at de skal klare seg selv, så blir jeg enda mer bekymret, spesielt for at disse kvinnene skal bli bekymret.
For det er jo slik at både mor og barn har godt av pass og stell på sykehus, for ikke snakke om far, som helt sikkert er ganske "utslitt mentalt" etter en slik runde. Greit nok kroppen hans fikk ikke påkjenningen, men det er nok ikke godt å se at kvinnen han elsker utsettes for dette, vi skal ikke kimse av den psykiske påkjenning. 
Skremselspropagandaen disse kjendiskvinnene proklamerer i aviser og andre media er ikke bra, fordi det skaper et usunt bilde av de tusenvis av andre fødsler som faktisk går bra i Norge ellers. For fødsel ER en naturlig ting, og det blir så innmari feil når personer som Listhaug og Funkygine skal få lov å snakke om hvor galt det gikk, og skremme vettet av alle som går gravide. 

Ingen kvinner liker egentlig kroppen sin! 
Det som også gjør meg litt glad et at ei reim som Funkygine står å forteller at hun ikke likte se seg naken for hun ikke likte kroppen sin som gravid.
Det blir feil for mange, for andre sier hun burde ikke ytret seg. "Tenk på alle kvinnene som hadde henne som ideal", som likte henne fordi hun var en sunn person som nå føler seg dritt fordi hun føler seg dritt! Vel hun er bare menneske! 
Jeg kjenner ikke en eneste kvinner som med hånden på hjertet kan si de elsker kroppen sin. 
Gjør du? 
Jeg liker ikke min!
Jeg er ikke gravid, jeg har ikke engang en livmor. Den fjernet jeg for noen år tilbake, sammen med eggledere og en eggstokk. 
Men ikke at det var planer om flere barn uansett, for min egen fødselhistorie skremte vannet av meg som 19-åring. . 
Saken er at jeg er 13 cm høy og veier 75 kilo, noe som etter min mening er 15 kilo for mye, og derfor liker jeg ikke min kropp. Jeg er ikke lenger like veltrent som jeg brukte være. Jeg har dobbelthaker (genetisk), og mangler totalt overleppe, og liker overhodet ikke min kropp. Men sånn er det. 
Men jeg kjenner ingen annen kvinne som sier de liker eller elsker kroppen sin.
Hva er trent`, trent nok for? 
Hvor går grensen? Er det på kilo?
Eller er det når vi ser ut på en viss måte? 
For min del er det en viss måte.
Jeg liker personlig meg selv best når jeg er sterk og godt trent, med litt mindre fett på kroppen, uten sixpacken synlig! 
Men dit kommer jeg aldri igjen.
Det er ikke viljen, men hodet som stopper meg. Jeg får ikke trent, pga av intense smerter i hodet. 

Jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette innlegget, men jeg måtte få ut litt steam. 
Og så vil jeg si at Kjendiskvinner må slutte å fortelle i media om alle sine grusomme fødselhistorier!
De skremmer vannet av vanlige gravide kvinner! 
Og så er det helt greit å føle seg dritt som gravid. 

Jeg er småfeit, og føler meg dritt, det er helt greit det også! 

Nann Jovold-Evenmo 
 

Metoo sakene skal ikke opp for retten har Stortinget bestemt

Stortinget har bestemt at ofre for seksuell trakassering skal ikke opp i Norsk Rett og det bekymrer meg! 
For er det noe Trond Giske saken har vist meg, så er det at karakterdrap og det å ødelegge et menneskes fremtid og arbeidsmuligheter kan; SÅ er det #metoo-sakene! For det er bare å kaste frem en historie om litt tafsing og en flørt du ikke ønsket, så er mølla i gang. Selv om dette ikke skjedde. 
Det skjedde i saken med GIske, hvor mange kvinner stod frem, og ikke ett eneste lovbrudd var begått; Kun partiets egne etiske retningslinjer var overtrådt. 
Mannens karriere, familieliv, sosiale liv; Ja oppriktig talt hans hele liv stod på spill. 
En svakere mann hadde tatt livet av seg. 
Svakere menn TOK livet av seg! 
For rykter! 

Nå skal ikke seksuelle trakasseringer, som er lovbrudd i lovens forstand til retten, hvor de strengt tatt hører hjemme. 
Begrunnelsene er at det er for dyrt; noe jeg mener er bullshit og pisspreik, for det er derfor vi faktisk har fagforeninger; De betaler det for deg. Er du så dum at du ikke er i en fagforening, så kan du takke deg selv. 
Den andre grunnen er at det er en belastning for den som er utsatt for det; Det er det for alle;
Voldtektsutsatte, voldsutsatte, og alle andre som er i en jobbrelasjon og må gå til sak;
De er også utsatte for å ha må gå gjennom rettssytemet og må ta denne psykiske belastningen. 
Men hva med alle andre som varsler! Hva med brannmannen på innlandet som gjennomgikk et helvete pga varslingen mot sin leder pga for dårlig og farlig utstyr, som ble mobbet ut av stillingen, men stod der last og brast, til han ble usaklig oppsagt? 
Alle som lever fryktkulturer rundt om og varsler, som grunnet dprlig varslingsvern trues, og hetses? 
Hvorfor skal vi sy puter under armene på METOO ofre når vi ikke syr puter under armer på andre varslerofre?
Det er haugevis av dem! Er det fordi disse er kvinner? 
Hva med varslere i politi, brannvesen, leger som varsler om rutinesvik mot egne overleger, eller andre?
Skal mannlige varslere i industrien ikke vernes og få en nemd fordi disse er menn? 

Jeg synes helt ærlig dette har gått for langt i jakten på en overgriper. 
Denne nemden er ikke en rettsal og derfor er jeg i tvil om legaliteten av den som et dømmende organ, og hvordan dette vil ta seg ut i fremtiden. 
Her vil vi ende opp med å kunne rasere menns ( for tro meg, det vil bli få saker der hvor kvinner dømmes, vi er i Norge, og vi lever fortsatt i en Kvinnepropagandaverden hvor kvinner undertrykkes og menn er predatorer) liv basert på en dårlig flørt på kontoret, eller noen ønsker seg oppover og tar hevn ved å skrive Hashtagg metoo! 
Hvordan skal disse sakene dømmes. 
Hvem dømmer sakene. 
Hvordan skal sakene gjennomgås. 
Hvor lavt skal terskelen for å få saken opp for nemda ligge? 
Jeg er stygt redd for at vi ender opp med en haug med mannelik i gatene i form av karakterdrap på menn som egentlig ikke har gjort noe som helst men som tilfeldigvis stod i veien, eller var ræva dårlig på å flørte, og som endte opp som knekt mann i nemda og så mistet både ansikt, jobb, familie og sosialt nettverk pga av en feiltolkende kvinne som skreik hashtagg metoo. 
Og pga dette aldri kom opp for en rettsal, så skjedde et justismord. 

Er vi kommer så langt i mannshatet, at vi skaper "egendefinerte domstoler" for å ta mannen med alle midler? 
Jeg undrer. 
Og jeg gremmes. 
Hva er neste? Kjønnsegregerte arbeidsplasser? For å forhindre at man snakker med hverandre? 


Nann Jovold-Evenmo 
Reell likestilling ENK 
reelllikestilling@gmail.com
46546485 

Politikerne legger opp til splitt og hersk i Finnmark og Troms saken

Jeg sitter med undring og leser på facebook og i nyhetene om sammenslåingen av Troms og Finnmark, hvor det ene soloutspillet fra lokalpolitikere etter det andre kommer på trykk; Altafolk ønsker å bli en del av Troms. 
Loppa vil bli en del av Troms Dette er noen av overskriftene som kommer fra lokalavisene og skaper heftige debatter rundt om, mens folkene i kommunene det er snakk om ikke forstår bæret av hva det er snakk om, for de har ikke sagt de vil bli en del av Troms. De vil ha Finnmark som eget fylke, slik det alltid har vært. 
Men overskriftene ha skapt uro, og det er full splid mellom øst og vest.
Mellom Vadsøværinger og Altaværinger. Loppaværinger og Hammerfestinger.
Som om ikke det var nok, så har vi fått en sabla fjortiskrangel på sosiale medier hvor vi begynner slå under beltestedet mot hverandre, og vi slenger dritt til hverandre i en tid hvor vi egentlig burde stå samlet mot massene. 
Og jeg kjenner jeg blir oppgitt. 
For det er nettopp dette som er planen! 
Splitt og hersk! 
Sørge for at Finnmark IKKE står samlet mot Løvebakken!
For de vet det er farlig!
Et samlet Finnmark er faktisk farlig, og det VET de på Løvebakken! 

Å slenge ut ett bein i hundegården og la bikkjene ete hverandre opp, mens overmakta sitter og ler. 
La dem sloss seg i mellom mens faenskapen ødelegger, mens de er opptatt av å sloss. 

Det er slik det alltid har vært. 
Man er så forbanna opptatt av å sloss seg i mellom, og hotheaded at man ikke klarer tenke klart. 
Man har alltid vært så opptatt av å skylde på alle andre, at straks det har vært kastet ut et agn, så har man bitt på. 
Og ikke hatt vett eller forstand nok til å se at det er blår i øynene på alle for at de ikke skal se hva som egentlig skjer. 
For mens Altaværinger og Vadsøværinger, Loppaværinger og alle andre fjottpeisa er for opptatt med å krangle seg i mellom hvem som sa hva, fordi en og annen kjøpt og betalt politiker har hatt et soloutspill; Så sitter de på løvebakken og gnis seg i hendene og tar avgjørelsene om Finnmarks fremtid;
Og det går folket i nord hus forbi! 

Ærlig talt! 
VÅKN OPP OG BLI FOR FAEN VOKSEN! 

Nann Jovold-Evenmo 

Jeg var Labratorierotte for HelseNorge i 1988!

Høsten 1987 rullet det ut en propagandafilmer fra HelseNorge til norske skoler, rettet mot skolebarn i 5 femte, sjette og syvende skoletrinn. 
Den var som tatt t av en tysk hitlerjugend-film, om jeg skal få beskrive den i dag.
Laget for å skremme massene til å la seg verve. 
Til  la seg vaksinere. 
I 1988 Begynte de å vaksinere ungene; 170 000 barn ble vaksiner; 88 800 fikk selve vaksinen, mens 83 000 fikk placebo. 
De 88 800 fikk to doser av noe som var et prøveprosjekt. 
En uutprøvet vaksine. 
VI var prøvekaninene. 
VI var lab-rottene! 

Jeg husker enda filmen i dag. 
Om gutten som følte seg pjusk på skolen, som etter skolen følte seg sliten, og gikk til seng og aldri våknet igjen.
Jeg husker jeg var forskrekket over av hjernehinnebetennelse tok liv, og at så mange døde hvert år. 
Som person med asperger ( Det visste vi jo ikke da) så var jeg opptatt av tall, og filmen traff meg rett i hjertet, og det første jeg fortalte da jeg kom hjem. 
"Mamma, visste du at mange dør av denne sykedommen hver år?" 
De, foreldrene våre fikk se filmen på foreldremøte noen dager etter og min mor og en annen mor raste mot filmen i klasserommet, og min mor mente det var propaganda, og sa der og da hun var glad for at jeg ikke fikk vaksiner.
Jeg kan ikke ta vaksiner fordi jeg og mine to brødre har en feil som gjør at vi ikke dannet antistoffer av vaksiner (Noe de oppdaget med min avdøde storebror), men blir rett og slett alvorlig syke. En tilstand min datter også har arvet. 
Dagen for vaksinene opprant, og jeg ble hentet inn av helsesøster, og ble satt sprøyte på, selv om jeg i mine papirer står at jeg ikke skal ha sprøyte.
Jeg var sjokkert. 
Og gikk hjem tidlig fra skolen. Jeg stakk av. 
Min mor som var hjemmeværende raste og eksploderte til helsesøster og legen, som var ansvarlig for forsøkene i Alta, som også var min lege. 
Det gikk tre dager, så falt jeg i feber, og etter det sov jeg. Jeg som alltid var på farta sov resten av det skoleåret. 

Jeg snakket med min mor i går. 
Hun fortalte at det var da min hodepinehelvete startet, Med kronisk hodepine og det som i dag ville vært klassifisert som ME!
Jeg sov meg gjennom resten av 7 klasse. Og den sommeren sendte hun meg ut til bestemor, for jeg var rett og slett umulig å ha i hus hjemme i Alta, for jeg sov og sov, og vi bodde rett ved E6 hvor all tung transport gikk. Jeg hadde gode dager hvor jeg fungerte tilnærmet normalt. Men som regel sov jeg. 
Legen min mente jeg var lat og måtte "trene" mer! 
Jeg gikk fra å være en superaktiv jente til en "latmark" som bare sov og sov, og ikke gjorde noe. 
Fra å elske å drive med ting som å være i Altaleva å lage bål, være med venninner lå jeg nå og sov og sov og kunne sove 16 timer i døgnet, står opp spise og gå å legge meg igjen. Jeg skulle male hytta den sommeren, men det gikk i vasken, og det tok kompisen til pappa i stedenfor. 
Mamma hadde så mange klinsjer med min lege, Dr Øverjord på den tiden som mente jeg var lat, og ikke tok meg på alvor, som mente hodepinen var migrene, eller bare "tenåringsproblemer," (Noe hun var helt uenig med, for jeg var aldri en vanskelig tenåing, heller det stikk motsatte), og av søvngreiene bare var latskap, og hun var rasende. Samtidig som hun sloss mot andre leger pga min bror hadde barneleddgikt, og selv hadde hun ryggproblemer og kroniske smerter med ryggen.
Så det er kanskje ikke rart jeg har en mamma som er 60 år og utslitt? 

Hvorfor er hodepinen vedvarende nå?
Jeg er kronisk smertepasient på grunn av hemicrania continua i dag.
En hodepine som har vedvart, egentlig siden tenårene, men som aldri man har tenkt over.
Migrenemedisiner fungerer ikke, og jeg vet jo at mange ganger mens Isabella, datteren min, var liten og hun dro nordover på ferie, så kunne jeg låse meg inne i dagevis og ligge i sengen med en dundrende hodepine. Fordi da kunne jeg la den komme. For jeg var alltid aktiv. Har alltid jobbet eller holdt på med ett eller annet, enten jobb, trening eller vært med henne og gjort noe, og ikke kunnet latt noe påvirke meg. Jeg har ikke hatt mulighet å la meg påvirke av sykdom, skade eller noe. Så når hun dro, da var det ro nok til å la smertene komme, så jeg kunne komme meg gjennom det, låse meg inne og bare la meg selv komme gjennom ting. Jeg trodde det var migrene, men migrenemedisiner bet aldri på. 
Og jeg har strengt tatt levd med hodepine så lenge jeg kan huske. 
Det er først det siste halve året det har vært vedvarende så lenge. 
Hvorfor? Fordi jeg ikke lenger har energi lenger til å presse den tilbake? Eller har den bare sagt stopp; Jeg vil frem, jeg gir meg ikke, du får ikke kontrollere meg! 

Men jeg har tenkt! 
På denne hodepinen, og lurt litt. 
For jeg bruker mye energi når det er på sitt verste. 
Er det vaskineforsøket? 
Kan det være labrotta Nann som er grunnen til dette? 
Jeg var frisk frem til jeg fikk en sprøyte som helsesøsteren og legen visste jeg ikke skulle ha! 
Eller har jeg bare Hemicrani, fordi jeg var jævla uheldig? 

Tanken er der. 
Jeg har sjekket for en god del år siden, og jeg vet jeg ikke fikk placebo! 
Min klasse fikk faktisk dosene med forsøket, og jeg vet av flere som ikke har det helt topp i dag fra min klasse fra Komsa Skole i Alta. 


Nann Jovold-Evenmo 
Tlf 46546485 
Reelllikestilling@gmail.com 

 

Jeg får rare spørsmål som blogger... Jeg svarer på noen!

Jeg får mye spørsmål både på facebook og via bloggen, og jeg må mange ganger le, men noen ganger så blir jeg litt sånn "er det mulig å spørre fremmede mennesker om noe slik?". Jeg tenker at selv om du leser en blogg, så betyr ikke det at du kjenner vedkommende. Men jeg svarer på noe av det, og det jeg ikke svarer på er fordi jeg enten mener det er for privat, er piss eller fordi jeg ikke gidder bry meg om spørsmålet. Det fine med å blogge er at dette er MIN blogg, jeg gjør hva jeg vil: 

Hvordan kan du blogge når du påstår du har så vondt i hodet? 
Vel, det er sikkert mange som lurer på akkurat dette. 
Ganske sikkert også NAV! Men nå har jeg faktisk konstant hodepine, og jeg vet at mine smerter varierer fra 6 til 7 på en smerteskala fra 0 til 10, og man jobber konstant med å holde smertenivået nede. Det vil si at man prøver hele tiden å kjempe MOT smertene for å prøve leve så "Normalt" som vanlig for at det ikke skal gå ut over alle rundt en. Derfor lever jeg på sofaen og i senga. Men PC'en som vinduet ut mot verden mens Knut Einar er på jobb, og guttene er på skolen. Gode dager sliter jeg meg ut en liten "tissetur" med Lucas, men som regel har Knut Einar tatt den før han drar på jobb, så jeg ikke skal trenge gjøre det. Jeg er som regel alene, men forrige uke hadde jeg besøk av Hanne en dag, og Åse den andre dagen. 
Besøk er ofte balsam for sjelen, og da blir jeg glad. 
Det er ikke ofte jeg har besøk, og ofte sover jeg på dagene, i mellom bloggskriving og litt facebooksurfing. 
Så den bloggingen som du leser, den holder jeg på med av og på i flere runder, mens du leser den på ti minutter. 

Jeg synes du klaget mye angående hodet ditt. Er det virkelig så ille så burde du vel hatt hjelp fra fagpersoner for lenge siden? 
Å være syk og ha smerter er ingen lek. Du er faktisk avhengig av å ha en fastlege som tar deg og dine smerter på alvor.
Det kan jeg ikke si jeg hadde i starten, men jeg har det heldigvis nå. 
Jeg har opp gjennom årene vært borte i mye rart innen helsevesenet, via familie og venner, som ikke har blitt tatt alvorlig av helsepersonell og det har gått alvorlig galt. Derfor blir jeg fly forbanna når jeg selv måter helsepersonell som er raske med å konkludere med "psyken" når en pasient sier de har smerter. Det er en grunn til at min journal sier at jeg er en vanskelig pasient, for jeg legger ikke to mynter i mellom for å be en lege om å reise langflatt til helvete om jeg er uenig.For en ting er sikkert; jeg kjenner min kropp! OM jeg sier det er noe som ikke stemmer, så er det det! 

Hva synes du om plastiske operasjoner? 
Jeg synes det er helt innafor. Og hadde jeg vært rik, så hadde jeg lagt meg under kniver og fiksa både dette og hint.
Trust me; Jeg hadde både fettsugd mage, rumpe og rår.
Operert både øyelokk og facelifta fjeset og fjernet mine to og halve dobbelthaker. 
Og helt sikkert noe annet også. 
Fiksa det ene og andre, og hadde kommet ut som DEN reima.
Og jeg hadde pokker meg vært stolt av det! 
Hva ville du fikset på deg selv?   Se svar over! 

Mener du at kvinnesak ikke betyr noe siden  du vil ha en Mannedag? 
Jeg mener dette er to deler av det samme, og burde gå hand i hand, uten at det ene uten at det utelukker det andre. 
Det som er viktig er, som jeg har sagt før; Vi må ikke gå i kampretoriske fella som jeg har skrevet om Her
Jeg må innrømme jeg av og til blir litt oppgitt og lei meg når jeg gang på gang ser kvinner blir rasende og sinna over at man forsøker snakke om delt bosted, og man kommer med forskningsrapporter, men så bli det synset ihjel fordi det bryter med i oppleste og vedtatte standarder vi er så vante med her i landet; nemlig av "mammaer er best". 
Når forskningsrapporter viser at mødre står for mesteparten av volden som foregård i norske hjem, men likevel vel velger vi anta at fedre alltid er "voldspersonen" fordi han er mann, og vi alltid bruker begrepet voldsmann, voldtektsmann, overgrepsmann. 

Visst du er så syk hvordan kan du da være på øvelse med band? 
Ja, hvordan kan jeg det. 
Jeg elsker å synge. Selv om jeg høres ut som en av de kråkene som hyler i kor når man har vært på fisketur. 
Men jeg ser poenget. Faktisk er det slik at mens de andre i gjengen øver; så ligger jeg på garderoben og sover sterkt medisinert, frem til mine låter skal kjøres igjennom. Og det er kun da jeg er på scenen. KUN da! Da er det to tre runder. Så er det tilbake til garderoben og that's it! 
Dette bandet er ikke hvilket som helst barn; Dette er Wicket Rock Cirkus. De har Én opptreden i år, og det er i November, til inntekt for kreftforeningen og Sykehusklovnene. Og det er snakk om to låter! Love don't bother me av Stage Dolls og Levva Livet med Åge. 

Har du noen gang vært utro? 
Har merket meg at det en del bloggere som får slike spørsmål om utroskap for tiden og tenker at det må være noe med vårsola som trigger de spørsmålene der. Men for å svare på spørsmålet:
Nei! Det er noe jeg er motstander at, og aldri kommer til å være. Jeg mener utroskap er noe forbanna helvetesmakt. 
Jeg har vært offer for utroskap da mine ekser har hatt en tendens til å være utro. 
Hva ville du gjort om mannen din var utro? Han er jo veldig kjekk, og synger sykt bra da. 
Mannen min er ikke sykt kjekk, han er dritdeilig! PUNKTUM! 
I tillegg synger han som en GUD! Han har en gudegave, det er stemmen. Han kan synge alt! Jeg kan sitte i timevis å høre han synge! 
Om han hadde vært utro, så hadde jeg nok pakket tingene mine og flyttet og aldri snakket med han igjen, for slikt kan aldri tilgis.
Enkelt og greit! På en annen side så er ikke Knut Einar typen til å være utro fordi han er dønn ærlig, og ville heller avsluttet er forhold før han velger gå videre med noen andre. Han er også som meg, og ikke ville sett to ganger på et annet menneske så lenge han er i et forhold med noen. VI er veldig like der. For oss handler det faktisk om å se den vi er sammen med, og være nær den vi er med, og ikke jakte på feil eller mangler hos den andre så vi må "finne det hos andre": Respekt, ærlighet og det å tørre SE den andre for den man er, er viktigere enn å lete etter noe annet. 

Hva liker du best å spise? 
Biff og fløtegratinerte poteter! 

Hvem er din beste venn? 
Knut Einar <3 
Men blant ikke familie; Da må jeg vel si ; Ina, Hanne, Berit og Åse 

Hvorfor slanker du deg ikke? 
Hmmmmm kanskje fordi jeg er lat? hahahahhahaha 
Eller kanskje fordi jeg er sengeliggende, og ikke har så mye energi til å bedrive den kardio som skal til for å forbrenne fett...

Tjente du noe på å legge ut romanene du skrev? 
Nei, jeg gjorde ikke det. 
Jeg har en bug inne på pdf'en, som gjør at jeg kan se hvor mange som åpner den. Og jeg hadde telling i dag; fra bloggen og twitter, er det 277 som har åpnet den. Dvs om da alle disse hadde VIppset meg en 50 lapp ville jeg hatt ; 13850 kr.
Men jeg har ikke fått en 10 øring en gang.
SÅ enten har jeg skrevet JÆVLA dårlige historier, eller så liker folk ting de slipper betale for, ganske enkelt. 


 

Bifrost

Denne skrev jeg for mange år siden

Vikinger er en del av norsk og skandinavisk historie; men hva om du klinker til og blander inn litt SCI-FI? Lar handlingen foregå i en snodig by langt inne i isen, nord for Grønland i tusen før vår tid og frem til nå; mens historien spinner via både våre egne religionskriger på begynnelsen av 1000-tallet, England i flammer med kriger og uro, for ikke snakke om Pavestridene, Oppdagelsen av Amerika og oppbyggingen av det forgjettede land der, og hva om en familie med en merkelig by i isen langt nord hadde en finger med i spillet på alt?

Helt frem til i dag? Og til sist havner du i LA med en sliten, amerikansk anti-helt, som klarer forville seg til iskalde Tromsø på jakten etter en gal Viking som skal sprenge byen ved hjelp av en cold fushion bombe basert på teknologien som driver byen i isen?

Jeg gjorde det!

God Påskelesing

https://lookaside.fbsbx.com/file/Bifrost%201st%20edition.pdf?token=AWwqROjLP3JXK11p6MXH5nyZHpff3BQpmW5Czzslz6EJa9qMre5ap55E3tamwnhH0KdZdYawmLEsodYSspbukiQcxjxlXUad5wpe84O2v4qM0z0mFXd3-eQ_D9d9gZvwL_PpBpjo2Aow-b9SdfIKJ-et5v3LOhWojp-Rc1KzErcwBtqMsrUSky9viXF20LmvHtgZHK1rbkqw8XUjoh8e1LbE1BEv6UTY_uJ3Q_ffaB89lw

Hvorfor må vi svakeliggjøre menn som er hjemme med barn?

Jeg ble litt forbanna på Ane Dahl Torp.
Hun har alltid vært min Norske favorittskuespiller, og jeg vet ikke om hun husker da vi trente litt sammen på Parter Gym hvor hun sparret litt mot meg i Kickboksing og vi gikk både to og ti runder sammen. Jeg har alltid sett på henne som en jordnær dame som er likestilt og hyggelig, hvor latteren henger løst.
Men jeg kjente det røska i hjerterota over denne kommentaren, og jeg ble nesten litt småforbanna.
For hun sier "Det er tungt for mannen min å være så mye alene med barna" Da tenker jeg; er det noe han sier eller du sier ? 
For jeg vet at  «Tungt for kona mi å være så mye med barna alene» said no man ever.......
Men jeg leser dette stadig vekk når det kommer til kvinner i film og tv bransjen. 
Det er også en sånn greie som skjer all over, i de norske hjem, mødre røsker nesten ungene sine ut av mannens never for å hevde sin rett til å ta vare på barnet, fordi stakkars mannen, han må jo ikke belemres med dette. Han kan jo ikke dette. Han er for mye alene med barna og vi må skjerme han for alt dette stakkars.
Det er jo grusomt om han i det hele tatt utsettes for alenetid med sine egne barn, ikke sant. 

Den ultimate stresstest:
Hvorfor skal disse film og musikkdamene alltid tro at mannen ikke TAKLER å være alene med barn? 
Har det med morspresumpsjon og det at mamma er best for barnet?
At mammaer vet best, får til best og at mammaer alltid får til alt og er flinkest på å multitaske?
Vi ser det jo i reklame hele tiden; Rolige mammaer, idioter av fedre. Finn.no er jævla flinke på rolige mammaer og idioter til fedre; Spesielt den om han pappaen som har kaster seg utenfor et stup i flygedrakt med datteren og mora spør om han er helt idiot og legger den ut for salg. 
Så har du den med han stakkarslige pappaen som sliter seg over veien med flere barn på sykkel. 
Det er alltid fedre som fremstilles som tomsinger, mens mødre fremstilles som rolig, samlende og fantastiske. 
Det er sånn i filmer også. 
Alt er som tatt ut av eventyret om "når far skulle stelle hjemme", med kua på taket og alt det der. Som om fedre er den ultimate stresstesten for om huset står. 
Jeg kjenner jeg blir oppgitt. 

Hva er det som gjør at kvinner har en tendens til å sykgjøre og svakliggjøre menn når det kommer til barn? 
Jeg kjenner jeg blir litt oppgitt og lei meg når det hele tiden er sånn "stakkars mannen min som er SÅ Mye alene med barna": 
Kan du heller ikke si:
Stakkars meg som er så mye borte fra barna. 
Jeg savner dem. 
Jeg går på veggen uten dem. 
Jeg føler meg som den verste megga i verden som velger å være borte fra mine barn og heller velger en karriere foran og dille med mine barn.

Vær ærlig for helvete, dette handler om deg og DIN selvfølelse, kvinne! 

Istedefor velger disse kvinnene og stakkarsliggjøre sin mann! 
De velger å trø mannen med som en tusseladd og svakliggjøre han , isteden for å løfte han som mann med testosteron og pondus å si "Fy faen jeg har en tøff man som multitasker både karriere, barn , hus og hjem, fotball, kompiser og en gal kjerring som velger karriere foran ungene sine! DET står det faen meg respekt av": 
Men nei, vi skal drepe enhver gnist av respekt!
Er det rart jeg tenner på alle plugger innimellom? 

God Påske, For Faen!

Nann Jovold-Evenmo

Skyggemonstre

Denne boka handler om en kvinne som reiser hjem og tar opp kampen med sin barndoms demoner. Hennes barndomsvenninne ble funnet drept da de var barn, og det gikk rykter om djeveldyrkelse i den lille bygda. Hennes far forsvant plutselig under en jakttur, mens hun selv var barn, og de hadde funnet henne ravende rundt mens hun snakket om Skyggemonstre.Og nå er hun voksen, på vei hjem til den veilede bygda. Og ondskapens akse. Er det djeveldyrkere der, eller var det bare et barns fantasi for å takle sorgen og savnet?

Liker du, så VIPPS meg gjerne på 46546485! 
Den blir aldri utgitt som bok uansett, men jeg tar gjerne imot en liten skjerv for jobben! 

 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Skyggemonstre.pdf?token=AWywxNY0X5HbDBniEX4PMyqUz1PRCS-bU5BxdyAwB324scwSTwez2vPJ2DSYHqdLE3eFqHTDFmbhqrXLLUcB4E-Kf1cLekycnNpY66AZ1TY184Oxc19re0NWccaqZTRyosMhXft_w_sbdjOo-FDH_4s_BXzOxe15b5a5e3BL0nllZ5a0Z_839Z6Xml3nk2pdoSi58GZkpIKDfMFxJWEurItsndVqDq80om9djeg7jvK-gg

 

Vi er alle sårbare for tilbakemeldinger på sosiale medier.

Jeg så et innlegg på Aftenposten, som fikk meg til å tenke, og jeg luftet det litt på facebook over helgen, dette med sosiale medier og tilbakemeldinger når vi skriver noe. 

Våre smellvakre venner på Sosiale medier!
Vi har alle noen på var venneliste som legger ut et bilde og får haugevis med likes, hjerter, og kommentarer om hvor fantastiske fin, deilig, vakker og gudene veit hvor nydelig og "himmelen må ha mistet en stjerne da du ble født" kommentarer innen tre sekunder" etter at vedkommende la ut det bildet. 
Og vedkommende har antakelig ikke annet å gjøre enn å sitte å svare "Sjæl ass beibi" , "fineste beiben" og "awwwww du, Nydeligeste" og slike ting tilbake.
Misforstå meg rett;
Disse personene på min venneliste er smellvakre, og jeg synes det er helt fantastisk at noen kan bli så nydelige. 
Det viser et mangfold i det min bestemor, i sine kvasireligøse øyeblikk, ville sagt var i Edens hage. 
Jeg har selv nå i voksen alder ramla i Kardashian-fella med retusjerte profilbilder på Facebook, og rett og slett presentert et direkte falsk bilde av meg selv, hvor folk tror jeg er den reima.
Fordi jeg liker min retusjerte utgave bedre, og jeg får faktisk FLERE LIKES!
Enkelt og greit! 
Selvsagt, liker jeg min retusjerte utgave bedre enn meg selv, for jeg ønsker jo ikke at folk skal se meg småfeit, usminka, sliten og dratt, med tre dobbelthaker, og gudene veit hva når photoshop er nåtidens gud! Dessuten får du overhodet ingen likes på SoMe om du ikke er glansbilde, photoshoppa, eller er  dropdead gorgeous fra naturens side! DET veit jeg!  Photoshop er en GUD!.
Og tro meg, jeg har lært, og ingen av mine smellvakre "venninner" (*) på facebook, hadde giddet gitt meg en likes, hjerte eller skrevet en søt kommentar under et bilde av en naturlig-Nann. 
Shallow? 
Welcome to Fuckings- SoMe people! Vi hadde heldigvis ikke SoMe i min Ungdom!
Jenta som skrev i Aftenposten, hadde tatt seg tid til å skrive en kommentar til sin klassekammerat, om hvor nydelig hun var, og fikk to hjerter til svar.
To enkle hjerter, som tar to sekunder og poste. 
Mens andre får "Du sjæl ass", " Å Nei, du super vakreste nydeligste snuppa mi" og alt som hørte til. 
Sosiale medier er faktisk blitt en arene hvor ungdommen på nytt kan føle seg oversett, uønsket, og et sted hvor avstanden mellom vakker, pen, mindre pen, og stygg er stor.
For ikke snakke om populær og overhodet ikke en del av gjengen. 
Jeg er glad jeg vokste opp i den tiden da vi ikke hadde sosiale medier, tenkte jeg stille mens jeg leste dette innlegget, for jeg var overhodet ikke populær. Hverken på barneskolen, ungdomskolen, og gud bedre ikke på videregående. 
Hva faen TENKTE den lille idioten meg på, da jeg valgte stille som kandidat til Russepresident, liksom? 
Jeg vet jo folk lo bak ryggen på meg, himlet med øynene, og at jeg var latterliggjort i huet og ræva, for både det ene og andre.
Men Russepressident?
Selv om mine beste venner stemte på meg, så hadde jeg jo like stor sjanse som en snøball i helvete!! 
Men vi hadde ikke sosiale medier. 
Takk og lov. 
Vi hadde jungeltelegrafen da!!
Og bygdedyret! 

Facebook, Instagram, Twitter og Blogg. 
Jeg har alt dette i dag. Jeg følges av politikere,skuespillere, vanlige kule mennesker, vanlige ikke kule mennesker, andre bloggere, twittrere, instragrammere, har møtte andre mennesker via alle disse plattformene.
Og jeg har etablert meg som en god sosiale profil, med opp mot 30 000 faste lesere av bloggen min, fordi jeg er utradisjonell og overhodet ikke en blogger som blogger om sko, klær eller sminke. 
Jeg har noen få tema som jeg synes er viktig; Tabuer som andre ikke tør snakke om. Derfor har jeg også fått min fair share of drapstrusler. Noe jeg ikke tar så tungt. Det har jeg fått siden jeg var ganske ung, fordi jeg ikke evner å holde kjeft. 
Ikke evner å la være å si i fra. 
Jeg lever og ånder for tabuer; Og jeg blogger om tabuer; Menns helse, menns likestillingsituasjon i et feministisk samfunn, pappapermisjon, og Mannsdagen. Men jeg blogger også om å gå fra å være en energibunt med turbo i ræva, til å plutselig ligge langflat med en kronisk sykdom som der per i dag ikke finnes en kur for; Nemlig Hemicrania Continua. Og nå også dette som går på Sosiale medier og hvordan det egentlig påvirker oss. 
For jeg tror ikke vi skal sitte å påstår at vi ikke påvirkes av sosiale medier. 
Jeg synes ikke vi skal si, selv med 30000 faste lesere hver måned at "NEI; jeg påvirkes ikke av at mitt profilbilde ikke få likes" 
Venninnen min, Livirén, spurte om jeg kunne finne opp en kur på dette, og jeg skulle ønske jeg kunne. Og jeg er enig med henne, for jeg tenker litt på det hun og jeg snakket om; For det handler litt for meg om bekreftelse; for jeg blogger av to grunner; For å komme ut med mine synspunkter om Mannsdag, Menns helse; og det er mye innen menns helse og samfunnsutfordringer som MÅ frem og jeg har et stort publikum nettopp på grunn av dette; Og da er jeg et talerør. 
Men så er det litt dette med at jeg liker å hevde med med min kompetanse, og høre min egen stemme; det å bli likt for min kompetanse, min rolle, min egenskap SOM talerør.
Og da er man tilbake til det å bruke SoMe som en måte å eksponere seg på for å bli sett og bli likt. 
Litt sånn se her er jeg. Liker du meg, får jeg anerkjennelse for at jeg er meg nå? 
Og da stikker det når hjernen- Nann får mer oppmerksomhet for sin rolle enn utseendet-Nann, selv om det egentlig er sånn vi vil ha det. Eller hva? 

Jeg kan ikke si til dere unge at likes ikke betyr noe.
Skulle jeg satt meg ned med denne unge jenta på 16 som er lei seg for to hjerter, så kunne jeg faktisk ikke sagt at det ikke betyr noe. For jeg er 42 år, og blir like såret hver ente gang jeg får lite tilbakemeldinger på blogginnlegg som betyr noe for meg. Eller på facebookbilder som jeg synes selv jeg er fin på, for en gang skyld. Og som de "rette personene" ikke liker eller kommenterer. 
Hvorfor skjer det? 
Man trenger ikke være ung for at dette sårer på SoMe, og jeg må innrømme at i en alder av 42 år; så har jeg kjent stikker i hjertet selv nå og da når jeg har skrevet en rett ut og ærlig kommentar som -«du er rett og slett nydelig», «Så vakker du er!», «Du er er skjønnhet» og noe i den duren til personer man har på Instagram eller Facebook.
Og ja, man ser de overøses av komplimenter som de glatt svarer «Awwww, du Vakringen», «Du også, nydelig» og ting i den duren tilbake, mens du selv knapt avspises med en likes, om i det hele tatt noe.
Det handler ikke om at jeg er ei klikkhore eller at likes teller i det lange løp.
Det handler om at vi er mennesker av kjøtt og blod, og at vi faktisk bare ønsker anerkjennelse fra noen. Noen som VI ser opp til.
Som VI synes ser bra ut, eller som VI gjerne ønsker å være en del av. 
For oss handler det om flokkmentalitet, som har hengt med oss siden barneskolen, da alle ble delt inn i de populære og de ikke populære, og for meg handler det om at denne gangen skal jeg bare denne ene gangen få en likes eller en kommentar fra "den" personen om at "du er vakker", så har hun også sett meg. Ikke fordi HUN betyr noe for meg egentlig. Fordi det betyr noe denne ene gangen for MIN selvfølelse.
MIN anerkjennelse av meg selv. 
Forstå det den som kan. 
Så når jeg skriver en ærlig kommentar om at "Du er sinnsykt vakker" så er det faktisk ekte og ærlig, og fortjener kanskje mer enn bare to hjerter tilbake, eller mer enn en likes. Jeg sier ikke at jeg ønsker en "Awww, sjæl at pusesluskesnusken", men hva men en "Hei Nann, Så hyggelig av deg, Tusen takk, det setter jeg pris på."? Det hadde i vertfall vært litt mer ekte og varmt. Synes jeg. 

Så til dere med tenåringer i hus, som er lei seg for at de ikke får nok likes. 
Eller kanskje du som er godt voksen som jeg, og som har lagt ut et nytt profilbilde av deg selv og venter i spenning på likes eller hjerter. 

Kan DU med handa på hjerte si at tilbakemeldingene ikke betyr noe? 
Jeg kan helt ærlig ikke at slikt ikke betyr noe!
Jeg kan ikke si til noen at det ikke betyr noe det som skjer på sosiale medier! 
Fordi da lyver jeg! Ikke bare til denne unge som spør, men også til meg selv! Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 
Reelllikestilling@gmail.com 

(*) = Bekjente som anser seg som venninner men som jeg bare har på facebook, men som jeg hverken får en telefon fra, eller snakker med til vanlig. 
Jeg kaller det egentlig facebook-fyll. For å fylle ut facebookvennelista for at jeg skal se important ut. 
Sånn egentlig. 

 

Din hudpleier kan være en god medhjelper når du blir syk! Også i jakten på rett diagnose!

Reklame | Elines Hud og Fotpleie Langhus

Visste du at din hudpleier faktisk kan redde livet ditt?
Vel, før jeg fortsetter, så må jeg bare få sagt at jeg på ingen måte sponses eller får gratis behandlinger hos denne hudpleieren, men jeg har vært fast kunde hos henne det siste året, noe som antagelig har gjort at min diagnose har blitt stilt mye kjappere enn mange andre med Hemicrania Continua. 

Din hudpleier kan oppdage problemer med din helse:
Eline er en meget dyktig hudpleier, som kan sitt fag, og hun er veldig snar på å si i fra om det er ting som endrer seg fra gang til gang. 
Og etter et år som hennes kunde, hvor vi er vant til å snakke om løst og fast, så henger latteren løst på behandlingene, og hun har sett meg gå fra å være Duracellkanin, som har vært en energibunt komme inn døren for en kjapp høneribb, øyenbrynfix, og fjesordnings før jeg skulle ut på nye eventyr, til å være et vrak so to say. 
Fra høsten 2017 og utover har jeg blitt mer og mer smertepreget, og jeg må innrømme at det har vært balsam for sliten sjel og smertepreget kropp å ligge på benken og få behandlinger for huden hos Eline, med rens, massasje og ordner både bryn og vipper. 
Og når du går jevnlig hos en hudpleier, så merker de seg ikke bare at huden din endrer seg når du er smertepreget og går på mye medisiner, men de merker seg også strukturen i ansiktet som endrer seg. 
Så da hun på senhøst, tidlig vinter, begynte stille kritiske spørsmål under en behandling, mens hun holdt på med ansiktet mitt skjønte jeg at her er noe som ikke stemmer. Og jeg merket at jeg var mindre "følsom" på ene siden av ansiktet enn det andre. 
Elines spørsmål var ikke pågående, men likevel nok til at jeg skjønte tegninga på at jeg burde følge med, og spurte rett ut hva det var. Hun svarte at det virket som om venstre side var noe hoven, rundt øyet og over kinnet. 

Eline oppdaget et standardtegn for Hemicrani:
Det jeg ikke visste på dette tidspunkt, er at det er normalt for de med Hemicrani. 
Jeg forsøkte fortelle dette til min fastlege, som jeg hadde på dette tidspunkt, som blåste av det, for en hudpleier var ikke helsepersonell, og det kunne være irritasjon etter en behandling. Men jeg valgte følge med, og jeg kjente at en av mine anfall, som min daværende fastlege heller ikke ville høre snakk om, og skrev ut medisiner for "depresjon" i stedenfor, 
Jeg fulgte med dette og da anfallet satte inn, så valgte jeg faktisk ta et bilde av meg, og bildet viser tydelig hovenhet og at fjeset drar seg nedover mot venstre, noe som er vanlig ved Hemicrani, i følge min nevrolog ved Magnat Spesialistsenter. 
Da jeg endelig fikk time hos nevrologen, så hadde jeg bildebeviset med meg, og diagnosen kunne settes ved hjelp av min forklaring på hvordan smertene utarter seg, både disse jeg har konstant, og disse anfallene, og det faktum at jeg har beviser i form av bilder. 
Jeg kan bare takke min faste hudpleier, Eline for at jeg i det store og hele HAR bildebeviser, og for at hun kjenner meg og mitt ansikt så godt at hun valgte si i fra når hun så noe som ikke stemte. Det sparte meg faktisk mange år med utredninger og runder innen helsevesenet for å finne diagnosen min. 

Jeg vil legge et bilde av meg, sånn jeg er til vanlig; uten make up og ett tatt noen uker etter, under ett smerteanfall. 
Som dere ser er jeg fordreid og hoven, og har et meget annerledes fjes, så det er ikke rart Eline reagerte, og sa i fra at noe ikke stemte. 
Jeg går faktisk fra normal, til veldig annerledes bare pga anfallene. 
Selv om jeg er smertepreget på bildet til venstre, så har jeg ikke et tungt anfall som på det høyre. Til dere helsepersonell; 
Det er mange flinke mennesker som jobber daglig med mennesker som ikke har sykepleierutdanning, helseutdanning, eller som ikke er lege. Men de jobber i gråsonene innen helse. Disse menneskene skal man ikke kimse av, for ofte kan de mye om DIN pasient og dens helse. Eline kan mitt ansikt, min hud, og har veldig god innsikt i når ting ikke stemmer.
Hun ser det på huden, hvordan den reagerer, hvordan den er grå og gusten pga medisiner, eller grunnet manglende søvn: Eller rett og slett fordi jeg er så sinnsykt smertepåvirket at huden min jobber i mot meg, og er rett og slett vond å ta på. 
Da er det balsam for sår og sliten sjel, for for ikke snakke om førstehjelp for en hud ødelagt av medisiner og remedier fra helsevesenet, eller altfor lenge innenfor husets fire vegger. Det skal så lite til for å FØLE seg bedre, eller som et litt bedre og mer menneske.
Og jeg vet; Ser hun noe som ikke stemmer, så sier hun jaggu meg i fra!
Og takk og lov for det! 

Bor du på Ski, Langhus eller Oppegård; 
ta deg en tur til Eline; Jeg anbefaler henne på det sterkeste. 

Elines Hud og Kroppspleie Langhus

Nann Jovold-Evenmo
 

Jeg kan gi deg fem gode grunnet til at jeg aldri kan bli Justisminister

Nå er det ingen i det politiske Norge som vet hvem jeg er. 
Ikke media heller, og takk og lov for det. 
Jeg er bare en mørk skygge i skyggene og jeg tror vi skal være glad for det. 

Men i disse dager når alle går til verbalt angrep på Sandberg for at han i sin egen leilighet havnet i slosskamp med en asylsøker for 20 år siden, fikk en bot for å ha klinka fyren ned. Så mener folk han er unfit å være Justisminister, fordi han derfor er rasist. 
Derfor tenkte jeg, som stemte rødt ved siste valg. Dog ikke fordi jeg stemmer Rødt til vanlig, men fordi jeg hadde valget mellom pest og kolera. Dog nå skal sant sies at hadde jeg visst om Byrkjeflotsaken, og det at Rødt i flere år har vært vel vitende om hans overgrep overfor jenta under seg i Trondheim, og at hun til slutt ikke så annen utvei enn å ta livet av seg for å unnslippe, så hadde min stemme gått til Vedum og SP. Beklager Vedum.
Det skal IKKE gjenta seg.
Du tapte pga elendig likestillingspolitikk! Rødt vant pga standpunktet ang Finnmark og Troms og sammenslåingen der. 
Vel nok om det. 

Jeg har jo aldri vært en politisk aktiv person som i å tiltre politikken eller være i nærheten av å sitte på tinget. 
Men jeg kan love deg at hadde jeg vært så hadde de lett med lys og lupe etter dritt for at jeg IKKE skulle vært justisminister i hvertfall; 

1. Slottsparken i Shorts og Tskjorte 2012
Det er nesten litt sånn sommerromantikk over denne, og jeg føler litt sånn tatt ut fra "Jenter som kommer og jenter som går" der jeg vandret i jeans shorts og t-skjorte, med ballerinasko gjennom slottsparken sommernatten 2012, på vei hjem til Kimmerns leilighet som jeg og kusina mi leide,fordi vi var mellom leiligheter. Jeg hadde vært ute med venner, og som vanlig klin edru, men det kunne jo ikke han ganske så "Ikke hvite" (nå er jeg politisk korrekt her, så gi eg kred) poteten som stupte på meg bakfra med nakkegrep rundt halsen på meg vite. 
Nok om det, politiet ble tilkalt av vitne, og de fikk følgende beskjed på alarmsentralen; "Dere må komme, en svart mann har hoppa på ei jenta i slottsparken bakfra, kom før hun dreper han". 
Fyren kunne garantert ikke vite at jeg både har drevet med kampsport, street figting, close quarter combat OG var instruktør i selvforsvar, ikke sant. 
Han anmeldte meg for UMOTIVERT vold! 
SERIØST?? 
Lurer på hva hans motiver for å hoppe på meg bakfra klokka 3-30 om natten på en øde strekke i slottsparken var! Just saying! 

2. 2006 Lyn Gordon med Pusur på Magen!  
Jeg var akkurat kommet hjem fra jobb. Lagt meg og sliten som faen. 
Hører en merkelig lyd uten for vinduet og oppdager at en tulling bryter seg inn i arbeidsbilen til min nabo som er snekker. Jeg ringer politiet. Mens jeg snakker med politiet som er på vei, klarer da dette vesenet, å gå videre til MIN bil. og bryter opp døren på MIN bil. Jeg klikker i vinkel og skriker i tlf. "den satans jøvelen bryter seg inn i MIN BIL" og røsker på meg morgenkopa, stuper i tøflene og river opp døra.
Vel nede river jeg faenskapen ut av bilen og smeller til han så han suser bortover glatta. 
Politibilen runder hjørnet, og jeg ser to politimenn som knekker sammen i latter, og bak meg hører jeg hysteriske hikst i fra en nabo. 
"du. du .... hikst" og så puster han tungt mens snørr og tårer renner og han hyler "jeg pisser på meg"... så kommer det "du ser ut som lyn gordon med pusur": "
Jeg titter nedover meg selv og skjønner tegninga. 
Store briller, tutt på huet. En enorm Pusur tskjorte, svær badekåpe (rosa) og enorme pusepels tøfler med LOVE påskrift. Så det må virkelig ha vært et syn som kom ut døren i hundre og helvete og røska faenskapen ut av min bil og gitt han en rett høyre så han flaksa bortover. 
Til mitt forsvar. Jeg er territorial med mine ting! 

3. Min venninnes bursdag på Chess og invadering av MIN intimsone  
Jeg kan si som så. IKKE mitt sted. Men venninna mi var veldig glad i afrikanere, og da var det dit vi gikk når hun hadde bursdag. Enkelt og greit. 
Ikke at jeg fikk henne med på Rock In, Tut og Kjør eller andre steder når jeg hadde bursdag, det skjedde ikke, men hadde hun bursdag, så var det Chess. Så da gikk vi dit. 
Bursdagssdansen, den måtte tas. Og vi på dansegulvet, noe jeg hatet.
Trangt og ekkelt, og hver gang jeg danser tror folk jeg holder på å få et epileptisk anfall, ergo ikke kult.
Denne gangen var det en kar med en forbanna boner som gnikka opp mot meg hele tiden. Hver gang ( minst tre) fikk han beskjed: MIN intim sone! PISS OFF!
IKKE faen om han hørte! Fjerde gangen grep jeg tak i kragen på den hvite jakka hans, "MIN INTIM SONE! FUCK OFF! ONE MORE TIME YOU RUB OF ON ME, YOUR NOSE BREAK! FINALE NOTICE! OKAY?!!
tre sekunder etterpå, og jævelen tar tak i hoftene mine og gnikker seg hardt mot meg. Svaret er er min albu hardt over ansiktet hans så nesa hans ligger langflat over kinnet hans og blodfokket spruter! Jakka hans er IKKE hvit! Da kan han plutselig veldig godt norsk! Spesielt ordene "hore" "rasist" osv. 
Vakta kommer løpende,for han har fulgt med, og vet utmerket godt at jeg har slitt med dette faenskapet en god stund. 
Og fyren sendes på legevakta. 
Jeg får beskjed at jeg må gjerne bli der, selv om "Mobben" disse som kaller meg rasist, altså vennene hans, er rimelig forbanna på liten hvit pike som ikke liker pikk gnidd på seg på dansegulvet og dersom MÅ være rasist. 
Jeg går på tut og kjør, drikker øl,og har det gøy med folk som ikke tror de trenger oppføre seg som idioter. 

4. Da har du aldri møtt mammaen til Bella.
De ordene falt første dag i 8 klasse til datteren min. 
Cocky ung, nyutdannet lærer kommer inn i klasserommet og presenterer seg med navn og sier "Når jeg blir sint, da blir jeg farlig!". Da kommer det fra bakerste rad fra en av guttene i klassen "Huhh! Da har du faen ikke møtt mamman til Bella!" og det støttes opp med iherdig og frenetisk nikking. Stakkars Bella hadde mest lyst å synke gjennom pulten. 
Det gikk ikke lange tiden før denne læreren fikk hilse på mammaen til Bella, etter at Bella knakk ankelen, og denne læreren som ble så farlig sint ikke klarte holde styr på klassen sin hadde et så høyt lydnivå i rommet at jeg hørte det langt ned i korridoren da jeg kom inn døren. Jeg kom fra jobb.
 standardutstyr; Skuddsikkervest, handjern, dress, frakk, osv..
Stilte meg lydløst i døren med hendene i kors over kassa, og sa så lavt at man egentlig ikke burde hørt, " Er det sånn her dere oppfører dere hjemme?". Det ble tyst som i graven. Læreren snudde seg, så på meg, og i et splitt second skjønte han hvem som stod i døren, likheten mellom mor og datter er der. Og han ble hvit. Jeg nikket, gikk bort til min datter, og sjekket ankelen. Bar henne ut av klasserommet og ut i bilen. Og så ikke mer til han på den siden av jul! Men som en annen lærer sa "han var skjelven i lang tid" 

5. Sparte det beste til sist, 16 år og fly forbanna  
Jeg var 16 år gammel da min lillebror kom løpende hysterisk inn hjemme hos oss, "mamma han dreper henne". 
Det var da naboen som hadde klikka på kjæresten. Naboen var kriminell og samboer med min brors venns mamma. Vi visste jo de ungene var under oppsyn fra barnevernet, og at hun slet med å komme seg vekk fra faenskapen. 
Jeg og min mor løper ut, bare for å se kvinnen hoppe ut baderomsvinduet i andre etg, og mamma brøler til henne at kom deg inn hjemme hos oss, vi har ringt politiet, og hun legger til flekkings. 
Der kommer tullingen, etter henne. og jeg på 16 år. stiller meg opp midt i veien. Ser naboene henger med nesa på fuglekassa og ser på , for nyskjerrig er alle som en. Han kommer mot meg, heter Brynjar. Mot lille meg, og jeg står støtt. Vet politiet er på vei. Og jeg ser han rett i øynene. Han har kniv. og jeg er ikke redd en gang. Han hever kniven som om han skal stikke meg med den og jeg går mot han, jeg han vakler.. 
Denne gangen stiller mamma seg opp ved siden av meg, og han blir helt perpelsk, og vet rett og slett ikke hva han skal gjøre. 
VI sier ingenting, bare ser på han. 
Han skjønner han har møtt overmakta i form av to kvinnfolk, og så hører han sirenene, da begynner han å løpe. 

Ergo; Jeg kunne aldri blitt justisminister! EVER!!!! 
Kunne sikkert kommentert mer, men det har jeg ikke lov til av taushetsplikt. 

DOg, jeg må si at, jeg har nok måttet gå fortere enn Listhaug, og kanskje fortere enn eventuelt Sandberg..  fordi: 
Jeg mener vi skal la folk sone der de begår lovbrudd: 
Jeg mener at dopsmuglere ikke skal få komme hjem å sone i Norge, det gjelder både søte jenter som bare tok med en koffert for typen de hadde vært sammen med i to dager. 
Bestemødre som bare skulle hjelpe sin meget unge type de møtte på nettet og bare har skypet med. 
Det gjelder også alle disse pedofile jævlene som tas i utlandet, og må sone under "kritikkverdige forhold". For det de gjør er faktisk kritikkverdig. 
Disse IS-krigerne skal få sone i IRAN, IRAK; SYRIA, TYRKIA og hvor de måtte havne, uten mulighet til å komme tilbake til Norge, selv om de har Norsk pass. dette fordi de gav opp alt Norge stod for den dagen de VALGTE reise dit å sloss FOR folkemord, drap, fata, mishandlig, halshugging, babydrap, lemlesting, voldtekt osv av andre mennesker bare pga etnisitet, religion, legning, kjønn, hudfarge og alt som er annerledes enn deres barbariske formening tilsier. 
Det nytter ikke komme etterpå å si "jeg ble hjernevasket", eller "jeg visste ikke bedre", fordi du vokste opp i Norge, og du viste bedre.
You made you bed, now you lay on it, sweetie.  
 

Hvorfor blir hun så sint?

Jeg ble litt satt ut av spørsmålet, for jeg så det ikke komme. 
VI drakk kaffe og snakket om babyen som skulle komme. Han gledet seg til å bli pappa som alle andre menn. Gledet seg til å ta del i det lille vesenets liv og leven. Se det vokse, og nå var det jo en del permisjon som var øremerket far, og den delen som kunne deles. Og han hadde så lyst å være mer hjemme. Da hadde hun eksplodert fullstendig. 
Han hadde blitt livredd og gått. 
Bare rett og slett sluppet alt han hadde i henda og løpt ut døren, fordi hun var rasende. 
Han husker ikke alt hun hadde skreket etter han, men det var ikke hyggelige ting. 
Han følte seg som en dust. 
En idiot, som prøvde ta fra henne rettighetene som hun hadde krav på. 

Jeg forsøkte fortelle henne at det handler ikke om det, for dette er rettigheter barnet har krav på, ikke mor. 
Den felles delen ER til for å dele, den tilhører ikke mammaen. Eller pappaen. Den er for å deles mellom dem. For den tilhører barnet. 
Mens jeg snakkes med han tikket det inne mange meldinger fra hans samboer, ganske stygge også. 
Og jeg tenkte at dette var ikke mitt bord, for jeg er ingen mekler. Jeg eier ikke diplomatiske evner, og kommer aldri til å lære meg dem heller. 
Når det gjelder denne typen sak så er JEG fastlåst; Del permisjonen 50/50, enkelt og greit. 

Hvorfor blir kvinner så sint når menn lufter at de ønsker å være mer hjemme med barn? 
Eller at de ønsker å få flere rettigheter innen likestilling? 
Jeg mener dette i bunn og grunn handler om domener. 
Det blir som da jeg satt som tenåring og fortalte at jeg ønsket en militærkarriere, og der skulle det ikke stå på innsats. Flere av mine fars kompiser som var i forsvaret var hjemme hos oss da, syntes dette var søtt og en av dem var så frekk og spurte hva planen var. Å bli feltmadrass. Nå var jeg heldigvis så ung at jeg ikke forstod betydningen, og svarte at jeg regnet med de hadde madrasser nok i forsvaret, så det regnet jeg ikke med å måtte drasse med meg, (til stor latter fra de andre rundt). Men min far ble ganske forbannet på sin kompis. 
Nå ble det ikke en militærkarriere, for jeg fikk et barn. 
Sakens kjerne er at mange er redd for at man skal inn på deres domener. 
Kvinner er REDDE for at menn skal bli bedre på bleieskift, våkenetter, flaskekoking, og ikke minst; at de skal se freshere ut enn dem med lite søvn. 
PÅ en annen side viser nyere studier at kvinner i forsvaret er BEDRE enn menn i ekstreme situasjoner; de mister mindre muskler, takler ting bedre psykisk osv. Og menn liker ikke dette. Ergo vi er begge redde for at det andre kjønn er bedre enn det andre. 

En av mine kvinnelige forbilder i norsk arbeidsliv Anita Krohn Traaseth, leder for Innovasjon Norge, har siste årene snudd skuta, og det til tross for at tidligere styreleder ikke tålte trynet på henne. Han bruker gammelt dritt fra både 2 og 3 år tilbake, som ei gammel drama queen på å få henne ut. Fordi han ikke liker at hun har snudd hele greie; Kuttet saksbehandlingstiden fra 60 til 4 dager. I tillegg til seks andre løfter hun innfridde på vegne av selskapet. Og han gnukker og gnur enda, med en personlig vendetta. 
Så dette går begge veier. I privatlivet og i arbeidslivet. 

Jeg har merket meg at menn knebles oftere i debatter som omhandler deres rettigheter og likestilling, noe som omhandler det jeg tidligere har vært inne på; nemlig dette med frykt. Det handler om at kvinner og kvinnesak er redde for ting de ikke forstår. Og det handler om at når vi ikke forstår som så blir vi redd, redd fordi det er ukjent farvann. Vi er redde for at vi skal miste noe, redde for å falle. 
Dette med menns rettigheter er litt som parterapi, vi må gå sakte frem og vi må få med oss begge sider, slik at vi kan snakke sammen. 
På denne måten kan vi sikre at den andres følelser ikke blir tråkket på, for det er jo det dette i bunn og grunn handler om, Frykt for å bli tråkket på, og frykt for å miste noe. 
Ikke sant?! 

Og det er nok det som skjer hjemme hos vår venn som nevnes over; Hans samboer er redd hans skal ta fra henne noe; Babyen. Og det er ikke det det handler om, det handler om at han ønsker mer tid med den lille selv. 

Nann Jovold-Evenmo
 

Når smertene ikke lar deg sove

Etter to døgn uten søvn pga ekstreme smerter i hodet som bare økte og økte, sa mannen min stopp. Han ringte fastlegen, og det ble tur på legekontoret.

I tillegg går jeg på store doser kortison som gjør at jeg har krystaller utenpå huden. Helt merkelig, nesten som små diamanter. Og kortison gjør at jeg føler jeg lukter konstant. Menmen, mannen min har heldigvis elendig luktesans!

Morfinsprøyte og nå håper vi det roer seg nok til at jeg endelig får sove, for 60 timer uten søvn setter sine spor.

Jeg kan ikke noe for det, men jeg føler meg rett og slett bedriten som klager på hodesmerter, for jeg sloss ikke for livet. Jeg har ikke en sykdom eller diagnose som TAR liv. Jeg har BARE smerter. Jeg føler derfor at jeg syter. Enda kroppen kollapser etter flere døgn med smerter på en 9’er på en smerteskala på 1-10. Men jeg lever jo, det er bare smerter, ikke livstruende. Andre i nær familie har faktisk livstruende diagnoser og svever mellom liv og død, og her klager jeg over smerter. Det får meg til å føle meg som en idiot og en tulling. For hvem er jeg egentlig som kan klage? Jeg kan alltids få en sprøyte med morfin som tar toppene, eller at smertene gir meg en blackout når kroppen ikke klarer påkjenningen mer og lar meg få slippe selv.

Det er andre i min familie som faktisk har det værre. Og derfor blir jeg lei meg og skjemmes over å klage over mine smerter. Er det logisk? Forståelig?

Nå skal jeg prøve sove. Kanskje morfinen gir lindring noen timer til.

Nann

Tause Skrik i Natten

Tikket inn en meldig på Instagram fra min venninne Sally i USA, som akkurat nå er i Hematology avdelingen på sitt lokale sykehus i Los Angeles. 
Hun ble etter seks mnd med lungebetennelse som ikke gikk over plutselig diagnosert med Ovarian Cancer, altså eggestokkreft for halvannet år siden. Sally var mye som meg, en duracellkanin, med full kjøre 24/7, var aldri i ro og hadde alltid ett eller annet å gjøre. Sally er en godt voksen kvinne med barnebarn og full jobb som prosjektleder for store byggeprosjekter, og var virkelig The American dream in persona. 
Da jeg bodde der borte, og vi tok oss fri fra jobb, så kunne vi finne på å hoppe i bilen henne, en cabriolet, selvsagt, og suse Sunset Strip bort til nærmeste Margarita Bar for et par frozen Margs, kose oss i sola, før vi suste tilbake til jobb og gjorde unna papirarbeid i et par timer eller fem før kvelden. 
Byggherren hun jobbet for eide blokka jeg leide leilighet i, derfor hadde hun også ofte kontor der, og vi jobbet ofte i samme etasje. 
Dama var rett og slett som meg; Turbo! 
Nå sitter vi hver vår verdensdel med sneglegear og vondter og tygger smertestillende, dog jeg har hår, det har ikke hun. Som hun fniser så fint av og sender meg bilde av "dildoen". Altså hodet sitt. Dog mitt hodet verker intenst. 

Skremte stakkars budet fra Morgenlevering: 
Nok en gang skremt livskjiten av han fra Morgenlevering.no, som leverer ferske brød på døren hver morgen. Vi bruker bestille Rugbrød derfra, siden jeg er litt rar når det kommer til hva magen min tåler.
Dog de Croissantene, de er himmelske, så de bestilles når det skal kosest til frokost. 
De har mye godt, og guttene liker Sportsbrødet veldig godt, men når det bare er meg og Knut Einar hjemme; Da blir det Rugbrødet. 
Prøv da vel. Og Nei, jeg er ikke sponset! Bare glad kunde, som grunnet Hemicrania ikke orker bake brød selv for tiden! 

Jeg har rett og slett ikke fått sove i natt igjen. 
Har ligget og vridd meg fra side til side, får jeg valgte stå opp. Orka ikke ligge høre på snorkinga til bikkja. Knut Einar sov faktisk godt han, men Lucas, den lille pelslørva: Han snorka verre enn et fyllasvin på to hundre kilo!
Så jeg orka rett og slett ikke høre på det der og satte meg i stua. Jeg har spist, drukket vann.Så her sitter jeg med to tramadol og en pinex forte innabords, og håper etter 2,5 timer på at de kanskje skal kicke inn.
But NO! 
Jeg er begynt på en dunderkur med Prednisolon, altså kortison, for å se om den kan ta noe av dette smertehelvetet, for det skal i følge noen kunne ta noe av smertene. 
Men jeg må innrømme; Jo mer jeg sitter og leser om Hemicrania, jo mer oppdager jeg at det ikke finner egne studier på denne sykdommen, og at den ofte oppdages etter at det er avfeid Cluster, Hortons og Mingrene, sånn at alle som ikke passer inn i diagnosene eller responderer på bahandlingformene blir sluset inn i hemicrani og får liksom denne diagnosen og testes ut en ny rekke medikamenter på denne. 
Jo flere jeg kommer i kontakt med som har denne diagnosen, jo mer mismodig blir jeg, for jeg ser at folk har hatt den i både 3, 4 og 9 år. Og de har ofte levd i et smertehelvete i alle de årene. UTEN at de "vidundermedisinene" som Norske leger og spesialister er foreskrever skal virke har gitt noen som helst form for virkning. Lindring, kanskje, virkning på lang sikt, nei. 
De får tilbakefall og forverring. 
En amerikansk nevrolog som selv kontaktet meg via instagram har hatt denne sykdommen i årevis; han sa at den kommer plutselig, og den KAN forsvinne plutselig. 

Jeg har planer. 
Jeg må innrømme at å leve mitt liv i håp om at noe skal skje plutselig er ikke noe jeg ønsker. 
Som tidligere duracellkanin med innlagt turbo i ræva, så jeg overhodet ikke laget for å leve et liv i farten "plutselig": For jeg har faktisk planer" 
Jeg vil på scenen, og synge ut av mere helvete og lage et durabelig SHOW!
Jeg vil gå i tog på Mannsdagen og jobbe iherdig for menns rettigheter og reell likestilling.
Ja hva faen! Kanskje jeg til og med skal bli politiker, for å få det til!
Jeg vil ta en utdanning så jeg kan jobbe i 25- 30 år til så jeg kan få meg en kjempepensjon, så vi kan flytte nordover og kjøpe villsau og geit når vi blir eldre, og starte et Ysteri! 
Jeg vil ikke ligge på sofaen med smerter og se dagene gå forbi kun fordi jeg ser skydekket forandre seg, og ser datoene skifte på mobilen! 

NAV kommer sakte men sikkert! 
En annen ting er at tiden går og jeg ser med gru på at denne store organisasjonen som heter NAV nærmer seg med stormskritt, og jeg må innrømme at vi aldri har vært særlig samarbeidsvillige med hverandre. For det første har ikke de taklet meg noe særlig. Jeg har asperger! Jeg kan faktisk ikke bare ta en pille og bli kvitt det. og nei jeg er ikke hjerneskadet og evneveik. Tvert i mot!
Jeg har en enorm IQ, men jeg har en det utfordringer som hører med til min diagnose som de ikke har noen form for forståelse for. I tillegg har jeg vært sjef, jeg har 22 års arbeidserfaring, og en enorm arbeidskapasitet, men jeg har ikke utdanning på noen bachelor eller master, og jeg får ikke tatt utdanning heller uten tilrettelegging via, nettopp NAV; og oppfølging fra NAV, fordi jeg trenger hjelp fra NAV til å få utdanningsinstitusjonene til å forstå at jeg har en del utfordringer. PGA diagnosen. 
Og der skjærer det seg. BIG TIME!. 
Uansett. Med hemicranianen så står det i stampe uansett, og jeg har mine mistanker om hvor vidt NAV forstår denne sykdommen, og jeg forstår dem faktisk der; fordi dette er en diagnose som er ukjent for både leger flest og diagnosesystemet i Norge. 
Den gir ikke noe rom for utprøving på noen arbeidsplass.
For hvem i alle dager vil ha en person som ikke fungerer pga at man er sengeliggende av smerter? 
Jensen Madrasser, kanskje! 

Først og fremst vil jeg bare skrike! 
Brøle! 
Hyle!
Men vi bor i en seks-mannsbolig. 
Og jeg tenker at ikke bare Knut Einar står i senga i sjokk, om jeg skulle brølt ut og latt folk vite hvor inn i søte satans vondt jeg egentlig har. 
Men jeg mistenker at Pia og Glenn, Arne og Vigdis, og Hilde og Øyvind med alle deres respektive barn hadde antagelig stått i sine senger de også..... 
Så jeg skal heller skrike inni meg... Enn så lenge....
Til Snøen forsvinner. 
Så skal jeg gå opp i skogen å brøle.
For der er det bare trær! Nann Jovold-Evenmo 
tlf 46546485 
epost reelllikestilling@gmail.com

DERFOR GÅR DET DÅRLIG MED AS NORGE... I Disney versjon

Ja, jeg skulle forsøke forklare hvorfor det går så dårlig med AS Norge. 
Og da endte jeg rett og slett opp med å få assosiasjoner til Disney eventyr, Ringenes Herre, 
Harry Potter og Jaggu meg Ole Brum. 
Er det ikke rart hva vi assosierer Norsk politikk med?? 

Jeg synes Erna er en elendig leder!
Jeg jeg skal ikke stikke under en stol at denne dama som alle mener er en Jernkvinne fra Bergen er en flopp. Eneste harde med dama er skarre R?ene hennes, og det er det. Som leder utviser hun ingen styrke, og alt er påtatt og lite styrke og spore etter min mening. Jeg synes Erna tvers gjennom er en elendig leder.
Tydelig er hun heller ikke, politiker skolen har lært henne å omgå spørsmålene, og selv om hun blir spurt et direkte ja eller nei ? spørsmål så snakker hun dette rundt på en lett måte slik at et ja eller nei, blir en seks setning lang forklaring på hvorfor hun må forklare at forklaringer på dette blir en lang forklaring på forklaringer. Piss og viss hvass.
Hun er snar med å kritisere andre for å ikke svare for seg, men svarer aldri selv på tiltale, noe vi så tydelig nå da det smalt forrige uke. Gjelder det hennes regjering maner hun til ro, og ønsker å snakke politikk. Gjelder det andre er det viktig at sannheten kommer på bordet. Men da Trine Schei-Grande hadde seg med en drita full 17årig gutt da mante hun til ro, og Søviknes fortjente en ny sjanse, mens det andre steder var viktig at sannheten kom på bordet og det er viktig at gjerningsmenn stilles til ansvar for sine overgrep. At en voldtektsforbryter blir sittende som minister og at hun med det pisser på overgrepsofre i Norge i seg selv er et dobbelt overgrep for ofre over det langstrakte land, det driter Erna i. For hun er hverken en tydelig leder eller en leder med ryggrad.
Erna er en leder som verner om 10-øringen sin, slik onkel Skrue i Donald Duck. Den er altoppslukende, og det eneste hun begjærer. Og hun driter i hva og hvilken integritet hun ofrer på veien. Om hun må klemme Hemsedalofferet; Andrea Voll Voldum, den ene dagen, og innsette voldtektsforbryteren Søviknes som minister den andre dagen, det driter hun i. Bare Erna får lov å være Statsminister! DET er viktig!
Selv om hun må KRYPE OPP LØVEBAKKEN! Skarrende «Eg skal være statsminister i fire år til»

Jonas Gard Støre er ikke noe bedre.
Denne mannen er i en klasse for seg.
Alle hyllet Støre etter Giske saken, han var en pudding som lot seg overkjøre av kvinnfolka i moderpartiet som hadde et horn i siden til Giske. Hans manglende lederskap kom tydelig frem da Giske-saken var på sitt verste, for det var ikke en tydelig støre som stod i det, han mante ikke til ro i rekkene. Han førte faktisk Giske frem som et offerlam, og slapp han egenhendig ut til ulvene, istedenfor å la partiet i ro og fred gå igjennom sakene, og velge om dette var noe som faktisk var lovbrudd eller ikke. Han mante ikke til ro. Han valgte faktisk kaste mer bensin på bålet med sine vage uttalelser om «seksuelle» og «krenkende» og «blabla» kommentarer. Og i og med at Tadjik kjørte sitt eget løp og fikk fritt spillerom som «jurist og menneske» som hun så fint kommenterte på sin egen facebook, så viser dette at Støre ikke er noen stor leder.
Han driver det partiet som ikke eier rotfeste i sitt eget parti. Dette moderpartiet driter i hva grasrota sier; De på toppen bryr seg ikke om hva lokalpartiene jobber for, står for, mener eller at de i det hele tatt jobber for arbeiderne. Toppligaen i Arbeiderpartiet meler egen kake, og de er mer opptatt av å jobbe for internasjonale stillinger på sikt enn hva folket vil. Samtidig er så dreven av indre konflikter i moderpartiet at de glemmer grasrota, og ser ikke en gang nedover. Jeg er redd Ap ender med et parti i opprør.
Støre er Stortingets Donald Duck Donald :  Stadig er på leting etter gull i Klondike ( EU, EØS, ACER, TIPP, TISA) og gudene vet hvor, men alltid brenner seg og sitter med stumpene igjen... og må stå med lua i handa og be om hjelp etterpå...  

SÅ har vi Siv Jensen og FrP.
Jeg vil egentlig ikke si at Jensen er noen god leder heller, for helt ærlig har jeg ikke sett så mye til henne i media siste tiden når det har stormet rundt denne rebelske tenåringen Listhaug. Listhaug er Disney Prinsessen av FrP, Ikke Modig eller Snøhvit.  
Nope!!
Heller den som rømmer fra alt skrikende LET IT  GO! Mens hele verden omkring er omkranset av norske symboler forherliget inn i et klassisk norsk snøvær, og tævær mens alt annet vi kjenner fryser til is.
Jeg vet ikke helt hvem som skal fyse til is, men føler litt på at hennes rådgiver er det der smårare reinsdyret som okker seg frem på sosiale medier, han der Espen, som villig vekk gav ut adressen hennes, Gullhaug torg. Med tanke på at snøen har ligget ekstemt lenge i Oslo i år, og at det har vært mye ekstremkulde, så tror jeg at jeg har litt empiri og sånn på min side i dette eventyret. 
Men jeg må få si at FrP skremmer meg. For det er en ting Toppene i FrP ikke tenker på, fordi de rett og slett ikke har kontakt med velgerne. De snakker ikke med velgerne, de velger å ignorere den delen av velgerne de ikke vil stå inne med. Og det er et stort faresignal. For selv om FrP har veldig mye BRA politikk, så er det en god del av deres velgere som er farlig.
Hvem er så Siv Jensen oppe i dette? Ja det må nesten være bestemora til Rødhette som ble sluk av ulven, for hun både så og hørte dårlig, ikke sant. Og det er jo ikke bare hennes påtagende dårlige hørsel siste tiden, og ekstreme kalkulende hukommelsestap i tide og utide oppgjennom årende som er en slående likhet med en aldrende bestemor, så jeg tror det står til "bestemorpoeng" der. Over til min bekymring for FrP. Et parti meg mang en gang har tenk; Faen, de tøf si det folk mener. Men nå er jeg faktisk oftere oppriktig bekymret, og det vil ikke partiet se; 
FrP må faktisk begynne å innse at de har høyreradikale og høyreekstreme krefter på grasrotnivå som ulmer inn mot sine lokalpartier, og det er skremmende lik 1930-åra. Og de velger heller skylde på AP, enn å faktisk kreve opprydding på grasrotnivå er enda mer skremmende. Det er faktisk på tide at de begynner å fokusere på mer enn bare fremme sine prinser og prinsesser ala Søviknes og Lishaug. 
Jensen er en person som overhodet ikke evner å lede, og det jeg er redd for et at hennes evne til plutselig miste både hørsel og hukommelse skal bli så fremtredende at noen finner det for godt å parkere henne på en institusjon, og rett og slett bare ta over, og det er ikke så sikkert at de personene har samme tanker om FrP sin politikk som det Jensen, Listhaug, Søviknes og Hagen egentlig står inne for. Men da er det for sent!
FrP trenger tydelig ledelse! Og de trenger det nå!
Noen som faktisk evner og tør og holde disse ungene i nakken, og som kan styre dem med den jernhånda hverken Erna eller Siv har!

Kristelig Folkeparti
Mildheten selv. Hareide er ikke en leder. Beklager Knut Arild, men jeg ser ikke på deg som en leder, for jeg klarer rett og slett ikke se på deg som en leder, fordi du er for mild, søt, snill, og rett og slett for koselig. Og selv om Pastor Bratterud stoppet bankranere med Guds Ord, så tror hverken ateisten, realisten eller politikeren i meg at du klarer lede landet AS Norge noen sinne.
Du er for meg Lulla Lunekjær i Harry Potter, denne eksentriske og vinglete, men ekstremt søte personen som alle syntes hadde en merkelig fremtoning, som ikke gjord en flue fortred, og som så merkelig vesen som eksisterte, men som bare hun så. Som reddeR dagen gang på gang, og jeg håper du redder dagen på tirsdag, uansett hva du velger så velger du rett. Det gjorde Lunekjær også. Sånn er det med den saken.

SV
Lysbakken som leder? Jeg vet ikke helt.
Jeg ser ikke for meg han som en Statsminister. Kanskje fordi han ikke ser ut som en tydelig leder, eller kanskje rett og slett fordi han ikke er gammel, sliten med pondus og fordi jeg er full av forutinntatthet? Mest sannsynlig det siste.
Det blir som at Harry Potter skulle vært Rektor på Galtvort og ikke Humlesnurr, ikke sant.
Hadde det gått? Hadde alle lærerne klart å forholde seg til Potter, eller ville det blitt et sabla opprør med en gang? Jeg vet ikke. Men det var jo mange som mente at Obama ikke kom til å bli en god president fordi han var for ung, og feil tok vi alle som en. Han ble strengt tatt den best likte presidenten av dem alle.
Hvordan Lysbakken er som leder; Aner ikke.
Blir han en god Statsminister? Aner ikke!
Jeg utfordrer deg; SURPRISE ME! 

Senterpartiet:
Er Vedum en god leder?
Ja han er en samlende leder, mannen samlet et parti som var på vei inn i splittelse.
Jeg tror han kan samle landet, selv om jeg ikke er SP?er, enda jeg skulle vært odelsjente, fortsatt drømmer om en gård med sau og geit, og et par griser. Jeg føler han er litt Politikkens Ole Brum! Han er gossing, og snill og vil alle vel, dessuten vil han favne om Norge. Jeg er nå en gang skrudd sammen sånn at jeg heier på alle som ikke ønsker å selge landet, og Vedum står for Nei til EU, Nei til EØS og vil trekke landet ut av EØS, Han vil ikke ha ACER, og han har vel strengt tatt bedt om at Finnmark skal få være eget fylke!
Der var jeg solgt. Hvorfor sa ikke du dette før valget? HMMMMMM !
Uansett!
Det er mye galt med AS Norge. SP er ikke ett av dem!
Enn så lenge. Graver jeg dyptnok, så finner jeg vel noe?


MDG
Nei, jeg vil ikke ha et bilfritt samfunn, jeg er altfor glad i å kjøre bil Og da snakker jeg om BIL!
Jeg liker ikke tog.
Jeg rett og slett hater TOG!
Glemte jeg si at jeg faktisk har TOGFOBI?
Jeg tror ikke MDG vil noen gang komme i regjeringsposisjon. Enkelt og greit. Og takk for det.
Microplast er en styggedom og ja vi må få grønne løsninger.
Men jeg vil fortsatt kjøre bil! Enkelt og greit!

Rødt.
Moxnes som Statsminister? Nei vet du hva, enda jeg er litt rød innimellom. Og av og til tenker at samfunnet skal dele, vi skal ha skatter og dele godene. SÅ ser jeg ikke for meg Moxnes som Statsminister. Det blir som å se for meg the MadHatter som statsminister. Rett og slett i eksentriske Johnny Depp sin bekledning, hvor alle skal få med litt ikledd galskap. Ikke vondt ment Moxnes, men du skjønner; du har en tendens til å skal dele alt, men egentlig ikke men noen på lik linje med vår store nabo i øst. Der det deltes ut knapper og glansbilder og al var statsstyrt;
I år skal vi satse på kyr. BARE kyr.
Mens vi satser på kyr skal gresset klare seg selv.
Men herre, hva skal kyrne leve av.
JEG SA VI SKAL SATSE PÅ KYR!
ikke sant. You get my point?

Hvor skal dette ende?
Andeby? Mordor? OZ?
Ikke vet jeg. 
Men vi trenger i hvert fall en ny retning før AS Norge havner på fjorden sammen med restavfallet etter avlusningsmiddelet fra laskeindustrien. Eller før vi ryker ut til Europa sammen med strømmen og selges på det åpne markedet uten at vi får noe igjen for det mens Statsministeren sitter som på kontoret sitt og skriker «My Precious» om sin rolle som leder av AS Norge, mens de mørke skyene presser på over ødelandet rundt, fordi ingenting er igjen.
 Alt ligger brakk.

Les mer i arkivet » Mai 2018 » April 2018 » Mars 2018
Nann jovold-Evenmo

Nann jovold-Evenmo

42, Loppa

Jeg VET jeg er kontrovesiell i mine uttalelser om #metoo, Seksuell trakassering og overgrep. Men jeg mener dette kontroversielle og påpekende om at kvinner er ikke alltid et offer, er viktig. Jeg er drittlei av stigmatisering av menn som overgripere, og fiendtliggjøring av menn som samfunnsdeltakere. DERFOR blogger jeg, og derfor er jeg kontroversiell!

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker